Het laatste nieuws

Lees hier het laatste nieuws voor en over woningcorporaties.

1.300 woningen extra in 2018 voor Eindhoven

Gepubliceerd op:
Dit jaar wil de gemeente Eindhoven starten met de bouw van 1.300 extra woningen. Om het grote tekort tegen te gaan, moet dit doorgroeien naar 3.000 woningen per jaar. De stad kent vanuit diverse bevolkingsgroepen een grote aantrekkingskracht en hierdoor blijft de schaarste op de woningmarkt groot.
Lees verder

Beter energielabel met Drowa vloerisolatie

Gepubliceerd op:
De bewezen isolatiewaarden van Drowa vloerisolatie zijn door ISSO opgenomen in de databank voor gecontroleerde kwaliteitsverklaringen. Hierdoor mogen de gedeclareerde Rc-waarden één op één worden opgenomen in de EPC berekeningen voor een Energielabel. Drowa is daarmee een snelle methode om woningen energetisch te verbeteren, zonder noemenswaardige overlast voor de bewoners. Belangrijk is wel dat het dan inderdaad om isolatiechips van het merk Drowa gaat.
Lees verder

Vastgoed verkopen om groei en energie-ambities mogelijk te maken

Gepubliceerd op:
Olga Valkema (Nijestee): Er is maar één middel dat echt helpt tegen schaarste: nieuwbouw op flinke schaal, schreef directeur-bestuurder Pieter Bregman van Nijestee onlangs in zijn blog. De corporatie in Groningen ziet ruimte voor 2.500 extra woningen. “We hebben inderdaad een ambitieus bouwprogramma,” zegt Olga Valkema, hoofd Verkoop en Vastgoedbemiddeling. Een gesprek over de verkoop van bezit om bouw- en energiedoelstellingen te realiseren. 
Lees verder

Droge voeten in het souterrain

Gepubliceerd op:
Het was niet gepland, het overkwam ze: verliefd worden op een prachtige, zij het zwaar vervallen dijkwoning in een van de oudste straatjes van Amsterdam, de Buiksloterdijk. Marlies Wiegerinck en Ales Bakker waren voorbereid op een complexe verbouwing - dus ook op de hardnekkige situatie in het souterrain dat vochtig en muf was en grondig moest worden aangepakt. Maar hoe doe je dat op een intelligente manier?
Lees verder

Afspraken over verbeteren sociale huurwoningen Oss

Gepubliceerd op:
Genoeg sociale huurwoningen in Oss waarvan de huur betaalbaar blijft. Daarvoor tekenden wethouder Wagemakers, directeur van BrabantWonen Henk Roozendaal, directeur van Mooiland Elly Pansier en Ruus Surstedt namens de huurders op dinsdag 5 december de Prestatieafspraken 2018.
Lees verder

Bouw aast met corporaties op vakkrachten

Gepubliceerd op:
De mogelijkheden om corporatiewoningen te verduurzamen om zo de Parijs-doelstelling te halen, is niet alleen afhankelijk van het feit of corporaties daar geld voor hebben. De beschikbare capaciteit bij bouwers en installateurs heeft ook een belangrijke invloed op de (on)mogelijkheid hiervan. Dat zegt Aedes-voorzitter Marnix Norder.
Lees verder

Aedes roept Tweede Kamer op meer regie te nemen bij beschikbaar stellen bouwgrond

Gepubliceerd op:
Aedes-voorzitter Marnix Norder roept de Tweede Kamer op om meer regie te nemen bij het beschikbaar stellen van bouwgrond voor de bouw van sociale huurwoningen en middenhuur. Norder geeft aan zich zorgen te maken over de beperkte plancapaciteit in sommige regio’s waar de vraag groot is, zoals Rotterdam, Utrecht en Den Haag.
Lees verder

WoonMonitor 2018, het onderzoek voor de woningcorporaties

Gepubliceerd op:
Hoe beoordelen huurders de woningcorporaties? In welke mate voldoen de woningcorporaties aan de verwachtingen? Welke verbeteringen ziet men graag? Waar zijn de huurders tevreden en minder tevreden over? En hoe scoort een bepaalde woningcorporatie in vergelijking met de ‘gemiddelde’ woningcorporatie.
Lees verder

