Het laatste nieuws

Lees hier het laatste nieuws voor en over woningcorporaties.

Extra kostenpost voor corporaties door hennepteelt

Gepubliceerd op:
Hennepteelt in huurwoningen is een flinke kostenpost voor woningcorporaties. Dat blijkt uit onderzoek van dagblad De Stentor in de regio Lochem/Zutphen. Voor zo'n huisplantage wordt een woning flink verbouwd wat vaak gaat gepaard gaat met grote schade. De corporatie blijft met de kosten zitten.
Lees verder

Vestia boekt flinke winst

Gepubliceerd op:
Vestia heeft het jaar 2015 positief afgesloten met een operationeel jaarresultaat van 48 miljoen euro, 17 miljoen euro hoger dan begroot. Het jaarresultaat op marktwaardegrondslagen bedraagt 488 miljoen euro. Dit komt met name door waardevermeerdering van het vastgoed. Vestia werkt ruim drie jaar aan financieel herstel. De corporatie kwam in 2012 in financieel zwaar weer door grote tegenvallers.
Lees verder

Woonbedrijf en ’thuis bundelen installatieonderhoud

Gepubliceerd op:
De Eindhovense woningcorporaties ’thuis en Woonbedrijf hebben onlangs een contract getekend met vier installatiebedrijven voor het installatieonderhoud van 35.000 ketels in hun gezamenlijke woningvoorraad. Bijzonder aan de overeenkomst is dat de vier installatiebedrijven samen gaan werken om het proces  van onderhoud aan de installaties zoveel mogelijk te optimaliseren.
Lees verder

Leystromen gaat energiecoaches inzetten

Gepubliceerd op:
Woningcorporatie Leystromen en Energie Gilze Rijen gaan een intensieve samenwerking aan op het gebied van energiecoaching. Samen met de gemeente Gilze en Rijen en het Vrijwilligers Informatie Punt worden energiecoaches opgeleid en ingezet. Deze coaches gaan huurders van Leystromen ondersteunen bij het verlagen van de energierekening.
Lees verder

Aedes pleit voor afschaffen verhuurdersheffing

Gepubliceerd op:
Schaf de verhuurdersheffing af. Dat is de belangrijkste oproep aan politieke partijen van Aedes in de verkiezingsnotitie Wonen in Nederland 2017-2021. Daarin beschrijft Aedes de opgaven voor de sociale huisvesting de komende jaren.
Lees verder

Corporaties mogen duurzaamheid voorrang geven

Gepubliceerd op:
Woningcorporaties mogen voorrang geven aan het verbeteren van de duurzaamheid van hun woningen boven het wegwerken van de wachtlijsten. Dat zegt Kees van Nieuwamerongen, directeur van de de Autoriteit woningcorporaties in het Financieele Dagblad. Corporaties moeten volgens hem daarom afspraken maken met gemeenten. “Corporaties en gemeenten zullen keuzes moeten maken.”
Lees verder

Geen huurstijging voor meeste huurders Portaal

Gepubliceerd op:
Portaal verhoogt dit jaar op 1 juli de huren niet voor het overgrote deel van zijn 55.000 huurders. Dit is in samenspraak met de huurdersbelangenverenigingen overeengekomen. We doen dit omdat betaalbaar wonen voor mensen met de laagste inkomens steeds moeilijker wordt.
Lees verder

Kabinet ziet af van automatische voorrang vergunninghouders

Gepubliceerd op:
Gemeenten zijn straks niet langer verplicht om vergunninghouders automatisch voorrang te geven bij de toewijzing van een sociale huurwoning op andere woningzoekenden. Zij kunnen voortaan zelf bepalen hoe zij voldoende woningen kunnen toewijzen aan vergunninghouders. Het kabinet regelt dit via een wetswijziging van de Huisvestingswet, die de minister indient bij de Tweede Kamer.
Lees verder

