Het laatste nieuws

Lees hier het laatste nieuws voor en over woningcorporaties.

Plat dak? Kies voor gegarandeerde duurzaamheid

Gepubliceerd op:
Een nieuw dak, of uw dak laten renoveren? Dan is nù het moment om te onderzoeken welke extra mogelijkheden het dak u kan bieden. Een kwaliteitsdak beschermt u niet alleen jarenlang tegen weer en wind, het kan zoveel meer! Denk aan isolatie, zonnepanelen, groene daken, daktuinen, dakterrassen. Niet alleen goed voor de portemonnee, het levert ook comfort en draagt bij aan het welzijn van mens en dier.
Lees verder

Herinnering: Uitnodiging Symposium Verduurzaming Woningbezit op donderdag 29 november 2018 in De Bilt

Gepubliceerd op:
Met genoegen nodigen wij u uit om aanwezig te zijn bij de uitreiking door Drs. Ed Nijpels van de Duurzaamheids-Awards Woningcorporaties. Ten behoeve van de Monitor Duurzame Woningcorporaties zijn onder leiding van Prof. Dr. Ir. Bastiaan Zoeteman van de Universiteit Tilburg 350 woningcorporaties (verdeeld over 10 categorieën) beoordeeld. 
Lees verder

Nieuwe gebouwschil en ‘nul op de meter’ voor 70 sociale huurwoningen van Portaal in Soest

Gepubliceerd op:
BAM heeft 70 sociale huurwoningen van woningcorporatie Portaal in Soest gerenoveerd tot ‘nul op de meter’ huizen (NOM). Het bouwbedrijf maakt gebruik van prefab gevels gebaseerd op fermacell plaatmateriaal, de Powerpanel H2O.
Lees verder

Vocht, ventilatie en luchtkwaliteit in woningen

Gepubliceerd op:
Greten Raadgevende Ingenieurs verricht al jaren onderzoek naar vocht-, ventilatie en luchtkwaliteit in gebouwen en heeft met betrekking tot woningen in samenwerking met woningbouwvereniging Alwel te Roosendaal een standaard vochtonderzoek ontwikkeld.
Lees verder

Het C+ ventilatiesysteem anno 2018

Gepubliceerd op:
Slimmer, stiller en energiezuiniger dan ooit! Goed isoleren en luchtdicht bouwen helpt je energie besparen. Maar om de lucht binnenshuis tegelijk ook gezond te houden, kan je niet zonder een degelijk ventilatiesysteem. Immers – en daar staan we met z’n allen te weinig bij stil – de binnenluchtkwaliteit is er vaak tot 10 x slechter aan toe dan de kwaliteit van de buitenlucht.
Lees verder

Renson opent gloednieuw Concept Home in Waregem

Gepubliceerd op:
Testen, experimenteren en monitoren voor energie-efficiënt, gezond en comfortabel wonen!
Lees verder

Meer armslag voor woningcorporaties en gemeenten bij stimuleren middenhuur

Gepubliceerd op:
Dat staat in het Wetsvoorstel Maatregelen Middenhuur van minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) dat bij de Tweede Kamer is ingediend. De minister geeft daarmee uitvoering aan een afspraak uit het regeerakkoord. 
Lees verder

Actie wijkprojecten ter verbetering sociale cohesie

Gepubliceerd op:
Dit jaar ontving de Limburgse actie voor wijkprojecten, Onze Buurt,  een record aantal  inzendingen. Dit jaar waren het er 98, dat zijn er 21 meer ten opzichte van vorige jaar. De Provincie Limburg meldt dat de inzendingen goed verspreid uit de hele provincie komen. Zelfs de voormalige Westelijke Mijnstreek – waar vandaan voorgaande jaren nauwelijks deelnemers kwamen – is nu goed vertegenwoordigd.
Lees verder

Gemeenten willen streep door hoge belastingdruk corporaties

Gepubliceerd op:
De Vereniging Nederlandse Gemeenten maakte bekend dat gemeenten zich ernstige zorgen maken over de oplopende belastingdruk voor woningcorporaties. Dit heeft te maken met de invoering van de ATAD-richtlijn (Anti-Tax Avoidance Directive). De ATAD zal de woningcorporaties ca. 300 miljoen Euro per jaar gaan kosten. 
Lees verder

