Het laatste nieuws

Lees hier het laatste nieuws voor en over woningcorporaties.

Whitepaper: vijf bouwstenen voor vastgoedverduurzaming

Gepubliceerd op:
De verduurzaming van de vastgoedvoorraad is voor elke woningcorporatie een prominent thema. Onontkoombaar en onzeker, complex en diffuus. En de tijdsdruk is hoog, de politieke agenda wispelturig. Maak als bestuurder maar eens keuzes die u over een paar jaar nog kunt verdedigen. Heldere keuzes over strategie, prioritering en fasering. Over beschikbaarheid, kwaliteit en betaalbaarheid. Wat een opgave… Maar u weet ook, wachten is geen optie.
Lees verder

Nieuw bij WoonEnergie: de Eneco WarmteWinner®

Gepubliceerd op:
Als onderdeel van de Eneco Groep is WoonEnergie de brug naar de corporatiemarkt voor de innovatieve ontwikkelingen die huurders helpen besparen. Wij bieden woningcorporaties voor hun huurwoningen nu dan ook de Eneco WarmteWinner® aan.
Lees verder

Notapp: minimaliseer de administratie bij de overdracht van woningen

Gepubliceerd op:
De overdracht van woningen, appartementen, parkeerplaatsen en ander bezit door woningcorporaties is een proces waarbij veel partijen betrokken zijn. Hoe regel je dit proces  efficiënt als verhuur van woningen je core business is? Een gesprek met directeuren Jan van den Dungen en Henk Crouwel van Notapp, leverancier van Corporatieportaal.
Lees verder

Intersell en Van Lierop maken korte metten met zwam. ‘We doen het goed of we doen het niet’

Gepubliceerd op:
Onze eerste kennismaking met Intersell is al weer even geleden, 2004 om precies te zijn. De vraag aan ons indertijd was: ‘meedenken over zwambestrijding in Amsterdamse panden’, veelal bezit van woningstichting De Alliantie. De kennismaking was heel prettig en wij merkten direct dat wij met een serieuze partij aan tafel zaten. Een bedrijf met een geheel eigen visie over renoveren en alles wat daarbij komt kijken. Ze zaten niet te wachten op half werk, maar een passende oplossingen na gedegen onderzoek en een langdurige samenwerking met een specialist als Van Lierop.
Lees verder

Aanpak van geluidoverlast in woningen

Gepubliceerd op:
Geluidhinder in een woning door burenlawaai, wegverkeerlawaai, installatiegeluid en of onverklaarbare (brom)tonen is een steeds vaker voorkomend probleem. Vooral als er sprake is van geluidhinder in een slaapkamer waarbij zelfs slaapverstoring plaatsvindt, kunnen de emoties hoog oplopen. Slepende juridische kwesties tussen de verhuurder en de bewoner komen steeds meer voor.
Lees verder

Derbigum NT, een ecologisch hoogstandje

Gepubliceerd op:
Derbigum biedt u met de welbekende traditionele Derbigum SP FR dakbedekking, met een bewezen levensduur van 40 jaar, de beste garantie voor een zorgeloos dak. Daarnaast bieden wij andere duurzame en innovatieve oplossingen aan zoals onze Derbigum NT dakbedekking, waarmee wij onze bijdrage doen aan de circulaire economie.
Lees verder

Is uw woningbouwcorporatie al klaar voor de Algemene Verordering Gegevensbescherming?