Nieuwe sociale huurwoningen Arnhem worden aardgasloos

Gepubliceerd op:
De gemeente Arnhem heeft verschillende prestatieafspraken gemaakt met de drie grootste Anhhemse woningcorporaties. De partijen spraken daarbij af om uiterlijk in 2050 alle woningen energieneutraal te maken en alle nieuwe sociale huurwoningen gasloos te maken. Andere afspraken zijn dat de huren van sociale woningen in 2018 niet meer stijgen dan de inflatie en dat corporaties zorgen dat de kernvoorraad sociale huurwoningen op peil is en blijft.
Lees verder

Minder administratieve lasten voor woningcorporaties

Gepubliceerd op:
De hoeveelheid gegevens die woningcorporaties bij instanties moeten aanleveren, moet elk jaar verminderen met gemiddeld 10 procent. Zo moet de gegevensstroom na 5 jaar gehalveerd zijn.  Dat staat in het convenant Verbeteren Informatievoorziening Woningcorporatiesector waarover minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vandaag een brief naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.
Lees verder

Corporaties zien belangrijke rol voor zichzelf bij huisvesting senioren

Gepubliceerd op:
Maar liefst 95% van de woningcorporaties vindt dat er in de komende 10 jaar voor hen een rol is weggelegd bij het huisvesten van senioren in de gereguleerde sector. Dat blijkt uit onderzoek naar de portefeuillestrategie van corporaties met betrekking tot zorgvastgoed van Capital Value.
Lees verder

Beter Wonen Goedereede tekent prestatieovereenkomst voor 18 jaar

Gepubliceerd op:
Onlangs hebben Woningbouwvereniging Beter Wonen uit Goedereede en Comfort Partners een prestatieovereenkomst getekend voor de komende achttien jaar.
Lees verder

Afspraken over betaalbare huurwoningen

Gepubliceerd op:
Gemeente Langedijk, Woningbouwvereniging Langedijk, Woonwaard en hun huurdersorganisaties hebben met elkaar prestatieafspraken gemaakt over betaalbaar wonen in Langedijk. De afspraken gelden voor het jaar 2018 met een doorkijk naar de toekomst.
Lees verder

Nieuwe afspraken tussen gemeente, woningcorporaties en huurders

Gepubliceerd op:
Het Apeldoorns college heeft samen met de woningcorporaties en huurdersorganisaties afspraken gemaakt over wonen in de gemeente Apeldoorn. De partijen bouwen voort op afspraken die vorig jaar zijn gemaakt, maar gaan elk jaar met elkaar om tafel om optimaal te kunnen inspelen op de laatste actuele ontwikkelingen.
Lees verder

100% circulair bouwen met verplaatsbare woningen

Gepubliceerd op:
Zo snel mogelijk de stap maken naar honderd procent circulaire woningbouw en zo de klimaatimpact van de bouwsector fors reduceren. Dat is de gezamenlijke ambitie van drie grote Nederlandse producenten van verplaatsbare woningen: Finch van De Groot Vroomshoop Bouwsystemen, NEZZT van De Meeuw en Heijmans ONE van Heijmans.
Lees verder

Woningstichting Nijkerk kiest voor ‘skarp’ sturen en verantwoorden

Gepubliceerd op:
Het terugbrengen van de administratieve lasten door de inzet van slimme automatisering staat niet alleen bij grote, maar ook bij kleinere woningcorporaties volop in de belangstelling.
Lees verder

Amsterdamse corporaties bouwen meer sociale huurwoningen

Gepubliceerd op:
Amsterdamse woningcorporaties gaan de aankomende jaren meer sociale huurwoningen bouwen en mogen als gevolgd daarvan ook meer lenen. De afgelopen jaren nam de corporatie ongeveer 600 tot 800 woningen in aanbouw, aankomend jaar worden er circa 2400 nieuwe sociale huurwoningen bijgebouwd.
Lees verder

Amsterdam investeert in verbetering woningen in Noord, Zuidoost en Nieuw-West

Gepubliceerd op:
Het college van B&W investeert de komende jaren fors in 32 buurten in Noord, Zuidoost en Nieuw-West. Wethouder Laurens Ivens (Wonen) vindt het belangrijk om niet alleen in nieuwbouw maar ook in bestaande buurten te investeren zodat meer bewoners profiteren van de groei van de stad.
Lees verder

Maastricht: prestatieafspraken 2018 tussen gemeente, corporaties en huurdersverenigingen

