Het laatste nieuws

Lees hier het laatste nieuws voor en over woningcorporaties.

‘Alle woningen in 2050 energieneutraal’

Gepubliceerd op:
De Nederlandse woningvoorraad moet tegen 2050 volledig energieneutraal zijn. Dat betekent dat op een perceel evenveel duurzame energie wordt opgewekt als er in een jaar wordt verbruikt.
Lees verder

Westvoorne start renovatie 68 woningen naar nul-op-de-meter

Gepubliceerd op:
Donderdag 15 maart gaf wethouder Van der Meij van de gemeente Westvoorne het startsein voor de nul-op-de-meter renovatie van 68 huurwoningen in Oostvoorne. Directeur Van der Doelen van Hazeberg TBI en de wethouder ondertekenden hiervoor een samenwerkingsovereenkomst. De renovatie start in juni van dit jaar met vijf sociale huurwoningen uit de jaren 60.
Lees verder

Woningcorporaties nemen personele mismatch serieus

Gepubliceerd op:
Door meer en complexer werk ontstaat er in toenemende mate een mismatch tussen vraag naar en aanbod van arbeid bij woningcorporaties. Werkgevers en werknemers binnen de woningbouw nemen het signaal serieus en gaan ermee aan de slag.
Lees verder

Appartementen op plek kantoor aan rand Remise-terrein Haarlem

Gepubliceerd op:
Hoorne Vastgoed gaat 40 startersappartementen (sociale koop of verhuur) bouwen in Haarlem. De woningen komen aan de Stephensonstraat, op de plek waar nu nog een voormalig kantoor van de Hartekamp Groep staat. De 40 startersappartementen maken deel uit van woningbouwproject De Remise, dat Hoorne Vastgoed realiseert tussen de Stephensonstraat en de Leidsevaart in Haarlem.
Lees verder

Beheert u uw automatische deuren en docksystemen efficiënt?

Gepubliceerd op:
Uw automatische toegangssystemen moeten het gewoon goed doen, altijd! Daarom is het belangrijk om de prestatie, veiligheid en betrouwbaarheid in de gaten te houden. Maar, hoeveel tijd besteed u aan het beheer van uw systemen? De volgende 5 vragen helpen u hier kritisch naar te kijken, kan het nóg efficiënter?
Lees verder

Tweeëndertig warmtepompen voor energiezuinigere huurwoningen Ameland

Gepubliceerd op:
De gemeente Ameland, GasTerra en drie lokale installateurs zijn gestart met de installatie van hybride warmtepompen in tweeëndertig huurwoningen in Ameland. De warmtepompen gaan de woningen grotendeels duurzaam verwarmen, waarbij de energiekosten voor de huurders dalen. Het project sluit aan bij de duurzame ambitie van Ameland en de wens om de woningen van het Gemeentelijk Woningbedrijf Ameland zuiniger te maken.
Lees verder

Kousrenovatie en Spray-coating bij Zegwaard Rioolbeheer Wat is rioolrenovatie?

Gepubliceerd op:
Zegwaard Rioolontstopping past riool- of leidingrenovatie toe wanneer het vervangen van leidingen moeilijk, duur of onmogelijk is. Bij vervanging van het riool of van de leidingen is overlast een bijkomend nadeel. 
Lees verder

Projectontwikkeling: planschaderisico in beeld

Gepubliceerd op:
Wanneer u bezig bent of gaat met projectontwikkeling dan is het verstandig mogelijke planschaderisico’s in kaart te brengen. Een planschaderisicoanalyse geeft u dit inzicht. U wilt immers niet voor verrassingen komen te staan.
Lees verder

Minder overlast voor bewoners dankzij snel drogende vloercoating

Gepubliceerd op:
Een vloer waarop niet gelopen of gewerkt kan worden, is héél onhandig. Het aanbrengen van een nieuwe vloercoating komt dan ook altijd ongelegen. Bewoners of bezoekers moeten wachten, omlopen, binnen blijven of juist buiten wachten. En wat erger is: in veel gevallen kost al die overlast ook nog eens tijd en geld.
Lees verder

