Het laatste nieuws

Lees hier het laatste nieuws voor en over woningcorporaties.

Huurprijzen stijgen harder dan koopprijzen

Gepubliceerd op:
De prijzen in de vrije huursector in Nederland zijn de afgelopen 3 jaar harder gestegen dan de gemiddelde prijstoename op de koopwoningmarkt. "De bovenmatige prijsstijging is slecht nieuws voor consumenten die zijn aangewezen op de vrije huurmarkt. Daar komt bij dat het aanbod in dit huursegment nog steeds te wensen overlaat", zegt NVM-voorzitter Ger Jaarsma.
Lees verder

Woningcorporatie Vidomes kiest voor de ontzorging van NEH Shared Services

Gepubliceerd op:
Onlangs heeft woningcorporatie Vidomes uit de regio Haaglanden gekozen voor de clouddiensten van NEH Shared Services uit Leusden. Hiertoe ondertekenden Vidomes en NEH op 25 juli 2016 een meerjarencontract. De aanwezigen namens Vidomes gaven aan blij te zijn met de keuze voor NEH. “NEH is nu onze nieuwe, deskundige ICT-afdeling. Dat ontzorgt ons.”
Lees verder

Woonbond wil instemmingsrecht huurders bij verkoop woning

Gepubliceerd op:
Tienduizenden huurders wonen in sociale huurwoningen van corporaties die de afgelopen jaren verkocht zijn of nog verkocht worden aan commerciële verhuurders. Huurders in een verkochte woning kunnen door een wetswijziging in 2017 een veel hogere huurverhoging krijgen. De Woonbond wil daarom dat huurders instemmingsrecht krijgen op verkoop van sociale huurwoningen.
Lees verder

Grootste prijsstijging koopwoningen in bijna 12 jaar

Gepubliceerd op:
Bestaande koopwoningen waren in juli 4,9 procent duurder dan in juli 2015. Dat is de grootste stijging in bijna 12 jaar. Sinds juni 2013 is sprake van een stijgende trend van de woningprijzen. Dit blijkt uit het onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van CBS en het Kadaster.
Lees verder

Verbeter je huurincasso samen met dé specialist!

Gepubliceerd op:
Waarom accepteer je nog steeds standaard  incassoprocessen en  groeiende huurachterstanden, terwijl je slechts één klik verwijderd bent van een bewezen effectieve huurincasso-aanpak? Syncasso, de nummer 1 specialist in huurincasso, laat je graag zien dat niet-betalende huurders geen obstakel zijn, maar juist de sleutel tot de oplossing! 
Lees verder

WOZ-waarde stijgt na jarenlange daling

Gepubliceerd op:
De gemiddelde WOZ-waarde van woningen is in 2016 voor het eerst sinds 2010 weer gestegen. In 2010 lag de waarde in Nederland nog op 242 duizend euro per woning, daarna begon deze te dalen. Op 1 januari 2016 bedroeg de gemiddelde WOZ-waarde 209 duizend euro, waarmee deze 1,5 procent hoger lag dan een jaar eerder. Dat meldt CBS.
Lees verder

Van der Velden Rioleringsbeheer tekent overeenkomst met Woonstede te Ede

Gepubliceerd op:
Onder het genot van een heerlijke slagroomtaart vond de ondertekening van het servicecontract plaats tussen Woonstede te Ede en Van der Velden Rioleringsbeheer.
Lees verder

Waterweg Wonen vervangt alle open verbrandingstoestellen

Gepubliceerd op:
Woningcorporatie Waterweg Wonen heeft besloten om alle open verbrandingstoestellen te vervangen voor een gesloten systeem. Op dit moment heeft Waterweg Wonen nog circa 1300 woningen met een open verbrandingstoestel. Aan het einde van het traject moet dit teruggebracht zijn naar 0. Dit project moet de kans op een koolmonoxidevergiftiging minimaliseren.
Lees verder

Energiecoaches voor 10.000 Amsterdamse huishoudens

Gepubliceerd op:
Amsterdam start vanaf oktober een project met energiecoaches die bij mensen thuis gratis advies kunnen geven over energiebesparing. Dit gebeurt in samenwerking met het Amsterdams Steunpunt Wonen (ASW). De energiecoaches kunnen daarbij bespaarproducten op maat aanbieden. Het plan is om 10.000 Amsterdammers te bezoeken.
Lees verder