Gepubliceerd op:
De Maastrichtse woningcorporaties Woonpunt, Maasvallei en Servatius, hun huurdersverenigingen Woonbelang, Woonvallei en Servaassleutel en de gemeente Maastricht hebben prestatieafspraken gemaakt voor 2018. Deze afspraken zijn in lijn met de themagerichte aanpak die de partijen afgelopen jaren hebben ingezet.
Lees verder

Nieuwe directie Square DMS

Gepubliceerd op:
Aareon Nederland en de huidige directie van Square DMS hebben in goed overleg besloten niet samen verder te gaan. Leon Heber, Ron Janssen en Gerd van der Slik zullen de Aareon Groep met ingang van 1 januari 2018 verlaten. In de afgelopen 20 jaar hebben zij een prachtig bedrijf opgebouwd, nu gaan zij hun loopbaan elders voortzetten.
Lees verder

Portaal winnaar innovatieprijs i-Opener

Gepubliceerd op:
Het project Majella Wonen heeft de innovatieprijs i-Opener gewonnen. Daarmee is het woonproject van mede-initiator Portaal het meest innovatieve project voor het thema wonen & zorg. Woningcorporatie Portaal wint hiermee een effectmeting van de innovatie die laat zien wat het project precies oplevert. Initiatiefnemers Aedes en KWH willen met deze i-Opener corporaties inspireren.
Lees verder

Benchmark woningcorporaties: Huurders positiever, lagere bedrijfslasten

Gepubliceerd op:
Huurders zijn tevredener over de dienstverlening van woningcorporaties en de beïnvloedbare bedrijfslasten zijn vorig jaar met 150 miljoen euro gedaald. Verder zijn er meer betaalbare huizen en zijn huurwoningen gemiddeld energiezuiniger. Dat blijkt uit de Aedes-benchmark, die 250.000 huurders naar hun mening vroeg.
Lees verder

Aedes: “Met kabinet en partners werken aan goed wonen”

Gepubliceerd op:
Het kabinet Rutte III wil zich in het woonbeleid richten op meer regionale samenwerking, meer nieuwbouw, voldoende betaalbare woningen en meer verduurzaming. Die doelen delen wij, zegt Aedes-voorzitter Marnix Norder: “Een brede coalitie is nodig om te zorgen dat mensen een betaalbaar huurhuis kunnen vinden en dat huurders daar prettig in wonen.”
Lees verder

Meer oog voor de detaillering van een MJOP

Gepubliceerd op:
Gemeenten, woningcorporaties en andere vastgoedbeheerders zijn momenteel weer druk bezig met gebouwinspecties voor het actualiseren van de meerjarenonderhoudsplannen. Voor zowel de effectiviteit als efficiency daarvan is het belangrijk te letten op de mate van detaillering. Meer tijd besteden aan extra detaillering levert namelijk verwaarloosbare schijnnauwkeurigheid op.
Lees verder

Gegarandeerde energieprestatie, nu en in de toekomst

Gepubliceerd op:
Wat is je voorstel wanneer je als verhuurder de woning van je huurder gaat verduurzamen? “We gaan je huis renoveren. Je huur gaat omhoog, maar omdat je huis zo meteen evenveel opwekt als gebruikt, gaat je energierekening naar nul. Je woonlasten blijven dus hetzelfde.” 
Lees verder

Hoe kun je een plat dak het beste isoleren?

Gepubliceerd op:
Een plat dak isoleren wordt op een hele andere manier aangepakt dan een schuin dak. Er zijn 3 isolatiemethodes: koud-, warm- en omgekeerd plat dak. In deze blog bespreek ik ze alle drie en komen zowel de voor- als nadelen aan de orde.
Lees verder

Veilige rookgasafvoer voor uw bewoners!

