Energiedoelstellingen, duurzaam wonen lust of last voor woningcorporaties?

Energiedoelstellingen, duurzaam wonen lust of last voor woningcorporaties?

Gepubliceerd op:

Met de deal stroomversnelling is de eerste stap naar energienota=0 gezet. Het is natuurlijk een geweldige ambitie wat het consortium van zes woningcorporaties en vier bouwondernemingen op zich hebben genomen echter deze constructie is niet voor alle woningcorporaties weggelegd.


Vele van de woningcorporaties zullen op een andere kleinschaligere wijze een bijdrage moeten leveren aan de energiedoelstellingen die past binnen hun strategie en vooral binnen hun financiële en organisatorische middelen. Investeren is niet eenvoudig want elke investering wordt nu onder een vergrootglas gelegd gezien de laatste berichten in de media om meer controle bij woningcorporaties. Het feit dat er steeds meer sociale huurwoningen zijn boven de € 700,- leidt tot een grote financiële problemen bij de huurders zonder dat er goede alternatieven zijn.

Toch geloven wij bij Shifft dat er een oplossing is voor de woningcorporaties waarbij er een bijdrage kan worden geleverd aan energiedoelstellingen en verlaging van de woonlasten op een wijze die past binnen de mogelijkheden van de woningcorporatie.

Shifft gelooft in de kracht van de community en wil samenwerken naar één doel, een duurzame energievoorziening. Door de krachten te bundelen, slimme doelen te definiëren en toepassingen van onze bewezen methodes helpen wij corporaties bij de invulling van duurzaam wonen, lagere woonlasten en meer tevreden en betrokken huurders.

Voor meer informatie over onze oplossingen kijk je op www.shifft.com of neem je contact op met woningcorporaties@shifft.com.

Een greep uit ons leveranciersregister

Oskam Groep
Full service dienstverlener voor sloopwerken, asbestverwijdering, bodemsanering en infrastructurele werkzaamheden ...
Fito Products
Fito Products BV, specialist in de verkoop van brandpreventieproducten.
Kewodak Dakmakers B.V.
Dakdekkers van Kewodak staan al meer dan dertig jaar bekend om hun ervaring, service en kwaliteit. Wij denken in oplossingen ...