Het laatste nieuws

Lees hier het laatste nieuws voor en over woningcorporaties.

Recycle uw kunststof kozijnen

Gepubliceerd op:
Het VKG-recyclesysteem verwerkt ongeveer 75%van alle oude kunststof kozijnen. Draagt u bij aan deze laatste 25%? Zet duurzaam afvalbeheer op de agenda en neem recycling en hergebruik van kunststof kozijnen op in uw aanbestedingen.
Lees verder

Historische documenten zonder ID!

Gepubliceerd op:
Al bijna 10 jaar maakt Company Tesuji documenten, dossiers en tekeningen bij woningbouwcorporaties digitaal beschikbaar.  De AVG is van kracht. Het invoeren ervan is voor veel bedrijven een klus. Veel documenten bevatten nog een kopie ID. Hoe krijgt u deze kopieën en de loon- en inkomstengegevens uit de documenten van de afgelopen jaren?
Lees verder

Kan een tijdelijk lift ingezet worden bij appartementen zonder galerij?

Gepubliceerd op:
Regelmatig wordt ons de vraag gesteld of het mogelijk is om een tijdelijke lift te plaatsen tegen een hoogbouwpand zonder galerij. Het antwoord is JA, want met het deskundig inzicht van een vakspecialist en goed overleg met de opdrachtgever is er voor ieder pand een passende oplossing te vinden. Bij RECO Lift Solutions hebben wij inmiddels ruime ervaring met het opstellen van liftvoorzieningen bij panden waar de oplossing misschien niet voor de hand ligt.
Lees verder

Vastgoedverduurzaming: hoe komt u samen tot mooie resultaten?

Gepubliceerd op:
Hoe realiseert u de hoogste CO2-reductie uit elke geïnvesteerde en duurzame euro zónder de betaalbaarheid voor de huurder uit het oog te verliezen? Die vraag beantwoorden, begint bij het in kaart brengen van de situatie binnen én buiten uw corporatie. En dat betekent de vijf thema’s in beeld krijgen die in elke fase van vastgoedverduurzaming terugkeren: stakeholdermanagement, verandermanagement, technologie, project- en riskmanagement rendement, fiscaliteit en subsidies.
Lees verder

Executive Program Finance & Risk Management voor Woningcorporaties Erasmus Universiteit Rotterdam

Gepubliceerd op:
U wilt uw kennis op het terrein van financiële vraagstukken en dat van risicomanagement verhogen, up-to-date  houden en uw inzichten daarin verdiepen? Voor dat doel heeft de Erasmus Universiteit Rotterdam, het Executive Program Finance & Risk Management voor Woningcorporaties ontwikkeld.
Lees verder

Woningbouwcorporaties besparen kosten door Van Lierop tijdig in te schakelen

Gepubliceerd op:
Hier inspecteren wij de balklagen van 7 blokken voor een woningbouwcorporatie in Rotterdam. Een mooi renovatieproject waar Van Lierop aan het begin van het traject is ingeschakeld als adviseur. Deskundige inspecties worden gevolgd door duidelijke rapportage met betrouwbaar advies voor duurzame oplossingen.
Lees verder

De corporatie als onderdeel van een ecosysteem

Gepubliceerd op:
Als corporatie functioneer je in een krachtenveld en ben je onderdeel van een ecosysteem waarin je relaties onderhoudt met je collega’s – bestuur en medewerkers –, belanghouders, toezicht en de samenleving. 
Lees verder

Woningverduurzaming in tweeënhalve dag

Gepubliceerd op:
In Gorredijk werkt Comfort Partners, in opdracht van woningcorporatie Elkien, aan de renovatie en verduurzaming van woon-zorggebouw de Miente. Hierbij worden 50 zorgappartementen onder handen genomen. De hoofdaannemer, een combinatie van bouwbedrijf Van Wijnen en onderhoudsbedrijf Wits Groep, begint aan de buitenzijde van de woningen. Comfort Partners gaat aan de binnenzijde van de woningen aan de slag met de installaties.
Lees verder

Air Excellent koppelt uw woning moeiteloos aan een gezond binnenklimaat!

