Regiecorporatie: ontzorgen en kostenreductie

Regiecorporatie: ontzorgen en kostenreductie

Gepubliceerd op:


Kostenbesparing is een actueel onderwerp in de sector geworden. Door alle heffingen moeten de corporaties enorm gaan bezuinigen. Daarbij zijn de kosten voor onderhoud en personeel de belangrijkst indicatoren.

Enkele recente berichten: 

“Uit het ‘Trendonderzoek woningcorporaties 2013’ van KPMG blijkt dat 70 procent van de bevraagde corporatiebestuurders van plan is om de komende acht jaar de bedrijfslasten met nog 25 procent te verminderen. De sector zou daarmee een kostenbesparing kunnen realiseren van 1,5 miljard euro. Om die bezuinigingen te realiseren, zullen de corporaties volgens KPMG hun ambities moeten bijstellen, zeer kritisch naar het onderhoud moeten kijken, scherp moeten inkopen en flink moeten schrappen in de personeelsformatie.”NUL20.nl

“Het terugdringen van de bedrijfslasten is kortom hot in de sector. Dat levert rapporten op als ‘De Nieuwe Woningcorporatie’, van Wooncorporatie Poort6 uit Gorinchem. Aan de hand van een uitgewerkte business¬case laten zij zien dat een slim georganiseerde woningcorporatie met 10.000 verhuureenheden op termijn 30 procent aan personeelslasten kan besparen.” NUL20.nl

Van Schöll Advies richt zich al jaren op het reduceren van de kosten gedurende de beheerscyclus van de woning. Dat betekent procesoptimalisatie en doelmatig inkopen. Hiermee zijn al mooie resultaten behaald. Ook voor het inrichten van de regiefunctie op het gebied van onderhoud, waardoor verregaande ontzorging door outsourcing mogelijk wordt, heeft Van Schöll Advies de nodige ervaring. Hiervoor zijn modellen ontwikkeld en is het eerste project gerealiseerd. Belangrijk is dat de corporatie weet wat ze gaat uitbesteden en op welke prestatie-indicatoren gemeten en gecontroleerd gaat worden. Het volgende model geeft inzicht in de opzet van het inrichten van de regiefunctie voor beheer en onderhoud.


In dit model wordt zichtbaar gemaakt welke onderdelen moeten worden ingevuld om op een goede manier de regiefunctie in te richten. Bij het inrichten van de regiefunctie is het van belang dat de corporatie te allen tijde eigenaar blijft van de gegevens over het onderhoud en de staat van het vastgoed. De corporatie moet ‘in control’ blijven. Op die manier wordt tevens geregeld, dat het werk door kan gaan ook als de relatie met de uitvoerende organisatie om wat voor reden dan ook wordt beëindigd. 

Van Schöll Advies heeft om de overgang naar een regiecorporatie te begeleiden verschillende diensten ontwikkeld. Van een haalbaarheidsstudie, via het begeleiden van de overdracht, tot het inrichten van het Service Level Management.

Mocht u hier meer over willen weten dan komen wij graag voor een gesprek bij u langs.
www.vanscholladvies.nl, info@vanscholladvies.nl, 0416-280880

Een greep uit ons leveranciersregister

Atlantic-Fujitsu
Biedt energiebesparende warmtepompen en aircosystemen aan, voor een gezond, duurzaam en comfortabel binnenklimaat ...
Van Lierop
Al meer dan 55 jaar dé specialist in het verdrijven van vocht en herstellen van hout ...
Zegwaard Rioolbeheer
Zegwaard Rioolbeheer werkt voor verschillende woningcorporaties onder het concept...