Het laatste nieuws

Lees hier het laatste nieuws voor en over woningcorporaties.

Facebook nieuw kanaal in Unexus platform

Gepubliceerd op:
Via het Communicatieplatform van Unexus is het gemakkelijk om te communiceren met uw klanten. Telefonie, mail en zelfs webchat zijn hiervoor veel voorkomende communicatiekanalen. Recent is WhatsApp toegevoegd, nu is het ook mogelijk om ook Facebook toe te voegen aan de Unexus portal. Hierdoor is het mogelijk om via Facebook te communiceren met uw klanten.
Lees verder

Overgang naar gebruiksoppervlakte volgens NEN2580

Gepubliceerd op:
In het kader van de nieuwe waardebepaling conform de Woningwet 2015 moeten corporaties hun vastgoedbezit op basis van de marktwaarde waarderen. Hiervoor dient u een aantal objectgegevens te verzamelen. Denk aan de gebruiksoppervlakte (GBO), verhuurbaar vloeroppervlak (VBO) en bruto vloeroppervlak (BVO) op basis van NEN2580. Een kostbare aangelegenheid of toch niet?
Lees verder

Tiwos verlengt Itris ViewPoint contract voor 10 jaar

Gepubliceerd op:
Tiwos gebruikt ViewPoint al vele jaren en heeft vanuit haar ervaringen met het product en de Itris organisatie besloten om nogmaals voor een tienjarig contract te kiezen. Met name de echte integraliteit van de ViewPoint oplossing voor de primaire processen spreekt Tiwos aan.
Lees verder

Vocht, ventilatie en luchtkwaliteit in woningen

Gepubliceerd op:
Greten Raadgevende Ingenieurs verricht al jaren onderzoek naar vocht-, ventilatie en luchtkwaliteit in gebouwen en heeft met betrekking tot woningen in samenwerking met woningbouw-vereniging AlleeWonen te Roosendaal een standaard vochtonderzoek ontwikkeld.
Lees verder

Met CRM-module van Notapp actief woningen verkopen en verhuren

Gepubliceerd op:
Woningcorporatie KleurrijkWonen en hun eigen verkoopteam STAVAST+ maken voor de verkoopprocessen van registergoed al een aantal jaren gebruik van Corporatieportaal van Notapp. Vorig jaar hebben zij deze functionaliteit uitgebreid met de CRM-module van Notapp. KleurrijkWonen en STAVAST+ ervaren nu de voordelen van een directe koppeling vanuit Corporatieportaal met de STAVAST+ website.
Lees verder

Het afscheid van aardolie begint met binnenmuurverf IndekoGeo

Gepubliceerd op:
Door de groeiende wereldbevolking en stijgende levensstandaard worden onze grondstoffen steeds kostbaarder. Als verffabrikant realiseren wij ons dat het voor ons én onze toekomst belangrijk is de inzet van fossiele grondstoffen zoals aardolie en aardgas zoveel mogelijk te reduceren. Daarom introduceren we de allereerste muurverf van topkwaliteit met een bindmiddel dat zonder aardolie is geproduceerd.
Lees verder

U gaat de financiële uitdaging vast aan!

Gepubliceerd op:
De Erasmus Universiteit Rotterdam heeft speciaal voor professionals betrokken bij of werkzaam in een financiële functie bij een woningcorporatie het Executive Program ontwikkeld:
Lees verder

Digitaliseren met Company Tesuji

Gepubliceerd op:
Company Tesuji werkt bij diverse corporaties aan digitaliseren, digitalisering, documentmanagement en digitaal werken. Wij zijn gestart met het ondersteunen bij digitaliseren van woningcorporaties. Daarnaast adviseren wij sinds enkele jaren bij de keuze voor een gepast documentmanagementsysteem (DMS) bij uw organisatie, dit doen wij samen met uw softwareleverancier.
Lees verder

Minister Ollongren: meer regie Rijk bij aanjagen woningbouw

Gepubliceerd op:
Het Rijk gaat in stedelijke gebieden met de grootste vraag naar woningen een actievere en regisserende rol spelen. Dat schrijft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bij de Staat van de Woningmarkt 2017. De minister geeft aan op korte termijn gesprekken te starten met gemeenten, woningcorporaties, bouwers en investeerders.
Lees verder

