Het laatste nieuws

Lees hier het laatste nieuws voor en over woningcorporaties.

Verkoopprocessen stroomlijnen met Corporatieportaal van Notapp

Gepubliceerd op:
De Alliantie gebruikt al vier jaar Corporatieportaal van Notapp om gestructureerd, online samen te werken bij het verkoopproces van onder andere woningen. Alle externe partijen zoals taxateurs, makelaars en notarissen voeren zelf hun gegevens in en bewaken hun taken in één online dossier, terwijl de corporatie de regie houdt. Dat levert een enorme tijdsbesparing op. Het hele proces wordt gecontroleerd doorlopen en documenten worden foutloos en op tijd aangeleverd.
Lees verder

Over WoonEnergie

Gepubliceerd op:
WoonEnergie is de enige energieleverancier in Nederland die er speciaal is voor woningcorporaties en hun huurders. Wij vinden dat huurders recht hebben op voordelige en duurzame energie. En op een betrouwbare en betrokken organisatie die hen bijstaat om hun energiekosten nog verder te verlagen. Nu én in de toekomst. Wij kiezen voor duurzame relaties. Met klanten, met woningcorporaties en met de samenleving. Daarom werken we samen aan betaalbare energie en duurzaamheid.
Lees verder

MJOP upgraden naar DMJOP voor verduurzaming vastgoedbeheer

Gepubliceerd op:
Gemeenten, woningcorporaties en andere vastgoedeigenaren gebruiken een MJOP voor het budgetteren, uitvoeren en handhaven van alle onderhoudsverplichtingen voor de komende jaren. Omdat volgens ons Nationaal Energieakkoord alle gebouwen in 2050 energieneutraal moeten zijn, is het raadzaam uw MJOP te upgraden naar een DMJOP, voor het beleidsmatig en strategisch verduurzamen van de vastgoedportefeuille.
Lees verder

Cobee; dé tool voor optimale bewonerscommunicatie bij onderhouds- en renovatieprojecten

Gepubliceerd op:
U wilt dat een project (kosten)efficiënt, volgens planning en naar tevredenheid van alle betrokken partijen verloopt. Optimale communicatie tussen opdrachtgever, opdrachtnemer en bewoner zijn hiervoor cruciaal. Met Cobee hebben alle betrokkenen eenvoudig, real-time én op maat inzicht in de voor hen relevante ontwikkelingen binnen een onderhoudsproject.
Lees verder

Waterweg Wonen tekent overeenkomst voor realisatie 46 energieneutrale appartementen

Gepubliceerd op:
De gemeente Vlaardingen, aannemerij Waal en woningcorporatie Waterweg Wonen tekenden maandag 11 september een overeenkomst voor het ontwerp en de realisatie van een energieneutrale sporthal- en appartementencomplex in de Westwijk. De appartementen en de sporthal worden gebouwd in het kader van het Centrumplan Westwijk te Vlaardingen.
Lees verder

Thuisvester kiest voor nul-op-de-meter

Gepubliceerd op:
De Brabantse corporatie Thuisvester bouwt vanaf nu alleen nog maar nul-op-de-meter nieuwbouw voor grondgebonden woningen. Volgens directeur-bestuurder van Thuisvester Pierre Hobbelen is het ‘de nieuwe standaard’ en kiezen alle corporaties die hij kent voor deze aanpak.
Lees verder

‘Volkshuisvesting moet centrale plaats krijgen in nieuw kabinet’

Gepubliceerd op:
In het nieuwe kabinet moet volkshuisvesting een centrale plaats krijgen, vindt de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW). “Om ons land gedurende de 21e eeuw ook bewoonbaar te houden, moet het kabinet met een visie komen op wonen, bouwen en ruimtelijke ordening. Volkshuisvesting is een kerntaak van de overheid”, aldus VTW-directeur Albert Kerssies.
Lees verder

Gratis webinar over Flat met Toekomst

Gepubliceerd op:
In 2016 werden acht woningen in de Utrechtse wijk Overvecht, onderdeel van een zogenaamde ’Intervamflat’, omgebouwd tot nul-op-de-meter woningen. Het is een experiment van woningcorporatie Mitros dat grote gevolgen kan hebben. Er staan tienduizenden vergelijkbare na-oorlogse flats in Nederland.
Lees verder

