ista is klaar voor de Warmtewet en de EED!

ista is klaar voor de Warmtewet en de EED!

Gepubliceerd op:

De inwerkingtreding van de Warmtewet per 1-1-2014 en de EED per 1-1-2015 heeft voor woningcorporaties en VvE’s de nodige consequenties. Energiebesparende maatregelen zijn hierin van groot belang. De EED stelt het verbruiksafhankelijk afrekenen van collectieve warmtekosten dan ook verplicht.

Als marktleider en specialist in verbruiksafhankelijke afrekening, heeft ista nieuwe diensten ontwikkeld die beheerders in de nieuwe wetgeving verder kunnen ontzorgen. “Onze relaties zijn erg enthousiast” zegt directeur Jörg Plönissen trots."

Eindgebruikers en energiebesparing
Uit diverse onderzoeken is gebleken dat verbruiksafhankelijke afrekening van energie- en waterkosten kan leiden tot een bewuster verbruik en dus tot besparing. Plönissen: “Werd verbruiksmeting in het verleden nogal eens afgedaan als ‘een druppel op de gloeiende plaat’, inmiddels weten we beter. Bewoners kunnen weldegelijk een flinke bijdrage leveren aan energiebesparing. En de EED doet hier nog een schepje bovenop. Deze stelt namelijk dat beheerders hun bewoners regelmatig inzage moeten verschaffen in hun verbruik. Ook dit helpt om bewuster en dus zuiniger te kunnen stoken. Als marktleider in onze branche anticiperen wij uiteraard op dergelijke regelgeving.”

ista Webportal en Monitoring voor bewoners
Het regelmatig verschaffen van verbruiksinformatie aan bewoners is voor veel beheerders geen gemakkelijke opgave. Voor ista was het een logisch vervolg om, in lijn met de nieuwe wetgeving, de ista Webportal door te ontwikkelen en uit te breiden met een Monitoring tool voor bewoners.
“Hierin zijn we geslaagd” geeft Plönissen aan. “Dankzij de Monitoring tool voor bewoners kunnen zij nu ook zelf hun verbruik in de gaten houden en dit desgewenst aanpassen. Zo hebben bewoners een positieve invloed op hun eindafrekening.
Conform de eisen van de EED krijgen bewoners ieder kwartaal hun actuele verbruik te zien. Zij kunnen dit vergelijken met bijvoorbeeld hun gemiddelde verbruik in de afgelopen jaren of het gemiddelde verbruik in het complex. Met deze Monitoring tool voor bewoners voldoen beheerders geheel aan de eisen van de EED.”

ista App!
Naast de Monitoring tool voor bewoners heeft ista ook een App voor bewoners ontwikkeld. Via de ista App hebben de bewoners ook daadwerkelijk vier keer per jaar hun actuele verbruik bij de hand. “De ista App is zeer goed ontvangen, onze relaties zijn er zeer enthousiast over. Zowel de Monitoring tool als de ista App geven bewoners de gelegenheid om nog meer energie te besparen. Bovendien komen bewoners bij de eindafrekening niet voor verrassingen te staan. Dat scheelt veel vragen over de afrekening en leidt bovendien tot tevreden bewoner.”

Warmtewet en Ketelrendementsanalyse
Maar dit is nog niet alles. Zoals bekend heeft ook de Warmtewet consequenties voor beheerders van collectief gestookte complexen. Zo zal de afrekening bijvoorbeeld aan andere eisen moeten voldoen. De traditionele kostenverdeling wordt vervangen door een tarifaire afrekening met nieuwe, wettelijke maximum tarieven voor Gigajoule en het vaste tarief. Voor veel beheerders is het een lastige opgave om het GJ tarief te bepalen dat zij bij hun bewoners in rekening kunnen brengen. Bij deze vraagstukken is inzage in het ketelrendement van belang.

Ontzorgen
Ook hierin kan ista haar relaties ontzorgen. “Veel beheerders maken inmiddels gebruik van onze nieuwe dienst Ketelrendementsanalyse”, zo vertelt Plönissen. “Hierdoor krijgen zij inzage in het rendement van hun ketel en tevens in de hoeveelheid geleverde warmte c.q. Gigajoules. Aan de hand van deze gegevens wordt bovendien ieder kwartaal een raming gegeven van het GJ tarief, die voor het betreffende object doorbelast kan worden in de afrekening. Ook deze gegevens presenteren wij u meerdere malen per jaar via een Monitoring-tool in onze ista Webportal.
Met onze nieuwe diensten kunnen wij de implementatie van zowel de Warmtewet als de EED voor onze relaties gemakkelijker maken. Een taak die we als marktleider graag op ons nemen”, zo besluit Jörg Plönissen.
Een greep uit ons leveranciersregister

Intratone
Maak kennis met Intratone, met afstand het beste intercomsysteem, de nummer 1 ...
REALMAP
Optimale strategie voor vastgoedorganisaties ...
Dura Vermeer Divisie Bouw & Vastgoed B.V.
Dura Vermeer richt zich op klanten met vraagstukken op het gebied van wonen, werken, mobiliteit...