Leer alles over inregelen tijdens de eerste opleiding van Caleffi Academy 2017

Gepubliceerd op:
Ook in 2017 gaan wij verder met Caleffi Academy; een uniek en gratis opleidingsprogramma waarin wij actuele thema’s behandelen voor alle HVAC-professionals. Je leert er de basics voor het ontwerpen van duurzame installaties. Bovendien kun je er kennis maken met de ondersteunende diensten van Caleffi. Het eerste onderwerp dat op de kalender van 2017 staat is inregelen.
Lees verder

Inzicht in uw informatiehuishouding

Gepubliceerd op:
Hoe zien de processen eruit die mijn organisatie uitvoert? Welke stappen kent het proces? Zijn er documenten die een rol spelen binnen een proces? En hoe moet ik dan omgaan met deze documenten? Zijn dit herkenbare vragen? Kijk dan eens naar het Model-DSP voor woningcorporaties! Een complete inventarisatie van alle processen die een woningcorporatie uitvoert. Pro-actief bijgehouden en toepasbaar in elke procesapplicatie.
Lees verder

Projectontwikkelaar Matexi zet tijdelijke GEDA P18S personenlift in voor luxe appartementen in Gent

Gepubliceerd op:
In het hart van de Gentse binnenstad ligt de Kouter. Aan deze bloemenmarkt werkt projectontwikkelaar Matexi op dit moment aan het project “Kouterdreef”, waar zij stijlvolle boetieks en residentiële luxe appartementen ontwikkeld. Deze worden later dit jaar opgeleverd. Om potentiële kopers alvast een barrièrevrije toegang tot de verschillende verdiepingen van het pand te kunnen verschaffen, heeft Matexi voor de inzet van een tijdelijke 3-stops GEDA P18S personenlift gekozen.
Lees verder

Iedereen kiest voor de beste dakconstructie! Met Ubbink Dakconstructie Bescherming

Gepubliceerd op:
Een gezonde, goed ontworpen en vakkundig gebouwde dakconstructie is pas echt goed als het deskundig water- en luchtdicht is afgewerkt en voldoende kan ventileren. Warmte moet binnen blijven, terwijl we vocht, wind en ongedierte buiten willen houden. Om uw dakconstructie te beschermen, de levensduur te verlengen en een gezond binnenklimaat te garanderen voor uw bewoner, biedt Ubbink een breed assortiment producten op het gebied van lucht- en waterdicht bouwen, dakconstructieventilatie en beschermingsproducten.
Lees verder

Actuele regelgeving woningcorporaties

Gepubliceerd op:
De cursus geeft een compleet overzicht van de juridische aspecten rond woningcorporaties. De basis, zoals het systeem van de (herziene) Woningwet en de laatste wetswijzigingen. De cursus zoomt in op de consequenties van de Herzieningswet en de raakvlakken met aanbesteding, staatssteun en contractenrecht. Op actuele discussies en ontwikkelingen binnen het volkshuisvestingsrecht, zoals de vraag of gemeenten de taak van woningcorporaties mogen invullen of overnemen. De eerste uitspraken van de Adviescommissie geschillenbeslechting prestatieafspraken Woningwet worden behandeld. Veel tips & trucs. Er is gelegenheid voor specifieke vragen. U krijgt een stevige basis om de juridische wereld van en met woningcorporaties te begrijpen en tegemoet te treden.
Lees verder

Vloerisolatie zonder ingrijpende maatregelen met groot effect dankzij Drowa

Gepubliceerd op:
Het aanbrengen van vloerisolatie van Drowa kan vaak zonder ingrijpende maatregelen snel gebeuren, vraagt daarom een slechts relatief geringe investering, maar sorteert een groot effect. Naast een flinke besparing op de energierekening en een verbetering van het binnenklimaat, verduurzaamt Drowa tevens de woning. Drowa rekent volgens een bewezen methode namelijk in één keer af met problemen die kunnen ontstaan door een te natte kruipruimte.
Lees verder