Keramiek voor luxe op galerijen

Gepubliceerd op:
In Rijswijk heeft een flat een nieuwe uitstraling gekregen door onder andere ophoging van de galerijen. Voor de ophoging van de galerijen is Zoontjens ingeschakeld. Na het leggen van een proefvlak, is gekozen voor Dreen®Ceramicaplus in de kleur Axi Grey. Deze tegel met houtstructuur past perfect bij de nieuwe moderne uitstraling van het gebouw.
Lees verder

Caleffi warmtesystemen 2.0 op vakbeurs energie

Gepubliceerd op:
Als ‘total-solution provider’ is Caleffi een voortrekker in de ontwikkeling en de productie van systemen en hydraulische concepten voor centrale verwarming, watertechnologie en warmtesystemen.
Lees verder

Vrijdragende dakelementen oplossing voor na-isoleren oneffen daken

Gepubliceerd op:
Mogelijk kent u ze wel, oudere daken die doorhangen. Of waarop, veelal in de jaren zeventig, een bescheiden isolerend enkelschalig dakelement is gekomen. Na-isoleren van dergelijke daken kan een lastige opgave zijn. Moet het oude (kromme) dakbeschot vervangen worden en is het misschien beter om de reeds aanwezige beperkte isolatielaag te verwijderen? Kostbare werkzaamheden die overigens ook nog eens zorgen voor veel overlast voor de bewoners.
Lees verder

Muurverf Indeko‐plus nu volledig vrij van conserveermiddelen

Gepubliceerd op:
Een gezonde leefomgeving is voor Caparol een belangrijke doelstelling. Daarom is Indeko-plus, al decennialang de klassieker onder de muurverven, geheel vernieuwd. Om eventuele (zeldzame) allergische reacties uit te sluiten heeft de researchafdeling jaren gewerkt aan een volledig conserveermiddelvrije muurverf. Met de nieuwe Indeko-plus hebben we die mijlpaal bereikt. Overgevoeligheid voor bepaalde stoffen is dankzij deze ontwikkeling dus geen probleem meer.
Lees verder

Uitbesteden dagelijks onderhoud voor een prijs per woning | Tips and Tricks

Gepubliceerd op:
Veel corporaties hebben ondertussen jarenlang gewerkt hebben met eenheidsprijzen voor verschillende werkzaamheden. Hiermee is een eerste stap gezet naar vereenvoudiging van het DO-proces, het reduceren van de kosten en het verlagen van de administratieve overhead. Een aantal corporaties heeft de laatste jaren de volgende stap gezet; een vast prijs per woning. Van Schöll Advies heeft verschillende corporaties hierbij mogen begeleiden. In dit korte artikel  willen wij onze ervaringen met u delen.
Lees verder

Nieuwe energiecoaches in Almere op bezoek bij huurders Ymere

Gepubliceerd op:
De gemeente Almere heeft in samenwerking met woningcorporatie Ymere de afgelopen maanden twee groepen energiecoaches laten opleiden door de Woonbond. De 22 energiecoaches die de training volgden, gaan aan de slag in de twee wijken Filmwijk en de Wierden. In deze wijken heeft Ymere energiebesparende maatregelen doorgevoerd aan haar woningen.
Lees verder

Vb&t VvE diensten blijft zich verder ontwikkelen

Gepubliceerd op:
Op dit moment zijn er veel onderwerpen binnen het VvE beheer spectrum die erg actueel zijn. De rol van huurders binnen de VvE komt meer en meer in een ander daglicht te staan. De VvE’s moeten aan de slag met duurzaamheid om aansluiting te houden met de rest van bebouwd Nederland. Regelgeving op het gebied van verzekeren is sterk gewijzigd voor beheerders van Vve’s.
Lees verder

Sancties op verboden onderverhuur: oneerlijke bedingen?

Gepubliceerd op:
De Hoge Raad heeft op 8 september jl. een arrest gewezen over de wijze waarop sancties op verboden onderverhuur dienen te worden getoetst aan Europese regelgeving. Uit dit arrest blijkt dat de wijze waarop partijen hun onderlinge afspraken formuleren cruciaal zou kunnen zijn voor de vraag of deze afspraken al dan niet stand kunnen houden.
Lees verder

Veilig en onbezorgd wonen. Met de slimme oplossingen van CED

Gepubliceerd op:
Via Smart Homes schades voorkomen of vroegtijdig signaleren. En doet zich toch een schade of storing voor dan zorgen we dat er binnen 24 uur, maar liefst binnen 2 uur na de melding, een hersteller of onderhoudsmonteur bij uw klant is die de schade of storing komt verhelpen. Met een sterke combinatie van mens en technologie creëren we slimme oplossingen die wonen voor iedereen een stuk onbezorgder maken.
Lees verder