Gepubliceerd op:
Al bijna 10 jaar helpt Company Tesuji met het digitaliseren van documenten en tekeningen bij woningbouwcorporaties. Waar men eerst overging naar het nieuwe werken, komen nu de cloud,  klantportalen en inspectiemodules steeds dichterbij. Sinds 2016 is daar ook de Algemene Verordening Gegevensbescherming bijgekomen. Dit stelt woningbouwcorporaties voor een nieuwe uitdaging: hoe kunnen we op juiste wijze, maar ook effectief onze documenten AVG-klaar maken?
Lees verder

Het afscheid van aardolie begint met binnenmuurverf IndekoGeo

Gepubliceerd op:
Door de groeiende wereldbevolking en stijgende levensstandaard worden onze grondstoffen steeds kostbaarder. Als verffabrikant realiseren wij ons dat het voor ons én onze toekomst belangrijk is de inzet van fossiele grondstoffen zoals aardolie en aardgas zoveel mogelijk te reduceren. Daarom introduceren we de allereerste muurverf van topkwaliteit met een bindmiddel dat zonder aardolie is geproduceerd.
Lees verder

Smartboilers; zelflerende boilers voor comfort en energiebesparing

Gepubliceerd op:
Itho Daalderop komt als eerste met een compleet nieuwe generatie elektrische boilers; de Smartboiler en de Green Energy Smartboiler. De basis voor deze boilers vormt de technologie waarmee de boilers zelflerend worden. Hierdoor leert de boiler op basis van het verbruikspatroon van de eindgebruiker en past het moment van opwarmen van het water daarop aan. Het opwarmen wordt zodoende uitgesteld, waardoor stilstandsverliezen geminimaliseerd worden. En dit is een stuk energiezuiniger. De energiebesparing voor de Smartboiler kan oplopen tot 10% in vergelijking met een normale elektrische boiler.
Lees verder

We willen niet uit de hoogte doen, maar voor de Ubbink Kompakt 2.0-serie maken we graag een uitzondering!

Gepubliceerd op:
Deze serie van award winning schoorstenen en verzamelkappen is een heuse blikvanger, die bijdraagt aan de uitstraling van individuele woningen en de totale woonwijk. Wie wil ‘m niet in de buurt! Angelique Wevers, al 23 jaar bewoner van de Kweekweg: “Ik stoor me aan de schots en scheef staande pijpjes op het dak. Dat geeft onze wijk een rommelige uitstraling”. Met deze slimme en eigentijdse oplossing voor uw woonwijk hoeft Angelique zich niet langer te storen. De Kompakt 2.0-serie zorgt voor optimale prestatie en een fraaie uitstraling van uw wijk!
Lees verder

Nieuwe oplossing Fit4Woco optimaliseert huurdersinteractie en stroomlijnt corporatieprocessen

Gepubliceerd op:
De familie Gunduz bevindt zich in een geheel andere levensfase dan Stef en Annie Bergmans. De woonwensen van Jimmy liggen mijlenver van die van de familie Stewart of mevrouw Goedhart. Eén ding hebben deze huurders in ieder geval wél gemeen: ze houden allemaal van zorgeloos wonen. Kunt u hen dat bieden? Bent u goed op de hoogte van hun wensen en verwachtingen? Kortom, hoeveel houdt u van uw huurders?
Lees verder

Finance & Risk Management voor Woningcorporaties

Gepubliceerd op:
U vindt het van belang uw kennis te vergroten en uw inzichten te verdiepen op het terrein van financiële vraagstukken en van risicomanagement. Voor dat doel heeft de Erasmus Universiteit Rotterdam, het Executive Program Finance & Risk Management voor Woningcorporaties ontwikkeld.
Lees verder

Een slim & veilig zonnestroomsysteem

Gepubliceerd op:
Al in onze eerste nieuwsbrief van dit jaar hebben wij u bericht over het  unieke ontzorgconcept voor woningcorporaties. Woonstad Rotterdam heeft gekozen voor dit ontzorgconcept van Oranjedak en tevens voor een Zonnestroom oplossing met ENPHASE micro-omvormers. Een begrijpelijke keuze als we het hebben over ontzorgen, veiligheid en duurzaamheid. In deze nieuwsbrief leggen wij graag de voordelen uit van de toepassing van een micro-omvormer.
Lees verder

Circulaire kozijnrevitalisering

Gepubliceerd op:
Wie woningen van 25 jaar of ouder nog enige tijd wil door exploiteren, hoeft niet automatisch de kozijnen te vervangen. In het verlengde van haar onderhoudsconcept biedt SKK verbetermaatregelen voor bestaande kozijnen van kunststof en aluminium. Als alternatief voor vervanging realiseert SKK kozijnrevitalisering tegen lagere kosten en met minder overlast voor de bewoners.
Lees verder

Bezoek van 23 t/m 25 mei de Renovatiebeurs!

