Woonbond en Aedes willen geen verdere bezuiniging huurtoeslag

Gepubliceerd op:

De Nederlandse Woonbond en Aedes roepen de Tweede Kamer samen op om niet in te stemmen met de voorgestelde bezuiniging op de huurtoeslag. De bezuiniging die minister Blok eind augustus voorstelde, zal de meeste huurtoeslagontvangers gemiddeld 2,50 euro per maand kosten. Dit bedrag komt bovenop eerdere kortingen op de huurtoeslag, oplopend tot 27,44 euro per maand.

Huurders en woningcorporaties maken zich ernstig zorgen over de ontwikkeling van de betaalbaarheid van het wonen en de koopkracht van huurders. Als gevolg van het kabinetsbeleid neemt het aantal huishoudens dat afhankelijk is van huurtoeslag de laatste jaren steeds toe. Door de verhuurdersheffing zijn de huren gemiddeld ruim 9 procent gestegen sinds 2013. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer een derde van de huurders geld tekort komt voor de noodzakelijke uitgaven.

In het regeerakkoord staat dat de huurtoeslag intact blijft om woningen voor mensen met een laag inkomen betaalbaar te houden. Aedes en de Woonbond roepen de regering en de Tweede Kamer zich daaraan te houden en geen verdere bezuinigingen op de huurtoeslag door te voeren. Daarnaast pleiten ze samen voor maatregelen die de betaalbaarheid van huren garanderen.

Een greep uit ons leveranciersregister


Onze advocaten huur- en onroerend goedrecht adviseren en procederen over juridische kwesties...

Met veel ervaring verzorgen wij al sinds 1911 soepel het schadeherstel en schademanagement van onze relaties ...

Flynth is de grootste advies- en accountantsorganisatie voor het MKB ...