Actualiteiten Volkshuisvestingsrecht

Gepubliceerd op:
In deze cursus wordt op heldere wijze ingegaan op de consequenties van de Herzieningswet voor woningcorporaties en gemeenten. De wet heeft ingrijpende gevolgen, maar is moeilijk leesbaar en bevat leemtes. Inmiddels werkt men met de veranderde regels, de eerste uitspraken van de Adviescommissie geschillen prestatieafspraken zijn er, de juridische of administratieve scheiding van veel corporaties is een feit en DAEB en niet-DEB zijn aparte categorieën geworden. Deze cursus geeft inzicht en overzicht.
Lees verder

Marleen Hermans (TU Delft): Geef markt de kans te uniformeren

Gepubliceerd op:
Tijdens het overleg tussen een aantal grote woningcorporaties en grote bouwers kwam het zoeken van verbinding tussen corporaties al aan de orde. Vrijdag 15 september benadrukte hoogleraar Publiek Opdrachtgeverschap in de Bouw aan de TU Delft Marleen Hermans de boodschap: ‘Corporaties, zoek verbinding en geef de markt kans om te uniformeren.’
Lees verder

Corporatie Ymere levert zeer energiezuinige huurwoningen op

Gepubliceerd op:
Twaalf huurders kregen vorige week van woningcorporatie Ymere de sleutel van hun zeer energiezuinige sociale huurwoning (ZEN-woning) in Nobelhorst in Almere. De ZEN-woningen zijn niet alleen beter voor het milieu, maar ook voor de portemonnee. Huurders van een ZEN-woning besparen namelijk op de energiekosten.
Lees verder

Renovatie van keuken, badkamer en toilet: van tien naar twee dagen

Gepubliceerd op:
Drie keer raden waar iedere bewoner het meest tegenop ziet bij de renovatie van zijn huis. Inderdaad, de werkzaamheden binnenshuis. Zeker wanneer de hele badkamer en keuken eruit moet. Stof, herrie, dagenlang verschillende bouwvakkers over de vloer: een grote puinhoop. Dat moet toch anders kunnen, zou je denken. Als we mensen naar de maan kunnen laten vliegen, moet je toch ook een badkamer, keuken en toilet in een dag kunnen renoveren. Nou vooruit, twee dagen dan, en met veel minder hak- en breekwerk.
Lees verder

Maak kennis met het herstelconcept van CED

Gepubliceerd op:
Met een landelijk netwerk van onderhouds- en herstelbedrijven, uiterst persoonlijke service en innovatieve technologie biedt CED een uniek concept voor herstel dat vele malen efficiënter is dan reparaties uitvoeren in eigen beheer. Met deze combinatie zorgt CED voor een opvallend hoog serviceniveau aan uw klanten zodra zij te maken krijgen met schade of storing in of rond hun woning.
Lees verder

Dit najaar gaat U de financiële uitdaging vast aan!

Gepubliceerd op:
De Erasmus Universiteit Rotterdam heeft speciaal voor professionals betrokken bij of werkzaam in een financiële functie bij een woningcorporatie het executive program ontwikkeld:
Lees verder

Woningcorporaties en bouw: slimmer samenwerken aan verduurzaming

Gepubliceerd op:
Een aantal directeuren van bouwbedrijven en van woningcorporaties ontbeten op 5 september 2017 samen om een begin te maken aan een betere samenwerking. Gemopper van beide partijen over slechte samenwerking bracht Aedes-voorzitter Marnix Norder en de voorzitter van Bouwend Nederland Maxim Verhagen op het idee voor een gezamenlijk ontbijt.
Lees verder

Lefier investeert ruim 20 miljoen in verduurzaming woningen

Gepubliceerd op:
Als onderdeel van het programma 'Lefier pakt aan!' investeert woningcorporatie Lefier ruim €20 miljoen in de renovatie van bijna 1000 woningen. De investeringen maken deel uit van een investering van €1 miljard, die Lefier de komende tien jaar in haar woningbezit steekt.
Lees verder