Indeling woningmarktregio vastgelegd

Gepubliceerd op:
Alle Nederlandse gemeenten hebben zich aangesloten bij een woningmarktregio. Gemeenten konden tot 1 juli voorstellen indienen voor de vorming van deze regio’s. Er is nu een indeling in 19 regio’s, in omvang variërend van 7 tot 35 gemeenten en van 126.000 tot 1,1 miljoen huishoudens, zo meldt VNG. Hiermee worden de regionale werkgebieden van de woningcorporaties vastgelegd.
Lees verder

Acantus verwijdert ‘aanraakbaar’ asbest

Gepubliceerd op:
Woningcorporatie Acantus start na de zomer met het saneren van zogenaamd ‘aanraakbaar’ asbest in de regio Veendam. Dit type asbest bevindt zich vooral in vensterbanken, plafonds, trapbetimmering en platen bij cv-ketels. De verwachting is dat in ongeveer 125 woningen in de gemeente Veendam asbest gesaneerd gaat worden.
Lees verder

Woonborg renoveert 33 woningen in NOM-woningen

Gepubliceerd op:
Woningcorporatie Woonborg renoveert in Roden 33 rijwoningen naar energieneutrale NOM-woningen. NOM staat voor Nul op de Meter en houdt in dat een woning gedurende een jaar net zoveel energie produceert als verbruikt. De energie voor deze woningen wordt opgewekt met zonnepanelen. De opgewekte energie wordt door een warmtepomp omgezet naar warm tapwater en verwarming.
Lees verder

Woningcorporatie Steelande splitst en fuseert

Gepubliceerd op:
Woningcorporatie Steelande wonen uit Hoogkerk heeft plannen om de woningcorporatie te splitsen in twee werkgebieden: HoogezandSappemeer en Groningen. De beide werkgebieden worden op 1 januari 2017 samengevoegd met respectievelijk Groninger Huis in Zuidbroek en Wierden en Borgen in Bedum. Door de samenvoeging houdt Steelande wonen op te bestaan.
Lees verder

ICS Groep wijzigt naam ENDI

Gepubliceerd op:
Vanaf 1 augustus 2016 gaat ENDI Schoonmaak & Dienstverlening b.v., onderdeel van ICS Groep b.v., verder onder de naam ICS Woningcomplex Reiniging b.v..
Lees verder

RVO publiceert kennisdossier Milieuprestatie van Gebouwen

Gepubliceerd op:
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft een kennisdossier over de  MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) gepubliceerd. De MPG is bij elke aanvraag voor een omgevingsvergunning verplicht en geeft aan wat de milieubelasting is van de materialen, die in een gebouw worden toegepast. Het gaat hierbij om nieuwbouwwoningen en nieuwe kantoorgebouwen die groter zijn dan 100m2.
Lees verder

Tekort aan huurwoningen in de vrije sector

Gepubliceerd op:
De gemiddelde huurprijs van een woning in de vrije sector in Nederland is in het tweede kwartaal van 2016 met 6,2% gestegen ten opzichte van hetzelfde kwartaal het jaar daarvoor. De huurprijzen stijgen hoofdzakelijk in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. Dat blijkt uit de Huurmonitor van Pararius Huurwoningen, een online platform voor huuraanbod in Nederland.
Lees verder

Beschikbaarheid thema prijsvraag KWH-i-Opener

Gepubliceerd op:
Voor de vijfde editie van de prijsvraag van KWH-i-Opener staat het thema ‘beschikbaarheid’ centraal. Welke innovaties zijn er mogelijk om de beschikbaarheid van sociale woningen te vergroten, om wachtlijsten te verkorten en om mensen die dit nodig hebben aan een passende woning te helpen? KWH-i-Opener is een jaarlijkse prijsvraag voor innovatieve projecten van woningcorporaties.
Lees verder

