Maatschappelijk verantwoord procederen: digitale arbitrage bij huurincasso

Maatschappelijk verantwoord procederen: digitale arbitrage bij huurincasso

Gepubliceerd op:

Tempelman – de Niet gerechtsdeurwaarders zet steeds vaker digitale arbitrage in als alternatief voor de overheidsrechter bij incassoprocedures. Het scheelt enorm in de kosten en het is gebruiksvriendelijk. Gunstig dus voor alle procespartijen. Zeker als je dit afzet tegen de steeds maar stijgende griffierechten. Wij adviseren onze opdrachtgevers - waaronder meerdere woningcorporaties - dan ook om het DigiTrage-beding in de algemene voorwaarden of de huurovereenkomst op te nemen. Hierdoor kan deze opdrachtgever bij toekomstige (huur)geschillen gebruik gaan maken van dit aantrekkelijke alternatief.

Iedere woningcorporatie kent het: een (voormalige) huurder die de huur of een andere vordering ondanks meerdere betalingsverzoeken niet wil betalen. Uiteindelijk kom je dan in het gerechtelijk traject terecht. Het probleem hierbij is dat de kosten van een juridische incassoprocedure relatief hoog zijn, waardoor schuldeisers regelmatig afzien van procederen of schuldenaren worden geconfronteerd met een hoge kostenveroordeling. Met digitale arbitrage via Stichting DigiTrage wordt procederen weer aantrekkelijk, ook bij lagere vorderingen.

Stichting DigiTrage kent twee procedures, Standaard en Pro. De Standaard-procedure is inclusief een exequatur. Een procedure met exequatur houdt in dat je een verlof hebt van de overheidsrechter, waarmee je het vonnis van DigiTrage ook ten uitvoer kan leggen. Bij de Pro-procedure krijg je wel een bindend vonnis, maar het verlof wordt niet aangevraagd. Dat scheelt aanzienlijk in de kosten. Met Pro kan je een schuldenaar wel laten zien dat er een bindend vonnis is, maar je kunt er nog geen uitvoering middels executie aan geven. De opdrachtgever hoeft hierdoor pas kosten (voor de exequatur) te maken als het echt nodig is. Als de schuldenaar gehoor geeft aan het vonnis, heb je het exequatur immers niet nodig. Mocht de schuldenaar echter niet betalen, dan kan de schuldeiser alsnog (zelf) het exequatur bij de rechtbank aanvragen en zo een executoriale titel verkrijgen.

Zaken worden door de arbiters van Stichting DigiTrage behandeld en beoordeeld op basis van Nederlands recht en jurisprudentie. De juridische besluitvorming via DigiTrage vindt op exact dezelfde manier plaats als bij de overheidsrechter. De procedure is laagdrempelig en helder. Als een schuldeiser in het gelijk wordt gesteld, dan krijgt hij de vordering plus rente en (proces)kosten toegewezen. Die kosten kunnen in principe verhaald worden op de schuldenaar.

Het is een vereiste dat het DigiTrage-beding is opgenomen in de algemene voorwaarden of de huurovereenkomst van de verhuurder. Op die manier kom je met de huurder overeen dat in het geval van een betalingsgeschil, Stichting DigiTrage als geschilbeslechter bevoegd is. Het beding is zo opgesteld dat je een procedure ook via de overheidsrechter kan laten verlopen. De clausule beperkt de schuldeiser dus niet in zijn keuzevrijheid. Ideaal voor een partij die eerst eens voor een deel van zijn zaken ervaringen wil opdoen met DigiTrage.

Het DigiTrage-systeem werkt positief twee kanten uit, zowel voor de schuldeiser als de schuldenaar. Procederen is eenvoudig en de in het ongelijk gestelde partij hoeft dankzij DigiTrage minder proceskosten te vergoeden. Uiteindelijk kunnen beide partijen zo relatief voordeel (of minder nadeel) behalen. Maatschappelijk verantwoord procederen in incassozaken is hierdoor binnen handbereik.

Meer weten? Neem contact op met Wilma van Unen, commercieel directeur van Tempelman – de Niet Gerechtsdeurwaarders. Dit kan telefonisch op 0344-636 000 of via mail w.van.unen@tempelman-deniet.nl


https://www.woningcorporaties.nl/leveranciers/incasso/tempelman-de-niet-gerechtsdeurwaarders

Een greep uit ons leveranciersregister

NEH Shared Services
Wij ontzorgen al meer dan 65 woningcorporaties op het gebied van: cloudservices ...
Duco Ventilation & Sun Control
Duco, een toonaangevend producent in Europa van ventilatie- en zonweringsystemen ...
Strooming
Expert in legionellapreventie & geluid-, geur- en luchtonderzoek ...