Verdrievoudiging administratiekosten corporaties door toegenomen regels

Gepubliceerd op:
Sinds de invoering van de nieuwe woningwet in 2015 zijn woningbouwcorporaties bedolven onder regels en administratieve taken. Hierdoor zijn de jaarlijkse administratiekosten drie keer zo hoog geworden en velen malen hoger dan van tevoren geraamd. Corporaties betalen nu jaarlijks €90 miljoen aan administratie, blijkt uit onderzoek van Sira Consulting.
Lees verder

624 Rotterdamse appartementen van energielabel F naar A

Gepubliceerd op:
624 Rotterdamse appartementen hebben een reuzesprong gemaakt op de energie-index. De woningen  gingen door meerdere renovaties van label F naar label A op de energie-index. Woonstad Rotterdam besloot de appartementen te renoveren om de ruime en gewilde woningen op alle mogelijke fronten toekomstbestendig en duurzaam te maken.
Lees verder

Renovatie galerijophoging met keramische tegels in Vlissingen

Gepubliceerd op:
In de wijk Paauwenburg te Vlissingen staan de vijf Regenboogflats, verwijzend naar de gekleurde platen op de gebouwen. De galerijophoging op deze flats voldeed niet meer en was toe aan vernieuwing. Woningcorporatie L'Escaut Woonservice zocht naar een oplossing en vond deze bij Zoontjens. De galerijen zijn gefaseerd voorzien van het Dreen®Ceramicaplus systeem.
Lees verder

Regionale samenwerking brandweer en woningcorporaties

Gepubliceerd op:
In meerdere regio’s werken woningcorporaties met onder meer de brandweer samen aan verbetering van de brandveiligheid. Volgens Ronald van Londen, adviseur Installaties bij woningcorporatie Woonstede, zit het bewustzijn over de noodzakelijke brandveiligheid van woningen en andere gebouwen wel goed. “Het gaat echter niet alleen om het gebouw, maar vooral om de mensen erin”, aldus Van Londen. “Daar is nu steeds meer aandacht voor.”
Lees verder

Woningbouwproductie steeds verder achterop door onderbezetting bij gemeenten

Gepubliceerd op:
Steeds meer gemeenten kampen met capaciteitsgebrek om bouwplannen op tijd te kunnen beoordelen. Dat concludeert Bouwend Nederland na een toenemend aantal signalen van leden. Dit leidt ertoe dat plannen (te) lang in de ambtelijke molen blijven hangen en de woningbouwproductie steeds verder achterloopt op de vraag naar woningen.
Lees verder

Oude flat hergebruikt door woningen 'uit te hijsen'

Gepubliceerd op:
In Kerkrade zijn drie delen van een appartement uit een hoogbouwflat gehesen. Van deze onderdelen wordt een expogebouw gemaakt. Bij het project met de naam SUPERLOCAL is ook Koninklijke VolkerWessels-onderneming Bouwbedrijven Jongen betrokken. Ruim 200 toeschouwers volgden de operatie van de 52-meter hoge hijskraan op de voet.
Lees verder

'Huurders moeten vrijelijk kunnen verhuizen in regio'

Gepubliceerd op:
Woningcorporatie Ymere wil dat huurders vrijelijk kunnen verhuizen tussen steden in de regio, zoals ¬Amsterdam, Haarlem, Zaanstad, Purmerend en Almere. Karin Laglas, voorzitter van de directieraad van Ymere, geeft aan ongelukkig te zijn met de 'hekken' die op dit moment tussen de deel-woningmarkten rond Amsterdam staan.
Lees verder

Nieuwe modelstatuten woningcorporaties

Gepubliceerd op:
De VTW, Aedes en een aantal bestuurssecretarissen hebben de modelstatuten voor corporaties aangepast. De update was nodig door de inwerkingtreding van de Veegwet Wonen per 1 juli 2017.
Lees verder

3 genomineerden voor prijs beste scriptie over de woningmarkt

Gepubliceerd op:
Woensdag 7 november ontvangen drie studenten een prijs voor hun masterscriptie over de woningmarkt. Dat gebeurt in het kader van de BZK-Woningmarktscriptieprijs. Elk jaar looft het ministerie van BZK deze prijs uit voor de meest originele en beleidsrelevante masterscriptie op het gebied van de woning- en vastgoedmarkt.
Lees verder

