Het laatste nieuws

Lees hier het laatste nieuws voor en over woningcorporaties.

Bent u klaar voor de volgende generatie IBIS-MAIN MJOP software?

Gepubliceerd op:
Ibis introduceert de nieuwe IBIS-MAIN Online, die zowel een volledig herontworpen gebruikersinterface als veel nieuwe functionaliteit biedt. Met deze webgebaseerde versie van de door veel woningcorporaties gebruikte software voor het maken van meerjarenonderhoudsplannen speelt Ibis in op de behoeften van gebruikers en de innovatiekansen voor woningcorporaties.
Lees verder

Dit najaar gaat U de financiële uitdaging vast aan!

Gepubliceerd op:
De Erasmus Universiteit Rotterdam heeft speciaal voor professionals betrokken bij of werkzaam in een financiële functie bij een woningcorporatie het executive program ontwikkeld:
Lees verder

Kruipruimte isoleren en tegelijk vochtproblemen oplossen met Drowa

Gepubliceerd op:
Steeds meer woningeigenaren zijn enthousiast over Drowa vloerisolatie. Het toepassen van Drowa vraagt namelijk een relatief geringe investering, kan doorgaans snel gerealiseerd worden zonder ingrijpende maatregelen, maar sorteert een groot effect. Met Drowa wordt tegelijk ook afgerekend met alle problemen die kunnen ontstaan door een te natte kruipruimte.
Lees verder

Kwaliteit borgen met het VKG Keurmerk©

Gepubliceerd op:
Het VKG Keurmerk© staat voor integrale kwaliteit van kunststof kozijnen, ramen en deuren. De totale keten van bedrijven uit de toelevering, de kozijnproductie en de montage is gesloten.
Lees verder

ista Nederland houdt vinger aan de pols voor de Warmtewet

Gepubliceerd op:
Het lijkt de laatste tijd stil omtrent de Warmtewet. Niets is minder waar; achter de schermen is hard gewerkt aan deze wet.
Lees verder

Mitros en de Alliantie verkopen 152 monumentale panden

Gepubliceerd op:
Woningcorporaties Mitros en de Alliantie doen afstand van 152 monumentale panden in Utrecht en Amersfoort. De panden worden gezamenlijk te koop aangeboden in één portefeuille, waar ook de organisatie Stadsherstel Midden-Nederland deel van uitmaakt. Beide corporaties zijn verenigd in Stadsherstel Midden-Nederland, dat het beheer van de monumentale panden regelt. Deloitte Real Estate and Partnerships staat Stadsherstel Mitros en de Alliantie bij in het verkoopproces.
Lees verder

Plasterk overweegt verplichtingen energiebesparing corporaties

Gepubliceerd op:
Corporaties halen de doelstelling uit het Energieakkoord om huurwoningen in de sector gemiddeld label B te laten hebben in 2020 niet. Dat meldt minister Plasterk in een brief aan de Tweede Kamer. In de brief zet Plasterk diverse opties voor wettelijke verplichtingen uiteen om de corporatiewoningen sneller te verduurzamen.
Lees verder

Onnodige kantoren kunnen plek bieden voor 35.000 woningen

Gepubliceerd op:
Ruim 2 mln m2 kantooroppervlak zou kunnen worden omgebouwd tot maar liefst 35.000 woningen. Maarten Donkers, hoofd kennis en sturing bij Rabo Real Estate (en onze docent voor de modules ‘Vastgoedmarkt’ en ‘Vastgoedwaarde’) geeft aan dat hoewel verschillende partijen een oproep doen om ‘woningen in de wei te bouwen’, er juist 2,1 tot 2,5 mln m2 kantooroppervlak getransformeerd kan worden.
Lees verder

IsoBouw introduceert nieuw gootsysteem voor na-geïsoleerde daken

Gepubliceerd op:
Vervanging bestaande goot wordt overbodig! Bij het na-isoleren van een hellend dak wordt de pannenlijn verhoogd. Het gevolg is dat de afwatering via de bestaande dakgoot en de aansluiting met het on-geïsoleerde dak van de buren een uitdagende klus wordt, zowel bouwkundig als ook qua esthetische uitstraling.
Lees verder