Woningstichting St. Joseph live met Casix inspectie app

Gepubliceerd op:
Na een gedegen voorbereiding is Woningstichting St. Joseph in Boxtel live gegaan met de inspectie app van Casix. De woningopzichters doen voortaan zowel de vooropname als eindopname volledig digitaal. Bij de afronding ontvangt de huurder automatisch per mail direct het ondertekende opnamerapport en wordt het dossier en de cartotheek bijgewerkt.
Lees verder

Ruim tweederde huurders wonenCentraal geen huurverhoging

Gepubliceerd op:
Net als vorig jaar slaagt wonenCentraal uit Alphen aan den Rijn erin om de jaarlijkse huurverhoging historisch laag te houden. Bijna 5.500 huishoudens krijgen helemaal geen huurverhoging.
Lees verder

Nieuwe ERP-software? Staar je niet blind op het platform

Gepubliceerd op:
Corporaties stellen ons geregeld de vraag op welk platform wij onze ERP aanbieden. De gedachte achter die vraag is dat deze corporatie graag ERP wil met een universeel platform zoals Microsoft Dynamics NAV, Dynamics AX of SAP. In selectietrajecten wordt dit punt soms als een knock-outcriterium gehanteerd, zodat leveranciers die een eigen platform ontwikkelen niet op de short- of zelfs maar de longlist komen.
Lees verder

Eerste Kamer akkoord met wetsvoorstel Doorstroming Huurmarkt

Gepubliceerd op:
De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel Doorstroming Huurmarkt. Het voorstel van minister Blok draagt bij aan een beter passend aanbod van huurwoningen in zowel de sociale- als vrije huursector. De wettelijke maximering van de som van alle huurstijgingen van woningcorporaties sluit aan bij het Sociaal Huurakkoord dat Aedes en de Woonbond vorig jaar sloten.
Lees verder

Amsterdammers zijn het kleinst behuisd

Gepubliceerd op:
In de vier grote steden huurt een huishouden in Amsterdam gemiddeld de minste vierkante meters aan gebruiksoppervlak: 67. In Den Haag wonen deze huishoudens gemiddeld 10 vierkante meter groter en in Rotterdam en de gemeente Utrecht huren huishoudens gemiddeld 80 m2. Gemeenten als Almere, Maastricht en Eindhoven zitten daar ruim boven met respectievelijk 89, 92 en 99 vierkante meter.
Lees verder

Amsterdamse corporaties lobbyen voor hogere huren

Gepubliceerd op:
Amsterdamse woningcorporaties lobbyen in Den Haag om hogere huurverhogingen te kunnen vragen. Dat blijkt uit correspondentie tussen directeur Egbert de Vries van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) en Eerste Kamerleden, die in handen is van Het Parool.
Lees verder

Minder huisuitzettingen bij woningcorporaties

Gepubliceerd op:
Woningcorporaties zagen zich in 2015 genoodzaakt tot huisuitzetting van 5.500 huishoudens. Dat is 6 procent minder dan in 2014. Dit blijkt uit een enquête van Aedes onder 182 woningcorporaties. Dit is het tweede jaar op rij dat het aantal huisuitzettingen daalt, in 2014 was er sprake van een daling van 15 procent.
Lees verder

Meer huurders in te dure woning

Gepubliceerd op:
Het aandeel midden- en hogere inkomens in een woning met een huur onder de liberalisatiegrens is tussen 2012 en 2015 gedaald van 24 naar 18 procent. Daarmee is in absolute zin het aantal `goedkope' scheefwoners gedaald van 685.000 naar 518.000. Daartegenover staat een stijging van 13 naar 18 procent van het aantal huurders dat gezien hun inkomen in een te dure sociale huurwoning woont.
Lees verder

Wetgeving schuldhulpverlening moet op de schop

Gepubliceerd op:
Rijksoverheid en gemeenten kunnen veel meer doen tegen armoede en schulden vinden VNG, Divosa, NVVK en MOgroep. Landelijke wet- en regelgeving rond armoede en schuldhulpverlening is veel te ingewikkeld en werkt vaak zelfs averechts. De organisaties boden de Tweede Kamer een pamflet aan met een aantal concrete maatregelen om armoede beter te voorkomen, signaleren en beperken.
Lees verder