Toepassing indak PV-systemen vereist zorgvuldigheid

Gepubliceerd op:
Dankzij de energietransitie neemt de toepassing van zonnepanelen een grote vaart in Nederland. De gangbare systemen zijn te classificeren in 2 types: Opdak-systemen, waarbij de zonnepanelen bovenop de pannen komen, en indak-systemen. Deze laatste systemen worden ook wel BiPV-systemen genoemd en worden direct op de onderconstructie gelegd. Daarbij ligt de bovenzijde op gelijke hoogte met de pannen.
Lees verder

100% bewezen efficiëntie

Gepubliceerd op:
Ecologie is belangrijk. Waar het voor bepaalde producten vroeger een pluspunt was, is het vandaag een vereiste geworden. Deze evolutie kunnen wij als verantwoorde producent alleen maar toejuichen. Sinds het prille begin van Quinn Radiators is het ons doel om krachtige, efficiënte en dus ook energiezuinige radiatoren te ontwikkelen. Daar zijn we, al zeggen we het zelf, aardig in geslaagd.
Lees verder

Het einde van slecht functionerende schuiframen

Gepubliceerd op:
Elke woningcorporatie komt ze waarschijnlijk tegen: condenserende, tochtende en slecht sluitende aluminium en kunststof schuiframen. Vaak in woningen uit de jaren zeventig en tachtig. Verweij Houttechniek heeft daar nu dé oplossing voor: het Columbus intrekkozijn.
Lees verder

WoonEnergie organiseert Duurzame Donderdag

Gepubliceerd op:
De doelstelling om in 2050 een CO2-neutraal Nederland te hebben geeft grote uitdagingen. Zowel voor woningcorporaties als voor de energiemarkt. Daar moeten we dus beiden wat aan doen. Daarom organiseert WoonEnergie op 8 november 2018 Duurzame Donderdag. Dit evenement is speciaal voor woningcorporaties en staat volledig in het teken van hoe u als woningcorporatie van het gas af komt.
Lees verder

NVT Onderhoudsgroep: uw partner als het gaat om advies, maatwerk, maatregelen en energetische renovaties

Gepubliceerd op:
Energetisch renoveren levert belangrijke resultaten op voor het woongenot van de bewoner of gebruiker. Daarnaast gaan energetische maatregelen leiden tot een schonere wereld en verminderde CO2 uitstoot: en dat allemaal met rendabele investeringen. Maar liefst 75% van alle woningen in Nederland zijn niet goed of niet goed genoeg geïsoleerd.
Lees verder

Plat dak? Kies voor gegarandeerde kwaliteit

Gepubliceerd op:
Met uw dak wilt u geen enkel risico lopen, het dak moet gewoon goed zijn en vooral niet lekken. Het is dan ook van groot belang dat u een deskundige dakdekker inschakelt. Daarom is er DAKMERK: hét keurmerk van erkende dakaannemers biedt u maximale zekerheid van kwaliteit. Kwaliteit zekergesteld met 10 jaar garantie op waterdichtheid.
Lees verder

Maak kennis met het Datalab van WoningNet

Gepubliceerd op:
Het Datalab, onderdeel van de afdeling Advies & Onderzoek van WoningNet, creëert waarde door data-experimenten. Het Datalab maakt voorspellende en zelflerende modellen op basis van de grote hoeveelheid aan kwalitatief hoogwaardige data. Door betrouwbare data-analyses en interpretaties op data te doen, is het mogelijk om concrete producten, features en of procesverbeteringen te ontwikkelen. Met als resultaat een betere dienstverlening voor woningzoekenden en corporaties.
Lees verder

Kiezen voor kwaliteit zonnestroomsystemen

Gepubliceerd op:
Oranjedak Solar is een erkend KvINL installateur voor de vakdiscipline zonnestroom; iets waar wij met recht trots op kunnen zijn. Oranjedak onderscheidt zich hiermee als vakman en technisch specialist in zonnestroom systemen.
Lees verder

Smartboilers; zelflerende boilers voor comfort en energiebesparing

Gepubliceerd op:
Itho Daalderop komt als eerste met een compleet nieuwe generatie elektrische boilers; de Smartboiler en de Green Energy Smartboiler. De basis voor deze boilers vormt de technologie waarmee de boilers zelflerend worden. Hierdoor leert de boiler op basis van het verbruikspatroon van de eindgebruiker en past het moment van opwarmen van het water daarop aan. Het opwarmen wordt zodoende uitgesteld, waardoor stilstandsverliezen geminimaliseerd worden. En dit is een stuk energiezuiniger. De energiebesparing voor de Smartboiler kan oplopen tot 10% in vergelijking met een normale elektrische boiler.
Lees verder

Recycle uw kunststof kozijnen

Gepubliceerd op:
Het VKG-recyclesysteem verwerkt ongeveer 75% van alle oude kunststof kozijnen. Draagt u bij aan deze laatste 25%? Zet duurzaam afvalbeheer op de agenda en neem recycling en hergebruik van kunststof kozijnen op in uw aanbestedingen.
Lees verder

Historische documenten zonder ID!