Laagste huurstijging sinds 2010

Gepubliceerd op:
De woninghuren lagen in juli 2017 gemiddeld 1,6 procent hoger dan in juli 2016. Dit is de laagste huurstijging sinds 2010. De huurstijging van de sociale huurwoningen bij de woningcorporaties was met 1,1 procent relatief laag. Bij de overige verhuurders stegen deze huren 2,5 procent. De huren van duurdere woningen in de vrije sector stegen met 2,3 procent. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.
Lees verder

Uniek product met bijzondere kwaliteiten

Gepubliceerd op:
fermacell levert duurzame oplossingen voor herstructurerings-, renovatie- en nieuwbouwprojecten. U past fermacell toe van vloer tot dak. Of er nu oude (sociale) woningbouw aan de huidige bouweisen moeten worden aangepast, een bedrijfspand moet worden omgebouwd tot appartementencomplex of een ziekenhuis moet worden gerealiseerd.
Lees verder

Inspectie en onderhoud onmisbaar voor duurzaamheid dakbedekking

Gepubliceerd op:
Een plat dak doet tegenwoordig veel meer dan ons droog houden. We parkeren onze auto's erop, maken er terrassen van, plaatsen zonnepanelen en veranderen ze in een groene zee. Om deze extra functies goed én voor de lange termijn te vervullen, is extra aandacht voor het dak in de vorm van inspectie en onderhoud onmisbaar.
Lees verder

TU Delft onderzoekt wat huurders Eigen Haard willen bij onderhoud

Gepubliceerd op:
De Technische Universiteit Delft onderzoekt wat huurders van woningcorporatie Eigen Haard willen bij het verbeteren van de woning. Eigen Haard stuurt daarom vanaf 3 september circa 1200 huurders een e-mail waarin zij haar huurders vraagt een online enquête in te vullen.
Lees verder

Comfort Partners gaat woningen standaard aansluiten middels Comfort Connected

Gepubliceerd op:
Slimme verbonden woningen spelen in op de moderne klantvraag, energiedoelstellingen en de datadriven maatschappij. Comfort Connected is de doorbraak op comfortabel, gezond, energiezuinig en veilig wonen. Comfort Partners en Plugwise zijn een unieke samenwerking aangegaan om gezamenlijk de markt te benaderen met de Qupit gateway “ADAM”.
Lees verder

Corporatie Wold & Waard start proef om 30 woningen gasloos te maken

Gepubliceerd op:
Woningcorporatie Wold & Waard gaat een proef doen waarin de corporatie dertig woningen gasloos maakt. De proef met de gasloze woningen moet de corporatie uit Leek helpen om te inventariseren welke aandachtspunten er zijn bij het verduurzamen van de gehele woningvoorraad van 4600 woningen.
Lees verder

Hogere huren voor meer evenwicht op Apeldoornse huurmarkt

Gepubliceerd op:
De gemeente Apeldoorn heeft met de gezamenlijke woningcorporaties in de gemeente gesproken over een huurverhoging om de sociale huurmarkt in Apeldoorn recht te trekken. De corporaties pleiten voor de bouw van meer sociale huurwoningen.
Lees verder

Beroepsorganisatie van accountants: omslag in denkwijze corporaties noodzakelijk

Gepubliceerd op:
De veranderde omgeving van woningcorporaties vraagt om een omslag in hun denken en doen. Dat stelt de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) in haar rapport ‘Sociale huur, professioneel bestuur’. Volgens de NBA moeten corporaties bedrijfsmatiger opereren om te kunnen overleven in de veranderende woningmarkt.
Lees verder

Amsterdam en Utrecht willen vrijehuursector sterk reguleren

Gepubliceerd op:
De gemeenten Amsterdam en Utrecht willen de vrijehuursector sterk gaan reguleren. Het college B en W van Utrecht wil dat huren in de vrije sector niet hoger zijn dan €950 per maand en dat deze de aankomende twintig jaar niet harder stijgen dan de inflatie. Eerder besloot Amsterdam dat 80% van de nieuw te bouwen woningen in het sociale of middensegment moet vallen. Beleggers, projectontwikkelaars en woningmarktdeskundigen zijn kritisch op de besluiten van de twee gemeenten.
Lees verder

Woningcorporatie Schijndel biedt verplaatsbare huizen aan

Gepubliceerd op:
Woningcorporatie Huis & Erf verhuurt sinds kort zes verplaatsbare éénpersoonswoningen. De verplaatsbare woningen vormen een praktische oplossing voor éénpersoonshuishoudens die op korte termijn huisvesting nodig hebben. Het idee voor de verplaatsbare woningen ontstond dan ook door woningnood voor kleine huishoudens, waar Huis & Erf een kortetermijnoplossing voor zocht.
Lees verder