Gepubliceerd op:
Luchtdicht bouwen is de norm, goed ventileren een noodzaak. Air Excellent van Ubbink is een innovatief, flexibel en modulair luchtverdeelsysteem. Het is geschikt voor alle mechanische ventilatiesystemen, met of zonder warmteterugwinning. Het luchtverdeelsysteem is universeel toepasbaar op iedere mechanische ventilatie-unit voor C-systemen (vraaggestuurd en niet-vraaggestuurd) en D-systemen (Warmte Terug Winning). 
Lees verder

Verhuizing kantoor vb&t VvE Diensten

Gepubliceerd op:
De Haagse vestiging van vb&t VvE Diensten is samengevoegd met het kantoor van Zeilstra Vastgoedmanagement!
Lees verder

Giarte onderzoek toont aan: NEH scoort als beste op security vlak

Gepubliceerd op:
Security is één van de belangrijkste pijlers in de dienstverlening van NEH. Het is niet zomaar een kreet. Dit wordt erkend door klanten van NEH, die zich hebben uitgesproken tijdens het Giarte Outsourcing Performance 2018 onderzoek.
Lees verder

Heerst er ongegronde weerstand tegen NEN 2767 in woningcorporatieland?

Gepubliceerd op:
NEN 2767 is ontwikkeld om op een objectieve en gestructureerde wijze de fysieke kwaliteit van bouw- en installatiedelen van gebouwen en/of infrastructuren te inspecteren en te registreren. Een betrouwbaar en ruimschoots bewezen middel om eenduidig inzicht te krijgen in onderhoudsbehoeftes en technische risico's. 
Lees verder

DERBICOLOR® FR White: dakbaan met reflecterende witte leislag

Gepubliceerd op:
Derbigum heeft de DERBICOLOR® FR White, in het gamma, een ecologische dakbedekking, met een reflecterende witte leislag, welke zorgt voor een passieve koeling binnenin het gebouw.
Lees verder

Effectieve vloerbescherming met snel drogende vloercoating

Gepubliceerd op:
Vloeren, balkons, galerijen en andere betonnen constructies moeten tegen een stootje kunnen. Ze hebben te maken met intensief gebruik én met de invloed van het grillige Nederlandse weer. Vloeren en galerijen zijn niet alleen gezichtsbepalend, ze zijn ook van belang voor het behoud van de waarde van vastgoed.
Lees verder

Renson Invisivent raamventilatie op maat voor Leo Vroman toren

Gepubliceerd op:
De Leo Vroman toren maakt deel uit van de recente herwaardering van de wijk Gouda Oost. De toren, opgeleverd in 2016,  is het eerste van een hele reeks nieuwe bouwwerken in de wijk en moet er samen met een andere toren de nieuwe entree vormen.
Lees verder

CED helpt Woonstad Rotterdam bij verbetering reparatieverzoeken

Gepubliceerd op:
CED start een pilot samen met Woonstad Rotterdam, waarbij CED een deel van de reparatieverzoeken gaat managen en oplossen voor de huurders van deze Rotterdamse woningcorporatie. Tijdens de proefperiode kijkt Woonstad Rotterdam hoe zij haar huidige proces voor de afhandeling van reparatieverzoeken kan verbeteren zodat dit een hogere huurdertevredenheid en meer efficiency voor Woonstad Rotterdam oplevert.
Lees verder

Verweij Houttechniek garandeert 100% verantwoord hout met STIP-certificaat

Gepubliceerd op:
Verweij Houttechniek is sinds kort STIP-gecertificeerd. Dit betekent dat opdrachtgevers altijd gegarandeerd zijn van producten waarin alleen hout uit verantwoord beheerde bossen is verwerkt. De certificering is behaald doordat er uitsluitend FSC- en PEFC-gecertificeerd hout wordt toegepast in de ramen, deuren, kozijnen en prefab producten die in deze timmerfabriek geproduceerd worden.
Lees verder

Voorstellen vereenvoudiging markttoets

Gepubliceerd op:
Het kabinet wil de markttoets vereenvoudigen. De markttoets op grond die voor 1 januari 2015 in erfpacht is uitgegeven, vervalt. Ook bij grondverkoop tussen corporaties komen er vereenvoudigingen. De corporatiesector is blij met deze voorstellen.
Lees verder

Samenwerkingsovereenkomst Drechtsteden Energieneutraal in 2050

Gepubliceerd op:
Op 13 juli jl. is er een intentieverklaring ondertekend tussen de gemeente Papendrecht, duurzaam energie- en afvalbedrijf HVC en woningcorporatie Woonkracht10. Het doel van deze intentieverklaring is de haalbaarheid te onderzoeken van een collectief warmtenet. Dit is een belangrijke stap om van Papendrecht een CO₂-neutrale gemeente te maken in 2050.
Lees verder