Gemeenten moeten nog 23.000 statushouders huisvesten

Gepubliceerd op:
Gemeenten moeten in de tweede helft van 2016 in totaal 23.000 mensen met een verblijfsvergunning huisvesten. In de eerste helft van 2016 hadden gemeenten de opdracht om 20.000 statushouders aan een woning te helpen. Door het grote aantal asielzoekers, is er een achterstand. In de eerste helft van dit jaar kwamen hierdoor 3.400 vergunninghouders bovenop de taakstelling van eind 2015.
Lees verder

De Kernen voorziet 3.000 woningen van zonnepanelen

Gepubliceerd op:
Woonstichting De Kernen gaat op 3.000 huurwoningen zonnepanelen plaatsen vanaf dit voorjaar tot en met 2018. De woonstichting is al geruime tijd bezig haar woningen te isoleren en hierop zonnepanelen te plaatsen. De ambitie is dat voor 2020 huurwoningen van De Kernen gemiddeld energielabel B of hoger hebben.
Lees verder

DAW richt zich op de totale performance van het gebouw

Gepubliceerd op:
DAW gaat nadrukkelijk laten zien dat het bedrijf oplossingen biedt waardoor gebouwen als geheel beter gaan presteren. De Duitse onderneming is op de Nederlandse markt actief met de merken Caparol, Alsecco, Disbon en Alligator. Die merken dragen bij aan de prestaties van gebouwen door ze te beschermen, het energieverbruik te verlagen, het comfort te verhogen en de uitstraling te verbeteren. DAW wil dat zowel online als in de traditionele media laten zien, met als thema Buildings perform better with DAW.
Lees verder

Aireywijk wordt duurzaamste wijk van Eindhoven

Gepubliceerd op:
De Aireywijk in Eindhoven moet de duurzaamste wijk van de stad worden. Woningcorporatie Woonbedrijf leverde hier onlangs 82 nieuwe, energiezuinige woningen en appartementen op aan ‘groene huurders’ en is begonnen met de duurzame renovatie van nog eens 226 bestaande woningen.
Lees verder

Samenwerking langer zelfstandig wonen komt op gang

Gepubliceerd op:
Gemeenten, woningcorporaties en zorgkantoren werken meer en meer samen om langer zelfstandig wonen mogelijk te maken. Zij zijn op de goede weg, al staan ze nog aan het begin van die weg. Dat concludeert het Aanjaagteam Langer Zelfstandig Wonen na ruim 360 gesprekken met betrokken partijen. Mensen wonen steeds langer thuis en nieuwe wetten, regels en beleid spelen hier ook op in.
Lees verder

Nul-op-de-meter-renovatieconcept wint Duurzaam Bouwen Award

Gepubliceerd op:
Het nul-op-de-meter-renovatieconcept voor gestapelde bouw van Dura Vermeer heeft de Duurzaam Bouwen Award gewonnen. Zowel de jury- als de publieksprijs werden binnen gesleept tijdens Building Holland in de RAI. De jury had als uitleg: Dura Vermeer heeft een goed doordacht renovatieconcept dat zich inmiddels ook in de praktijk bewezen heeft.
Lees verder

Is uw corporatie klaar voor click-call-face?

Gepubliceerd op:
Digitalisering is een hot item dat bij veel woningcorporaties bovenaan de agenda staat. We zien dat de communicatiebehoefte verandert bij huurders en woningzoekenden. Klanten grijpen steeds vaker moderne middelen aan om in contact te komen met het klanten contact center. De klant verwacht een keuze te kunnen maken waardoor hij sneller en efficiënter geholpen kan worden.
Lees verder

Dynamics Empire maakt de bedrijfsvoering efficiënter

Gepubliceerd op:
"Alles wat we doen moet bijdragen aan efficiency." Een gesprek met Henk Kerlien, manager Algemene Zaken, over de migratie naar Dynamics Empire van cegeka-dsa.
Lees verder

Kunststof kozijnen recyclen? Ja natuurlijk.