Gepubliceerd op:
Van 23 tot en met 25 mei 2018 vindt in de Brabanthallen te 's-Hertogenbosch de vakbeurs Renovatie 2018 plaats. Dakspecialist Zoontjens is aanwezig op dit nationale platform voor duurzame verbetering van woning- en utiliteitsbouw. U vindt Zoontjens in stand 03.B048 en komt daar alles te weten over systemen en mogelijkheden voor de renovatie van dakterrassen, galerijen of parkeerdaken.
Lees verder

Dynamics Empire Online gepresenteerd tijdens INSPIRE’18

Gepubliceerd op:
Tijdens INSPIRE’18 heeft cegeka-dsa haar SaaS-oplossing gepresenteerd. Het was één van de hoogtepunten van een zeer geslaagde klantendag.
Lees verder

IMI-Pneumatex Simply Compresso

Gepubliceerd op:
De nieuwste aanwinst van IMI Hydronic Engineering BV is een systeem voor precisiedrukbehoud met compressoren voor verwarmings-, solar- en koelwatersystemen. De Simply Compresso is bedoeld voor installaties met een veiligheidsventiel van 3 bar, een verwarmingsvermogen tot 400 kW en voor koelsystemen tot 600 kW.
Lees verder

Maakt de pratende en chattende klantcontactrobot een einde aan het KCC van de woningcorporatie?

Gepubliceerd op:
Als we de voorspellingen mogen geloven, nemen intelligente, pratende robots steeds meer werk over. Krijgen huurders van een woningcorporatie straks een klantcontactrobot aan de lijn als ze een vraag willen stellen? John Jaspers denkt van niet.
Lees verder

Woningtekort loopt verder op en groeit tot 2020

Gepubliceerd op:
Het woningtekort loopt tot 2020 nog verder op. Waar eerder verwacht werd dat het tekort vanaf eind 2018 op het hoogtepunt zou zijn, blijkt het tekort nu langer aan te houden en op te lopen naar mogelijk 235.000 woningen in 2020. Er wordt nog steeds onvoldoende bijgebouwd om het gat tussen vraag en aanbod te dichten. Vooral starters en ouderen vallen tussen wal en schip.
Lees verder

Woningcorporaties kunnen niet bouwen door te dure grond

Gepubliceerd op:
Door de hoge grondprijzen kunnen woningcorporaties hun bouwplannen niet realiseren. Hierdoor wordt het tekort voor sociale huurwoningen nog groter en dreigen de lagere inkomens naast het net te vissen. Het grootst zijn de problemen in de Randstad, maar ook buiten de Randstad lukt het de corporaties nauwelijks om de bouwdoelstellingen te halen.
Lees verder

Zonnepanelen op daken in Groningen?

Gepubliceerd op:
De gemeenteraad in Groningen heeft tijdens een raadsvergadering gevraagd om een onderzoek naar de mogelijkheden om als gemeente zonnepanelen te plaatsen op daken van huurhuizen in Groningen. D66, Partij voor de Dieren, SP, Student en Stad, Stadspartij hebben een motie ingediend om de mogelijkheden te onderzoeken van zonnepanelen op daken van huizen van woningcorporaties.
Lees verder