Extra geld nodig voor versnellen verduurzamen huurwoningen

Gepubliceerd op:
Tijdens een ledencongres van branchevereniging Aedes op 6 juli jl. besloten de corporatiebestuurders dat zij graag willen bijdragen aan de verduurzaming van de Nederlandse woningvoorraad maar dat dit niet ten koste mag gaan van hun kerntaak; namelijk zorg dragen voor voldoende betaalbare sociale huurwoningen. Zij stellen dat zonder extra geld deze versnelling niet mogelijk is. Op basis van deze uitgangspunten zullen corporaties blijven meepraten over het Klimaatakkoord, dat het kabinet graag dit jaar met partijen wil sluiten.
Lees verder

DROWA helpt corporaties bij het efficiënt verduurzamen van de woningvoorraad

Gepubliceerd op:
De kruipruimte isoleren met DROWA isolatiechips is één van de goedkoopste, makkelijkste en meest effectieve isolatiemaatregelen. Steeds meer corporaties ontdekken dit bij het verduurzamen van hun huidige onzuinige woningen. Doede Zijlstra, projectleider zakelijk van DROWA: "Op jaarbasis isoleren wij tussen de 2.000 - 2.500 sociale huurwoningen. En dit aantal is nog steeds groeiende."
Lees verder

Echt online samenwerken bij de verkoop van registergoed

Gepubliceerd op:
Woningcorporatie Mooiland werkt met Corporatieportaal van Notapp voor de verkoop van bestaande woningen. Dit webportaal structureert het volledige verkoopproces van registergoed. Alle ketenpartners in het proces, bijvoorbeeld de taxateur, makelaar en notaris, werken via Corporatieportaal in hetzelfde verkoopdossier. Waar en wanneer ze willen, via laptop, tablet of smartphone. Doordat Corporatieportaal is geïntegreerd in het Notapp Platform, een procesgestuurde workflow, wordt alle informatie in realtime, correct verwerkt. Lijnen met ketenpartners zijn kort en er wordt snel en goed gecommuniceerd.
Lees verder

Bewoners zeer positief over vervangende lift voor 19 verdiepingen

Gepubliceerd op:
De vaste liften van de flat ‘de Sneeuwvos’ langs Vossendijk Park zijn aan onderhoud toe. Deze flat aan de Maas biedt met 19 verdiepingen aan 68 huishoudens een ruim appartement met een prachtig uitzicht. Uit het gebruik van de vervangende liftvoorziening bleek dat de oplossing van RECO Lift Solutions de bewoners meer waard was dan slechts een back-up-lift.
Lees verder

Kennemer Wonen binnen vier maanden live met Dynamics Empire

Gepubliceerd op:
Een goede samenwerking! Eind 2017 gaven Dick Tromp, directeur-bestuurder Kennemer Wonen, en Anton Vreugdenhil, algemeen directeur cegeka-dsa, elkaar de hand voor de implementatie van Dynamics Empire die in een periode van vier maanden moest worden gerealiseerd.
Lees verder

Woonbedrijf ieder1 verlengt contract en belegt hosting bij NEH

Gepubliceerd op:
Woonbedrijf ieder1 heeft vorig jaar besloten haar ERP te vervangen door Dynamics Empire van cegeka-dsa en belegt de hosting hiervan bij NEH. Waar de woningcorporatie op 18 juni 2018 live is gegaan met haar nieuwe ERP, werd op 13 juni het hostingcontract alsook de verlenging van het contract voor Kantoorautomatisering ondertekend.
Lees verder

Omvangrijk renovatietraject: ‘Complimenten aan Kewodak!’

Gepubliceerd op:
Geen klus te groot voor de dakmakers van Kewodak. Dat bleek de afgelopen maanden wederom tijdens een omvangrijk renovatietraject voor Woondiensten Aarwoude uit Woubrugge. Voor een onderhoudsbeurt van honderden daken en dakgoten stelde de woningcorporatie zijn vertrouwen in de kennis en expertise van Kewodak.
Lees verder

Renovatie 55 woningen succesvol afgerond met Salverda Bouw

Gepubliceerd op:
Samen met Salverda Bouw werkten Van Lierop aan de doelstelling van Mitros woningcorporatie, om de 55 woningen aan de Lange Hagelstraat in Utrecht, energetisch te verbeteren en weer klaar te maken voor de toekomst.
Lees verder