Gepubliceerd op:
Het aanbod van oude kunststof kozijnen neemt spectaculair toe. Tijd voor actie, vindt de Vereniging Kunststof Gevelelementenindustrie (VKG). Kunststof kozijnen zijn uitstekend geschikt voor hergebruik en de VKG streeft naar een 100 procent sluitende kringloop. Dat kan alleen met de hulp van woningcorporaties, VvE’s en gemeenten.
Lees verder

IBIS-MAIN 7, Nieuwste generatie, ‘state of the art’, web-based, meest gebruikersvriendelijke programmatuur van Nederland!

Gepubliceerd op:
Voor wie is IBIS-MAIN 7? Is het voor u ieder jaar weer een uitdaging om voor uw areaal een meerjaren-onderhoudsbegroting op te stellen? Worstelt u ook met het beheersbaar maken en houden van planmatig onderhoud?
Lees verder

Casade professionaliseert vastgoedsturing en kiest voor Reasult

Gepubliceerd op:
De Brabantse woningcorporatie Casade gaat de marktwaarde van haar bezit inzetten voor vastgoedsturing. Daarom kiest Casade voor de full-versie van het waarderingshandboek. Om deze professionaliseringslag op het gebied van asset management te maken, schakelt Casade vastgoedsoftwarespecialist Reasult in. 
Lees verder

Online samenwerken bij verkoop registergoed

Gepubliceerd op:
Woningcorporatie Mooiland werkt met Corporatieportaal van Notapp voor de verkoop van bestaande woningen. Het webportaal structureert het hele verkoopproces van registergoed. Alle ketenpartners in het proces, bijvoorbeeld de taxateur, makelaar en notaris, werken via Corporatieportaal in één en hetzelfde verkoopdossier. Dat kan vanaf elke plaats, op elk moment en via alle gangbare digitale communicatiemiddelen. Informatie wordt in realtime, correct verwerkt. Lijnen met ketenpartners zijn kort.
Lees verder

Tijdelijke trapliften voor hoogbouw?

Gepubliceerd op:
In het verleden werden tijdelijke trapliften vaak ingezet in gebouwen tot gemiddeld 6 verdiepingen, voor hogere situaties werd vaak gedacht dat er goedkopere alternatieven zijn. Sinds dit jaar is er een hoop veranderd!
Lees verder

Dura Vermeer richt nieuw bedrijfsonderdeel op voor service en onderhoud

Gepubliceerd op:
Strategisch onderhoud levert geld op en zorgt voor tevreden klanten.  Dura Vermeer helpt woningcorporaties en vastgoedeigenaren hun onderhoudskosten structureel te verlagen. Het bouwconcern lanceert Dura Vermeer Vastgoed Service: een nieuw bedrijfsonderdeel dat serviceonderhoud aan huurwoningen uitvoert en adviseert over preventief en planmatig onderhoud. Optimale klantbediening is het uitgangspunt, terwijl de gehele procesorganisatie is ingericht op efficiënt en technisch hoogwaardig onderhoud, tegen zo laag mogelijke kosten.
Lees verder

Uw asbest goed in beeld houden? Dat kan met de nieuwe tool van ingenieursbureau Oesterbaai

Gepubliceerd op:
De dagelijkse praktijk leert dat asbest nogal eens een onvoorzien probleem is. Of zelfs een struikelblok, dat de kop op steekt tijdens de uitvoering of de voorbereiding van projecten. Met als gevolg: oponthoud, extra kosten en overlast. Hoe houdt u de regie? Een nieuwe tool biedt uitkomst: het vastgoedregister.
Lees verder

Renovatie van galerijvloeren Paletflat in Tilburg

Gepubliceerd op:
In Tilburg staat ten noorden van winkelcentrum Paletplein een flat van 42 meter hoog met twaalf verdiepingen; de Paletflat. Deze is in de jaren zestig gebouwd en de appartementen hierin worden verhuurd door woningcorporatie WonenBreburg.
Lees verder

Tele2 en NEH starten samenwerking richting woningcorporatiebranche

Gepubliceerd op:
Met ruim 50 corporatieklanten krijgt NEH regelmatig vragen naar geïntegreerde vast mobiel hosted telefonie oplossingen. Om deze reden heeft NEH, na een grondig marktonderzoek, besloten om de samenwerking met Tele2 aan te gaan. 
Lees verder