WSW kiest voor driehoofdig bestuursmodel

Gepubliceerd op:
Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) gaat in de toekomst verder met een driehoofdig bestuursmodel. De Raad van Commissarissen besloot in de laatste vergadering dat een bestuursmodel dat bestaat uit drie personen het beste past bij de nieuwe fase die de privaatrechtelijke stichting ingaat. Het huidige bestuursmodel met twee bestuurders wordt vervangen door een bestuur dat bestaat uit een bestuursvoorzitter, een bestuurder Risk en een bestuurder Accounts.
Lees verder

Utrecht wil aanbod middenhuurwoningen vergroten

Gepubliceerd op:
De gemeente Utrecht wil het Actieplan Middenhuur (uit 2014) aanpassen om het aanbod en de kwaliteit van het ‘middenhuursegment’ aan te kunnen passen. De gemeenteraad bespreekt het collegevoorstel dit najaar.
Lees verder

Twentse corporatie gaat circulair bouwen zonder afval

Gepubliceerd op:
De Twentse corporatie De Woonplaats bouwt samen met Stichting Pioneering een appartementencomplex dat demontabel is en waarvan alle materialen herbruikbaar zijn. Het gebouw zal verrijzen in de Enschedese wijk Stroinkslanden, op een plaats waar nu nog zeven verouderde seniorenwoningen staan.
Lees verder

Woonbonddirecteur: “Bouw 100.000 extra sociale huurwoningen nodig.”

Gepubliceerd op:
Een komend kabinet moet de woningnood aanpakken en de sociale huursector vergroten om het woningentekort aan te pakken, stelt Woonbonddirecteur Ronald Paping in het Financieele Dagblad. Volgens Paping is deze aanpak noodzakelijk nu de woningnood “terug is van weggeweest.”
Lees verder

Aedes biedt corporaties ideeën voor invulling Dag van het Huren

Gepubliceerd op:
Aedes heeft een toolbox opgesteld met verschillende uitgewerkte ideeën die corporaties kunnen gebruiken als inspiratie voor de Dag van het Huren op zaterdag 7 oktober 2017. Corporaties kunnen terecht op de website van de branchevereniging van Nederlandse woningcorporaties voor meerdere documenten die hen helpen bij de invulling van de Dag van het Huren.
Lees verder

Meer nieuws

test

Word lid en profiteer

De database bevat een compleet overzicht van alle woningcorporaties met contactpersonen.

Een greep uit ons leveranciersregister


Het optimaliseren van bedrijfsprocessen, met als doelstelling het verhogen van...

Ad Hoc is sinds 1990 marktleider in het beheer van leegstaand vastgoed. Met producten zoals Beheer...

Comfort Partners is een groot technisch installatiespecialist in de woningbouw...

Daksystemen van Wédéflex Duurzame Daksystemen voldoen aan alle kwaliteitsvoorwaarden en eisen ...

Een lagere energierekening dankzij de EnergieTest ...

Als ‘total-solution provider’ is Caleffi een voortrekker in de ontwikkeling en de productie ...

Cegeka-dsa levert software en services voor de vastgoedmarkt. We willen actief bijdragen aan...

Het enige keurmerk voor dakbedekkingsbedrijven: DAKMERK

Ubbink werkt aan oplossingen voor energie efficiency en een goed binnenklimaat voor gebouwen...

Unexus Communications Server is een multikanaal communicatie-oplossing, ontwikkeld op Microsoft technologie ...

Itris biedt een totaaloplossing voor woningcorporaties met ViewPoint en ViewPoint GO!

Facto Geo is een geodetisch ingenieursbureau met vijf locaties die zorgen voor ...

Flynth is de grootste advies- en accountantsorganisatie voor het MKB ...

WEBO produceert houten kozijnen, prefab elementen en componenten, voor woningbouwprojecten ...

Greten Raadgevende Ingenieurs is een deskundig en onafhankelijk adviesbureau ...

Raetsheren van Orden biedt sinds de jaren 90 haar diensten aan de corporatiesector aan...

ista Nederland is marktleider en gespecialiseerd in het meten en afrekenen van het individuele...