Vrijdragende dakelementen oplossing voor na-isoleren oneffen daken

Gepubliceerd op:
Mogelijk kent u ze wel, oudere daken die doorhangen. Of waarop, veelal in de jaren zeventig, een bescheiden isolerend enkelschalig dakelement is gekomen. Na-isoleren van dergelijke daken kan een lastige opgave zijn. Moet het oude (kromme) dakbeschot vervangen worden en is het misschien beter om de reeds aanwezige beperkte isolatielaag te verwijderen? Kostbare werkzaamheden die overigens ook nog eens zorgen voor veel overlast voor de bewoners.
Lees verder

Unexus en Meester bundelen krachten in UM Telecom

Gepubliceerd op:
Vanaf 1 juli 2018 combineren Unexus Contact Solutions en Meester Electronics een deel van de activiteiten onder de noemer UM Telecom. Zowel alle telecom diensten van Meester Electronics, als de vaste, mobiele en internet abonnementen van Unexus zullen worden ondergebracht in deze nieuwe organisatie.
Lees verder

IMI Heimeier Eclipse thermostatische radiatorafsluiter met AFC-technologie - kleiner en beter

Gepubliceerd op:
De IMI-Heimeier Eclipse TRV is ontworpen met superieure functionaliteiten en is 's-werelds kleinste automatische thermostatische afsluiter met een geavanceerd waterzijdig-inregelsysteem die perfect en geruisloos regelt. Eclipse is een snelle, eenvoudige en zekere oplossing voor tweepijpsverwarmingssystemen met radiatoren. 
Lees verder

Renson lanceert online ‘Screen Selector’ doekconfigurator

Gepubliceerd op:
In enkele muisclicks naar de geschikte doekzonwering. Overtuigd van de efficiëntie van buitendoekzonwering om hoog oplopende temperaturen in huis te voorkomen? Dan is het vooral zaak om te weten te komen welk type doek het meest geschikt is. Gelukkig kan dat voortaan heel eenvoudig en snel via de online ‘Screen Selector’ van Renson.
Lees verder

Labelsprong door buitengevelisolatie

Gepubliceerd op:
De gevel is het gezicht van iedere woning. Alle reden om te zorgen voor een mooie en effectieve bescherming. Op steeds meer gebouwen zorgen gevelisolatiesystemen voor deze bescherming of te wel voor duurzaam gevelonderhoud. Minerale Meldorfer steenstrips van Caparol bieden die efficiënte geveloplossing voor renovatie én nieuwbouw. Met steenstrips als gevelafwerking kunt u op een vernieuwende manier de traditionele uitstraling van gebouwen beschermen en herstellen.
Lees verder

Uitbesteden dagelijks onderhoud voor een prijs per woning Tips and Tricks 5 – Management Informatie

Gepubliceerd op:
In ons eerste artikel van september vorig jaar hebben wij u meegenomen in de gedachte achter het uitbesteden van het dagelijks onderhoud voor een prijs per woning. Onder andere kwam toen het puzzelstukjesmodel van Van Schöll Advies aan de orde. Onze boodschap was om eerst zorgvuldig alle puzzelstukjes in te vullen, voordat je gaat uitbesteden. Als dit niet goed gedaan wordt loop je het risico, dat het hele uitbestedingstraject mislukt en dat alles teruggedraaid moet worden door gebrek aan regie. Dit natuurlijk met alle consequenties van dien. Ons puzzelstukjesmodel ziet er als volgt uit.
Lees verder

Plat dak? Kies voor gegarandeerde zekerheid. En zeker ook bij multifunctionele daken!

Gepubliceerd op:
Met uw dak wilt u geen enkel risico lopen, het dak moet gewoon goed zijn en vooral niet lekken. Het is dan ook van groot belang dat u een deskundige dakdekker inschakelt. Daarom is er DAKMERK: hét keurmerk van erkende dakaannemers biedt u maximale zekerheid van kwaliteit. Kwaliteit zekergesteld met 10 jaar garantie op waterdichtheid.
Lees verder

Voldoen uw documenten en dossiers aan de AVG?