Gepubliceerd op:
Helaas overlijden er jaarlijks mensen als gevolg van koolmonoxidevergiftiging. Daarnaast belandt er ook nog een aanzienlijk aantal in een ziekenhuisbed. Bij het los raken van rookgasafvoerbuizen en/of dakdoorvoeren kan er namelijk koolmonoxide vrijkomen. Dat ruik je niet, dat proef je niet en dat zie je niet. Een vergiftiging, soms met dodelijke afloop, kan het gevolg zijn. Kies voor veiligheid voor uw bewoners, kies voor UbiFit Concentrisch Push-Fit van Ubbink!
Lees verder

Vrijdragende dakelementen oplossing voor na-isoleren oneffen daken

Gepubliceerd op:
Mogelijk kent u ze wel, oudere daken die doorhangen. Of waarop, veelal in de jaren zeventig, een bescheiden isolerend enkelschalig dakelement is gekomen. Na-isoleren van dergelijke daken kan een lastige opgave zijn. Moet het oude (kromme) dakbeschot vervangen worden en is het misschien beter om de reeds aanwezige beperkte isolatielaag te verwijderen? Kostbare werkzaamheden die overigens ook nog eens zorgen voor veel overlast voor de bewoners.
Lees verder

Uitbesteden dagelijks onderhoud voor een prijs per woning | Tips and Tricks 2 - Risico

Gepubliceerd op:
In ons vorige artikel van september jl., hebben wij u meegenomen in de gedachte achter het uitbesteden van het dagelijks onderhoud voor een prijs per woning. Onder andere kwam toen het puzzelstukjesmodel van Van Schöll Advies aan de orde. Onze boodschap was om eerst zorgvuldig alle puzzelstukjes in te vullen, voordat je gaat uitbesteden. Als dit niet goed gedaan wordt loop je het risico, dat het hele uitbestedingstraject mislukt en dat alles teruggedraaid moet worden door gebrek aan regie. Dit natuurlijk met alle consequenties van dien. Ons puzzelstukjesmodel ziet er als volgt uit.
Lees verder

Stadsbewoners wonen liefst in rustige buurt

Gepubliceerd op:
Stadsbewoners wonen het liefst in een rustige buurt waar ze wel de levendigheid van de stad kunnen voelen. Rustige wijken midden in de stad zijn daarom het meest in trek. Dit blijkt uit onderzoek van gebiedsontwikkelaar BPD naar de woonbeleving van inwoners van Rotterdam en Den Haag.
Lees verder

Beperkte relatie tussen huur en kwaliteit bij woningcorporaties

Gepubliceerd op:
Het verband tussen de huur en de kwaliteit van de woningvoorraad bij woningcorporaties is veel minder sterk dan volgens het woningwaarderingsstelsel (WWS) is toegestaan. Dat concluderen Arjan Lejour en Jan Möhlmann van het Centraal Planbureau (CPB) in de vandaag verschenen Policy Brief ‘Het huurbeleid van woningcorporaties’.
Lees verder

Mitros schrijft prijs uit om van ongezonde renovaties af te komen

Gepubliceerd op:
Woningcorporatie Mitros is de vervelende bijwerkingen van isolatiewerkzaamheden in woningen zoals schimmelvorming, lawaaierige ventilatiesystemen en gebruiksonvriendelijke handleidingen zat. Mitros looft daarom een beloning uit van 10.000 euro voor de vier beste isolatie-oplossingen waarbij huurders na de renovatie een gezond en aangenaam binnenklimaat hebben.
Lees verder

Ongehoord goed

Gepubliceerd op:
De geluidsisolatie van een vloer is een belangrijk afbouwvraagstuk. Hoe kan de vloer optimaal worden opgeleverd, want hoe minder lawaai we horen, hoe groter het woongenot. Het hoge soortelijk gewicht werkt als isolator en zorgt voor een opmerkelijke geluidsweerstand. Dit geldt zowel voor vloeren als ook voor wanden.
Lees verder

Toe aan een nieuwe uitdaging?

Gepubliceerd op:
Volg een opleiding bij de Vastgoed Business School! De Vastgoed Business School biedt verschillende opleidingen en cursussen aan om de juiste vastgoedkennis te vergaren. Met deze kennis op zak kunt u de woningbouwopgave, het beheer en het management van uw vastgoed aan.
Lees verder

Facebook nieuw kanaal in Unexus platform

Gepubliceerd op:
Via het Communicatieplatform van Unexus is het gemakkelijk om te communiceren met uw klanten. Telefonie, mail en zelfs webchat zijn hiervoor veel voorkomende communicatiekanalen. Recent is WhatsApp toegevoegd, nu is het ook mogelijk om ook Facebook toe te voegen aan de Unexus portal. Hierdoor is het mogelijk om via Facebook te communiceren met uw klanten.
Lees verder