Maatschappelijke betrokkenheid tijdens NLdoet

Gepubliceerd op:
Op vrijdag 10 maart 2017 vond wederom het grootste vrijwilligersevenement van Nederland plaats: NLdoet. De uitgelezen kans voor leegstandbeheerder en marktleider Ad Hoc om samen met woningbouwvereniging Reeuwijk het woonplezier van de bewoners en vergunninghouders in Waarder te verhogen en een extra bijdrage te leveren aan de maatschappij.
Lees verder

BENG, gasloos en Nul-op-de-meter centraal tijdens Building Holland

Gepubliceerd op:
Itho Daalderop is van 11-13 april aanwezig op Building Holland. Wij presenteren tijdens hét netwerk- en kennisevent voor professionals in de bouw en vastgoed onze visie op het gebied van BENG, gasloze renovatie en nul-op-de-meter. 
Lees verder

Levensloopbestendige woningen zonder energierekening

Gepubliceerd op:
De provincie Drenthe verleent € 149.000 subsidie aan woningstichting De Volmacht voor de ‘Wijk van de toekomst’ in Gieten. Met deze subsidie start de woningcorporatie een pilot om bijna 300 woningen energieneutraal en levensloopbestendig te maken. Het gaat om comfortabele woningen zonder energierekening, waarin bewoners door zorg- en welzijnsarrangementen langer zelfstandig en betaalbaar actief kunnen blijven. Daarnaast wordt onderzocht hoe het concept breder uitgerold kan worden voor alle Drentse woningen.
Lees verder

Reasult rondt implementatie ISAE 3402 af

Gepubliceerd op:
Als eerste bedrijf in haar branche rondt Reasult de implementatie van ISAE 3402 af. ISAE 3402 is de internationale standaard voor uitbesteding en is een waarborg voor een juiste verwerking van financiële- en ICT-processen. Reasult toont hiermee aan dat interne controleprocessen en beheersmaatregelen goed zijn ingericht.
Lees verder

596 jongerenwoningen en €5-restaurant in Amsterdam Zuidoost

Gepubliceerd op:
Afgelopen week gaven wethouder Bouwen en Wonen Laurens Ivens van de gemeente Amsterdam en voorzitter van stadsdeel Zuidoost Muriël Dalgliesh het startschot voor Change=; een vernieuwend concept voor jongerenhuisvesting in Amsterdam Zuidoost. Het complex dat op de hoek van Bijlmerdreef en Dolingadreef komt, biedt in de toekomst ruimte voor 596 jongerenwoningen.
Lees verder

IT-Beveiligingsexpert: Beveiliging Notapp op volwassen niveau

Gepubliceerd op:
Er gaat bijna geen dag voorbij of er verschijnt een bericht in de media over cybercrime, gehackte IT-systemen of datalekken. Notapp beschermt zijn klanten hiertegen volgens de voorschriften van het ISO 27001-certificaat. Het regelmatig laten testen van de beveiliging van IT-systemen, de bescherming van gegevens en de werkwijzen, is hier een cruciaal onderdeel van.
Lees verder

Finance & Risk Management voor Woningcorporaties

Gepubliceerd op:
Speciaal voor woningcorporaties heeft de Erasmus School of Accounting & Assurance (‘ESAA’), onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam, het executive program ontwikkeld: ‘Finance & Risk Management voor Woningcorporaties.
Lees verder

Goese woningen worden verwarmd met ijs!

Gepubliceerd op:
Comfort Partners is comaker in het verduurzamen van de woningen in Goes. De verouderde wijk Goes-West gaat compleet op de schop. In 2008 is RWS begonnen met de herstructurering, een plan dat in totaal 600 woningen omvat.
Lees verder

10 tot 30% woningvraag Nederland te realiseren in de bestaande stad

Gepubliceerd op:
Tot één derde van de woningvraag van Nederland kan worden gerealiseerd door bestaande, bebouwde gebieden te transformeren. Met een subsidie van 3,6 miljard euro en 35% dichtere bebouwing, kan tot 30% van de woningvraag in Nederland worden geïmplementeerd. Gebeurt dit niet, dan kan slechts 10% van de woningvraag worden ingevuld met het transformeren van binnenstedelijke gebieden. Dat zijn de belangrijkste bevindingen van een onderzoek uitgevoerd door Brink Management/ Advies.
Lees verder