Reasult introduceert nieuwe webpp voor taxateurs

Gepubliceerd op:
Reasult introduceert dit jaar een nieuwe webapplicatie voor de taxateur waarmee hij op locatie de taxatie snel en goed kan uitvoeren. Alle gegevens van het betreffende complex kan hij eenvoudig vinden met de referentiedata. Daarnaast kan hij op een kaart diverse gegevens zien waaronder de BAG- of kadastergegevens. Bijkomend voordeel is dat de gegevens rechtstreeks in en uit de database komen en er geen vertragingen meer zijn.
Lees verder

Woningcorporatie HW Wonen kiest voor 100% waterdicht badkamerconcept

Gepubliceerd op:
'Samen wonen meer Waard – vanuit die visie biedt HW Wonen goede huisvesting en kwaliteit van wonen en leven. De badkamer is steeds vaker medebepalend voor die woon- en leefkwaliteit. De dagelijkse douche is voor veel gezinsleden immers de logische start van een nieuwe, frisse dag. Reden genoeg om voor een badkamer te zorgen die probleemloos decennialang te gebruiken is. Een combinatie van Viega afvoertechniek en Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX afdichtingstechniek maakt dat mogelijk.
Lees verder

Duurzaam gevelonderhoud door Caparol gevelisolatie

Gepubliceerd op:
De gevel is het gezicht van iedere woning. Alle reden om te zorgen voor een mooie en effectieve bescherming. Op steeds meer gebouwen zorgen gevelisolatiesystemen voor deze bescherming of te wel voor duurzaam gevelonderhoud. Thermische gevelisolatiesystemen bestaan al sinds meer dan een halve eeuw en zijn inmiddels flink ingeburgerd in heel Europa, voor zowel nieuwbouw als renovatie.
Lees verder

We willen niet uit de hoogte doen, maar voor de Ubbink Kompakt 2.0-serie maken we graag een uitzondering!

Gepubliceerd op:
Deze serie van award winning schoorstenen en verzamelkappen is een heuse blikvanger, die bijdraagt aan de uitstraling van individuele woningen en de totale woonwijk. Wie wil ‘m niet in de buurt! Angelique Wevers, al 23 jaar bewoner van de Kweekweg: “Ik stoor me aan de schots en scheef staande pijpjes op het dak. Dat geeft onze wijk een rommelige uitstraling”. 
Lees verder

Minimale eisen van bouwbesluit brandveiligheid bij lange na niet voldoende

Gepubliceerd op:
Als bijna 65 procent van de woningen in Nederland geen goed geïnstalleerde rookmelder heeft, dan zou je de conclusie kunnen trekken dat de helft van de Nederlanders direct in levensgevaar is als er brand uitbreekt. Uiteraard heeft iedereen de mogelijkheid om te kunnen vluchten, maar… we worden in Nederland steeds ouder. De vergrijzing is in volle gang. Hoe snel kunnen onze senioren er vandoor als het vuur zich verspreidt?
Lees verder

Mitros bewijst: badkamerrenovatie binnen één dag mogelijk

Gepubliceerd op:
De Utrechtse woningcorporatie Mitros heeft via een badkamerchallenge bewezen dat het mogelijk is een badkamer binnen een dag te renoveren. In een ambitieuze oproep daagde Mitros aannemers uit om projectplannen in te sturen voor badkamerrenovaties die binnen een werkdag voltooid worden. De winnaars van de challenge bewezen onlangs dat het mogelijk is; zij wisten binnen 8 uur een oude badkamer te vervangen door een nieuwe.
Lees verder

€200 miljoen krediet voor renovatie en nieuwbouw corporatie Eigen Haard

Gepubliceerd op:
De Amsterdamse woningcorporatie Eigen Haard heeft een krediet van €200 miljoen afgesloten voor de renovatie en verduurzaming van 3.800 sociale huurwoningen. Een deel van het krediet wordt ook gebruikt voor de bouw van 1.400 nieuwe sociale huurwoningen.
Lees verder

Renovatie galerijophoging met keramische tegels in Vlissingen

Gepubliceerd op:
In de wijk Paauwenburg te Vlissingen staan de vijf Regenboogflats, verwijzend naar de gekleurde platen op de gebouwen. De galerijophoging op deze flats voldeed niet meer en was toe aan vernieuwing. Woningcorporatie L'Escaut Woonservice zocht naar een oplossing en vond deze bij Zoontjens. De galerijen zijn gefaseerd voorzien van het Dreen®Ceramicaplus systeem.
Lees verder