Zegwaard Rioolontstopping, naast rioolbeheer uw specialist op het gebied van dakgoten reinigen

Gepubliceerd op:
Een dakgoot heeft als doel het regenwater af te voeren wat op uw dak valt. Dit gebeurt via een regenpijp, maar bij vervuilde dakgoten stroomt het er veelal overheen. Als u bij een heftige regenbui merkt dat er regenwater over de rand van de dakgoot stroomt, kunt u aannemen dat de afvoer van uw dakgoot ergens verstopt zit. 
Lees verder

Comfort Partners gaat ruim 300 appartementen verduurzamen voor Talis

Gepubliceerd op:
In Nijmegen zijn in de jaren 1975 en 1976 een drietal woongebouwen gebouwd, met als functie ouderenhuisvesting. In die tijd werden er andere eisen gesteld aan een woning dan nu. Comfort Partners gaat ervoor zorgen dat de woningen comfortabeler worden en het energieverbruik hierdoor lager wordt.
Lees verder

Amsterdamse corporaties: loting sociale huurwoningen moet blijven

Gepubliceerd op:
Amsterdamse woningcorporaties zijn tegen het plan van de gemeente Amsterdam om loting af te schaffen als middel om sociale huurwoningen toe te wijzen. De corporaties zijn tegen afschaffing van loting omdat loting spoedzoekers vaak nog een kleine mogelijkheid biedt op een sociale huurwoning.
Lees verder

Aw onderzoekt inhuur personeel corporaties

Gepubliceerd op:
De Autoriteit woningcorporaties (Aw) doet onderzoek naar de inhuur van personeel bij woningcorporaties via netwerken van professionals op terreinen als vastgoed, financiën en volkshuisvesting. De toezichthouder doet dit naar aanleiding van meerdere specifieke signalen van corporaties en melders bij het meldpunt integriteit woningcorporaties.
Lees verder

Prestigieuze Europese subsidie voor SUPERLOCAL-project

Gepubliceerd op:
Het zogehete SUPERLOCAL-project in Kerkrade krijgt een Europese subsidie van €5.000.000. SUPERLOCAL is een project van Woningcorporatie HEEMwonen, Gemeente Kerkrade en IBA Parkstad in samenwerking met onder andere VolkerWessels onderneming Bouwbedrijven Jongen.
Lees verder

NEH Shared Services wint voor de vijfde maal de FD Gazelle Award

Gepubliceerd op:
De groei zit er goed in bij NEH die daarom dit jaar haar vijfde award in ontvangst mag nemen. Als één van de 754 snelst groeiende bedrijven in Nederland is NEH Shared Services de trotse winnaar van de FD Gazelle 2017 award. Een bedrijf komt in aanmerking als ze over de afgelopen drie jaren minimaal 20% omzetgroei heeft laten zien en ook winstgevend is geweest.
Lees verder

Woningcorporatie Actium viert plaatsing 30.000ste zonnepaneel

Gepubliceerd op:
Woningcorporatie Actium heeft haar 30.000ste zonnepaneel geplaatst. Actium heeft ruim 15.000 woningen in haar bezit, verspreid over een groot gebied in Friesland en Drenthe. Elke woning die wordt voorzien van zonnepanelen krijgt 8 panelen. Dat houdt in dat bijna een kwart van alle woningen van Actium is voorzien van zonnepanelen.
Lees verder

VTW viert 15-jarig bestaan met congres over intern en extern toezicht

Gepubliceerd op:
De De Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) vierde 6 oktober het 15-jarig bestaan met een congres over efficiënt toezicht en de relatie tussen intern en extern toezicht. Een andere vraag die tijdens het congres werd gesteld is wat de corporatiesector kan leren van extern toezicht in het onderwijs.
Lees verder

WoonGoed-2Duizend geeft opdracht voor eerste NOM-appartementencomplex in Limburg

Gepubliceerd op:
Woningcorporatie WoonGoed-2Duizend heeft samen met haar toekomstige bewoners en Bouwbedrijven Jongen de oplevering gevierd van het eerste Nul Op de Meter appartementencomplex in Limburg. Het appartementencomplex ligt in het ontwikkelplan Oppe Brik in Reuver.
Lees verder