Overgang naar gebruiksoppervlakte volgens NEN2580

Gepubliceerd op:
In het kader van de nieuwe waardebepaling conform de Woningwet 2015 moeten corporaties hun vastgoedbezit op basis van de marktwaarde waarderen. Hiervoor dient u een aantal objectgegevens te verzamelen. Denk aan de gebruiksoppervlakte (GBO), verhuurbaar vloeroppervlak (VBO) en bruto vloeroppervlak (BVO) op basis van NEN2580. Een kostbare aangelegenheid of toch niet?
Lees verder

Tiwos verlengt Itris ViewPoint contract voor 10 jaar

Gepubliceerd op:
Tiwos gebruikt ViewPoint al vele jaren en heeft vanuit haar ervaringen met het product en de Itris organisatie besloten om nogmaals voor een tienjarig contract te kiezen. Met name de echte integraliteit van de ViewPoint oplossing voor de primaire processen spreekt Tiwos aan.
Lees verder

Vocht, ventilatie en luchtkwaliteit in woningen

Gepubliceerd op:
Greten Raadgevende Ingenieurs verricht al jaren onderzoek naar vocht-, ventilatie en luchtkwaliteit in gebouwen en heeft met betrekking tot woningen in samenwerking met woningbouwvereniging AlleeWonen te Roosendaal een standaard vochtonderzoek ontwikkeld.
Lees verder

Met CRM-module van Notapp actief woningen verkopen en verhuren

Gepubliceerd op:
Woningcorporatie KleurrijkWonen en hun eigen verkoopteam STAVAST+ maken voor de verkoopprocessen van registergoed al een aantal jaren gebruik van Corporatieportaal van Notapp. Vorig jaar hebben zij deze functionaliteit uitgebreid met de CRM-module van Notapp. KleurrijkWonen en STAVAST+ ervaren nu de voordelen van een directe koppeling vanuit Corporatieportaal met de STAVAST+ website.
Lees verder

Het afscheid van aardolie begint met binnenmuurverf IndekoGeo

Gepubliceerd op:
Door de groeiende wereldbevolking en stijgende levensstandaard worden onze grondstoffen steeds kostbaarder. Als verffabrikant realiseren wij ons dat het voor ons én onze toekomst belangrijk is de inzet van fossiele grondstoffen zoals aardolie en aardgas zoveel mogelijk te reduceren. Daarom introduceren we de allereerste muurverf van topkwaliteit met een bindmiddel dat zonder aardolie is geproduceerd.
Lees verder

Meer nieuws

test

Word lid en profiteer

De database bevat een compleet overzicht van alle woningcorporaties met contactpersonen.

Een greep uit ons leveranciersregister


Ubbink werkt aan oplossingen voor energie efficiency en een goed binnenklimaat voor gebouwen...

Hoe kan ik de financiële continuïteit van mijn woningcorporatie waarborgen en tegelijkertijd mijn maatschappelijke taken ...

SKARP verbetert de informatievoorziening van woningcorporaties op alle fronten. SKARP verbindt mensen ...

Dolmans Specialistische Reiniging ...

Een lagere energierekening dankzij de EnergieTest ...

Onze missie is het leveren van producten die het eenvoudig mogelijk maken veilig...

Ad Hoc is sinds 1990 marktleider in het beheer van leegstaand vastgoed. Met producten zoals Beheer...

Reparatie en Onderhoud van kunststof/aluminium ramen en deuren ...

AWB, onderdeel van de Vaillant Group ontwikkelt, vervaardigt en verkoopt totaaloplossingen ...

H&S Betonwaren richt zich speciaal op vernieuwing daar waar het speciaal beton betreft...

Als inkoopcollectief en onafhankelijk tussenpersoon vertegenwoordigt Aenergie meer dan 300 woningcorporaties ...

We ontkomen er niet meer aan: een hellend dak moet veilig te betreden zijn, of het nu nieuwbouw is of een renovatieproject ...

Al meer dan 50 jaar is ons familiebedrijf actief met tal van restauratie- en renovatieprojecten ...

Flynth is de grootste advies- en accountantsorganisatie voor het MKB ...

IMI Hydronic Engineering is een wereldwijde aanbieder en specialist op het gebied van hydronische distributiesystemen ...

Wolters vastgoedonderhoud is een echt familiebedrijf. In de afgelopen 80 jaar zijn zij uitgegroeid van een ...

De digitale oplossing voor het beheren van grootschalig planmatig woningonderhoud ...