Installatiebranche roept op tot verduurzaming van alle woningen

Gepubliceerd op:
De installatiebranche heeft samen met energiebedrijven en milieuorganisaties opgeroepen om gezamenlijk huizen in de toekomst te verduurzamen. Marnix Norder, voorzitter van Aedes noemt dit een positieve stap richting CO2-neutrale woningen en een goed uitgangspunt om het Klimaatakkoord te bespreken. Om de verduurzaming te versnellen en de Parijs-doelstellingen te halen, is het belangrijk dat er maatregelen komen die gelden voor alle huiseigenaren.
Lees verder

Symposium verduurzaming woningbezit

Gepubliceerd op:
Met genoegen maken wij u er op attent dat er een symposium zal plaatsvinden dat zeker voor u maar ook voor collegae van u van groot belang zal zijn bij uw acties om het woningbezit in Nederland sneller te verduurzamen. Innovateam, een team van vier innovatoren die elk hun eigen core business hebben, heeft het initiatief tot dit symposium genomen om te voorkomen dat met name huurders in de sociale woningbouw binnenkort in financiële problemen komen door Energiebelastingen en andere heffingen. 
Lees verder

Uitbesteden dagelijks onderhoud voor een prijs per woning Tips and Tricks 4 - Demarcatie

Gepubliceerd op:
In ons eerste artikel van september jl., hebben wij u meegenomen in de gedachte achter het uitbesteden van het dagelijks onderhoud voor een prijs per woning. Onder andere kwam toen het puzzelstukjesmodel van Van Schöll Advies aan de orde. Onze boodschap was om eerst zorgvuldig alle puzzelstukjes in te vullen, voordat je gaat uitbesteden. Als dit niet goed gedaan wordt loop je het risico, dat het hele uitbestedingstraject mislukt en dat alles teruggedraaid moet worden door gebrek aan regie. Dit natuurlijk met alle consequenties van dien. Ons puzzelstukjesmodel ziet er als volgt uit.
Lees verder

Woonforte ook Skarp!

Gepubliceerd op:
“Eindelijk een management rapportage met een druk op de knop”. Voor het automatiseren van de stuur- en verantwoordingsinformatie heeft Woonforte gekozen voor SKARP. Woonforte is een woningcorporatie in het Groene Hart met ruim 11.000 woningen in Alphen aan den Rijn, Zwammerdam, Aarlanderveen en Boskoop.
Lees verder

Duurzaam & Comfortabel

Gepubliceerd op:
Een unieke samenwerking tussen een bouwkundige partij, installatietechnische partij, een technisch accountant én u als vastgoedeigenaar op de 4e stoel aan tafel. 
Lees verder

VIND Informatiemanagement: de basis voor implementatie van de AVG

Gepubliceerd op:
Met VIND Informatiemanagement beheert, distribueert en archiveert u documenten, dienstverlenende processen en interne processen van begin tot eind. VIND Informatiemanagement wordt ook steeds vaker gebruikt als basis voor de implementatie van de AVG.
Lees verder

Effectieve vloerbescherming met snel drogende vloercoating

Gepubliceerd op:
Vloeren, balkons, galerijen en andere betonnen constructies moeten tegen een stootje kunnen. Ze hebben te maken met intensief gebruik én met de invloed van het grillige Nederlandse weer. Vloeren en galerijen zijn niet alleen gezichtsbepalend, ze zijn ook van belang voor het behoud van de waarde van vastgoed. 
Lees verder

vb&t VvE diensten richt 45 nieuwe VvE’s op voor Wonen Limburg

Gepubliceerd op:
Per 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet ingegaan. Met deze wet wil de overheid ervoor zorgen dat de woningcorporaties zich meer richten op hun kerntaak.
Lees verder

AVG bij documentmanagement en applicaties

Gepubliceerd op:
Wij hebben bij Company Tesuji jarenlange ervaring met het beschikbaar maken van informatie en digitale documenten. Wij houden uw documenten, archief en documentmanagement bij de tijd. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt in mei van kracht. Daarom richt u de organisatie in op privacy, past systemen aan en leidt uw medewerkers op. Dat zijn opgaven die u ook zelf kan oplossen. Daarnaast zorg uw systeemleverancier voor de systemen en de directie voor organisatorische veranderingen. Voor uw documenten zorgen wij. Wij helpen daar al sinds 2016 verschillende organisaties mee, zo ook verscheidende woningcorporaties.
Lees verder