WoCo25 wil klimaatbeleid corporaties zichtbaar maken

Gepubliceerd op:
Hoe maken corporaties werk van klimaatbeleid, en vooral: laten ze dat zien? WoCo25 is een verkiezing van 25 corporaties die stappen zetten op klimaatgebied en dat ook delen. Het is een initiatief van FSC Nederland. Ook het Klimaatverbond, het Wereld Natuur Fonds en Duurzaam Gebouwd nemen zitting in de jury. WoCo25 wordt op 16 november bekendgemaakt op het jaarcongres van Duurzaam Gebouwd.
Lees verder

Woningcorporatie zoekt resultaatgerichte installateur

Gepubliceerd op:
Steeds meer woningcorporaties gaan het onderhoud van de installaties in huurwoningen anders organiseren. Ze geven huurders meer vrijheid bij de keuzes over de installaties, het onderhoud en extra besparingsmogelijkheden. De installateur krijgt meer verantwoordelijkheid voor de prestaties van de installaties en de kwaliteit van het onderhoud.
Lees verder

Geef kunststof kozijnen een nieuw leven

Gepubliceerd op:
Wist u dat oude kunststof kozijnen uitstekend geschikt zijn voor hergebruik? De VKG heeft een recyclesysteem dat oude kozijnen voor u inzamelt en verwerkt. Zonder gedoe en kostendekkend. En met een nieuwe generatie duurzame kunststof kozijnen als resultaat.
Lees verder

Voorkom lekkage in de badkamer

Gepubliceerd op:
Een lekkage in de badkamer is één van de meest voorkomende problemen wanneer het gaat om lekkages. Een badkamerlekkage kan leiden tot zeer veel schade aan de badkamer zelf en het sanitair. Daarnaast kan het ook zeer veel schade aanrichten aan belendende of lager gelegen ruimten doordat water en vocht doordringt op plaatsen waar het eigenlijk niet mag komen. 
Lees verder

H&S Betonwaren B.V. uw partner in nieuwbouw en renovatie!

Gepubliceerd op:
H&S Betonwaren B.V. is een actief en dynamisch bedrijf op het gebied van betontoepassingen. Wij richten ons speciaal op vernieuwing daar waar het speciaal beton betreft.
Lees verder

Balkonrenovatie: efficiënt en comfort verhogend

Gepubliceerd op:
Een balkon verhoogt het wooncomfort en biedt de bewoners een aangename buitenruimte. Maar wat als het balkon onvoldoende is geïsoleerd en leidt tot onnodig warmteverlies?
Lees verder

Meer met minder …

Gepubliceerd op:
Na een stormachtige periode - crisis, wanbeleid, invoering verhuurdersheffing – varen de koepelorganisatie Aedes en minister Blok weer langzamerhand op een zelfde koers: een sector gericht op het huisvesten van lagere inkomensgroepen. 
Lees verder

Viverion van start met Casix

Gepubliceerd op:
Woningstichting Viverion uit Lochem is versneld bezig met het doorvoeren van veranderingsprocessen. Ze gaan daarin voortvarend te werk op verschillende gebieden. Eén van de meest innovatieve projecten is project Eureka! dat staat voor Eenvoudig Uitvoeren REparatieonderhoud  met CAsix!
Lees verder

Stadsherstel over de voordelen van een digitale facturenstroom

Gepubliceerd op:
Woningcorporatie Stadsherstel Amsterdam heeft haar factuurproces gedigitaliseerd met software van Centric. Exit mappenadministratie en zoekgeraakte facturen, enter efficiency en snelle rapportages. Coördinator ICT Marc Fruijtier over de voordelen van een papierloze factuurstroom.
Lees verder

Remeha eTwist biedt gebruiker volledige controle via thermostaat én app

Gepubliceerd op:
Voor het instellen en aanpassen van de verwarmingsinstallatie vraagt de consument steeds meer gemak en vrijheid. Al 8% van de Nederlandse huishoudens beschikt over een slimme thermostaat. Met de introductie van de gebruiksvriendelijke en slimme thermostaat eTwist biedt Remeha de eindgebruiker een optimaal product. Niet alleen het regelen van de cv-installatie verloopt met de eTwist snel en eenvoudig, de gebruiker bedient hem waar én wanneer hij wil. 
Lees verder

