Noord-Holland signaleert minder behoefte aan uitleglocaties

Noord-Holland signaleert minder behoefte aan uitleglocaties

Gepubliceerd op:

De tijd van de traditionele nieuwbouw op ruim opgezette uitleglocaties aan de rand van dorpen en steden lijkt voorbij. Dat is een van de voornaamste conclusies uit de jaarlijkse Woningbouwmonitor 2014 van de provincie Noord-Holland.

De binnenstedelijke productie ligt stabiel op rond de 6.000 woningen per jaar, terwijl de productie op uitleglocaties de laatste twee jaar is gedaald van circa 6.000 naar 2.000 woningen. Het percentage binnenstedelijk gebouwde nieuwbouwwoningen is inmiddels gestegen naar boven de 70%.

De verwachting is dat ook in de toekomst een groot aandeel van de woningbehoefte binnen bestaande steden en dorpen zal worden gerealiseerd. De verklaring voor deze ontwikkeling is vooral demografisch. Zo geven met name senioren de voorkeur aan een woonomgeving in de nabijheid van centrale voorzieningen en zijn er steeds minder gezinnen met kinderen. Daarnaast spelen ook de structurele problemen op de woningmarkt een rol. Het programma op uitleglocaties bestaat vaak uit eensgezinskoopwoningen en hierbij is de vraag en productie sterk teruggelopen.

De provincie Noord-Holland publiceert elk jaar een Woningbouwmonitor met de meest relevante cijfers voor de woningbouwopgave in de provincie. De Monitor geeft inzicht in de stand van zaken op de woningmarkt, ontwikkelingen, trends en in welke mate de productie in de regio's nog aansluit op de afspraken die met de provincie gemaakt zijn in de Regionale Actieprogramma's Wonen. De peildatum is 1 januari 2014. Globaal gezien loopt de druk op de woningmarkt in het zuiden van Noord-Holland en in West-Friesland op omdat in die regio's de productie nog altijd achterblijft bij de behoefte. In de regio Alkmaar en in de Kop van Noord-Holland is dit niet het geval.

Een greep uit ons leveranciersregister

WoonConnect
Met WoonConnect brengt u uw woningvoorraad digitaal in kaart. Alle benodigde informatie is ...
Koston Nederland BV
Koston Isolatie, specialist in isolatie en energiebesparing ...
Isolatie Centraal
Isoleer uw woning extra voordelig ...