Groen licht voor verduurzamingsproject woningcorporatie Ymere

Gepubliceerd op:
Woningcorporatie Ymere gaat minimaal 8.500 huurwoningen verduurzamen door het plaatsen van ledverlichting en zonnepanelen. De corporatie voert de werkzaamheden niet zelf uit, maar besteedt het werk uit aan een zogenoemde Energy Service Company (ESCo). Ymere stelt in deze constructie haar daken beschikbaar aan dakpartners, die zelf voor de financiering van het project zorgen. De BNG Bank gaf 5 juli toestemming voor de uitvoering van de plannen.
Lees verder

Label B? Voor (bijna) hetzelfde geld heb je een energieneutrale woning

Gepubliceerd op:
De woningvoorraad van corporaties moet in 2020 gemiddeld energielabel B zijn. Een flinke opgave en een kostbare aangelegenheid. Het is dan ook veel voordeliger om label B-woningverbeteringen over te slaan en direct naar Nul-op-de-Meter (NoM) te gaan. 
Lees verder

Een servicepunt voor Woningcorporaties

Gepubliceerd op:
Als woningcorporatie of VVE heeft u vaak veel verschillende leveranciers om te zorgen dat uw woningen in goede staat blijven. Zegwaard heeft vele onderhoudsdiensten zelf in huis, waardoor zij als servicepunt kunnen fungeren voor woningcorporaties en VVE’s. Hierbij gaat het om onder andere veegservice en rioolontstopping.
Lees verder

Comfort Partners als networking gamechanger in de Elkien Warm Water Challenge

Gepubliceerd op:
Comfort Partners deed mee als finalist in de Elkien Warm Water Challenge. Samen met Bron Technologie, Thermia en Hemels Water is het concept het delen van energie in een woonwijk. Comfort en de bewoner staan hierbij centraal van een energiecorporatie zonder commercieel belang. Een concept wat breed toepasbaar is met ondertussen op meerdere plaatsen beproefde technolgie.
Lees verder

Tijdelijke personenlift aan de Vijf Meilaan te Leiden

Gepubliceerd op:
Aan de Vijf Meilaan te Leiden worden in twee appartementencomplexen de liften gerenoveerd. De bewoners van de complexen zijn veelal senioren die hier al een lange tijd wonen. Gedurende de werkzaamheden aan hun vaste liftinstallatie is het belangrijk om de bewoners mobiel te houden. Voor de opdrachtgever stonden dan ook de kernwoorden toegankelijkheid, veiligheid en wooncomfort voor haar huurders centraal en dus gingen we aan de slag om een tijdelijke lift te installeren.
Lees verder

Psssst: zin in een “date” met Techem?

Gepubliceerd op:
Ja….? Zin in een afspraakje? Plan dit dan nu meteen online in! Onze Techem monteur komt langs op de door uw bewoner gekozen datum. Eehhh, niet met een bloemetje, maar wel om een reparatie te verrichten aan de meetapparatuur.
Lees verder

Corporatieportaal: ook voor Bedrijfs Onroerend Goed (BOG)

Gepubliceerd op:
Notapp heeft zijn Corporatieportaal voor de ondersteuning bij de verkoop van corporatiewoningen uitgebreid. Deze online workflow begeleidt nu ook het proces van het verhuren/verkopen van Bedrijfs Onroerend Goed. Verschillende corporaties maken er inmiddels succesvol gebruik van.
Lees verder

Autoriteit woningcorporaties publiceert jaarverslag 2016

Gepubliceerd op:
De Autoriteit woningcorporaties (Aw) heeft er in 2016 scherp op toegezien dat woningcorporaties zich concentreren op hun kerntaak: zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen. Het jaar 2016 was het eerste jaar dat de organisatie als één geheel optrad; een belangrijk meetpunt voor de prestaties van de organisatie. Maandag 3 juli verstuurde minister Plasterk het jaarverslag 2016 van Aw naar de tweede kamer.
Lees verder

Aw heft verscherpt toezicht Woningstichting Maasdriel op

Gepubliceerd op:
De Autoriteit woningcorporaties (Aw) heeft per 1 juli 2017 het verscherpt toezicht op Woningstichting Maasdriel opgeheven. De Woningstichting Maasdriel (WSM) stond vanaf 2015 onder verscherpt toezicht wegens risico’s voor de financiële continuïteit van de woningcorporatie.
Lees verder