Behalen duurzaamheidsdoelstellingen door het dak

Gepubliceerd op:
- een overzicht van de mogelijkheden We staan aan de vooravond van grote veranderingen en uitdagingen om de klimaat- en duurzaamheidsdoelstellingen te halen. Ook op woningcorporaties rust de maatschappelijke verantwoordelijkheid om te onderzoeken hoe zij hun steentje kunnen bijdragen. Het dak biedt daarvoor meer mogelijkheden dan je op het eerste gezicht zou denken.
Lees verder

vb&t Verzekeringen

Gepubliceerd op:
Vanaf 1 september 2017 is vb&t verzekeringen in het bezit van een vergunning financiële dienstverlening. Dit biedt ons de mogelijkheid om voor de Verenigingen van Eigenaars, die wij beheren, zelf een goed vergelijk te op te stellen welke verzekeringen er beschikbaar zijn. Vervolgens kunnen wij een duidelijk advies geven over de af te sluiten verzekeringen en daarna de gekozen verzekeringen ook zelf op naam van de VvE af te sluiten. Wij maken hiermee een volgende stap in onze doelstelling de VvE volledig te kunnen ontzorgen met een breed dienstenpakket.
Lees verder

Van gas naar gasloos in de bestaande bouw!

Gepubliceerd op:
De discussie over aardgas is het afgelopen jaar – met name door de aardbevingen in Groningen – in een stroomversnelling geraakt. Inmiddels is de vraag dan ook niet meer óf Nederland van het aardgas af moet, maar vooral: hoe?
Lees verder

Keramiek voor moderne, luxe uitstraling galerijen

Gepubliceerd op:
In Rijswijk heeft een flat een nieuwe uitstraling gekregen door onder andere ophoging van de galerijen. Voor deze ophoging is dakspecialist Zoontjens ingeschakeld. Na het leggen van een proefvlak, is gekozen voor Dreen®Ceramicaplus in de kleur Axi Grey. Deze tegel met houtstructuur past perfect bij de nieuwe, moderne uitstraling van het gebouw.
Lees verder

Steeds meer woningcorporaties kiezen voor Multi Channel bij Unexus

Gepubliceerd op:
Bedrijven en organisaties kiezen er steeds vaker voor om hun klantenservice uit te breiden naar een multi channel oplossing. Hierbij worden messaging kanalen (zoals Facebook, Facebook Messenger, webchat en WhatsApp) ingezet als extra communicatiekanalen (naast telefonie en e-mail). Hierdoor ontstaat een heel andere dynamiek in klantcontact die door klanten als zeer prettig wordt ervaren. Dit zorgt niet alleen voor een verbeterde klanttevredenheid, ook voor medewerkers is het prettig dat álle contacthistorie op één plek beschikbaar is.
Lees verder

Alle disciplines onder één DAK

Gepubliceerd op:
Regelmatig worden we als Oranjedak Solar gevraagd een advies te geven voor het plaatsen van een zonnestroomsysteem op bestaande platte daken. Soms naar aanleiding van een SDE+ beschikking die wij dan wel of niet voor de klant hebben aangevraagd en soms omdat men gewoonweg wil investeren in groene energie.
Lees verder

Bijzondere daken met een bijzondere garantie

Gepubliceerd op:
Het is mooi om te zien dat de ruimte op daken steeds meer benut wordt voor meerdere doeleinden, tuindaken, parkeerdaken, energie centrales gevormd door diverse zonnepanelen systemen, waterbufferingsdaken het is niet meer weg te denken in de hedendaagse dakenwereld.
Lees verder

Aareon ISO27001-gecertificeerd!