Rondom Wonen verlengt samenwerking met NEH Shared Services tot 2025

Gepubliceerd op:
Tijdens de viering van het 20 jarig jubileum van NEH, hebben Rondom Wonen en NEH de verlenging van hun samenwerking met een feestelijke handtekening bekrachtigd. In de tuin van NEH, na een viertalinspirerende lezingen, werd aan een statafel het contract ondertekend. “Leuk om dit in deze ambiance en binnen deze setting te kunnen doen”, aldus Lambert Greven, directeur-bestuurder van Rondom Wonen.
Lees verder

Nieuwe app maakt vinden woningruilpartner makkelijker

Gepubliceerd op:
Snel en eenvoudig zoeken, vinden en ruilen van een huurhuis op een plek waar je graag wilt wonen? Eigen Haard heeft samen met 25 andere woningcorporaties het initiatief genomen tot de ontwikkeling van de gratis app HuisjeHuisje, die het ruilen van huizen mogelijk maakt.
Lees verder

Lefier realiseert 34 sociale huurappartementen in Groningse Molukkenstraat

Gepubliceerd op:
Lefier realiseert 34 sociale huurappartementen aan de Molukkenstraat in Groningen. De appartementen worden gasloos en aardbevingsbestendig gebouwd. Op de naastgelegen locatie bouwt Bouwgroep Dijkstra Draisma nog eens 34 vrije sector appartementen. De nieuwbouw vormt de afronding van de wijkvernieuwing in de Nieuw Indische Buurt in Groningen.
Lees verder

Nieuwe coalitie wil extra geld naar isolatie huurwoningen

Gepubliceerd op:
De vier onderhandelende formatiepartijen willen woningcorporaties stimuleren om huurwoningen extra te isoleren of andere energiebesparende maatregelen te nemen. Dat is een van de maatregelen van de VVD, CDA, D66 en ChristenUnie om de klimaatafspraken van Parijs na te komen.
Lees verder

Alliantie en gemeente verduurzamen en vergroten sociale woningvoorraad

Gepubliceerd op:
Op 27 september 2017 tekenden Joan van der Burgt, directeur van de Alliantie en Liesbeth Boersen, wethouder volkshuisvesting, een overeenkomst met afspraken over de toekomst van de sociale woningvoorraad in Blaricum. Eerder stemde gemeenteraad van Blaricum al in met de afspraken die in de overeenkomst staat.
Lees verder

Woningcorporaties en CED: een waardevolle combinatie

Gepubliceerd op:
CED is een partij die vaak achter de schermen baanbrekend werk verzet voor verzekeraars, corporaties, vastgoedbeheerders en VVE’s. Met noodhulpverlening, taxaties en excellente herstel- en onderhoudsdiensten staan we uw klanten bij op het moment waarop het echt belangrijk is, zoals bij schades en storingen.
Lees verder

Inspirerende ondertekening van nieuw contract tussen SCW en NEH

Gepubliceerd op:
Tijdens een inspirerende contractondertekening hebben woningcorporatie SCW uit Tiel en ICT dienstverlener NEH uit Leusden hun samenwerking verlengd tot 2022. “Organisch gaan wij de toekomst stapje voor stapje tegemoet, met NEH als strategisch partner”, aldus directeur-bestuurder van SCW, Herman Suijdendorp.
Lees verder

Malafide bemiddelingsbureaus ‘regelen’ huurwoning bij corporaties

Gepubliceerd op:
De Autoriteit woningcorporaties (Aw) waarschuwt corporaties voor vervalste inschrijfformulieren van woningzoekenden. De Aw heeft meldingen gekregen van corporaties en woningzoekenden dat er bemiddelingsbureaus zijn die onder meer inkomensverklaringen van hun klanten vervalsen om hen in aanmerking te laten komen voor een huurwoning. De meldingen kwamen onder meer binnen na een publicatie over een strafrechtelijk onderzoek tegen een bemiddelaar.
Lees verder

Mismatch dreigt op woningmarkt Achterhoek

Gepubliceerd op:
Er dreigt een mismatch tussen woningen die Achterhoekse ouderen achterlaten en die jongeren willen. Dat blijkt uit het woonwensenonderzoek dat de bureaus Companen en Moventem hebben uitgevoerd.
Lees verder

Digitaliseren, digitalisering, documentmanagement en digitaal werken met Company Tesuji

