Preventief Kozijnonderhoud – een voorbeeld uit de SKK praktijk

Preventief Kozijnonderhoud – een voorbeeld uit de SKK praktijk

Gepubliceerd op:

In opdracht van SW Vastgoedverbetering krijgen de (kunststof) kozijnen van diverse woningen regio Zwolle een vakkundige inspectie- en onderhoudsbeurt.

Onderhoudswerkzaamheden
Tijdens het preventief kozijnonderhoud wordt de functionaliteit van draaiende delen (ramen en deuren) gecontroleerd en waar nodig verbeterd zodat het weer goed functioneert. Behalve het hang- en sluitwerk worden ook aanslag- en beglazingsrubber geïnspecteerd. Incidenteel wordt beglazing opgeblokt om aansluiting tussen draaideel en kozijn te optimaliseren. Tevens wordt hang- en sluitwerk gesmeerd en waar nodig opnieuw afgesteld.

Gebreken inzichtelijk
Tijdens de onderhoudsronde signaleren monteurs gebreken en mankementen die niet ter plekke opgelost kunnen worden. Daarom rapporteren zij nauwkeurig, inclusief een technische onderbouwing en foto’s van de gebreken. SKK hanteert de NEN 2767 methodiek en maakt in haar rapportage onderscheid tussen complexmatige gebreken en incidentele gebreken op adresniveau. Zo is de opdrachtgever goed op de hoogte van de status van haar kozijnbezit en van benodigde opwaardering voor duurzame kozijnexploitatie.

Voor meer informatie, kijk ook op skk.nl


Een greep uit ons leveranciersregister

PAM Galerij en Balkonverhoging B.V.
Drempels en hoogteverschillen belemmeren ouderen en mensen met een handicap in hun mobiliteit ...
Alvast
Alvast: leegstand in capabele handen. Alvast is een snel groeiende leegstandbeheerder ...
BOB-KOB Opleidingen
BOB Opleiding, Training en Advies is hét opleidingsinstituut voor kaderfunctionarissen en management in de bouw ...