Bijna 900.000 slimme thermostaten in Nederland

Gepubliceerd op:
Het aantal slimme thermostaten in Nederland is het afgelopen jaar met 38% gegroeid naar bijna 900.000 slimme thermostaten. Dit betekent dat één op de negen huishoudens een slimme thermostaat in huis heeft. Toon is nog steeds de onbetwiste marktleider op de markt van slimme thermostaten. Dit blijkt uit de Smart Home Monitor 2017, een onderzoek van Multiscope onder 5.500 Nederlanders.
Lees verder

Akkoord voor verplicht energielabel C kantoorpanden

Gepubliceerd op:
In 2023 wordt een energielabel C verplicht gesteld voor kantoorpanden. Dit is afgesproken om de doelstellingen uit het Energieakkoord te halen. De verwachting is dat de maatregel vooral veel impact zal hebben op de onderkant van de vastgoedmarkt waar de investeringskosten niet kunnen worden terugverdiend door een huurverhoging. Bovendien mogen kantoorpanden met een energielabel lager dan C niet meer verhuurd worden.
Lees verder

320 balkons in Breda onveilig verklaard

Gepubliceerd op:
Balkons van flats in de buurt van het Brabantpark in Breda zijn dinsdagavond met spoed afgezet met hekken, omdat de balkons onveilig zijn. Het gaat om de flatgebouwen aan de Jadestraat, Smaragdstraat, Beverweg, Monseigneur Leijtenstraat, Turkooishof en de Agaatstraat. Inwoners van deze flats zijn met een brief gewaarschuwd hun balkon niet te betreden. Het gaat om een totaalaantal van 160 woningen en 320 balkons.
Lees verder

WoonKieskompas toetst politieke standpunten over wonen

Gepubliceerd op:
Het WoonKieskompas van Vereniging Eigen Huis laat de standpunten van politieke partijen zien over kwesties zoals verplichte energiebesparing in huis, windmolens in woonbuurten of de afbouw van de hypotheekrenteaftrek. Huiseigenaren en huurders die het woonbeleid van politieke partijen belangrijk vinden kunnen de verschillende politieke standpunten toetsen aan hun eigen opvattingen op eigenhuis.nl/woonkieskompas.
Lees verder

De Oskam Groep uit Utrecht start met het grootste zonnepanelen-project in Utrecht

Gepubliceerd op:
De Oskam Groep uit Utrecht is gestart met de installatie van het grootste zonnepanelenproject in Utrecht tot nu toe. Na realisatie van het project zal De Oskam Groep, gevestigd op Industrieterrein Lage Weide aan de Uraniumweg 27 te Utrecht, volledig kunnen voorzien in de eigen stroomvoorziening. In totaal zullen er 6.500 zonnepanelen worden geplaatst, die in totaal goed zijn voor een opbrengst van 1,7 Megawatt aan zonne-energie.
Lees verder

Partijen slaan handen ineen voor huurwoningen middensegment Amsterdam

Gepubliceerd op:
Binnen acht jaar moeten in het middensegment in Amsterdam minimaal 10.000 nieuwe huurwoningen worden gebouwd. Vijf institutionele beleggers en vijf Amsterdamse woningcorporaties willen daar afspraken over maken met de gemeente. De partijen willen tot 2025 zorgen voor aanbod van betaalbare huur op alle Amsterdamse nieuwbouwlocaties. De beoogde huur van deze woningen zal liggen tussen de 725 en 1000 euro per maand, voor woningen van minimaal vijftig vierkante meter.
Lees verder

Stimulans voor huurwoningen in middensegment

Gepubliceerd op:
Gemeenten kunnen huurwoningen in het middensegment als aparte categorie opnemen in bestemmingsplannen. Gemeenten krijgen zo meer mogelijkheden om het aanbod van deze woningen te vergroten. De ministerraad heeft op voorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met deze wijziging van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro).
Lees verder