Gepubliceerd op:
Al bijna 10 jaar maakt Company Tesuji documenten, dossiers en tekeningen bij woningbouwcorporaties digitaal beschikbaar. De AVG is van kracht. Het invoeren ervan is voor veel bedrijven een klus. Veel documenten bevatten nog een kopie ID. Hoe krijgt u deze kopieën en de loon- en inkomstengegevens uit de documenten van de afgelopen jaren?
Lees verder

Kan een tijdelijk lift ingezet worden bij appartementen zonder galerij?

Gepubliceerd op:
Regelmatig wordt ons de vraag gesteld of het mogelijk is om een tijdelijke lift te plaatsen tegen een hoogbouwpand zonder galerij. Het antwoord is JA, want met het deskundig inzicht van een vakspecialist en goed overleg met de opdrachtgever is er voor ieder pand een passende oplossing te vinden. Bij RECO Lift Solutions hebben wij inmiddels ruime ervaring met het opstellen van liftvoorzieningen bij panden waar de oplossing misschien niet voor de hand ligt.
Lees verder

Vastgoedverduurzaming: hoe komt u samen tot mooie resultaten?

Gepubliceerd op:
Hoe realiseert u de hoogste CO2-reductie uit elke geïnvesteerde en duurzame euro zónder de betaalbaarheid voor de huurder uit het oog te verliezen? Die vraag beantwoorden, begint bij het in kaart brengen van de situatie binnen én buiten uw corporatie. En dat betekent de vijf thema’s in beeld krijgen die in elke fase van vastgoedverduurzaming terugkeren: stakeholdermanagement, verandermanagement, technologie, project- en riskmanagement rendement, fiscaliteit en subsidies.
Lees verder

Executive Program Finance & Risk Management voor Woningcorporaties Erasmus Universiteit Rotterdam

Gepubliceerd op:
U wilt uw kennis op het terrein van financiële vraagstukken en dat van risicomanagement verhogen, up-to-date  houden en uw inzichten daarin verdiepen? Voor dat doel heeft de Erasmus Universiteit Rotterdam, het Executive Program Finance & Risk Management voor Woningcorporaties ontwikkeld.
Lees verder

Woningbouwcorporaties besparen kosten door Van Lierop tijdig in te schakelen

Gepubliceerd op:
Hier inspecteren wij de balklagen van 7 blokken voor een woningbouwcorporatie in Rotterdam. Een mooi renovatieproject waar Van Lierop aan het begin van het traject is ingeschakeld als adviseur. Deskundige inspecties worden gevolgd door duidelijke rapportage met betrouwbaar advies voor duurzame oplossingen.
Lees verder

De corporatie als onderdeel van een ecosysteem

Gepubliceerd op:
Als corporatie functioneer je in een krachtenveld en ben je onderdeel van een ecosysteem waarin je relaties onderhoudt met je collega’s – bestuur en medewerkers –, belanghouders, toezicht en de samenleving. 
Lees verder

Woningverduurzaming in tweeënhalve dag

Gepubliceerd op:
In Gorredijk werkt Comfort Partners, in opdracht van woningcorporatie Elkien, aan de renovatie en verduurzaming van woon-zorggebouw de Miente. Hierbij worden 50 zorgappartementen onder handen genomen. De hoofdaannemer, een combinatie van bouwbedrijf Van Wijnen en onderhoudsbedrijf Wits Groep, begint aan de buitenzijde van de woningen. Comfort Partners gaat aan de binnenzijde van de woningen aan de slag met de installaties.
Lees verder

Air Excellent koppelt uw woning moeiteloos aan een gezond binnenklimaat!