Verkochte corporatiepanden gevoelig voor ongewenste activiteiten

Gepubliceerd op:
In Rotterdam is sinds kort de ‘sleutelbende’ actief in leegstaande panden die onder voorbehoud zijn verkocht. De bende verhuurt huizen onder valse voorwendselen; de criminelen vervangen sloten van leegstaande koopwoningen en plaatsen vervolgens een online advertentie voor woningzoekenden. Met name corporatiewoningen die onder voorbehoud zijn verkocht vallen ten prooi aan deze nieuwe vorm van oplichting.
Lees verder

Verhuurder aansprakelijk voor asbest in vloerbedekking vorige huurder

Gepubliceerd op:
Een woningstichting heeft een woning verhuurd aan nieuwe huurders. De woning was sinds 1971 verhuurd geweest aan de vorige huurder. In de woning bevond zich een vloerzeil. De woningstichting heeft verzocht het vloerzeil te verwijderen bij het einde van de huurovereenkomst, hetgeen de huurder heeft gedaan. Daarbij zijn echter lijm- en foamresten achtergebleven. De nieuwe huurders hebben vervolgens bezwaar gemaakt tegen deze resten, omdat de vloer niet cementdekschoon was opgeleverd. 
Lees verder

Projectmatig ketelonderhoud: de aanhouder wint

Gepubliceerd op:
Leverancier van cv-ketels AWB ziet een kentering in de onderhoudsaanpak van cv-ketels in de projectmarkt. Van continu opnieuw aanbesteden op de laagste prijs staan steeds meer opdrachtgevers open voor langdurige onderhoudscontracten met vaste ketenpartners. Een ontwikkeling die AWB sterk toejuicht.
Lees verder

De werkbeleving van de woningcorporatie anno nu

Gepubliceerd op:
Na jaren van reorganiseren, reactief beleid, maar ook het doorbreken van het oude denken zit de woningcorporatiesector weer in de lift.
Lees verder

Ubbink MultiVent Hybride voor een optimaal binnenklimaat!

Gepubliceerd op:
Voor een gezond binnenklimaat is optimale ventilatie onmisbaar. Het zorgt voor toevoer van verse lucht (zuurstof) en afvoer van CO2, radon, stofdeeltjes, vocht en ongewenste geuren. Gebrekkige ventilatie tast de kwaliteit van lucht aan en kan nadelige gevolgen hebben voor de levensduur van uw woning en de gezondheid van uw bewoners. Ubbink biedt met de MultiVent Hybride een oplossing voor kwetsbare ruimten zoals de keuken, badkamer en uw zolder.
Lees verder

Uniforme selectielijst voor woningcorporaties beschikbaar

Gepubliceerd op:
Maatschappelijke en technische ontwikkelen stellen steeds meer eisen aan de informatiehuishouding. Digitalisering en de opkomst van sociale media zorgen voor een explosieve groei in (digitale) informatie. Beheer van deze informatie wordt steeds belangrijker. Daarnaast wordt wetgeving omtrent de privacy en Wet Bescherming Persoonsgegevens steeds strenger: organisaties worden verplicht bepaalde gegevens te vernietigen op straffe van forse geldboetes. 
Lees verder

Friesland wil nieuwbouw op Waddeneilanden om jongeren vast te houden

Gepubliceerd op:
Om de uittocht van jonge gezinnen te voorkomen, zijn nieuwe woningen nodig op de Waddeneilanden. Provincie en gemeenten gaan om die reden samen de kansen en mogelijkheden van bouwen in de bebouwde kom in kaart brengen. Nieuwbouw moet leiden tot het vlot trekken van de woningmarkt en een betere balans in de bevolkingssamenstelling.
Lees verder

Verbruiksafhankelijk afrekenen met de nieuwe radiatormeter

Gepubliceerd op:
In 1996 is de eerste radiografische radiatormeter van Techem al geïntroduceerd. Nu, na 20 jaar zeer trouwe dienst is deze toch echt in een nieuw jasje gestoken. Dit betekent niet alleen een nieuw uiterlijk, maar betekent ook het 20-jarig bestaan van Techems radiografie! In deze 20 jaar zijn er wereldwijd meer dan 30 miljoen radiografische meters van Techem geplaatst.
Lees verder