Gepubliceerd op:
Afgelopen januari vond na een klein jaar van voorbereidingen in Emmen de audit plaats bij Aareon voor ISO27001. Tijdens deze audit werden geen tekortkomingen gevonden en dat betekent dat Aareon zich ISO27001 gecertificeerd mag noemen! Het rapport en certificaat worden nu opgesteld en we verwachten deze spoedig te ontvangen. De unit Trace & Treasury is overigens al sinds 2016 ISO27001-gecertificeerd.
Lees verder

Expeditie naar duurzame renovatie en onderhoud voor Ymere

Gepubliceerd op:
Ymere, Era Contour en Comfort Partners ontwikkelen samen met Gamechanger Marieke Schoenmaker het concept DuurSaam; een duurzaam renovatie concept. Dit concept testen we in een Amsterdamse wijk. We werken toe naar een:
Lees verder

Met een dakonderhoud abonnement weet u precies waar u aan toe bent

Gepubliceerd op:
Erop kunnen vertrouwen dat al het dakonderhoud goed, op tijd en voor een scherpe prijs uitgevoerd wordt. Dat is wat u krijgt als u een dakonderhoud abonnement afsluit bij de Dakmakers. Wat dat precies inhoudt? Dat zetten we graag voor u op een rij in deze blog.
Lees verder

Meer nieuws

test

Word lid en profiteer!

De database bevat een compleet overzicht van alle woningcorporaties met contactpersonen. Tevens ook de mogelijkheid om complete exports te maken naar Excel.

De aanbieding

Een greep uit ons leveranciersregister


ista Nederland is marktleider en gespecialiseerd in het meten en afrekenen van het individuele...

Comfort Partners is een groot technisch installatiespecialist in de woningbouw...

Wij zijn een specialist die niet alleen saneert, maar ook renoveert en herstelwerkzaamheden uitvoert ...

Met onze diepgaande kennis van registergoed zorgen we voor een soepele samenwerking tussen alle partners ...

Company Tesuji | digitaliseren | document management | digitaal werkenMeer dan honderd jaar werken in de bouwsector heeft voor dakspecialist Zoontjens geleid tot een schat aan ...

H&S Betonwaren richt zich speciaal op vernieuwing daar waar het speciaal beton betreft...

Als Europees marktleider op het gebied van warmtepompen is NIBE dé partner voor de Nederlandse en Belgische markt ...

staat voor integrale kwaliteit van kunststof kozijnen, ramen en deuren ...

Intergas Verwarming behoort in Nederland tot de toonaangevende producenten van HR-ketels...

Ventilatie is essentieel voor een gezond binnenmilieu. Breijer Ventilatietechniek is dan ook al bijna 20 jaar...

Natuurlijke luchtstromen houden uw woning vrij van vocht en schimmels ...

Ervaren professionals, eersteklas producten en een even heldere als effectieve aanpak van uw projecten ...

Reasult: forecasting software voor vastgoedmanagement ...

Bruynzeel Keukens realiseert haar rendement door als gespecialiseerd keukenbedrijf complete keukens...

IsoBouw onderzoekt continu wat echt werkt in de praktijk. Door goed naar de markt te luisteren, is IsoBouw als geen ander ...

Wij zijn wereldwijd marktleider op het gebied van entreeoplossingen ...

Vastgoed Business School biedt diverse opleidingen ...


Hoe kan ik de financiële continuïteit van mijn woningcorporatie waarborgen en tegelijkertijd mijn maatschappelijke taken ...

De digitale oplossing voor het beheren van grootschalig planmatig woningonderhoud ...

Een lagere energierekening dankzij de EnergieTest ...

Oranjedak is één van de sterkste spelers in de Nederlandse dakbedekkingsbranche ...

Fito Products BV, specialist in de verkoop van brandpreventieproducten.

Coenen BV één van de toonaangevende bedrijven in Nederland op het gebied van afdichtingen...

Vastgoedonderhoud brengt uitdagingen met zich mee. Caparol stelt mensen en organisaties in staat om iedere uitdaging ...