Gepubliceerd op:
Luchtdicht bouwen is de norm, goed ventileren een noodzaak. Air Excellent van Ubbink is een innovatief, flexibel en modulair luchtverdeelsysteem. Het is geschikt voor alle mechanische ventilatiesystemen, met of zonder warmteterugwinning. Het luchtverdeelsysteem is universeel toepasbaar op iedere mechanische ventilatie-unit voor C-systemen (vraaggestuurd en niet-vraaggestuurd) en D-systemen (Warmte Terug Winning). 
Lees verder

Verhuizing kantoor vb&t VvE Diensten

Gepubliceerd op:
De Haagse vestiging van vb&t VvE Diensten is samengevoegd met het kantoor van Zeilstra Vastgoedmanagement!
Lees verder

Giarte onderzoek toont aan: NEH scoort als beste op security vlak

Gepubliceerd op:
Security is één van de belangrijkste pijlers in de dienstverlening van NEH. Het is niet zomaar een kreet. Dit wordt erkend door klanten van NEH, die zich hebben uitgesproken tijdens het Giarte Outsourcing Performance 2018 onderzoek.
Lees verder

Heerst er ongegronde weerstand tegen NEN 2767 in woningcorporatieland?

Gepubliceerd op:
NEN 2767 is ontwikkeld om op een objectieve en gestructureerde wijze de fysieke kwaliteit van bouw- en installatiedelen van gebouwen en/of infrastructuren te inspecteren en te registreren. Een betrouwbaar en ruimschoots bewezen middel om eenduidig inzicht te krijgen in onderhoudsbehoeftes en technische risico's. 
Lees verder

DERBICOLOR® FR White: dakbaan met reflecterende witte leislag

Gepubliceerd op:
Derbigum heeft de DERBICOLOR® FR White, in het gamma, een ecologische dakbedekking, met een reflecterende witte leislag, welke zorgt voor een passieve koeling binnenin het gebouw.
Lees verder

Effectieve vloerbescherming met snel drogende vloercoating

Gepubliceerd op:
Vloeren, balkons, galerijen en andere betonnen constructies moeten tegen een stootje kunnen. Ze hebben te maken met intensief gebruik én met de invloed van het grillige Nederlandse weer. Vloeren en galerijen zijn niet alleen gezichtsbepalend, ze zijn ook van belang voor het behoud van de waarde van vastgoed.
Lees verder

Renson Invisivent raamventilatie op maat voor Leo Vroman toren

Gepubliceerd op:
De Leo Vroman toren maakt deel uit van de recente herwaardering van de wijk Gouda Oost. De toren, opgeleverd in 2016,  is het eerste van een hele reeks nieuwe bouwwerken in de wijk en moet er samen met een andere toren de nieuwe entree vormen.
Lees verder

CED helpt Woonstad Rotterdam bij verbetering reparatieverzoeken

Gepubliceerd op:
CED start een pilot samen met Woonstad Rotterdam, waarbij CED een deel van de reparatieverzoeken gaat managen en oplossen voor de huurders van deze Rotterdamse woningcorporatie. Tijdens de proefperiode kijkt Woonstad Rotterdam hoe zij haar huidige proces voor de afhandeling van reparatieverzoeken kan verbeteren zodat dit een hogere huurdertevredenheid en meer efficiency voor Woonstad Rotterdam oplevert.
Lees verder

Verweij Houttechniek garandeert 100% verantwoord hout met STIP-certificaat

Gepubliceerd op:
Verweij Houttechniek is sinds kort STIP-gecertificeerd. Dit betekent dat opdrachtgevers altijd gegarandeerd zijn van producten waarin alleen hout uit verantwoord beheerde bossen is verwerkt. De certificering is behaald doordat er uitsluitend FSC- en PEFC-gecertificeerd hout wordt toegepast in de ramen, deuren, kozijnen en prefab producten die in deze timmerfabriek geproduceerd worden.
Lees verder

Voorstellen vereenvoudiging markttoets

Gepubliceerd op:
Het kabinet wil de markttoets vereenvoudigen. De markttoets op grond die voor 1 januari 2015 in erfpacht is uitgegeven, vervalt. Ook bij grondverkoop tussen corporaties komen er vereenvoudigingen. De corporatiesector is blij met deze voorstellen.
Lees verder