Mobiel parkeren via sms, app en internet!

Comfort Partners is een groot technisch installatiespecialist in de woningbouw...

MVGM is dé vastgoedregisseur en neemt de regie van de vastgoedportefeuilles van haar opdrachtgevers uit handen ...

SCHÖNOX ontwikkelt en produceert bouwchemische producten die samenhangen met het verlijmen van keramiek en vloerbekledingen ...

Grip op uw processen, de informatiehuishouding op orde, zaakgericht werken en een kostenbesparing dankzij ...

Reasult: forecasting software voor vastgoedmanagement ...

Zegwaard Rioolbeheer werkt voor verschillende woningcorporaties onder het concept...

Polyfilla pro is uw totale partner voor duurzaam onderhoud van zowel houten als  minerale ondergronden ...

Noodliften.nl is dé specialist als het gaat om het tijdelijk plaatsen van trapliften in openbare trappenhuizen ...

Ervaren professionals, eersteklas producten en een even heldere als effectieve aanpak van uw projecten ...

Coenen BV één van de toonaangevende bedrijven in Nederland op het gebied van afdichtingen...

IsoBouw onderzoekt continu wat echt werkt in de praktijk. Door goed naar de markt te luisteren, is IsoBouw als geen ander ...

Al meer dan 60 jaar produceert en levert Troax gaaswanden voor de bouw en industrie ...

Alvast: leegstand in capabele handen. Alvast is een snel groeiende leegstandbeheerder ...

Fermacell BV, onderdeel van Xella International GmbH, is actief op de internationale bouwstoffenmarkt ...

BOB Opleiding, Training en Advies is hét opleidingsinstituut voor kaderfunctionarissen en management in de bouw ...

Met CED zorgt u voor excellente service rond preventie, onderhoud en bij onvoorziene schades ...

Solviteers helpt woningcorporaties met de realisatie van deze ICT-omgeving. Wij hebben veel ervaring...

Coenen Automatische Deuren is uw betrouwbare partner voor oplossingen op het gebied van automatische deuren ...

Elro is al sinds 1987 specialist op en voor het platte dak. In de loop van de jaren is Elro uitgegroeid tot de expert...

Facto Geo is een geodetisch ingenieursbureau met vijf locaties die zorgen voor ...

Intergas Verwarming behoort in Nederland tot de toonaangevende producenten van HR-ketels...

DAKMERK. Hét keurmerk voor het platte dak ...

Unexus Communications Server is een multikanaal communicatie-oplossing, ontwikkeld op Microsoft technologie ...

Met onze diepgaande kennis van registergoed zorgen we voor een soepele samenwerking tussen alle partners ...

Fortes Energy Systems is specialist op het gebied van producten voor de stadswarmte ...

BSH Huishoudapparaten B.V. is in Nederland verantwoordelijk voor de marketing, sales en service van de huishoudapparaten ...

Cegeka-dsa levert software en services voor de vastgoedmarkt. We willen actief bijdragen aan...

Dakdekkers van Kewodak staan al meer dan dertig jaar bekend om hun ervaring, service en kwaliteit. Wij denken in oplossingen ...

Dura Vermeer richt zich op klanten met vraagstukken op het gebied van wonen, werken, mobiliteit...

OHV acteert als externe beleggingsafdeling voor haar institutionele relaties, waarnaar taken ...

Onze programmatuur is van bewezen nut voor diverse partijen ...

Als ‘total-solution provider’ is Caleffi een voortrekker in de ontwikkeling en de productie ...

Aareon is Europa's grootste leverancier van software voor vastgoedbedrijven (commercieel en sociaal)...

Wij zijn wereldwijd marktleider op het gebied van entreeoplossingen ...

Raetsheren van Orden biedt sinds de jaren 90 haar diensten aan de corporatiesector aan...

ista Nederland is marktleider en gespecialiseerd in het meten en afrekenen van het individuele...

Het optimaliseren van bedrijfsprocessen, met als doelstelling het verhogen van...

Vastgoed Business School biedt diverse opleidingen ...

Bruynzeel Keukens realiseert haar rendement door als gespecialiseerd keukenbedrijf complete keukens...

Executive Program Finance & Risk Management voor Woningcorporaties

Het Integraal Bouw Informatie Systeem - Ibis, is de naam van onze software, ontwikkeld voor alle ...