Autoriteit woningcorporaties zet in op extra toezicht governance en integriteit

Gepubliceerd op:
Het merendeel van de 350 Nederlandse woningcorporaties voldoet aan de eisen die de Autoriteit woningcorporaties (Aw) stelt aan financiën, rechtmatigheid, integriteit en governance. Dat blijkt uit de ‘Resultaten integrale individuele beoordeling woningcorporaties 2016’ die vandaag werden gepubliceerd. De corporaties die de fout in gaan doen dat vooral op het terrein van governance en rechtmatigheid. Ook blijft integriteit een aandachtspunt. De Aw intensiveert in 2017 daarom haar toezicht op governance en integriteit.
Lees verder

Corporaties blijven investeren in Amersfoort

Gepubliceerd op:
Woningcorporaties de Alliantie, Portaal en Omnia Wonen kunnen hun overeengekomen samenwerking voor de sociale huurwoningmarkt in Amersfoort voortzetten en blijven investeren in meer betaalbare huurwoningen. Dit is mogelijk nu de Alliantie en Portaal een ontheffing van de minister hebben gekregen om ook in Amersfoort, buiten hun zogeheten kerngebied, vastgoed aan te kopen of nieuw te bouwen. Deze gezamenlijke inzet is noodzakelijk voor de grote woningbouwopgave van Amersfoort. Omnia Wonen had reeds toestemming om in Amersfoort te blijven investeren.
Lees verder

Woningcorporaties Utrecht realiseren 490 woonstudio’s in gemengde woonvorm

Gepubliceerd op:
Utrecht krijgt een bijzonder woonproject. In Leidsche Rijn worden 490 studio's gebouwd waar verschillende doelgroepen zelfstandig wonen en met elkaar een buurtgemeenschap vormen. Woningcorporaties Mitros en Portaal starten de werving voor deze gemengde woonvorm, met de naam Place2BU. De kracht van het woonproject is dat jongeren, statushouders en mensen uit de maatschappelijke opvang naast elkaar komen te wonen en elkaar verder brengen.
Lees verder

Ubbink klaar voor concentrisch

Gepubliceerd op:
De kranten staan er vol mee en het kabinet lanceert een voorlichtingscampagne; ongevallen door koolmonoxidevergiftiging. Het is dan ook niet verwonderlijk dat nagenoeg alle ketelfabrikanten dit jaar zowel concentrische als parallelle uitvoeringen van hun toestellen af-fabriek beschikbaar hebben. Ook geven steeds meer installateurs de voorkeur aan concentrisch.
Lees verder

Wooncompagnie versterkt samenwerking met WonenPlusWelzijn

Gepubliceerd op:
Wooncompagnie biedt huurders vanaf 65 jaar een jaar lang gratis lidmaatschap aan van WonenPlusWelzijn. Het lidmaatschap wordt in de loop van dit jaar gefaseerd ingevoerd. Met deze actie intensiveert de woningcorporatie haar samenwerking met de welzijnsorganisatie. “Samen kunnen we ervoor zorgen dat mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. In hun eigen woning en de vertrouwde woonomgeving”, aldus gebiedsregisseur Angelo van Rijn van Wooncompagnie.
Lees verder

Woonstad Rotterdam bevriest huur laagste inkomens

Gepubliceerd op:
Woonstad Rotterdam voert in 2017 geen huurverhoging door voor huurders met de laagste inkomens. Ook huurders van studenten- en jongerenhuisvester Stadswonen Rotterdam, een onderdeel van Woonstad, vallen onder de regeling van Woonstad Rotterdam. Omdat corporaties geen inzage hebben in de actuele inkomens van hun huurders, vroeg Woonstad de gemeente Rotterdam om te toetsen of huurders in aanmerking komen voor de regeling. De gemeente bekijkt voor Woonstad of mensen gebruikmaken van voorzieningen voor minima, een bijstandsuitkering ontvangen of alleen AOW krijgen.
Lees verder