Samenwerkingsovereenkomst Drechtsteden Energieneutraal in 2050

Gepubliceerd op:
Op 13 juli jl. is er een intentieverklaring ondertekend tussen de gemeente Papendrecht, duurzaam energie- en afvalbedrijf HVC en woningcorporatie Woonkracht10. Het doel van deze intentieverklaring is de haalbaarheid te onderzoeken van een collectief warmtenet. Dit is een belangrijke stap om van Papendrecht een CO₂-neutrale gemeente te maken in 2050.
Lees verder

Extra geld nodig voor versnellen verduurzamen huurwoningen

Gepubliceerd op:
Tijdens een ledencongres van branchevereniging Aedes op 6 juli jl. besloten de corporatiebestuurders dat zij graag willen bijdragen aan de verduurzaming van de Nederlandse woningvoorraad maar dat dit niet ten koste mag gaan van hun kerntaak; namelijk zorg dragen voor voldoende betaalbare sociale huurwoningen. Zij stellen dat zonder extra geld deze versnelling niet mogelijk is. Op basis van deze uitgangspunten zullen corporaties blijven meepraten over het Klimaatakkoord, dat het kabinet graag dit jaar met partijen wil sluiten.
Lees verder

DROWA helpt corporaties bij het efficiënt verduurzamen van de woningvoorraad

Gepubliceerd op:
De kruipruimte isoleren met DROWA isolatiechips is één van de goedkoopste, makkelijkste en meest effectieve isolatiemaatregelen. Steeds meer corporaties ontdekken dit bij het verduurzamen van hun huidige onzuinige woningen. Doede Zijlstra, projectleider zakelijk van DROWA: "Op jaarbasis isoleren wij tussen de 2.000 - 2.500 sociale huurwoningen. En dit aantal is nog steeds groeiende."
Lees verder

Echt online samenwerken bij de verkoop van registergoed

Gepubliceerd op:
Woningcorporatie Mooiland werkt met Corporatieportaal van Notapp voor de verkoop van bestaande woningen. Dit webportaal structureert het volledige verkoopproces van registergoed. Alle ketenpartners in het proces, bijvoorbeeld de taxateur, makelaar en notaris, werken via Corporatieportaal in hetzelfde verkoopdossier. Waar en wanneer ze willen, via laptop, tablet of smartphone. Doordat Corporatieportaal is geïntegreerd in het Notapp Platform, een procesgestuurde workflow, wordt alle informatie in realtime, correct verwerkt. Lijnen met ketenpartners zijn kort en er wordt snel en goed gecommuniceerd.
Lees verder

Meer nieuws

test

Word lid en profiteer!

De database bevat een compleet overzicht van alle woningcorporaties met contactpersonen. Tevens ook de mogelijkheid om complete exports te maken naar Excel.

De aanbieding

Een greep uit ons leveranciersregister


Dura Vermeer richt zich op klanten met vraagstukken op het gebied van wonen, werken, mobiliteit...

Het optimaliseren van bedrijfsprocessen, met als doelstelling het verhogen van...

ista Nederland is marktleider en gespecialiseerd in het meten en afrekenen van het individuele...

DAKMERK. Hét keurmerk voor platte daken....

Bij Liftoffertes krijgt u persoonlijk offertes aangeboden van gespecialiseerde bedrijven ...

Ubbink werkt aan oplossingen voor energie efficiency en een goed binnenklimaat voor gebouwen...

Verweij Houttechniek is dé slimme systeempartner voor de zakelijke markt als het om duurzame houten ramen, deuren ...

De digitale oplossing voor het beheren van grootschalig planmatig woningonderhoud ...

Reparatie en Onderhoud van kunststof/aluminium ramen en deuren ...

Dankzij onze brede ervaring weten wij als geen ander wat er speelt binnen Verenigingen van Eigenaars ...

Hofmeier is business partner voor financiële en organisatievraagstukken. Onze missie: organisaties helpen om hun ambities ...

Met veel ervaring verzorgen wij al sinds 1911 soepel het schadeherstel en schademanagement van onze relaties ...

Daikin is wereldwijd toonaangevend in de markt voor klimaatsystemen en zet zich als bevlogen marktleider in ...

SKARP verbetert de informatievoorziening van woningcorporaties op alle fronten. SKARP verbindt mensen ...

Aareon is Europa's grootste leverancier van software voor vastgoedbedrijven (commercieel en sociaal)...

Ervaren professionals, eersteklas producten en een even heldere als effectieve aanpak van uw projecten ...

Vastgoedonderhoud brengt uitdagingen met zich mee. Caparol stelt mensen en organisaties in staat om iedere uitdaging ...