Ons Doel krijgt groen licht voor nieuwbouw en duurzame renovatie

Gepubliceerd op:
Woningstichting Ons Doel en de gemeente Leiden zijn overeengekomen dat er de komende jaren extra sociale huurwoningen gebouwd mogen worden, onder meer voor bijzondere doelgroepen en vluchtelingen. Bovendien komen er middelen vrij om de energieprestaties van bestaande woningen op te schalen naar een energielabel A.
Lees verder

Servicecontracten veegservice voor uw VvE

Gepubliceerd op:
Indien u geheel ontzorgt wilt worden betreffende het onderhoud van uw bedrijfsterrein, bedrijfshal, parkeerterrein, bouwterrein of petrochemische industrie kunnen wij u een onderhoudscontract aanbieden. Een service contract biedt u vele voordelen. Wanneer u een onderhoudscontract aangaat komt u bij ons in het planningssysteem terecht en wordt periodiek telefonisch contact met u opgenomen om een afspraak in te plannen voor het onderhoud een veegwerk.
Lees verder

Rochdale kiest Reasult voor inzicht en overzicht ontwikkelingsopgave

Gepubliceerd op:
Woningstichting Rochdale kiest voor de vastgoedontwikkeling software van Reasult. De woningstichting staat aan de vooravond van een omvangrijke ontwikkelingsopgave met nieuwbouw, renovatie en transformatie. Hierdoor besloot Rochdale met nieuwe software het beheren van de projectplanning en vastgoedsturing verder te professionaliseren. 
Lees verder

Met CRM-module van Notapp actief woningen verkopen

Gepubliceerd op:
Woningcorporatie KleurrijkWonen en hun eigen verkoopteam STAVAST+ maken voor de verkoopprocessen van registergoed al geruime tijd gebruik van Corporatieportaal van Notapp. Recentelijk hebben zij deze functionaliteit uitgebreid met de CRM-module van Notapp. KleurrijkWonen en STAVAST+ ervaren nu de voordelen van een directe koppeling vanuit Corporatieportaal met de STAVAST+ website.
Lees verder

Noodliften.nl is dé specialist als het gaat om het tijdelijk plaatsen van trapliften in openbare trappenhuizen

Gepubliceerd op:
Onze tijdelijke traplift is ideaal om te huren voor flats, appartementencomplexen en bedrijfsruimtes wanneer de reguliere liften tijdelijk buiten gebruik zijn.
Lees verder

Meer nieuws

test

Word lid en profiteer

De database bevat een compleet overzicht van alle woningcorporaties met contactpersonen.

Een greep uit ons leveranciersregister


Solviteers helpt woningcorporaties met de realisatie van deze ICT-omgeving. Wij hebben veel ervaring...

Itris biedt een totaaloplossing voor woningcorporaties met ViewPoint en ViewPoint GO! Deze softwarepakketten ...

Elite Ventilatietechniek heeft ruim 18 jaar ervaring in het onderhouden en renoveren van alle meest voorkomende ...

Reasult: forecasting software voor vastgoedmanagement ...

Willis Towers Watson (NASDAQ: WLTW) is een vooraanstaande wereldwijd opererende consultant en broker ...

BSR Incasso & Gerechtsdeurwaarders is een moderne en innovatieve juridische dienstverlener en een begrip ...

De ruim honderd financiële professionals in dienst van Hofmeier kunnen opdrachten vervullen in het volledige vakgebied ...

De aanpak van Blue-Mountain is nuchter, helder en daadkrachtig. Startpunt van een Business Intelligence-traject is altijd ...

Het enige keurmerk voor dakbedekkingsbedrijven: DAKMERK

OHV acteert als externe beleggingsafdeling voor haar institutionele relaties, waarnaar taken ...

Van Lierop maakt een woning, letterlijk vanaf de bodem, weer gezond. Wij werken zowel direct ...

Meer dan honderd jaar werken in de bouwsector heeft voor dakspecialist Zoontjens geleid tot een schat aan ...

Aareon is Europa's grootste leverancier van software voor vastgoedbedrijven (commercieel en sociaal)...

