Potentie groot voor duurzame warmtetechnieken

Potentie groot voor duurzame warmtetechnieken

Gepubliceerd op:

In 2050 moeten woningcorporaties hun woningen CO2-neutraal hebben. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en RVO.nl onderzoeken wat kleinschalige duurzame warmtetechnieken kunnen betekenen. Uit dit onderzoek blijkt de potentie groot te zijn. Tegelijkertijd stellen de onderzoekers vast dat de warmtetechnieken nog nauwelijks worden toegepast in de huursector.

Verschillende redenen voor de geringe toepassing liggen hieraan ten grondslag. Woningcorporaties richten zich eerst op isolatie, ventilatie en zonnestroom. Zonder warmtetechnieken kunnen ze hun woningen daarmee verbeteren tot energielabel B. Ook is er onduidelijkheid over regionale energiestrategieën en warmtetransitieplannen. Daardoor investeren woningcorporaties niet snel in kleinschalige duurzame warmtetechnieken.

Het rapport doet aanbevelingen om de potentie van de warmtetechnieken wel in beeld te krijgen. Niet alleen duidelijke regionale energiestrategieën en warmtetransitieplannen helpen daarbij. Maar bijvoorbeeld ook stapsgewijze routekaarten gericht op minder CO2-uitstoot. Goed is ook om de toepassing en monitoring van duurzame warmtetechnieken in de huursector te registreren. Het rapport bevat een handige menukaart die helpt bij de afweging over warmtetechnieken.

De onderzoekers benadrukken ook het belang van voortdurende kennisdeling rondom de duurzame warmtetechnieken. Een voorbeeld hiervan is de Kennissessie Warmtepompen op 8 mei in Utrecht. Aedes wil hiermee corporaties inspireren en informeren om verder te verduurzamen. Wat zijn de technische en financiële mogelijkheden van warmtepompen? Enkele woningcorporaties presenteren hun ervaring en kennis.

Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Een greep uit ons leveranciersregister

Raetsheren
Raetsheren van Orden biedt sinds de jaren 90 haar diensten aan de corporatiesector aan...
ista Nederland B.V.
ista Nederland is marktleider en gespecialiseerd in het meten en afrekenen van het individuele...
Ubbink BV
Ubbink werkt aan oplossingen voor energie efficiency en een goed binnenklimaat voor gebouwen...