Constructieve veiligheid galerijvloeren en balkonvloeren

Constructieve veiligheid galerijvloeren en balkonvloeren

Gepubliceerd op:

Wat is de stand van zaken?
Eigenaren van galerijflats in Nederland die gebouwd zijn voor 1975, zijn vanaf 1 januari 2016 verplicht onderzoek uit te laten voeren naar de constructieve veiligheid van de galerij- en balkonvloeren. De controles door de eigenaren moeten voor 1 juli 2017 gereed zijn.

De gemeentes moeten toezicht houden op de controles. Als nadere studie uitwijst dat de constructie onvoldoende veilig is, moet de eigenaar van de flat maatregelen nemen om alsnog te voldoen aan de constructieve veiligheidseisen van het Bouwbesluit 2012. Gezien de kans dat deze oude galerijvloeren uiteindelijk bezwijken, moet er op korte termijn actie worden ondernomen.

Waar moet uw complex aan voldoen?
De gebouweigenaar is verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn of haar gebouw. De Woningwet verbiedt het om een bestaand bouwwerk ‘in een staat te brengen, te laten komen of te houden’ die niet voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit. Het Ministerie van Wonen en Rijksdienst verplicht gebouweigenaren daarom nu om:
  • Gebouwen te inventariseren op de aanwezigheid van het betreffende type vloeren;
  • Vervolgens de betreffende galerij- of balkonvloeren te laten beoordelen door een onafhankelijke deskundige;
  • Maatregelen te nemen als blijkt dat de veiligheid onvoldoende is.
Wij kunnen u helpen!
NVT Engineering is als onderdeel van NVT Onderhoudsgroep een platform waar de interne deskundigheid van NVT Onderhoudsgroep samen komt met externe deskundigheid. Wij zorgen ervoor dat een team van onafhankelijk deskundig ingenieurs- en adviesbureaus deze controle voor u uitvoeren. Wij hebben in de afgelopen jaren tientallen inspecties van galerij- en balkonvloeren uitgevoerd. Uit onderzoeksgegevens die vanaf 2012 verzameld zijn, blijkt dat circa 40% van de onderzochte galerijflats, niet voldoen aan de veiligheidseisen. Mocht blijken dat de galerijvloer constructief niet voldoende veiligheid biedt, dan is actie noodzakelijk. NVT Engineering kan u ook in dit traject bij staan.

De kosten
Het onderzoek bestaat uit 2 fasen, de eerste fase bestaat uit een basis inspectie ter plaatse met monstername, laboratoriumonderzoek en een basis rapportage. U dient voor deze eerste fase rekening te houden met een bedrag van €3.000,00 tot €5.000,00 excl. BTW (afhankelijk van de grootte van het complex). Mocht uit het basis onderzoek blijken dat er een aanvullend onderzoek nodig is door eventueel aangetroffen gebreken, dan zal er een aanvullende opgave gedaan worden.

Neem contact met ons op!
Indien u vragen heeft over de aanpak, kunt u te allen tijde contact opnemen met ons via info@onderhoudendgoed.nl of telefonisch: 015-3108332Onderschrift foto: Waar plankdragers allemaal niet goed voor zijn.

Een greep uit ons leveranciersregister

Airofill® supreme insulation
Airofill® supreme insulation is de bewezen oplossing voor woningcorporaties die streven naar een duurzamere toekomst ...
ALUTHERM Heating
Specialist in grote hybride systemen van 170kW tot 1500kW en gasgestookte CV-ketels van 170kW tot 2200kW ...
Klaar is Case
Met verduurzaming op hoog niveau is uw project klaar voor veertig jaar...