Verplichte gasaansluiting voor nieuwbouwwoning vervalt

Gepubliceerd op:
De wettelijke verplichting om nieuwbouwwoningen aan te laten sluiten op het gasnet komt te vervallen. Hiermee neemt het kabinet een belangrijk stap in het terugdringen van de CO2-uitstoot.  Minister van Economische Zaken, Henk Kamp, heeft hiervoor vandaag een wetswijziging naar de Tweede Kamer gestuurd.
Lees verder

NEH maakt indruk als debutant in Giarte Outsourcing Performance onderzoek

Gepubliceerd op:
Jaarlijks doet Giarte onderzoek naar de outsourcing performance van IT-dienstverleners. NEH heeft dit jaar voor het eerste meegedaan aan dit onderzoek en maakt als debutant meteen indruk. 
Lees verder

Geslaagde zonnepanelenproef woningcorporatie Almere

Gepubliceerd op:
Woningcorporatie de Alliantie heeft een proefproject afgerond waarbij ruim zevenhonderd sociale huurwoningen in Almere van zonnepanelen zijn voorzien. Bewoners van deze woningen zijn tevreden met de uitkomst van het project en geven de corporatie gemiddeld een 7,5 voor het project. Zij houden, ondanks hogere servicekosten, onderaan de streep meer geld over vanwege de afgenomen energiekosten.
Lees verder

Woningcorporaties halen energiedoelstelling niet

Gepubliceerd op:
Woningcorporaties slagen er niet in om hun woningen voldoende energiezuinig te maken. Dat blijkt uit onderzoek van Finance Ideas. De corporaties spraken vijf jaar geleden af dat alle corporatiewoningen in 2020 gemiddeld energielabel B moeten hebben. Financieel adviseur Finance Ideas schrijft echter in haar onderzoeksrapport dat de woningcorporaties deze doelstelling naar verwachting pas in 2030 behalen.
Lees verder

Whitepaper: Wat werken aan veilige informatie oplevert in de publieke sector

Gepubliceerd op:
‘Werken aan informatieveiligheid is hard nodig, want anders vallen er straks boetes’. Dat is telkens weer de boodschap als het gaat over data en safety. Maar wat als er geen strenge wet aan kwam? Waarom zou u dan aan veilige informatie werken?
Lees verder

80% van nieuwbouw Amsterdam voor inwoners met lage en middeninkomens

Gepubliceerd op:
Amsterdam wil meer betaalbare woningen voor mensen met lage en middeninkomens. De gemeente stuurt er daarom op aan om 40% van de nieuwbouwwoningen als sociale huurwoning op te leveren. Nog eens 40% van de nieuw te bouwen woningen wordt een middeldure huur- of koopwoning. Met deze en andere maatregelen wil de gemeente Amsterdam woningzoekenden helpen sneller een woning te vinden tegen een redelijke prijs.
Lees verder

Complexbeleid en vastgoed in 3D voor de hele woningcorporatie

Gepubliceerd op:
AM, de software oplossing voor assetmanagement van Ortec Finance en Vabi wordt uitgebreid met innovatieve functionaliteit. De kern van assetmanagement is het bepalen van optimaal complexbeleid. 
Lees verder

Lokale Monitor Wonen uitgebreid met data particuliere verhuurders

Gepubliceerd op:
De Lokale Monitor Wonen is uitgebreid met informatie uit de particuliere huursector. Hierdoor kunnen gebruikers van de tool data van corporatiewoningen per regio, per gemeente en soms zelfs per wijk vergelijken met kengetallen van de particuliere sector.
Lees verder

DAKMERK kiest voor Lemm en Ten Haaf/B2B

Gepubliceerd op:
Na een pitch heeft Stichting DAKMERK gekozen voor Lemm en Ten Haaf/B2B. Het Amsterdamse business to business-bureau heeft inmiddels een nieuw communicatie-concept ontwikkeld en werkt momenteel aan de corporate website en een multichannel mediastrategie.
Lees verder