Gepubliceerd op:
Company Tesuji werkt bij diverse corporaties aan digitaliseren, digitalisering, documentmanagement en digitaal werken. Met het digitaliseren van woningcorporaties zijn wij gestart. We hebben veel archieven omgetoverd tot digitale informatie en lege stellingen.
Lees verder

Over WoonEnergie

Gepubliceerd op:
WoonEnergie is de enige energieleverancier in Nederland die er speciaal is voor woningcorporaties en hun huurders. Wij vinden dat huurders recht hebben op voordelige en duurzame energie. En op een betrouwbare en betrokken organisatie die hen bijstaat om hun energiekosten nog verder te verlagen. Nu én in de toekomst. Wij kiezen voor duurzame relaties. Met klanten, met woningcorporaties en met de samenleving. Daarom werken we samen aan betaalbare energie en duurzaamheid.
Lees verder

MJOP upgraden naar DMJOP voor verduurzaming vastgoedbeheer

Gepubliceerd op:
Gemeenten, woningcorporaties en andere vastgoedeigenaren gebruiken een MJOP voor het budgetteren, uitvoeren en handhaven van alle onderhoudsverplichtingen voor de komende jaren. Omdat volgens ons Nationaal Energieakkoord alle gebouwen in 2050 energieneutraal moeten zijn, is het raadzaam uw MJOP te upgraden naar een DMJOP, voor het beleidsmatig en strategisch verduurzamen van de vastgoedportefeuille.
Lees verder

Cobee; dé tool voor optimale bewonerscommunicatie bij onderhouds- en renovatieprojecten

Gepubliceerd op:
U wilt dat een project (kosten)efficiënt, volgens planning en naar tevredenheid van alle betrokken partijen verloopt. Optimale communicatie tussen opdrachtgever, opdrachtnemer en bewoner zijn hiervoor cruciaal. Met Cobee hebben alle betrokkenen eenvoudig, real-time én op maat inzicht in de voor hen relevante ontwikkelingen binnen een onderhoudsproject.
Lees verder

Meer nieuws

test

Word lid en profiteer

De database bevat een compleet overzicht van alle woningcorporaties met contactpersonen.

Een greep uit ons leveranciersregister


Het optimaliseren van bedrijfsprocessen, met als doelstelling het verhogen van...

Ubbink werkt aan oplossingen voor energie efficiency en een goed binnenklimaat voor gebouwen...

Cegeka-dsa levert software en services voor de vastgoedmarkt. We willen actief bijdragen aan...

Een lagere energierekening dankzij de EnergieTest ...

Vastgoed Business School biedt diverse opleidingen ...

Mobiel parkeren via sms, app en internet!

Coenen BV één van de toonaangevende bedrijven in Nederland op het gebied van afdichtingen...

Elro is al sinds 1987 specialist op en voor het platte dak. In de loop van de jaren is Elro uitgegroeid tot de expert...

Tenten Solar Zonnepanelen is dé specialist, groothandel, leverancier en installateur op het gebied van zonne-energie ...

Nu-Swift Brandbeveiliging draagt bij aan een veiliger Nederland door het leveren van een breed pakket van veiligheidsproducten ...

Onze missie is het leveren van producten die het eenvoudig mogelijk maken veilig...

WEBO produceert houten kozijnen, prefab elementen en componenten, voor woningbouwprojecten ...

Comfort Partners is een groot technisch installatiespecialist in de woningbouw...

De digitale oplossing voor het beheren van grootschalig planmatig woningonderhoud ...

Fortes Energy Systems is specialist op het gebied van producten voor de stadswarmte ...

Alvast: leegstand in capabele handen. Alvast is een snel groeiende leegstandbeheerder ...

NVT Onderhoudsgroep is de ideale combinatie voor vastgoedonderhoud. Van dak tot vloer...

Full service dienstverlener voor sloopwerken, asbestverwijdering, bodemsanering en infrastructurele werkzaamheden ...

Isotechniek is één van de oudste isolatiebedrijven in Nederland. In dertig jaar...

Fermacell BV, onderdeel van Xella International GmbH, is actief op de internationale bouwstoffenmarkt ...

Ad Hoc is sinds 1990 marktleider in het beheer van leegstaand vastgoed. Met producten zoals Beheer...

Polyfilla pro is uw totale partner voor duurzaam onderhoud van zowel houten als  minerale ondergronden ...