Gevestigd in Goor aan het Twentekanaal zorgen zo'n 150 medewerkers er voor dat Eternit BV iedere dag ...

Gebroeders de Vries is dé specialist in elke kruipruimte en kent de oplossingen voor... 


Fortes Energy Systems is specialist op het gebied van producten voor de stadswarmte ...

BSH Huishoudapparaten B.V. is in Nederland verantwoordelijk voor de marketing, sales en service van de huishoudapparaten ...

Noodliften.nl is dé specialist als het gaat om het tijdelijk plaatsen van trapliften in openbare trappenhuizen ...

Wolters BV is al voor veel woningcorporaties een deskundige partner in het totale onderhoud ...

Verweij Houttechniek is dé slimme systeempartner voor de zakelijke markt als het om duurzame houten ramen ...

OHV acteert als externe beleggingsafdeling voor haar institutionele relaties, waarnaar taken ...

Itho Daalderop staat voor innovatieve producten en systemen, die een bijdrage leveren aan een comfortabel ...

Elro is al sinds 1987 specialist op en voor het platte dak. In de loop van de jaren is Elro uitgegroeid tot de expert...

MVGM is dé vastgoedregisseur en neemt de regie van de vastgoedportefeuilles van haar opdrachtgevers uit handen ...

Gezond en comfortabel binnenklimaat? Onze missie!

Dankzij onze brede ervaring weten wij als geen ander wat er speelt binnen Verenigingen van Eigenaars ...

Dutch Solar Systems BV (DSS BV) is opgericht in 1998. Onze groothandel in duurzame...

Het optimaliseren van bedrijfsprocessen, met als doelstelling het verhogen van...

Cegeka-dsa levert software en services voor de vastgoedmarkt. We willen actief bijdragen aan...

Dura Vermeer richt zich op klanten met vraagstukken op het gebied van wonen, werken, mobiliteit...

Is uw lift buiten werking als gevolg van onderhoudswerkzaamheden, een storing, modernisering...

WEBO produceert houten kozijnen, prefab elementen en componenten, voor woningbouwprojecten ...

Al meer dan 60 jaar produceert en levert Troax gaaswanden voor de bouw en industrie ...

Onze missie is het leveren van producten die het eenvoudig mogelijk maken veilig...

BOB Opleiding, Training en Advies is hét opleidingsinstituut voor kaderfunctionarissen en management in de bouw ...

Mobiel parkeren via sms, app en internet!

Greten Raadgevende Ingenieurs is een deskundig en onafhankelijk adviesbureau ...

Revoort maakt ruimte voor Woningcorporaties ...

Fermacell BV, onderdeel van Xella International GmbH, is actief op de internationale bouwstoffenmarkt ...

Facto Geo is een geodetisch ingenieursbureau met vijf locaties die zorgen voor ...

AWB, onderdeel van de Vaillant Group ontwikkelt, vervaardigt en verkoopt totaaloplossingen ...

Zegwaard Rioolbeheer werkt voor verschillende woningcorporaties onder het concept...

Dakdekkers van Kewodak staan al meer dan dertig jaar bekend om hun ervaring, service en kwaliteit. Wij denken in oplossingen ...

NVT Onderhoudsgroep is de ideale combinatie voor vastgoedonderhoud. Van dak tot vloer...

IMI Hydronic Engineering is een wereldwijde aanbieder en specialist op het gebied van hydronische distributiesystemen ...

Drempels en hoogteverschillen belemmeren ouderen en mensen met een handicap in hun mobiliteit ...

Woning Advies Nederland (WAN) is een onafhankelijk bouwkundig advies- en keuringsbureau ...

We beschikken over een flexibele én professionele organisatie waarbij kwaliteit en service niet afhankelijk zijn van ..

Coenen Automatische Deuren is uw betrouwbare partner voor oplossingen op het gebied van automatische deuren ...

