Onderzoek financiële positie corporaties

Onderzoek financiële positie corporaties

Gepubliceerd op:

Op 20 november jl. is met een grote meerderheid een motie aangenomen of corporaties wel voldoende geld hebben voor nieuwbouw en verduurzaming. Deze motie was ingediend door de vier coalitiepartners. Zij willen dat de Tweede Kamer een onderzoek instelt naar de haalbaarheid van de maatschappelijke opgaven waar woningcorporaties voor staan. Alleen Forum voor Democratie en PVV stemden tegen. Indiener van de motie, Erik Ronnes, (CDA) is blij met deze uitkomst.

Het CDA-Kamerlid legt uit dat de motie is ingediend omdat er duidelijkheid moet komen over de financiële positie van corporaties en of zij hun maatschappelijke taak  kunnen waarmaken, op de korte en lange termijn. ‘We zien dat er discussie blijft over de haalbaarheid van de maatschappelijke opgaven die op het bordje van de corporaties liggen’.

Alle coalitiepartijen staan achter de motie en dat is volgens Ronnes een belangrijk signaal: ‘In het belang van de volkshuisvesting in Nederland is het noodzakelijk dat we de feiten goed op een rij hebben.’ De ondertekenaars van CDA, VVD, D66 en ChristenUnie willen vooral weten of corporaties genoeg en betaalbare sociale huurwoningen kunnen beheren en bouwen met de beschikbare financiële middelen. Daarbij vragen ze om onderzoek op korte en lange termijn. ‘Dat doen we omdat voor de korte termijn wellicht andere - bijvoorbeeld tijdelijke - oplossingen denkbaar zijn dan voor de lange termijn.’

Ronnes denkt dat het kabinet over een half jaar meer duidelijkheid kan geven: ‘Woningcorporaties zijn een van de belangrijkste sleutels tot succes in de sociale huurmarkt, en in sommige gebieden ook in het middensegment. Laten we hen in die positie versterken zodat zij een prominente rol kunnen blijven spelen op de Nederlandse woningmarkt die op dit moment uit zijn voegen barst. Dit is nodig om inwoners die afhankelijk zijn van een betaalbare huurwoning een dak boven hun hoofd te bieden.’

ATAD
De invoering van de maatregel tegen belastingontwijking door multinationals, ATAD, betekent minder financiële ruimte voor woningcorporaties. Een uitzonderingspositie zou meer financiële armslag betekenen. Maar Ronnes verwijst naar de uitleg van staatssecretaris Snel van Financiën: ‘Volgens het kabinet is een uitzondering in Nederland niet mogelijk.’ Aedes betwijfelt dat echter: in andere landen is wel sprake van zo’n uitzondering.

Bron: www.aedes.nl

Een greep uit ons leveranciersregister

HousingWell B.V.
HousingWell levert persooneelshuisvesting op maat...
DOM Nederland
DOM Nederland is expert in het ontwikkelen en verkopen van de hoogste kwaliteit sluittechniek en toegangscontrole ...
Hofmeier I Interim & Consulting
Hofmeier is business partner voor financiële en organisatievraagstukken. Onze missie: organisaties helpen om hun ambities ...