NVM bezorgd over fors hogere kosten nieuwbouwwoning

Gepubliceerd op:
De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) is bezorgd over mogelijke extra kosten voor een nieuwbouwwoning als gevolg van de nieuwe Bouwkwaliteitswet. Deze nieuwe wet regelt dat niet de gemeente, maar bouwbedrijven zelf de kwaliteit van de woning gaan inspecteren. De koper draait op voor deze kosten, die kunnen oplopen tot duizenden euro's.
Lees verder

VGM NL en NVM presenteren huurmarktcijfers 4de kwartaal 2016

Gepubliceerd op:
Gemeenten en ontwikkelaars doen er bij (nieuwbouw)plannen voor vrije sector huurwoningen goed aan gebruik te maken van de expertise en marktkennis van vastgoedmanagers en makelaars. Alleen door goed samen te werken, kan het nijpende tekort aan huurwoningen worden weggewerkt. Bovendien kan er dan meer op maat worden gebouwd: betaalbaar, divers en op de juiste locaties. Dit stellen VGM NL en NVM bij het bekendmaken van de huurmarktcijfers over het 4de kwartaal van 2016.
Lees verder

Heijmans ontwikkelt 80 huizen in Bodegraven

Gepubliceerd op:
De gemeente Bodegraven-Reeuwijk, Heijmans, Green Real Estate en Stichting Mozaïek Wonen hebben een intentieovereenkomst getekend voor de ontwikkeling van 55 grondgebonden woningen en 25 tot 30 appartementen in Bodegraven. De overeenkomst omvat afspraken voor de samenwerking en ontwikkeling van het nieuwe woongebied ‘Molenzicht’. Het project heeft voor Heijmans een omvang van ruim € 11 miljoen. Naar verwachting wordt voor de zomer van 2017 een aansluitende ontwikkel- en realisatieovereenkomst getekend.
Lees verder

Meer nieuws

test

Word lid en profiteer

De database bevat een compleet overzicht van alle woningcorporaties met contactpersonen.

Een greep uit ons leveranciersregister


Tempelman - de Niet beschikt over het grootste landelijke netwerk van ambtelijk bevoegden...

Wij sporen in één keer lekkages op en leggen dit vast in een uitgebreide rapportage ...

Fortes Energy Systems is specialist op het gebied van producten voor de stadswarmte ...

Hoe kan ik de financiële continuïteit van mijn woningcorporatie waarborgen en tegelijkertijd mijn maatschappelijke taken ...

Balkons met beglazing - een prima investering ...

Gebroeders de Vries is dé specialist in elke kruipruimte en kent de oplossingen voor... 

Dolmans Facilitaire Diensten ...

Alvast: leegstand in capabele handen. Alvast is een snel groeiende leegstandbeheerder ...

Ventilatie is essentieel voor een gezond binnenmilieu. Breijer Ventilatietechniek is dan ook al bijna 20 jaar...

IMI Hydronic Engineering is een wereldwijde aanbieder en specialist op het gebied van hydronische distributiesystemen ...

Thorbecke is een landelijk opererend adviesbureau, gespecialiseerd in juridisch advies, vastgoedtaxaties en GEO-analyses ...

Bruynzeel Keukens realiseert haar rendement door als gespecialiseerd keukenbedrijf complete keukens...

Ervaren professionals, eersteklas producten en een even heldere als effectieve aanpak van uw projecten ...

Isotechniek is één van de oudste isolatiebedrijven in Nederland. In dertig jaar...

Unexus Communications Server is een multikanaal communicatie-oplossing, ontwikkeld op Microsoft technologie ...

Facto Geo is een geodetisch ingenieursbureau met vijf locaties die zorgen voor ...

Wij zijn Syncasso. Het resultaat van het samengaan van Groenewegen+Partners en Incassade. Beide organisaties ...

AWB, onderdeel van de Vaillant Group ontwikkelt, vervaardigt en verkoopt totaaloplossingen ...

Effectory helpt u bij het opzetten en uitvoeren van een succesvol medewerkersonderzoek ...

TONED ontzorgt organisaties bij technisch en facilitair onderhoud ...