Onderzoek: Corporaties niet klaar voor Wonen en Zorg

Gepubliceerd op:
Ruim 70% van de corporaties is momenteel niet goed voorbereid op de toenemende vergrijzing en de stijging van het aantal bewoners met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Dat blijkt uit onderzoek van CorporatieNL onder 194 bestuurders, managers en medewerkers van woningcorporaties, adviesorganisaties en leveranciers.
Lees verder

Utrecht wil betere prijskwaliteitsverhouding middenhuurwoningen

Gepubliceerd op:
Utrecht komt met nieuwe kaders voor nieuwe woningen in de middenhuursector. De blijvende vraag naar middenhuurwoningen en de hierop volgende schaarste zorgen ervoor dat de ontwikkeling van de voorraad middenhuurwoningen een complexe opgave blijft. De Utrechtse gemeenteraad wil nu nieuwe kaders vastleggen met een betere prijskwaliteitsverhouding en behoud van een goed rendement voor de institutionele beleggers. Op deze manier wil de gemeente de betaalbaarheid en kwaliteit van wonen in Utrecht waarborgen.
Lees verder

Groningse corporatie investeert miljard in duurzame woningbouw

Gepubliceerd op:
Wooncorporatie Lefier investeert de komende tien jaar ongeveer een miljard euro in nieuwbouw, duurzaam verbeteren en nul-op-de-meter. De investeringen worden gedaan onder het motto ‘Lefier pakt aan’ en hebben als doel om wonen betaalbaar te houden in de provincies waar Lefier actief is.
Lees verder

Corporatie pleit voor alternatief huurcontract

Gepubliceerd op:
De Amsterdamse woningcorporatie Stadgenoot pleit voor een versoepeling van de strikte Nederlandse huurbescherming in de strijd tegen de lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen in Amsterdam en andere populaire woningmarkten. De corporatie ziet het zogenaamde ‘wooncontract’ als manier om sociale huurders sneller een ‘passende’ woning te bieden.
Lees verder

42 nieuwe Nul-op-de-Meter woningen Dirksland/Herkingen

Gepubliceerd op:
Op 30 mei ondertekenden wooncorporatie FidesWonen en aannemer Kroon & de Koning uit Zwijndrecht de een overeenkomst voor 42 nieuwbouwwoningen verspreid over Dirksland en Herkingen. Onderdeel van de overeenkomst is dat de opdrachtgever niet alleen het ontwerpen en realiseren van de nieuwbouw aan de aannemer laat, maar ook het onderhouden ervan voor de langere termijn.
Lees verder

Meer nieuws

test

Word lid en profiteer

De database bevat een compleet overzicht van alle woningcorporaties met contactpersonen.

Een greep uit ons leveranciersregister


Facto Geo is een geodetisch ingenieursbureau met vijf locaties die zorgen voor ...

Noodliften.nl is dé specialist als het gaat om het tijdelijk plaatsen van trapliften in openbare trappenhuizen ...

Al meer dan 50 jaar dé opleider voor (startende) vastgoedprofessionals ...

Grip op uw processen, de informatiehuishouding op orde, zaakgericht werken en een kostenbesparing dankzij ...

Fortes Energy Systems is specialist op het gebied van producten voor de stadswarmte ...

Onze methode stopt de opzuigende werking van uw muren met een zwakstroom spanning die de aantrekking ...

Itris biedt een totaaloplossing voor woningcorporaties met ViewPoint en ViewPoint GO!

Hoe kan ik de financiële continuïteit van mijn woningcorporatie waarborgen en tegelijkertijd mijn maatschappelijke taken ...

Ortec Finance staat voor het bevorderen van de professionalisering en het verbeteren van besluitvorming ...

Onze missie is het leveren van producten die het eenvoudig mogelijk maken veilig...

Full service dienstverlener voor sloopwerken, asbestverwijdering, bodemsanering en infrastructurele werkzaamheden ...

Reparatie en Onderhoud van kunststof/aluminium ramen en deuren ...

Alvast: leegstand in capabele handen. Alvast is een snel groeiende leegstandbeheerder ...

Centric biedt maatwerksoftware, infrastructuuroplossingen en professionals voor het inrichten...

Wij zijn wereldwijd marktleider op het gebied van entreeoplossingen ...

H&S Betonwaren richt zich speciaal op vernieuwing daar waar het speciaal beton betreft...

Ventilatie is essentieel voor een gezond binnenmilieu. Breijer Ventilatietechniek is dan ook al bijna 20 jaar...

