Comfort Partners gaat ruim 300 appartementen verduurzamen voor Talis

Comfort Partners gaat ruim 300 appartementen verduurzamen voor Talis

Gepubliceerd op:

In Nijmegen zijn in de jaren 1975 en 1976 een drietal woongebouwen gebouwd, met als functie ouderenhuisvesting. In die tijd werden er andere eisen gesteld aan een woning dan nu. Comfort Partners gaat ervoor zorgen dat de woningen comfortabeler worden en het energieverbruik hierdoor lager wordt.

Talis biedt bewoners verhoging wooncomfort en verlaging energiekosten
Vrijdag 13 oktober heeft Comfort Partners de opdracht verkregen van Nijhuis Bouw voor het verduurzamen van 306 appartementen voor Woningbouwvereniging ​Talis. Het renovatieproject omvat in totaal 3 complexen, verspreid gelegen in Nijmegen. De complexen zijn verdeeld over 9 woongebouwen, variërend in hoogte van van 2 tot 5 woonlagen. Met een gemiddeld aantal van 10 tot 12 woningen per week zal het project in het 2e kwartaal van 2018 opgeleverd worden. Comfort Partners zal in opdracht van Nijhuis Bouw de verduurzaming uitvoeren.

Het onderhouds- en verbeterplan heeft betrekking op de 39 appartementen aan de Kanunnik Mijlinckstraat, 100 appartementen aan het Knollenpad en 167 appartementen aan de Jadestraat. Alle woningen worden comfortabeler, energiezuiniger en veiliger.

Comfortabele woningen gericht op de toekomst
Alle 306 woningen worden voorzien van nieuwe groepenkasten en gasleidingen. Tevens komen er collectieve dakventilatoren met een aftakking voor iedere woning.
In de woningen komt een CO2 gestuurd ventilatiesysteem inclusief nieuwe kanalen en ventielen. Ieder gebouw is voorzien van een eigen ketelhuis, voor de collectieve verwarming en de warmwatervoorziening. De ketelhuizen worden volledig geoptimaliseerd, de ketels worden vernieuwd en voor het collectieve warmwatersysteem worden direct gestookte boilers geplaatst in combinatie met zonnecollectoren. Tevens wordt het gehele warmwater-circulatiesysteem vanaf het ketelhuis tot in de woningen vernieuwd.
De bestaande cv-leidingen in de kruipruimte worden opnieuw geïsoleerd en de radiatoren worden voorzien van nieuwe thermostatische radiatorkranen.

Op de daken van de gebouwen komen zonnestroominstallaties. 3-5 panelen zijn bestemd voor de woningen, de overige panelen zijn bestemd voor de algemene voorzieningen.

ALLE WONINGEN WORDEN COMFORTABELER, ENERGIEZUINIGER EN VEILIGER.

VERBETERPLAN VAN TALIS EN NIJHUIS BOUW

Comfort Partners is gevraagd voor het uitvoeren van werkzaamheden op het gebied van comfort.

Mechanische ventilatie met CO2 melder
Het huidige ventilatiesysteem is verouderd. Wij vervangen dit systeem door een CO2 aangestuurde mechanische ventilatie. Dat betekent dat wanneer er bijvoorbeeld veel uitgeademde lucht in de woonkamer is, de lucht sneller wordt afgezogen. Goede ventilatie is altijd belangrijk, zeker bij een geïsoleerde woning is het nodig dat er goed wordt geventileerd. Dit zorgt voor een gezond binnenklimaat.
Voor de mechanische ventilatie van de keuken, de badkamer en het toilet, wordt in de wasruimte in de badkamer (onder het plafond) een box aangebracht met aftakkingen naar de keuken en het toilet. Deze box wordt aangesloten op de bestaande schacht.

Leidingwerk
De warmwaterleiding vanaf het ketelhuis naar de woning wordt vervangen. En in de meeste woningen is de gasleiding verouderd, deze wordt vervangen. De nieuwe gasleiding gaat vanaf de meterkast, onder het plafond via de slaapkamer en de badkamer naar de keuken. Of de gasleiding vervangen moet worden, bekijken wij tijdens de warme opname.

Zonnepanelen aanbrengen
Op het dak van de flats plaatsen wij voor iedere woning 5 zonnepanelen. De zonnepanelen worden met een kabel aangesloten in de meterkast in de woning.

Ketelhuis
Het centrale ketelhuis in de flat gaan wij vervangen. Dit doen we op een ander moment en staat los van de werkzaamheden in de woning. U wordt hierover nog geïnformeerd.

De overige werkzaamheden zoals schilderwerk, aanbrengen isolatie en vervangen van glas en deuren worden uitgevoerd door andere partijen.

BESPARING ENERGIEKOSTEN

Kosten en opbrengsten
De kosten van het onderhoud- en het verbeterplan komen geheel voor rekening van Talis. De maatregelen die extra comfort en energiebesparing opleveren, vragen om extra investeringen. Voor deze verbetermaatregelen vraagt Talis geen huurverhoging.

Verlaging energiekosten
Na het aanbrengen van de verbeteringen, zullen de stookkosten voor de bewoner naar verwachting aanzienlijk dalen.

Wooncomfort
Een geïsoleerde woning zorgt voor meer wooncomfort. De woning is makkelijker te verwarmen in de winter en blijft koeler in de zomer. Omdat naast het isoleren ook aandacht wordt besteed aan de ventilatie van de woning, worden bestaande tocht- en vochtklachten opgelost.

Energielabel
Het energielabel geeft aan hoe zuinig een woning is. Het groene A-label is het meest energiezuinig en het rode G-label is het minst energiezuinig. Afhankelijk van de ligging van uw woning heeft uw woning nu een E- of F-label. Na het aanbrengen van alle isolerende maatregelen zal dat een A-label worden.

Bewonersvoorlichting
Tijdens de werkzaamheden kunnen de bewoners in de woning blijven wonen. De bewoners zijn door Nijhuis en Talis goed voorgelicht door middel van nieuwsbrieven en een informatieboekje over de werkzaamheden, de periode van overlast en over werken in bewoonde staat. Tijdens de warme opname maakt de bewoner kennis met de uitvoerder en/of woonconsulent en worden de werkzaamheden en afspraken met de bewoner doorgesproken. Tevens is er iedere vrijdag een spreekuur waar bewoners kunnen binnenlopen. Comfort Partners zal maximaal 3 dagen in een woning aanwezig zijn voor de werkzaamheden en zorgt ervoor dat ze gereed zijn op vrijdag. De werkzaamheden worden tussen vastgestelde en gecommuniceerde uren op doordeweekse dagen uitgevoerd Zo zijn de weekenden gegarandeerd rustig voor de bewoners.

Een greep uit ons leveranciersregister

Aalberts hydronic flow control
Wij bieden succesvolle en innovatieve oplossingen voor o.a. woningbouw, utiliteitsbouw en duurzame energie ...
Solar Concept
Wij voorzien de klant van het beste totaalconcept op het gebied van zonnepanelen ...
Daiwa House Modular Europe Jan Snel BV
Daiwa House Modular Europe Jan Snel BV is marktleider in de Benelux op het gebied van ...