Onze methode stopt de opzuigende werking van uw muren met een zwakstroom spanning die de aantrekking ...

U zoekt een comfortabele lift die makkelijk is in het gebruik. Die ontworpen is met de laatste technieken ...

Gevestigd in Goor aan het Twentekanaal zorgen zo'n 150 medewerkers er voor dat Eternit BV iedere dag ...

Is uw lift buiten werking als gevolg van onderhoudswerkzaamheden, een storing, modernisering...

WoningNet is hét Shared Service Center op het gebied van de woningmarkt en heeft de ideale...

De ruim honderd financiële professionals in dienst van Hofmeier kunnen opdrachten vervullen in het volledige vakgebied ...

Schöck levert productoplossingen voor thermische bruggen (koudebruggen), glasvezelwapening en contactgeluid ...

Al meer dan 50 jaar dé opleider voor (startende) vastgoedprofessionals ...

Als inkoopcollectief en onafhankelijk tussenpersoon vertegenwoordigt Aenergie meer dan 300 woningcorporaties...

Coenen BV één van de toonaangevende bedrijven in Nederland op het gebied van afdichtingen...

VHIC kenmerkt zich door full-service dienstverlening op het gebied van integraal, digitaal informatiemanagement ...

Woning Advies Nederland (WAN) is een onafhankelijk bouwkundig advies- en keuringsbureau ...

SKARP verbetert de informatievoorziening van woningcorporaties op alle fronten. SKARP verbindt mensen ...

Imto Benelux is al meer dan 35 jaar actief op het gebied van vastgoedonderhoud en beschikt over ...

Aareon is Europa's grootste leverancier van software voor vastgoedbedrijven (commercieel en sociaal)...

Reasult: forecasting software voor vastgoedmanagement ...

Greten Raadgevende Ingenieurs is een deskundig en onafhankelijk adviesbureau ...

Executive Program Finance & Risk Management voor Woningcorporaties

Daksystemen van Wédéflex Duurzame Daksystemen voldoen aan alle kwaliteitsvoorwaarden en eisen ...


Dakdekkers van Kewodak staan al meer dan dertig jaar bekend om hun ervaring, service en kwaliteit. Wij denken in oplossingen ...

Fito Products BV, specialist in de verkoop van brandpreventieproducten.

Centric biedt maatwerksoftware, infrastructuuroplossingen en professionals voor het inrichten...

Leverancier van innovatieve oplossingen voor snel en efficiënt bouwen en isoleren ...

Het enige keurmerk voor dakbedekkingsbedrijven: DAKMERK

NVT Onderhoudsgroep is de ideale combinatie voor vastgoedonderhoud. Van dak tot vloer...

Corparis is ruim 10 jaar landelijk actief  als netwerkorganisatie met een stevige verankering in de sectoren Wonen ...


Het Integraal Bouw Informatie Systeem - Ibis, is de naam van onze software, ontwikkeld voor alle ...

Dankzij onze brede ervaring weten wij als geen ander wat er speelt binnen Verenigingen van Eigenaars ...

Dolmans Specialistische Reiniging ...

Elite Ventilatietechniek heeft ruim 18 jaar ervaring in het onderhouden en renoveren van alle meest voorkomende ...

Onze missie is het leveren van producten die het eenvoudig mogelijk maken veilig...

H&S Betonwaren richt zich speciaal op vernieuwing daar waar het speciaal beton betreft...


Trition biedt een totaalpakket van diensten aan om schade als gevolg van water-, vocht- en klimaatproblematiek ...

Bergschenhoek Luchtcomfort gaat uit van de comfortwens van de gebruiker...

Itris biedt een totaaloplossing voor woningcorporaties met ViewPoint en ViewPoint GO!

Company Tesuji | digitaliseren | document management | digitaal werkenFull service dienstverlener voor sloopwerken, asbestverwijdering, bodemsanering en infrastructurele werkzaamheden ...

staat voor integrale kwaliteit van kunststof kozijnen, ramen en deuren ...