Dakdekkers van Kewodak staan al meer dan dertig jaar bekend om hun ervaring, service en kwaliteit. Wij denken in oplossingen ...

Thorbecke is een landelijk opererend adviesbureau, gespecialiseerd in juridisch advies, vastgoedtaxaties en GEO-analyses ...

Onze programmatuur is van bewezen nut voor diverse partijen ...

Wij zijn Syncasso. Het resultaat van het samengaan van Groenewegen+Partners en Incassade. Beide organisaties ...

VELUX Nederland B.V. is een verkoop- en marketingorganisatie en maakt deel uit van de internationale VELUX Groep ...

staat voor integrale kwaliteit van kunststof kozijnen, ramen en deuren ...

Ervaren professionals, eersteklas producten en een even heldere als effectieve aanpak van uw projecten ...

We beschikken over een flexibele én professionele organisatie waarbij kwaliteit en service niet afhankelijk zijn van ..

SKARP verbetert de informatievoorziening van woningcorporaties op alle fronten. SKARP verbindt mensen ...

Elro is al sinds 1987 specialist op en voor het platte dak. In de loop van de jaren is Elro uitgegroeid tot de expert...

Al meer dan 50 jaar is ons familiebedrijf actief met tal van restauratie- en renovatieprojecten ...

Ad Hoc is sinds 1990 marktleider in het beheer van leegstaand vastgoed. Met producten zoals Beheer...

Dankzij onze brede ervaring weten wij als geen ander wat er speelt binnen Verenigingen van Eigenaars ...

Vastgoed Business School biedt diverse opleidingen ...

Polyfilla pro is uw totale partner voor duurzaam onderhoud van zowel houten als  minerale ondergronden ...

De ruim honderd financiële professionals in dienst van Hofmeier kunnen opdrachten vervullen in het volledige vakgebied ...


Corparis is ruim 10 jaar landelijk actief  als netwerkorganisatie met een stevige verankering in de sectoren Wonen ...

Met onze diepgaande kennis van registergoed zorgen we voor een soepele samenwerking tussen alle partners ...

Dolmans Calamiteiten Diensten ...


U zoekt een comfortabele lift die makkelijk is in het gebruik. Die ontworpen is met de laatste technieken ...

Greten Raadgevende Ingenieurs is een deskundig en onafhankelijk adviesbureau ...

Dolmans Milieu Techniek ...

WEBO produceert houten kozijnen, prefab elementen en componenten, voor woningbouwprojecten ...

Onze advocaten huur- en onroerend goedrecht adviseren en procederen over juridische kwesties...

Drempels en hoogteverschillen belemmeren ouderen en mensen met een handicap in hun mobiliteit ...

Aareon is Europa's grootste leverancier van software voor vastgoedbedrijven (commercieel en sociaal)...

NVT Onderhoudsgroep is de ideale combinatie voor vastgoedonderhoud. Van dak tot vloer...

Dolmans Specialistische Reiniging ...

Meer dan honderd jaar werken in de bouwsector heeft voor dakspecialist Zoontjens geleid tot een schat aan ...

Imto Benelux is al meer dan 35 jaar actief op het gebied van vastgoedonderhoud en beschikt over ...

Vastgoedonderhoud brengt uitdagingen met zich mee. Caparol stelt mensen en organisaties in staat om iedere uitdaging ...

Isotechniek is één van de oudste isolatiebedrijven in Nederland. In dertig jaar...

Als ‘total-solution provider’ is Caleffi een voortrekker in de ontwikkeling en de productie ...

Willis Towers Watson (NASDAQ: WLTW) is een vooraanstaande wereldwijd opererende consultant en broker ...

Fito Products BV, specialist in de verkoop van brandpreventieproducten.

Leverancier van innovatieve oplossingen voor snel en efficiënt bouwen en isoleren ...

Tenten Solar Zonnepanelen is dé specialist, groothandel, leverancier en installateur op het gebied van zonne-energie ...

Mobiel parkeren via sms, app en internet!

Executive Program Finance & Risk Management voor Woningcorporaties

Coenen BV één van de toonaangevende bedrijven in Nederland op het gebied van afdichtingen...

Troostwijk Taxaties is in de 85 jaar van haar bestaan uitgegroeid tot één van de grootste spelers op het gebied van taxaties ...