IsoBouw onderzoekt continu wat echt werkt in de praktijk. Door goed naar de markt te luisteren, is IsoBouw als geen ander ...

Bruynzeel Keukens realiseert haar rendement door als gespecialiseerd keukenbedrijf complete keukens...

Intergas Verwarming behoort in Nederland tot de toonaangevende producenten van HR-ketels...

Itris biedt een totaaloplossing voor woningcorporaties met ViewPoint en ViewPoint GO!

Executive Program Finance & Risk Management voor Woningcorporaties

Zegwaard Rioolbeheer werkt voor verschillende woningcorporaties onder het concept...

Daksystemen van Wédéflex Duurzame Daksystemen voldoen aan alle kwaliteitsvoorwaarden en eisen ...

Falco is al ruim 60 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de inrichting van de (openbare) buitenruimte ...

Facto Geo is een geodetisch ingenieursbureau met vijf locaties die zorgen voor ...

Wolters BV is al voor veel woningcorporaties een deskundige partner in het totale onderhoud. Van inspectie en voorbereiding tot ...

Raetsheren van Orden biedt sinds de jaren 90 haar diensten aan de corporatiesector aan...

Onze programmatuur is van bewezen nut voor diverse partijen ...

Ortec Finance staat voor het bevorderen van de professionalisering en het verbeteren van besluitvorming ...

U zoekt een comfortabele lift die makkelijk is in het gebruik. Die ontworpen is met de laatste technieken ...

Drempels en hoogteverschillen belemmeren ouderen en mensen met een handicap in hun mobiliteit ...

Dakdekkers van Kewodak staan al meer dan dertig jaar bekend om hun ervaring, service en kwaliteit. Wij denken in oplossingen ...

Aralco NVS heeft een jarenlange ervaring in natuurlijke ventilatie. Zo heeft Aralco NVS talrijke...

Het Integraal Bouw Informatie Systeem - Ibis, is de naam van onze software, ontwikkeld voor alle ...

De ruim honderd financiële professionals in dienst van Hofmeier kunnen opdrachten vervullen in het volledige vakgebied ...

Woning Advies Nederland (WAN) is een onafhankelijk bouwkundig advies- en keuringsbureau ...

Itho Daalderop staat voor innovatieve producten en systemen, die een bijdrage leveren aan een comfortabel ...

Noodliften.nl is dé specialist als het gaat om het tijdelijk plaatsen van trapliften in openbare trappenhuizen ...

IMI Hydronic Engineering is een wereldwijde aanbieder en specialist op het gebied van hydronische distributiesystemen ...

Dolmans Calamiteiten Diensten ...

Coenen Automatische Deuren is uw betrouwbare partner voor oplossingen op het gebied van automatische deuren ...

Gebroeders de Vries is dé specialist in elke kruipruimte en kent de oplossingen voor... 

OHV acteert als externe beleggingsafdeling voor haar institutionele relaties, waarnaar taken ...

Company Tesuji | digitaliseren | document management | digitaal werkenAWB, onderdeel van de Vaillant Group ontwikkelt, vervaardigt en verkoopt totaaloplossingen ...

Imto Benelux is al meer dan 35 jaar actief op het gebied van vastgoedonderhoud en beschikt over ...

SCHÖNOX ontwikkelt en produceert bouwchemische producten die samenhangen met het verlijmen van keramiek en vloerbekledingen ...

Dankzij onze brede ervaring weten wij als geen ander wat er speelt binnen Verenigingen van Eigenaars ...

Als ‘total-solution provider’ is Caleffi een voortrekker in de ontwikkeling en de productie ...

Bureau Plaagdierpreventie biedt betaalbare, betrouwbare en duurzame ongediertebestrijding voor iedere branche ...

Als inkoopcollectief en onafhankelijk tussenpersoon vertegenwoordigt Aenergie meer dan 300 woningcorporaties ...

Grip op uw processen, de informatiehuishouding op orde, zaakgericht werken en een kostenbesparing dankzij ...

Ervaren professionals, eersteklas producten en een even heldere als effectieve aanpak van uw projecten ...

Al meer dan 50 jaar is ons familiebedrijf actief met tal van restauratie- en renovatieprojecten ...

staat voor integrale kwaliteit van kunststof kozijnen, ramen en deuren ...