We ontkomen er niet meer aan: een hellend dak moet veilig te betreden zijn, of het nu nieuwbouw is of een renovatieproject ...

OHV acteert als externe beleggingsafdeling voor haar institutionele relaties, waarnaar taken ...

Aralco NVS heeft een jarenlange ervaring in natuurlijke ventilatie. Zo heeft Aralco NVS talrijke...

Camelot steeft ernaar om voor zowel leegstaand als volstaand vastgoed dé toonaangevende en innovatieve ...

Tenten Solar Zonnepanelen is dé specialist, groothandel, leverancier en installateur op het gebied van zonne-energie ...

Derbigum, het moederbedrijf van Derbigum Nederland, is gespecialiseerd in de waterdichting van daken...

Elro is al sinds 1987 specialist op en voor het platte dak. In de loop van de jaren is Elro uitgegroeid tot de expert...

Dolmans Milieu Techniek ...

VELUX Nederland B.V. is een verkoop- en marketingorganisatie en maakt deel uit van de internationale VELUX Groep ...

IsoBouw onderzoekt continu wat echt werkt in de praktijk. Door goed naar de markt te luisteren, is IsoBouw als geen ander ...

Vastgoedonderhoud brengt uitdagingen met zich mee. Caparol stelt mensen en organisaties in staat om iedere uitdaging ...

Eurokit is een totaalaanbieder in afdichtingsoplossingen. Vakkundig, flexibel, professioneel, snel en landelijk dekkend ...

Flynth is de grootste advies- en accountantsorganisatie voor het MKB ...

Ad Hoc is sinds 1990 marktleider in het beheer van leegstaand vastgoed. Met producten zoals Beheer...


Met onze diepgaande kennis van registergoed zorgen we voor een soepele samenwerking tussen alle partners ...

Meer dan honderd jaar werken in de bouwsector heeft voor dakspecialist Zoontjens geleid tot een schat aan ...

Itho Daalderop onderscheidt zich door in te spelen op de sterk veranderende installatiemarkt ...

Comfort Partners is een groot technisch installatiespecialist in de woningbouw...

Dura Vermeer richt zich op klanten met vraagstukken op het gebied van wonen, werken, mobiliteit...

Zegwaard Rioolbeheer werkt voor verschillende woningcorporaties onder het concept...

Het optimaliseren van bedrijfsprocessen, met als doelstelling het verhogen van...

ista Nederland is marktleider en gespecialiseerd in het meten en afrekenen van het individuele...

Ubbink werkt aan oplossingen voor energie efficiency en een goed binnenklimaat voor gebouwen...

Raetsheren van Orden biedt sinds de jaren 90 haar diensten aan de corporatiesector aan...

Nederlands grootste dienstverlener in ontstoppen, reinigen, inspecteren, repareren...

Cegeka-dsa levert software en services voor de vastgoedmarkt. We willen actief bijdragen aan...

Falco is al ruim 60 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de inrichting van de (openbare) buitenruimte ...

Troostwijk Taxaties is in de 85 jaar van haar bestaan uitgegroeid tot één van de grootste spelers op het gebied van taxaties ...

WEBO produceert houten kozijnen, prefab elementen en componenten, voor woningbouwprojecten ...

Dutch Solar Systems BV (DSS BV) is opgericht in 1998. Onze groothandel in duurzame...


Al meer dan 50 jaar is ons familiebedrijf actief met tal van restauratie- en renovatieprojecten ...

Reparatie en Onderhoud van kunststof/aluminium ramen en deuren ...

Willis Towers Watson (NASDAQ: WLTW) is een vooraanstaande wereldwijd opererende consultant en broker ...

We beschikken over een flexibele én professionele organisatie waarbij kwaliteit en service niet afhankelijk zijn van ..

Coenen Automatische Deuren is uw betrouwbare partner voor oplossingen op het gebied van automatische deuren ...

Hagemans Vastgoedonderhoud staat voor Vitaal Vastgoed. Voor woningen en gebouwen die doen waarvoor ze bedoeld ...

Onze programmatuur is van bewezen nut voor diverse partijen ...