Gepubliceerd op:
Al bijna 10 jaar maakt  Company Tesuji  documenten, dossiers en tekeningen bij woningbouwcorporaties digitaal beschikbaar. Nu gaan we een stap verder; We helpen corporaties nu ook in een helder vijf stappenplan met het efficiënt en effectief digitaal schonen op AVG kenmerken van alle aanwezige documenten.
Lees verder

Nieuwe kunststof kozijnen? Met het VKG Keurmerk zit u zeker goed

Gepubliceerd op:
Wanneer er kozijnen aangeschaft of vervangen moeten worden, gaat de keuze van leverancier ervan natuurlijk niet over één nacht ijs. U wilt zeker weten dat uw leverancier de beste kwaliteit kozijnen levert en de montage perfect wordt uitgevoerd.
Lees verder

Derbigum, producent van duurzame dakbedekking, voorloper in de circulaire economie

Gepubliceerd op:
Wist u dat Derbigum al sinds 1999 een complete recycling plant heeft, en al sinds 2009 een toplaag en onderlaag genaamd Derbigum NT – Derbicoat NT produceert met als basis gerecyclede grondstoffen, alles wijst ernaar dat deze toplaag de bekende Derbigum SP/FR met een bewezen levensduur van 40 jaar gaat evenaren.
Lees verder

Bosch heeft de oplossing voor gasloos koken: SmartInduction

Gepubliceerd op:
Van gas naar inductie. Een onomkeerbare trend die we de komende jaren steeds vaker gaan tegenkomen, is gasloos wonen en koken. Het kabinet koerst op klimaatneutraal in 2050 en dit betekent dat in dat jaar het gebruik van aardgas moet zijn afgebouwd. Diverse woningcorporaties en investeerders hebben reeds aangegeven hun woningvoorraad al vóór 2030 gasloos te willen maken.
Lees verder

Stappenplan vastgoedverduurzaming

Gepubliceerd op:
De verduurzaming van de vastgoedvoorraad is voor elke woningcorporatie een prominent thema. Onontkoombaar en onzeker, complex en diffuus. En de tijdsdruk is hoog, de politieke agenda wispelturig. Maak als woningcorporatie maar eens keuzes die u over een paar jaar nog kunt verdedigen. Heldere keuzes over strategie, prioritering en fasering. Over beschikbaarheid, kwaliteit en betaalbaarheid.
Lees verder

De noodzakelijkheid van het onderhouden van een zonnestroomsysteem

Gepubliceerd op:
Bij de aanschaf van een zonnestroomsysteem, waarbij er gerenommeerde merken worden gebruikt, is de klant gegarandeerd van een product met een lange levensduur. Voor zonnepanelen is dat zeker 25 jaar en een gemiddelde stringomvormer 7 tot 12 jaar. Bovendien zijn zonnepanelen zo goed als onderhoudsvrij. Ook al liggen ze op het dak in weer en wind, ze doen in principe waar ze voor aangeschaft zijn: zonlicht omzetten naar stroom.
Lees verder

Meer nieuws

test

Word lid en profiteer!

De database bevat een compleet overzicht van alle woningcorporaties met contactpersonen. Tevens ook de mogelijkheid om complete exports te maken naar Excel.

De aanbieding

Een greep uit ons leveranciersregister


Willis Towers Watson (NASDAQ: WLTW) is een vooraanstaande wereldwijd opererende consultant en broker ...

Gevestigd in Goor aan het Twentekanaal zorgen zo'n 150 medewerkers er voor dat Eternit BV iedere dag ...

BOB Opleiding, Training en Advies is hét opleidingsinstituut voor kaderfunctionarissen en management in de bouw ...

IsoBouw onderzoekt continu wat echt werkt in de praktijk. Door goed naar de markt te luisteren, is IsoBouw als geen ander ...

Elro is al sinds 1987 specialist op en voor het platte dak. In de loop van de jaren is Elro uitgegroeid tot de expert...

WEBO produceert houten kozijnen, prefab elementen en componenten, voor woningbouwprojecten ...

Al meer dan 55 jaar dé specialist in het verdrijven van vocht en herstellen van hout ...

Gezond en comfortabel binnenklimaat? Onze missie!

Full service dienstverlener voor sloopwerken, asbestverwijdering, bodemsanering en infrastructurele werkzaamheden ...

ATAG Benelux is één van de grootste en belangrijkste spelers in de Benelux ...

Grip op uw processen, de informatiehuishouding op orde, zaakgericht werken en een kostenbesparing dankzij ...

Is uw lift buiten werking als gevolg van onderhoudswerkzaamheden, een storing, modernisering...

Kiwa Technology is een internationale dienstverlener en kennispartner in de energie- en waterketen ...