Bouwend Nederland vindt tempo verduurzaming te laag

Gepubliceerd op:
“Nog 1,8 miljoen huurwoningen moet voor eind 2020 gemiddeld op energielabel B komen, volgens de afspraken in 2012. In september 2013 kwam daar het Energieakkoord overheen. Toen werd ook 400 miljoen euro vrijgemaakt voor verduurzaming. Maar bijna al dat geld ligt nu nog steeds op de plank! Er gebeurt veel te weinig”, dat zegt Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland.
Lees verder

Executive Program Finance & Risk Management voor Woningcorporaties

Gepubliceerd op:
De Erasmus School of Accounting & Assurance (‘ESAA’), onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam, heeft speciaal voor professionals betrokken bij of werkzaam in financiële functies bij woningcorporaties een Executive Program ontwikkeld: ‘Finance & Risk Management voor Woningcorporaties.
Lees verder

Seminar: Toekomstbestendige woningvoorraad

Gepubliceerd op:
Het toekomstbestendig maken van vastgoed wordt voor woningcorporaties een steeds belangrijkere opgave. Om tot een energieneutraal of energieleverende voorraad te komen moet er flink worden geïnvesteerd in de bestaande woningvoorraad. Daarom staat deze stip op de horizon centraal tijdens de Duurzaam Gebouwd Corporaties-seminars, vier interactieve bijeenkomsten speciaal voor corporaties.
Lees verder

Woonbond start juridische procedures tegen ‘gluurverhoging’

Gepubliceerd op:
De Woonbond wil juridische stappen ondernemen tegen de belastingdienst en verhuurders zodat huurders die ten onrechte te veel huur hebben betaald hun geld terug kunnen krijgen en de huren omlaag gaan. De bond zegt hiervoor te kiezen omdat verhuurdersorganisaties en de belastingdienst afwijzend hebben gereageerd op een eerste uitnodiging om over een schikking te komen praten.
Lees verder

Woonbedrijf verduurzaamt samen met bewoners

Gepubliceerd op:
Woningcorporatie Woonbedrijf wil samen met bewoners de Eindhovense Aireywijk transformeren naar een zeer duurzame wijk. Het eerste resultaat is al zichtbaar: de nieuwbouw aan de Karel de Grotelaan is opgeleverd en verhuurd. Bij de bouw van deze 14 woningen en 68 appartementen zijn duurzame producten en technieken toegepast en staan de leefwensen van de 'Groene huurders' centraal.
Lees verder

Veranderingen met impact

Gepubliceerd op:
Woningcorporaties zien zich door uiteenlopende omstandigheden geconfronteerd worden met mooie uitdagingen. De kwaliteit van de dienstverlening omhoog, de kosten omlaag en vooruit naar de kerntaak. Maar wat betekent dit in de praktijk? En welke stappen heeft uw organisatie hierin gezet?
Lees verder

Meer nieuws

test

Word lid en profiteer

De database bevat een compleet overzicht van alle woningcorporaties met contactpersonen.

Een greep uit ons leveranciersregister


Met gericht klanttevredenheidsonderzoek actueel inzicht in klantervaringen ...


Holland Lighting Group is dé specialist op het gebied van verlichting. Als fabrikant, leverancier ...

Van Lierop maakt een woning, letterlijk vanaf de bodem, weer gezond. Wij werken zowel direct ...

Het optimaliseren van bedrijfsprocessen, met als doelstelling het verhogen van...

Intergas Verwarming behoort in Nederland tot de toonaangevende producenten van HR-ketels...

Hagemans Vastgoedonderhoud staat voor Vitaal Vastgoed. Voor woningen en gebouwen die doen waarvoor ze bedoeld ...

Wij zijn wereldwijd marktleider op het gebied van entreeoplossingen ...

Leverancier van innovatieve oplossingen voor snel en efficiënt bouwen en isoleren ...

Vastgoedonderhoud brengt uitdagingen met zich mee. Caparol stelt mensen en organisaties...