Coenen BV één van de toonaangevende bedrijven in Nederland op het gebied van afdichtingen...


WoningNet is hét Shared Service Center op het gebied van de woningmarkt en heeft de ideale...

Bergschenhoek Luchtcomfort gaat uit van de comfortwens van de gebruiker...

Recticel Insulation Nederland is gevestigd in Kesteren. In België worden de duurzame...

Kunststof kozijnen recyclen? Ja natuurlijk.

Camelot steeft ernaar om voor zowel leegstaand als volstaand vastgoed dé toonaangevende en innovatieve ...

Dakdekkers van Kewodak staan al meer dan dertig jaar bekend om hun ervaring, service en kwaliteit. Wij denken in oplossingen ...

Fito Products BV, specialist in de verkoop van brandpreventieproducten.

U zoekt een comfortabele lift die makkelijk is in het gebruik. Die ontworpen is met de laatste technieken ...

Noodliften.nl is dé specialist als het gaat om het tijdelijk plaatsen van trapliften in openbare trappenhuizen ...

Comfort Partners is een groot technisch installatiespecialist in de woningbouw...

WEBO produceert houten kozijnen, prefab elementen en componenten, voor woningbouwprojecten ...

Cegeka-dsa levert software en services voor de vastgoedmarkt. We willen actief bijdragen aan...

Leverancier van innovatieve oplossingen voor snel en efficiënt bouwen en isoleren ...

Aralco NVS heeft een jarenlange ervaring in natuurlijke ventilatie. Zo heeft Aralco NVS talrijke...

Hagemans Vastgoedonderhoud staat voor Vitaal Vastgoed. Voor woningen en gebouwen die doen waarvoor ze bedoeld ...

Corparis is ruim 10 jaar landelijk actief  als netwerkorganisatie met een stevige verankering in de sectoren Wonen ...

Met gericht klanttevredenheidsonderzoek actueel inzicht in klantervaringen ...

AWB, onderdeel van de Vaillant Group ontwikkelt, vervaardigt en verkoopt totaaloplossingen ...

Antea Group begeleidt corporaties van begin tot eind bij woningbouw- ontwikkelingen. Van haalbaarheids ...

Dura Vermeer richt zich op klanten met vraagstukken op het gebied van wonen, werken, mobiliteit...

Vastgoedonderhoud brengt uitdagingen met zich mee. Caparol stelt mensen en organisaties...

Ad Hoc is sinds 1990 marktleider in het beheer van leegstaand vastgoed. Met producten zoals Beheer...

Wij hebben de natuur in onze genen. Leisteen is een natuurproduct, prachtig gevormd door de tijd ...

Onze missie is het leveren van producten die het eenvoudig mogelijk maken veilig...

Bij ICS geloven we dat een schone en gezonde leefomgeving mensen productiever en gelukkiger maakt. Daarom maken wij ...

ista Nederland is marktleider en gespecialiseerd in het meten en afrekenen van het individuele...

Casix zorgt ervoor dat u als verhuurder een enorme kostenbesparing op het onderhoudsproces realiseert ...

Flynth is de grootste advies- en accountantsorganisatie voor het MKB ...

Elro is al sinds 1987 specialist op en voor het platte dak. In de loop van de jaren is Elro uitgegroeid tot de expert...

Alvast: leegstand in capabele handen. Alvast is een snel groeiende leegstandbeheerder ...

Raetsheren van Orden biedt sinds de jaren 90 haar diensten aan de corporatiesector aan...

Wij sporen in één keer lekkages op en leggen dit vast in een uitgebreide rapportage ...

Derbigum, het moederbedrijf van Derbigum Nederland, is gespecialiseerd in de waterdichting van daken...

Met onze diepgaande kennis van registergoed zorgen we voor een soepele samenwerking tussen alle partners ...


Coenen Automatische Deuren is uw betrouwbare partner voor oplossingen op het gebied van automatische deuren ...

Goede kwaliteit en innovatieve dienstverlening tegen optimale kosten, dat is waar Feenstra...

Ervaren professionals, eersteklas producten en een even heldere als effectieve aanpak van uw projecten ...

Ventilatie is essentieel voor een gezond binnenmilieu. Breijer Ventilatietechniek is dan ook al bijna 20 jaar...