Executive Program Finance & Risk Management voor Woningcorporaties

De digitale oplossing voor het beheren van grootschalig planmatig woningonderhoud ...

Oranjedak is één van de sterkste spelers in de Nederlandse dakbedekkingsbranche ...

Ventilatie is essentieel voor een gezond binnenmilieu. Breijer Ventilatietechniek is dan ook al bijna 20 jaar...

Gasvrij: slimme oplossingen, bewezen technieken, duurzame warmte ...

Bureau Plaagdierpreventie biedt betaalbare, betrouwbare en duurzame ongediertebestrijding voor iedere branche ...

Derbigum, het moederbedrijf van Derbigum Nederland, is gespecialiseerd in de waterdichting van daken...


Een brandveilige woning is van levensbelang. Gemeenten, Woningcorporaties ...

Natuurlijke luchtstromen houden uw woning vrij van vocht en schimmels ...

BI specialist voor de sociale woningbouwsector ...

Hagemans Vastgoedonderhoud staat voor Vitaal Vastgoed. Voor woningen en gebouwen die doen waarvoor ze bedoeld ...

Hofmeier is business partner voor financiële en organisatievraagstukken. Onze missie: organisaties helpen om hun ambities ...

Drempels en hoogteverschillen belemmeren ouderen en mensen met een handicap in hun mobiliteit ...

Itho Daalderop staat voor innovatieve producten en systemen, die een bijdrage leveren aan een comfortabel ...

Flynth is de grootste advies- en accountantsorganisatie voor het MKB ...

We beschikken over een flexibele én professionele organisatie waarbij kwaliteit en service niet afhankelijk zijn van ..

Quinn Radiators is Europa’s toonaangevende producent van radiatoren met ronde bovenkant en heeft meer dan 35 jaar ...

Noodliften.nl is dé specialist als het gaat om het tijdelijk plaatsen van trapliften in openbare trappenhuizen ...

Hoe kan ik de financiële continuïteit van mijn woningcorporatie waarborgen en tegelijkertijd mijn maatschappelijke taken ...

SKARP verbetert de informatievoorziening van woningcorporaties op alle fronten. SKARP verbindt mensen ...

Een lagere energierekening dankzij de EnergieTest ...

Wij zijn een specialist die niet alleen saneert, maar ook renoveert en herstelwerkzaamheden uitvoert ...

In 1980 heeft het Nederlandse bedrijf TONZON een revolutionaire isolatiemethode ontwikkeld ...

Company Tesuji | digitaliseren | document management | digitaal werkenDe Fihuma Groep heeft een uitgebreid dienstenportfolio op het gebied van isolatie, dakgrind, bodemafsluiting, daksloopwerk...

Dakdekkers van Kewodak staan al meer dan dertig jaar bekend om hun ervaring, service en kwaliteit. Wij denken in oplossingen ...

staat voor integrale kwaliteit van kunststof kozijnen, ramen en deuren ...

Met CED zorgt u voor excellente service rond preventie, onderhoud en bij onvoorziene schades ...

Nathan Systems is dé one-stop-shop voor alle totaaloplossingen in duurzame klimaattechniek ...

Bij Liftoffertes krijgt u persoonlijk offertes aangeboden van gespecialiseerde bedrijven ...

De QuatroSpect verandermethodiek en technologie helpt de corporatie sector beter te presteren ...

Vastgoedonderhoud brengt uitdagingen met zich mee. Caparol stelt mensen en organisaties in staat om iedere uitdaging ...

Fermacell BV, onderdeel van Xella International GmbH, is actief op de internationale bouwstoffenmarkt ...

Wij zijn wereldwijd marktleider op het gebied van entreeoplossingen ...

SCHÖNOX ontwikkelt en produceert bouwchemische producten die samenhangen met het verlijmen van keramiek en vloerbekledingen ...

Vastgoed Business School biedt diverse opleidingen ...

Het optimaliseren van bedrijfsprocessen, met als doelstelling het verhogen van...

ista Nederland is marktleider en gespecialiseerd in het meten en afrekenen van het individuele...

Dura Vermeer richt zich op klanten met vraagstukken op het gebied van wonen, werken, mobiliteit...

Cegeka-dsa levert software en services voor de vastgoedmarkt. We willen actief bijdragen aan...

DAKMERK. Hét keurmerk voor platte daken....

Ubbink werkt aan oplossingen voor energie efficiency en een goed binnenklimaat voor gebouwen...