Revoort maakt ruimte voor Woningcorporaties ...

Cegeka-dsa levert software en services voor de vastgoedmarkt. We willen actief bijdragen aan...

Raetsheren van Orden biedt sinds de jaren 90 haar diensten aan de corporatiesector aan...

Nu-Swift Brandbeveiliging draagt bij aan een veiliger Nederland door het leveren van een breed pakket van veiligheidsproducten ...

NEH realiseert en beheert ICT-oplossingen voor onder meer woningcorporaties, banken...

Duco, een toonaangevend producent in Europa van ventilatie- en zonweringsystemen ...

DOM Nederland is expert in het ontwikkelen en verkopen van de hoogste kwaliteit sluittechniek en toegangscontrole ...

Full service dienstverlener voor sloopwerken, asbestverwijdering, bodemsanering en infrastructurele werkzaamheden ...

NVT Onderhoudsgroep is de ideale combinatie voor vastgoedonderhoud. Van dak tot vloer...

Innovateam creëert d.m.v. creativiteit en innovativiteit oplossingen voor verschillende maatschappelijke problemen ...

Comfort Partners is een groot technisch installatiespecialist in de woningbouw...

Zehnder Group Nederland houdt zich sinds jaar en dag intensief en succesvol bezig met uitgekiende oplossingen ...

IMI Hydronic Engineering is een wereldwijde aanbieder en specialist op het gebied van hydronische distributiesystemen ...

Meer dan honderd jaar werken in de bouwsector heeft voor dakspecialist Zoontjens geleid tot een schat aan ...

Facto Geo is een geodetisch ingenieursbureau met vijf locaties die zorgen voor ...

ATAG Benelux is één van de grootste en belangrijkste spelers in de Benelux ...

Fito Products BV, specialist in de verkoop van brandpreventieproducten.

BI specialist voor de sociale woningbouwsector ...

Al meer dan 60 jaar produceert en levert Troax gaaswanden voor de bouw en industrie ...

Mobiel parkeren via sms, app en internet!

Wij zijn een specialist die niet alleen saneert, maar ook renoveert en herstelwerkzaamheden uitvoert ...

Als Europees marktleider op het gebied van warmtepompen is NIBE dé partner voor de Nederlandse en Belgische markt ...

staat voor integrale kwaliteit van kunststof kozijnen, ramen en deuren ...

Koston Isolatie, voor lagere kosten en een beter milieu ...

Het Integraal Bouw Informatie Systeem - Ibis, is de naam van onze software, ontwikkeld voor alle ...

Fortes Energy Systems is specialist op het gebied van producten voor de stadswarmte ...

Remmers is één van de grootste producenten en leveranciers op het gebied van bouw- en houtbeschermingsproducten ...

Natuurlijke luchtstromen houden uw woning vrij van vocht en schimmels ...

Intergas Verwarming behoort in Nederland tot de toonaangevende producenten van HR-ketels...

WoningNet is hét Shared Service Center op het gebied van de woningmarkt en heeft de ideale...

Onze advocaten huur- en onroerend goedrecht adviseren en procederen over juridische kwesties...

Oranjedak is één van de sterkste spelers in de Nederlandse dakbedekkingsbranche ...

Vastgoed Business School biedt diverse opleidingen ...

Executive Program Finance & Risk Management voor Woningcorporaties

Al meer dan 55 jaar dé specialist in het verdrijven van vocht en herstellen van hout ...

H&S Betonwaren richt zich speciaal op vernieuwing daar waar het speciaal beton betreft...

AWB, onderdeel van de Vaillant Group ontwikkelt, vervaardigt en verkoopt totaaloplossingen ...

We ontkomen er niet meer aan: een hellend dak moet veilig te betreden zijn, of het nu nieuwbouw is of een renovatieproject ...

Gevestigd in Goor aan het Twentekanaal zorgen zo'n 150 medewerkers er voor dat Eternit BV iedere dag ...

Ad Hoc is sinds 1990 marktleider in het beheer van leegstaand vastgoed. Met producten zoals Beheer...

BOB Opleiding, Training en Advies is hét opleidingsinstituut voor kaderfunctionarissen en management in de bouw ...

Willis Towers Watson (NASDAQ: WLTW) is een vooraanstaande wereldwijd opererende consultant en broker ...