Onze experts helpen u om grip te krijgen op de uitdagingen in uw branche ...

Derbigum, het moederbedrijf van Derbigum Nederland, is gespecialiseerd in de waterdichting van daken...

Ad Hoc is sinds 1990 marktleider in het beheer van leegstaand vastgoed. Met producten zoals Beheer...

Bureau Plaagdierpreventie biedt betaalbare, betrouwbare en duurzame ongediertebestrijding voor iedere branche ...

Hagemans Vastgoedonderhoud staat voor Vitaal Vastgoed. Voor woningen en gebouwen die doen waarvoor ze bedoeld ...

Met CED zorgt u voor excellente service rond preventie, onderhoud en bij onvoorziene schades ...

Full service dienstverlener voor sloopwerken, asbestverwijdering, bodemsanering en infrastructurele werkzaamheden ...

Nu-Swift Brandbeveiliging draagt bij aan een veiliger Nederland door het leveren van een breed pakket van veiligheidsproducten ...

Aareon is Europa's grootste leverancier van software voor vastgoedbedrijven (commercieel en sociaal)...

We ontkomen er niet meer aan: een hellend dak moet veilig te betreden zijn, of het nu nieuwbouw is of een renovatieproject ...

Bergschenhoek Luchtcomfort gaat uit van de comfortwens van de gebruiker...

NEH realiseert en beheert ICT-oplossingen voor onder meer woningcorporaties, banken...

BI specialist voor de sociale woningbouwsector ...

ATAG Benelux is één van de grootste en belangrijkste spelers in de Benelux ...

Onze advocaten huur- en onroerend goedrecht adviseren en procederen over juridische kwesties...

Hofmeier is business partner voor financiële en organisatievraagstukken. Onze missie: organisaties helpen om hun ambities ...

Contact Center
Social Media
Telefonie

WoningNet is hét Shared Service Center op het gebied van de woningmarkt en heeft de ideale...

Nathan Systems is dé one-stop-shop voor alle totaaloplossingen in duurzame klimaattechniek ...

Itris biedt een totaaloplossing voor woningcorporaties met ViewPoint en ViewPoint GO!

Flynth is de grootste advies- en accountantsorganisatie voor het MKB ...

Willis Towers Watson (NASDAQ: WLTW) is een vooraanstaande wereldwijd opererende consultant en broker ...

In 1980 heeft het Nederlandse bedrijf TONZON een revolutionaire isolatiemethode ontwikkeld ...

Ubbink werkt aan oplossingen voor energie efficiency en een goed binnenklimaat voor gebouwen...

DAKMERK. Hét keurmerk voor platte daken....

Raetsheren van Orden biedt sinds de jaren 90 haar diensten aan de corporatiesector aan...

Als ‘total-solution provider’ is Caleffi een voortrekker in de ontwikkeling en de productie ...

SCHÖNOX ontwikkelt en produceert bouwchemische producten die samenhangen met het verlijmen van keramiek en vloerbekledingen ...

Grip op uw processen, de informatiehuishouding op orde, zaakgericht werken en een kostenbesparing dankzij ...

Reparatie en Onderhoud van kunststof/aluminium ramen en deuren ...

SKARP verbetert de informatievoorziening van woningcorporaties op alle fronten. SKARP verbindt mensen ...

Al meer dan 50 jaar is ons familiebedrijf actief met tal van restauratie- en renovatieprojecten ...

Executive Program Finance & Risk Management voor Woningcorporaties

De QuatroSpect verandermethodiek en technologie helpt de corporatie sector beter te presteren ...

Quinn Radiators is Europa’s toonaangevende producent van radiatoren met ronde bovenkant en heeft meer dan 35 jaar ...

Bij Liftoffertes krijgt u persoonlijk offertes aangeboden van gespecialiseerde bedrijven ...

Het Integraal Bouw Informatie Systeem - Ibis, is de naam van onze software, ontwikkeld voor alle ...