Tempelman - de Niet beschikt over het grootste landelijke netwerk van ambtelijk bevoegden...


Eurokit is een totaalaanbieder in afdichtingsoplossingen. Vakkundig, flexibel, professioneel, snel en landelijk dekkend ...

Intergas Verwarming behoort in Nederland tot de toonaangevende producenten van HR-ketels...

Full service dienstverlener voor sloopwerken, asbestverwijdering, bodemsanering en infrastructurele werkzaamheden ...

Bruynzeel Keukens realiseert haar rendement door als gespecialiseerd keukenbedrijf complete keukens...

Gebroeders de Vries is dé specialist in elke kruipruimte en kent de oplossingen voor... 

H&S Betonwaren richt zich speciaal op vernieuwing daar waar het speciaal beton betreft...

Woning Advies Nederland (WAN) is een onafhankelijk bouwkundig advies- en keuringsbureau ...

Tenten Solar Zonnepanelen is dé specialist, groothandel, leverancier en installateur op het gebied van zonne-energie ...


Gevestigd in Goor aan het Twentekanaal zorgen zo'n 150 medewerkers er voor dat Eternit BV iedere dag ...

VHIC kenmerkt zich door full-service dienstverlening op het gebied van integraal, digitaal informatiemanagement ...

NEH realiseert en beheert ICT-oplossingen voor onder meer woningcorporaties, banken...


Pluimers biedt al jaren maatwerk voor de totale buitenschil; gevels, vloeren en daken... 

Unexus Communications Server is een multikanaal communicatie-oplossing, ontwikkeld op Microsoft technologie ...

Als inkoopcollectief en onafhankelijk tussenpersoon vertegenwoordigt Aenergie meer dan 300 woningcorporaties...

Holland Lighting Group is dé specialist op het gebied van verlichting. Als fabrikant, leverancier ...

Imto Benelux denkt vanuit de beheerssituatie van de woningbouwcorporatie. Eerst wordt een beheersplan gemaakt ...

Executive Program Finance & Risk Management voor Woningcorporaties

Wij zijn Syncasso. Het resultaat van het samengaan van Groenewegen+Partners en Incassade. Beide organisaties ...

Isotechniek is één van de oudste isolatiebedrijven in Nederland. In dertig jaar...


Zegwaard Rioolbeheer werkt voor verschillende woningcorporaties onder het concept...

Dankzij onze brede ervaring weten wij als geen ander wat er speelt binnen Verenigingen van Eigenaars ...


ACM Vastgoed Groep, met een landelijke dekking vanuit meerdere regiokantoren...

Ubbink werkt aan oplossingen voor energie efficiency en een goed binnenklimaat voor gebouwen...

Het Integraal Bouw Informatie Systeem - Ibis, is de naam van onze software, ontwikkeld voor alle ...

Wij zijn wereldwijd marktleider op het gebied van entreeoplossingen ...

TONED ontzorgt organisaties bij technisch en facilitair onderhoud ...

Onze ruime ervaring in de woningcorporatiebranche kenmerkt zich door diverse online...

Onze advocaten huur- en onroerend goedrecht adviseren en procederen over juridische kwesties...

Is uw lift buiten werking als gevolg van onderhoudswerkzaamheden, een storing, modernisering...

Het optimaliseren van bedrijfsprocessen, met als doelstelling het verhogen van...

Centric biedt maatwerksoftware, infrastructuuroplossingen en professionals voor het inrichten...

Schöck levert productoplossingen voor thermische bruggen (koudebruggen), glasvezelwapening en contactgeluid ...

Nederlands grootste dienstverlener in ontstoppen, reinigen, inspecteren, repareren...

NVT Onderhoudsgroep is de ideale combinatie voor vastgoedonderhoud. Van dak tot vloer...

Dutch Solar Systems BV (DSS BV) is opgericht in 1998. Onze groothandel in duurzame...


IsoBouw onderzoekt continu wat echt werkt in de praktijk. Door goed naar de markt te luisteren, is IsoBouw als geen ander ...

Facto Geo is een geodetisch ingenieursbureau met vijf locaties die zorgen voor ...