Greten Raadgevende Ingenieurs is een deskundig en onafhankelijk adviesbureau ...

Derbigum, het moederbedrijf van Derbigum Nederland, is gespecialiseerd in de waterdichting van daken...

Itho Daalderop staat voor innovatieve producten en systemen, die een bijdrage leveren aan een comfortabel ...

Bruynzeel Keukens realiseert haar rendement door als gespecialiseerd keukenbedrijf complete keukens...

Hagemans Vastgoedonderhoud staat voor Vitaal Vastgoed. Voor woningen en gebouwen die doen waarvoor ze bedoeld ...

BSH Huishoudapparaten B.V. is in Nederland verantwoordelijk voor de marketing, sales en service van de huishoudapparaten ...

IsoBouw onderzoekt continu wat echt werkt in de praktijk. Door goed naar de markt te luisteren, is IsoBouw als geen ander ...

In 1980 heeft het Nederlandse bedrijf TONZON een revolutionaire isolatiemethode ontwikkeld ...

Dutch Solar Systems BV (DSS BV) is opgericht in 1998. Onze groothandel in duurzame...

Gebroeders de Vries is dé specialist in elke kruipruimte en kent de oplossingen voor... 

Ventilatie is essentieel voor een gezond binnenmilieu. Breijer Ventilatietechniek is dan ook al bijna 20 jaar...

Noodliften.nl is dé specialist als het gaat om het tijdelijk plaatsen van trapliften in openbare trappenhuizen ...

Contact Center
Social Media
Telefonie

Een Canadees bedrijf gespecialiseerd in gespoten thermische isolatie ...

BOOT is een organiserend ingenieursbureau uit Veenendaal en levert met ca. 120 medewerkers ...

Nathan Systems is dé one-stop-shop voor alle totaaloplossingen in duurzame klimaattechniek ...

Met onze diepgaande kennis van registergoed zorgen we voor een soepele samenwerking tussen alle partners ...

SCHÖNOX ontwikkelt en produceert bouwchemische producten die samenhangen met het verlijmen van keramiek ...

Gasvrij: slimme oplossingen, bewezen technieken, duurzame warmte ...

Flynth is de grootste advies- en accountantsorganisatie voor het MKB ...

Fermacell BV, onderdeel van Xella International GmbH, is actief op de internationale bouwstoffenmarkt ...

Kiwa Technology is een internationale dienstverlener en kennispartner in de energie- en waterketen ...

Elro is al sinds 1987 specialist op en voor het platte dak. In de loop van de jaren is Elro uitgegroeid tot de expert...

Alvast: leegstand in capabele handen. Alvast is een snel groeiende leegstandbeheerder ...

Onze experts helpen u om grip te krijgen op de uitdagingen in uw branche ...

WEBO produceert houten kozijnen, prefab elementen en componenten, voor woningbouwprojecten ...

Een brandveilige woning is van levensbelang. Gemeenten, Woningcorporaties ...

MVGM is dé vastgoedregisseur en neemt de regie van de vastgoedportefeuilles van haar opdrachtgevers uit handen ...

Zegwaard Rioolbeheer werkt voor verschillende woningcorporaties onder het concept...

Een lagere energierekening dankzij de EnergieTest ...

Hoe kan ik de financiële continuïteit van mijn woningcorporatie waarborgen en tegelijkertijd mijn maatschappelijke taken ...

We beschikken over een flexibele én professionele organisatie waarbij kwaliteit en service niet afhankelijk zijn van ..

De QuatroSpect verandermethodiek en technologie helpt de corporatie sector beter te presteren ...

Onze missie is het leveren van producten die het eenvoudig mogelijk maken veilig...

OHV acteert als externe beleggingsafdeling voor haar institutionele relaties, waarnaar taken ...

Als ‘total-solution provider’ is Caleffi een voortrekker in de ontwikkeling en de productie ...

Dakdekkers van Kewodak staan al meer dan dertig jaar bekend om hun ervaring, service en kwaliteit. Wij denken in oplossingen ...

Gezond en comfortabel binnenklimaat? Onze missie!

Coenen Automatische Deuren is uw betrouwbare partner voor oplossingen op het gebied van automatische deuren ...

Wolters BV is al voor veel woningcorporaties een deskundige partner in het totale onderhoud ...

Quinn Radiators is Europa’s toonaangevende producent van radiatoren met ronde bovenkant en heeft meer dan 35 jaar ...