Coenen Automatische Deuren is uw betrouwbare partner voor oplossingen op het gebied van automatische deuren ...

IsoBouw onderzoekt continu wat echt werkt in de praktijk. Door goed naar de markt te luisteren, is IsoBouw als geen ander ...

Solviteers helpt woningcorporaties met de realisatie van deze ICT-omgeving. Wij hebben veel ervaring...

Gebroeders de Vries is dé specialist in elke kruipruimte en kent de oplossingen voor... 

Het Integraal Bouw Informatie Systeem - Ibis, is de naam van onze software, ontwikkeld voor alle ...

Daksystemen van Wédéflex Duurzame Daksystemen voldoen aan alle kwaliteitsvoorwaarden en eisen ...

De digitale oplossing voor het beheren van grootschalig planmatig woningonderhoud ...

Is uw lift buiten werking als gevolg van onderhoudswerkzaamheden, een storing, modernisering...

Aralco NVS heeft een jarenlange ervaring in natuurlijke ventilatie. Zo heeft Aralco NVS talrijke...

WoningNet is hét Shared Service Center op het gebied van de woningmarkt en heeft de ideale...

Bruynzeel Keukens realiseert haar rendement door als gespecialiseerd keukenbedrijf complete keukens...

Reasult: forecasting software voor vastgoedmanagement ...

IMI Hydronic Engineering is een wereldwijde aanbieder en specialist op het gebied van hydronische distributiesystemen ...

Dutch Solar Systems BV (DSS BV) is opgericht in 1998. Onze groothandel in duurzame...

ista Nederland is marktleider en gespecialiseerd in het meten en afrekenen van het individuele...

Het optimaliseren van bedrijfsprocessen, met als doelstelling het verhogen van...

Raetsheren van Orden biedt sinds de jaren 90 haar diensten aan de corporatiesector aan...

Ubbink werkt aan oplossingen voor energie efficiency en een goed binnenklimaat voor gebouwen...

Comfort Partners is een groot technisch installatiespecialist in de woningbouw...

Cegeka-dsa levert software en services voor de vastgoedmarkt. We willen actief bijdragen aan...

Zegwaard Rioolbeheer werkt voor verschillende woningcorporaties onder het concept...

Dura Vermeer richt zich op klanten met vraagstukken op het gebied van wonen, werken, mobiliteit...

Hagemans Vastgoedonderhoud staat voor Vitaal Vastgoed. Voor woningen en gebouwen die doen waarvoor ze bedoeld ...

SCHÖNOX ontwikkelt en produceert bouwchemische producten die samenhangen met het verlijmen van keramiek en vloerbekledingen ...

Derbigum, het moederbedrijf van Derbigum Nederland, is gespecialiseerd in de waterdichting van daken...

Flynth is de grootste advies- en accountantsorganisatie voor het MKB ...

Tempelman - de Niet beschikt over het grootste landelijke netwerk van ambtelijk bevoegden...

Trition biedt een totaalpakket van diensten aan om schade als gevolg van water-, vocht- en klimaatproblematiek ...

Quinn Radiators is Europa’s toonaangevende producent van radiatoren met ronde bovenkant en heeft meer dan 35 jaar ...

NEH realiseert en beheert ICT-oplossingen voor onder meer woningcorporaties, banken...

Bergschenhoek Luchtcomfort gaat uit van de comfortwens van de gebruiker...

OHV acteert als externe beleggingsafdeling voor haar institutionele relaties, waarnaar taken ...

Als inkoopcollectief en onafhankelijk tussenpersoon vertegenwoordigt Aenergie meer dan 300 woningcorporaties ...

We ontkomen er niet meer aan: een hellend dak moet veilig te betreden zijn, of het nu nieuwbouw is of een renovatieproject ...

Skyworks is de specialist waar het gaat om het maken van een veilige tijdelijke werkplek op hoogte ...

Het enige keurmerk voor dakbedekkingsbedrijven: DAKMERK

Woning Advies Nederland (WAN) is een onafhankelijk bouwkundig advies- en keuringsbureau ...

Company Tesuji | digitaliseren | document management | digitaal werkenItho Daalderop staat voor innovatieve producten en systemen, die een bijdrage leveren aan een comfortabel ...

Intergas Verwarming behoort in Nederland tot de toonaangevende producenten van HR-ketels...