Derbigum, het moederbedrijf van Derbigum Nederland, is gespecialiseerd in de waterdichting van daken...

Gevestigd in Goor aan het Twentekanaal zorgen zo'n 150 medewerkers er voor dat Eternit BV iedere dag ...

Willis Towers Watson (NASDAQ: WLTW) is een vooraanstaande wereldwijd opererende consultant en broker ...

Woning Advies Nederland (WAN) is een onafhankelijk bouwkundig advies- en keuringsbureau ...

Bij Liftoffertes krijgt u persoonlijk offertes aangeboden van gespecialiseerde bedrijven ...

Fito Products BV, specialist in de verkoop van brandpreventieproducten.

Company Tesuji | digitaliseren | document management | digitaal werkenWEBO produceert houten kozijnen, prefab elementen en componenten, voor woningbouwprojecten ...

Gebroeders de Vries is dé specialist in elke kruipruimte en kent de oplossingen voor... 


Dutch Solar Systems BV (DSS BV) is opgericht in 1998. Onze groothandel in duurzame...

Itris biedt een totaaloplossing voor woningcorporaties met ViewPoint en ViewPoint GO!

staat voor integrale kwaliteit van kunststof kozijnen, ramen en deuren ...

Is uw lift buiten werking als gevolg van onderhoudswerkzaamheden, een storing, modernisering...

Bureau Plaagdierpreventie biedt betaalbare, betrouwbare en duurzame ongediertebestrijding voor iedere branche ...

Drempels en hoogteverschillen belemmeren ouderen en mensen met een handicap in hun mobiliteit ...

Dolmans Milieu Techniek ...

Itho Daalderop staat voor innovatieve producten en systemen, die een bijdrage leveren aan een comfortabel ...

Ventilatie is essentieel voor een gezond binnenmilieu. Breijer Ventilatietechniek is dan ook al bijna 20 jaar...

Imto Benelux is al meer dan 35 jaar actief op het gebied van vastgoedonderhoud en beschikt over ...

NEH realiseert en beheert ICT-oplossingen voor onder meer woningcorporaties, banken...

Bergschenhoek Luchtcomfort gaat uit van de comfortwens van de gebruiker...

We beschikken over een flexibele én professionele organisatie waarbij kwaliteit en service niet afhankelijk zijn van ..

Full service dienstverlener voor sloopwerken, asbestverwijdering, bodemsanering en infrastructurele werkzaamheden ...

Trition biedt een totaalpakket van diensten aan om schade als gevolg van water-, vocht- en klimaatproblematiek ...

Daksystemen van Wédéflex Duurzame Daksystemen voldoen aan alle kwaliteitsvoorwaarden en eisen ...

Hagemans Vastgoedonderhoud staat voor Vitaal Vastgoed. Voor woningen en gebouwen die doen waarvoor ze bedoeld ...

Greten Raadgevende Ingenieurs is een deskundig en onafhankelijk adviesbureau ...

NVT Onderhoudsgroep is de ideale combinatie voor vastgoedonderhoud. Van dak tot vloer...

Zonnepanelen voor huurders van corporaties ...

Onze advocaten huur- en onroerend goedrecht adviseren en procederen over juridische kwesties...

Meer dan honderd jaar werken in de bouwsector heeft voor dakspecialist Zoontjens geleid tot een schat aan ...

Hofmeier is business partner voor financiële en organisatievraagstukken. Onze missie: organisaties helpen om hun ambities ...

VELUX Nederland B.V. is een verkoop- en marketingorganisatie en maakt deel uit van de internationale VELUX Groep ...

Corparis is ruim 10 jaar landelijk actief  als netwerkorganisatie met een stevige verankering in de sectoren Wonen ...

Nu-Swift Brandbeveiliging draagt bij aan een veiliger Nederland door het leveren van een breed pakket van veiligheidsproducten ...

Aralco NVS heeft een jarenlange ervaring in natuurlijke ventilatie. Zo heeft Aralco NVS talrijke...

Quinn Radiators is Europa’s toonaangevende producent van radiatoren met ronde bovenkant en heeft meer dan 35 jaar ...

Dolmans Calamiteiten Diensten ...

Vastgoedonderhoud brengt uitdagingen met zich mee. Caparol stelt mensen en organisaties in staat om iedere uitdaging ...

Falco is al ruim 60 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de inrichting van de (openbare) buitenruimte ...