Zegwaard Rioolbeheer werkt voor verschillende woningcorporaties onder het concept...

Raetsheren van Orden biedt sinds de jaren 90 haar diensten aan de corporatiesector aan...

Nu-Swift Brandbeveiliging draagt bij aan een veiliger Nederland door het leveren van een breed pakket van veiligheidsproducten ...

We ontkomen er niet meer aan: een hellend dak moet veilig te betreden zijn, of het nu nieuwbouw is of een renovatieproject ...

Onze missie is het leveren van producten die het eenvoudig mogelijk maken veilig...

Bruynzeel Keukens realiseert haar rendement door als gespecialiseerd keukenbedrijf complete keukens...

Daikin is wereldwijd toonaangevend in de markt voor klimaatsystemen en zet zich als bevlogen marktleider in ...

Onze advocaten huur- en onroerend goedrecht adviseren en procederen over juridische kwesties...

Als ‘total-solution provider’ is Caleffi een voortrekker in de ontwikkeling en de productie ...

H&S Betonwaren richt zich speciaal op vernieuwing daar waar het speciaal beton betreft...

Intergas Verwarming behoort in Nederland tot de toonaangevende producenten van HR-ketels...

Wolters BV is al voor veel woningcorporaties een deskundige partner in het totale onderhoud ...

Zehnder Group Nederland houdt zich sinds jaar en dag intensief en succesvol bezig met uitgekiende oplossingen ...

Coenen BV één van de toonaangevende bedrijven in Nederland op het gebied van afdichtingen...

AWB, onderdeel van de Vaillant Group ontwikkelt, vervaardigt en verkoopt totaaloplossingen ...

Facto Geo is een geodetisch ingenieursbureau met vijf locaties die zorgen voor ...

Aareon is Europa's grootste leverancier van software voor vastgoedbedrijven (commercieel en sociaal)...

Reparatie en Onderhoud van kunststof/aluminium ramen en deuren ...

Ad Hoc is sinds 1990 marktleider in het beheer van leegstaand vastgoed. Met producten zoals Beheer...

Reasult: forecasting software voor vastgoedmanagement ...

Alvast: leegstand in capabele handen. Alvast is een snel groeiende leegstandbeheerder ...

Dankzij onze brede ervaring weten wij als geen ander wat er speelt binnen Verenigingen van Eigenaars ...

BSH Huishoudapparaten B.V. is in Nederland verantwoordelijk voor de marketing, sales en service van de huishoudapparaten ...

Gebroeders de Vries is dé specialist in elke kruipruimte en kent de oplossingen voor... 

NVT Onderhoudsgroep is de ideale combinatie voor vastgoedonderhoud. Van dak tot vloer...

Comfort Partners is een groot technisch installatiespecialist in de woningbouw...

Fito Products BV, specialist in de verkoop van brandpreventieproducten.

Als Europees marktleider op het gebied van warmtepompen is NIBE dé partner voor de Nederlandse en Belgische markt ...

Coenen Automatische Deuren is uw betrouwbare partner voor oplossingen op het gebied van automatische deuren ...

Ervaren professionals, eersteklas producten en een even heldere als effectieve aanpak van uw projecten ...


Koston Isolatie, voor lagere kosten en een beter milieu ...

Duco, een toonaangevend producent in Europa van ventilatie- en zonweringsystemen ...

OHV acteert als externe beleggingsafdeling voor haar institutionele relaties, waarnaar taken ...

BOOT is een organiserend ingenieursbureau uit Veenendaal en levert met ca. 120 medewerkers ...

Met onze diepgaande kennis van registergoed zorgen we voor een soepele samenwerking tussen alle partners ...

Mobiel parkeren via sms, app en internet!

Meer dan honderd jaar werken in de bouwsector heeft voor dakspecialist Zoontjens geleid tot een schat aan ...

Fortes Energy Systems is specialist op het gebied van producten voor de stadswarmte ...

Contact Center
Social Media
Telefonie

Greten Raadgevende Ingenieurs is een deskundig en onafhankelijk adviesbureau ...

Al meer dan 60 jaar produceert en levert Troax gaaswanden voor de bouw en industrie ...

MVGM is dé vastgoedregisseur en neemt de regie van de vastgoedportefeuilles van haar opdrachtgevers uit handen ...

Dutch Solar Systems BV (DSS BV) is opgericht in 1998. Onze groothandel in duurzame...