Onze advocaten huur- en onroerend goedrecht adviseren en procederen over juridische kwesties...

Fito Products BV, specialist in de verkoop van brandpreventieproducten.

Corparis is ruim 10 jaar landelijk actief  als netwerkorganisatie met een stevige verankering in de sectoren Wonen ...

Flynth is de grootste advies- en accountantsorganisatie voor het MKB ...

Greten Raadgevende Ingenieurs is een deskundig en onafhankelijk adviesbureau ...

Unexus Communications Server is een multikanaal communicatie-oplossing, ontwikkeld op Microsoft technologie ...

Is uw lift buiten werking als gevolg van onderhoudswerkzaamheden, een storing, modernisering...

Trition biedt een totaalpakket van diensten aan om schade als gevolg van water-, vocht- en klimaatproblematiek ...

Derbigum, het moederbedrijf van Derbigum Nederland, is gespecialiseerd in de waterdichting van daken...

Dura Vermeer richt zich op klanten met vraagstukken op het gebied van wonen, werken, mobiliteit...

ista Nederland is marktleider en gespecialiseerd in het meten en afrekenen van het individuele...

DAKMERK. Hét keurmerk voor het platte dak ...

Dutch Solar Systems BV (DSS BV) is opgericht in 1998. Onze groothandel in duurzame...

WoningNet is hét Shared Service Center op het gebied van de woningmarkt en heeft de ideale...

Solviteers helpt woningcorporaties met de realisatie van deze ICT-omgeving. Wij hebben veel ervaring...

Hagemans Vastgoedonderhoud staat voor Vitaal Vastgoed. Voor woningen en gebouwen die doen waarvoor ze bedoeld ...

Wij zijn wereldwijd marktleider op het gebied van entreeoplossingen ...

Quinn Radiators is Europa’s toonaangevende producent van radiatoren met ronde bovenkant en heeft meer dan 35 jaar ...

SKARP verbetert de informatievoorziening van woningcorporaties op alle fronten. SKARP verbindt mensen ...

Willis Towers Watson (NASDAQ: WLTW) is een vooraanstaande wereldwijd opererende consultant en broker ...

Bij Liftoffertes krijgt u persoonlijk offertes aangeboden van gespecialiseerde bedrijven ...

BOB Opleiding, Training en Advies is hét opleidingsinstituut voor kaderfunctionarissen en management in de bouw ...

Met CED zorgt u voor excellente service rond preventie, onderhoud en bij onvoorziene schades ...

NEH realiseert en beheert ICT-oplossingen voor onder meer woningcorporaties, banken...

Dolmans Specialistische Reiniging ...

Al meer dan 60 jaar produceert en levert Troax gaaswanden voor de bouw en industrie ...

We beschikken over een flexibele én professionele organisatie waarbij kwaliteit en service niet afhankelijk zijn van ..

We ontkomen er niet meer aan: een hellend dak moet veilig te betreden zijn, of het nu nieuwbouw is of een renovatieproject ...

Hoe kan ik de financiële continuïteit van mijn woningcorporatie waarborgen en tegelijkertijd mijn maatschappelijke taken ...

Dolmans Milieu Techniek ...

Thorbecke is een landelijk opererend adviesbureau, gespecialiseerd in juridisch advies, vastgoedtaxaties en GEO-analyses ...

Centric biedt maatwerksoftware, infrastructuuroplossingen en professionals voor het inrichten...

Gevestigd in Goor aan het Twentekanaal zorgen zo'n 150 medewerkers er voor dat Eternit BV iedere dag ...

H&S Betonwaren richt zich speciaal op vernieuwing daar waar het speciaal beton betreft...

BSH Huishoudapparaten B.V. is in Nederland verantwoordelijk voor de marketing, sales en service van de huishoudapparaten ...

Meer dan honderd jaar werken in de bouwsector heeft voor dakspecialist Zoontjens geleid tot een schat aan ...

VELUX Nederland B.V. is een verkoop- en marketingorganisatie en maakt deel uit van de internationale VELUX Groep ...

Bergschenhoek Luchtcomfort gaat uit van de comfortwens van de gebruiker...

Vastgoedonderhoud brengt uitdagingen met zich mee. Caparol stelt mensen en organisaties in staat om iedere uitdaging ...