Dura Vermeer richt zich op klanten met vraagstukken op het gebied van wonen, werken, mobiliteit...

Nu-Swift Brandbeveiliging draagt bij aan een veiliger Nederland door het leveren van een breed pakket van veiligheidsproducten ...

De ruim honderd financiële professionals in dienst van Hofmeier kunnen opdrachten vervullen in het volledige vakgebied ...

Fito Products BV, specialist in de verkoop van brandpreventieproducten.

Ortec Finance staat voor het bevorderen van de professionalisering en het verbeteren van besluitvorming ...

Bergschenhoek Luchtcomfort gaat uit van de comfortwens van de gebruiker...

Fermacell BV, onderdeel van Xella International GmbH, is actief op de internationale bouwstoffenmarkt ...

Aralco NVS heeft een jarenlange ervaring in natuurlijke ventilatie. Zo heeft Aralco NVS talrijke...

Trition biedt een totaalpakket van diensten aan om schade als gevolg van water-, vocht- en klimaatproblematiek ...

Executive Program Finance & Risk Management voor Woningcorporaties

H&S Betonwaren richt zich speciaal op vernieuwing daar waar het speciaal beton betreft...

Ervaren professionals, eersteklas producten en een even heldere als effectieve aanpak van uw projecten ...

OHV acteert als externe beleggingsafdeling voor haar institutionele relaties, waarnaar taken ...

VELUX Nederland B.V. is een verkoop- en marketingorganisatie en maakt deel uit van de internationale VELUX Groep ...

Quinn Radiators is Europa’s toonaangevende producent van radiatoren met ronde bovenkant en heeft meer dan 35 jaar ...

Onze methode stopt de opzuigende werking van uw muren met een zwakstroom spanning die de aantrekking ...

Zegwaard Rioolbeheer werkt voor verschillende woningcorporaties onder het concept...

Fortes Energy Systems is specialist op het gebied van producten voor de stadswarmte ...

Centric biedt maatwerksoftware, infrastructuuroplossingen en professionals voor het inrichten...

NEH realiseert en beheert ICT-oplossingen voor onder meer woningcorporaties, banken...

Met CED zorgt u voor excellente service rond preventie, onderhoud en bij onvoorziene schades ...

Itho Daalderop staat voor innovatieve producten en systemen, die een bijdrage leveren aan een comfortabel ...

AWB, onderdeel van de Vaillant Group ontwikkelt, vervaardigt en verkoopt totaaloplossingen ...

Dakdekkers van Kewodak staan al meer dan dertig jaar bekend om hun ervaring, service en kwaliteit. Wij denken in oplossingen ...

Woning Advies Nederland (WAN) is een onafhankelijk bouwkundig advies- en keuringsbureau ...

Solviteers helpt woningcorporaties met de realisatie van deze ICT-omgeving. Wij hebben veel ervaring...

NVT Onderhoudsgroep is de ideale combinatie voor vastgoedonderhoud. Van dak tot vloer...

Full service dienstverlener voor sloopwerken, asbestverwijdering, bodemsanering en infrastructurele werkzaamheden ...

Mobiel parkeren via sms, app en internet!

WoningNet is hét Shared Service Center op het gebied van de woningmarkt en heeft de ideale...

Aareon is Europa's grootste leverancier van software voor vastgoedbedrijven (commercieel en sociaal)...

Dolmans Calamiteiten Diensten ...

Drempels en hoogteverschillen belemmeren ouderen en mensen met een handicap in hun mobiliteit ...

staat voor integrale kwaliteit van kunststof kozijnen, ramen en deuren ...

Elro is al sinds 1987 specialist op en voor het platte dak. In de loop van de jaren is Elro uitgegroeid tot de expert...

Vastgoed Business School biedt diverse opleidingen ...

Wij zijn wereldwijd marktleider op het gebied van entreeoplossingen ...

Dolmans Milieu Techniek ...

Als inkoopcollectief en onafhankelijk tussenpersoon vertegenwoordigt Aenergie meer dan 300 woningcorporaties ...

Vastgoedonderhoud brengt uitdagingen met zich mee. Caparol stelt mensen en organisaties in staat om iedere uitdaging ...


Ventilatie is essentieel voor een gezond binnenmilieu. Breijer Ventilatietechniek is dan ook al bijna 20 jaar...

Coenen BV één van de toonaangevende bedrijven in Nederland op het gebied van afdichtingen...