Willis Towers Watson (NASDAQ: WLTW) is een vooraanstaande wereldwijd opererende consultant en broker ...


Het Integraal Bouw Informatie Systeem - Ibis, is de naam van onze software, ontwikkeld voor alle ...

AWB, onderdeel van de Vaillant Group ontwikkelt, vervaardigt en verkoopt totaaloplossingen ...

U zoekt een comfortabele lift die makkelijk is in het gebruik. Die ontworpen is met de laatste technieken ...

Comfort Partners is een groot technisch installatiespecialist in de woningbouw...

Reasult: forecasting software voor vastgoedmanagement ...

ista Nederland is marktleider en gespecialiseerd in het meten en afrekenen van het individuele...

Coenen BV één van de toonaangevende bedrijven in Nederland op het gebied van afdichtingen...

Onze missie is het leveren van producten die het eenvoudig mogelijk maken veilig...

Onze ruime ervaring in de woningcorporatiebranche kenmerkt zich door diverse online...

Wij hebben de natuur in onze genen. Leisteen is een natuurproduct, prachtig gevormd door de tijd ...

Tempelman - de Niet beschikt over het grootste landelijke netwerk van ambtelijk bevoegden...


Alvast: leegstand in capabele handen. Alvast is een snel groeiende leegstandbeheerder ...

Het enige keurmerk voor dakbedekkingsbedrijven: DAKMERK

Als inkoopcollectief en onafhankelijk tussenpersoon vertegenwoordigt Aenergie meer dan 300 woningcorporaties...

Solviteers helpt woningcorporaties met de realisatie van deze ICT-omgeving. Wij hebben veel ervaring...

De ruim honderd financiële professionals in dienst van Hofmeier kunnen opdrachten vervullen in het volledige vakgebied ...

Wij sporen in één keer lekkages op en leggen dit vast in een uitgebreide rapportage ...

Dankzij onze brede ervaring weten wij als geen ander wat er speelt binnen Verenigingen van Eigenaars ...

Dutch Solar Systems BV (DSS BV) is opgericht in 1998. Onze groothandel in duurzame...

Raetsheren van Orden biedt sinds de jaren 90 haar diensten aan de corporatiesector aan...

Camelot steeft ernaar om voor zowel leegstaand als volstaand vastgoed dé toonaangevende en innovatieve ...

Dura Vermeer richt zich op klanten met vraagstukken op het gebied van wonen, werken, mobiliteit...

Gevestigd in Goor aan het Twentekanaal zorgen zo'n 150 medewerkers er voor dat Eternit BV iedere dag ...

Ventilatie is essentieel voor een gezond binnenmilieu. Breijer Ventilatietechniek is dan ook al bijna 20 jaar...

Elro is al sinds 1987 specialist op en voor het platte dak. In de loop van de jaren is Elro uitgegroeid tot de expert...

Noodliften.nl is dé specialist als het gaat om het tijdelijk plaatsen van trapliften in openbare trappenhuizen ...

Zegwaard Rioolbeheer werkt voor verschillende woningcorporaties onder het concept...

Unexus Communications Server is een multikanaal communicatie-oplossing, ontwikkeld op Microsoft technologie ...

Vandersanden Group is specialist in de productie van straatbakstenen, gevelstenen en gevelsteentoepassingen...

BSR Incasso & Gerechtsdeurwaarders is een moderne en innovatieve juridische dienstverlener en een begrip ...

Flynth is de grootste advies- en accountantsorganisatie voor het MKB ...

Aethon verrijkt de arbeidsmarkt. Onze frisse kijk op flexibele arbeid helpt werkgevers...

Onze advocaten huur- en onroerend goedrecht adviseren en procederen over juridische kwesties...

Isotechniek is één van de oudste isolatiebedrijven in Nederland. In dertig jaar...

Recticel Insulation Nederland is gevestigd in Kesteren. In België worden de duurzame...

Ubbink werkt aan oplossingen voor energie efficiency en een goed binnenklimaat voor gebouwen...

Meer dan honderd jaar werken in de bouwsector heeft voor dakspecialist Zoontjens geleid tot een schat aan ...