We ontkomen er niet meer aan: een hellend dak moet veilig te betreden zijn, of het nu nieuwbouw is of een renovatieproject ...

Thorbecke is een landelijk opererend adviesbureau, gespecialiseerd in juridisch advies, vastgoedtaxaties en GEO-analyses ...

Onze missie is het leveren van producten die het eenvoudig mogelijk maken veilig...

Hoe kan ik de financiële continuïteit van mijn woningcorporatie waarborgen en tegelijkertijd mijn maatschappelijke taken ...

Polyfilla pro is uw totale partner voor duurzaam onderhoud van zowel houten als  minerale ondergronden ...

Hagemans Vastgoedonderhoud staat voor Vitaal Vastgoed. Voor woningen en gebouwen die doen waarvoor ze bedoeld ...

Reasult: forecasting software voor vastgoedmanagement ...

Dutch Solar Systems BV (DSS BV) is opgericht in 1998. Onze groothandel in duurzame...

Tenten Solar Zonnepanelen is dé specialist, groothandel, leverancier en installateur op het gebied van zonne-energie ...

Bureau Plaagdierpreventie is een nieuw en onafhankelijk bedrijf dat zich middels slimme oplossingen ...

Noodliften.nl is dé specialist als het gaat om het tijdelijk plaatsen van trapliften in openbare trappenhuizen ...

Tempelman - de Niet beschikt over het grootste landelijke netwerk van ambtelijk bevoegden...

Derbigum, het moederbedrijf van Derbigum Nederland, is gespecialiseerd in de waterdichting van daken...

Coenen Automatische Deuren is uw betrouwbare partner voor oplossingen op het gebied van automatische deuren ...

Gevestigd in Goor aan het Twentekanaal zorgen zo'n 150 medewerkers er voor dat Eternit BV iedere dag ...

Onze programmatuur is van bewezen nut voor diverse partijen ...

Met onze diepgaande kennis van registergoed zorgen we voor een soepele samenwerking tussen alle partners ...

Dankzij onze brede ervaring weten wij als geen ander wat er speelt binnen Verenigingen van Eigenaars ...

SCHÖNOX ontwikkelt en produceert bouwchemische producten die samenhangen met het verlijmen van keramiek en vloerbekledingen ...

Grip op uw processen, de informatiehuishouding op orde, zaakgericht werken en een kostenbesparing dankzij ...


Imto Benelux is al meer dan 35 jaar actief op het gebied van vastgoedonderhoud en beschikt over ...

Skyworks is de specialist waar het gaat om het maken van een veilige tijdelijke werkplek op hoogte ...

IsoBouw onderzoekt continu wat echt werkt in de praktijk. Door goed naar de markt te luisteren, is IsoBouw als geen ander ...

U zoekt een comfortabele lift die makkelijk is in het gebruik. Die ontworpen is met de laatste technieken ...

Is uw lift buiten werking als gevolg van onderhoudswerkzaamheden, een storing, modernisering...

BOB Opleiding, Training en Advies is hét opleidingsinstituut voor kaderfunctionarissen en management in de bouw ...

Alvast: leegstand in capabele handen. Alvast is een snel groeiende leegstandbeheerder ...

SKARP verbetert de informatievoorziening van woningcorporaties op alle fronten. SKARP verbindt mensen ...

Leverancier van innovatieve oplossingen voor snel en efficiënt bouwen en isoleren ...

Gebroeders de Vries is dé specialist in elke kruipruimte en kent de oplossingen voor... 

We beschikken over een flexibele én professionele organisatie waarbij kwaliteit en service niet afhankelijk zijn van ..

Company Tesuji | digitaliseren | document management | digitaal werkenTroostwijk Taxaties is in de 85 jaar van haar bestaan uitgegroeid tot één van de grootste spelers op het gebied van taxaties ...

Corparis is ruim 10 jaar landelijk actief  als netwerkorganisatie met een stevige verankering in de sectoren Wonen ...

Falco is al ruim 60 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de inrichting van de (openbare) buitenruimte ...

Onze advocaten huur- en onroerend goedrecht adviseren en procederen over juridische kwesties...

Meer dan honderd jaar werken in de bouwsector heeft voor dakspecialist Zoontjens geleid tot een schat aan ...

De digitale oplossing voor het beheren van grootschalig planmatig woningonderhoud ...

Willis Towers Watson (NASDAQ: WLTW) is een vooraanstaande wereldwijd opererende consultant en broker ...