Coenen Automatische Deuren is uw betrouwbare partner voor oplossingen op het gebied van automatische deuren ...

OHV acteert als externe beleggingsafdeling voor haar institutionele relaties, waarnaar taken ...

Antea Group begeleidt corporaties van begin tot eind bij woningbouw- ontwikkelingen. Van haalbaarheids ...

Bij ICS geloven we dat een schone en gezonde leefomgeving mensen productiever en gelukkiger maakt. Daarom maken wij ...

Nederlands grootste dienstverlener in ontstoppen, reinigen, inspecteren, repareren...

Bruynzeel Keukens realiseert haar rendement door als gespecialiseerd keukenbedrijf complete keukens...

H&S Betonwaren richt zich speciaal op vernieuwing daar waar het speciaal beton betreft...


Aralco NVS heeft een jarenlange ervaring in natuurlijke ventilatie. Zo heeft Aralco NVS talrijke...

Bergschenhoek Luchtcomfort gaat uit van de comfortwens van de gebruiker...

Remeha ontwikkelt innovatieve en energiezuinige producten voor zowel utiliteit als woningbouw...

Wij zijn Syncasso. Het resultaat van het samengaan van Groenewegen+Partners en Incassade. Beide organisaties ...

Goede kwaliteit en innovatieve dienstverlening tegen optimale kosten, dat is waar Feenstra...

TONED ontzorgt organisaties bij technisch en facilitair onderhoud ...

Imto Benelux denkt vanuit de beheerssituatie van de woningbouwcorporatie. Eerst wordt een beheersplan gemaakt ...

Cegeka-dsa levert software en services voor de vastgoedmarkt. We willen actief bijdragen aan...

Aareon is Europa's grootste leverancier van software voor vastgoedbedrijven (commercieel en sociaal)...

ACM Vastgoed Groep, met een landelijke dekking vanuit meerdere regiokantoren...

Ad Hoc is sinds 1990 marktleider in het beheer van leegstaand vastgoed. Met producten zoals Beheer...

NVT Onderhoudsgroep is de ideale combinatie voor vastgoedonderhoud. Van dak tot vloer...

Eurokit is een totaalaanbieder in afdichtingsoplossingen. Vakkundig, flexibel, professioneel, snel en landelijk dekkend ...

Facto Geo is een geodetisch ingenieursbureau met vijf locaties die zorgen voor ...

Casix zorgt ervoor dat u als verhuurder een enorme kostenbesparing op het onderhoudsproces realiseert ...

Is uw lift buiten werking als gevolg van onderhoudswerkzaamheden, een storing, modernisering...


Fito Products BV, specialist in de verkoop van brandpreventieproducten.

IsoBouw onderzoekt continu wat echt werkt in de praktijk. Door goed naar de markt te luisteren, is IsoBouw als geen ander ...

Gebroeders de Vries is dé specialist in elke kruipruimte en kent de oplossingen voor... 

Executive Program Finance & Risk Management voor Woningcorporaties

Corparis is ruim 10 jaar landelijk actief  als netwerkorganisatie met een stevige verankering in de sectoren Wonen ...

Kunststof kozijnen recyclen? Ja natuurlijk.

WoningNet is hét Shared Service Center op het gebied van de woningmarkt en heeft de ideale...

Derbigum, het moederbedrijf van Derbigum Nederland, is gespecialiseerd in de waterdichting van daken...

Pluimers biedt al jaren maatwerk voor de totale buitenschil; gevels, vloeren en daken... 

CNS is de BI-specialist in de sociale woningbouw. Tientallen corporaties maken gebruik van snelle...

De aanpak van Blue-Mountain is nuchter, helder en daadkrachtig. Startpunt van een Business Intelligence-traject is altijd ...

Centric biedt maatwerksoftware, infrastructuuroplossingen en professionals voor het inrichten...

NEH realiseert en beheert ICT-oplossingen voor onder meer woningcorporaties, banken...

Binnen Inventum wordt al ruim 100 jaar met veel toewijding, kennis en kunde gewerkt aan de ontwikkeling