Outputgestuurd vastgoedbeheer: drie belangrijke trends!

Outputgestuurd vastgoedbeheer: drie belangrijke trends!

Gepubliceerd op:

Vastgoedbeheerders zijn volop bezig om te anticiperen op de noodzakelijke verduurzaming van hun portefeuille en het benutten van technische innovaties. Daardoor is er behoefte ontstaan aan andere analyses en rapportages van alle beschikbare onderhoudsinformatie. Maar ook kennis en ervaring over big data en business intelligence. Wat zijn de drie belangrijkste veranderingen?

Verschuiving van techniek naar business
De functie van vastgoedbeheerder binnen overheden en woningcorporaties is aan het verschuiven van techniek naar business. Omdat ze moeten voldoen aan toenemende regelgeving en vragen van andere afdelingen over bijvoorbeeld het rendement van geplande investeringen. Na decennialang op basis van een sociale verplichting en het technisch calculeren van onderhoudswerkzaamheden gebouwen en woningen te hebben geëxploiteerd, wordt er steeds meer naar 'marktwaarde' gekeken. Net als in de commerciële vastgoedsector.

Big data en business intelligence kennis
De toenemende businessfocus van vastgoedbeheerders heeft uiteraard ook gevolgen voor de benodigde kennis en vaardigheden. Als onderdeel van inspecties moet men de komende jaren bijvoorbeeld tevens informatie afkomstig van allerlei gebouwsensoren interpreteren en verwerken. Maar ook met tools voor big data-analyses en business intelligence kunnen werken. Er komt namelijk steeds meer data over vastgoed beschikbaar, die vanuit verschillende invalshoeken invloed gaat uitoefenen op de meerjarenonderhoudsbegroting en investeringsbeslissingen.

Differentiatie informatiebehoefte
Het marktgerichter denken binnen overheden en woningcorporaties, heeft zowel gevolgen voor de interne en externe informatiebehoefte, als het managen daarvan. Beide worden gedifferentieerder. Verder is het belangrijk dat alle beschikbare vastgoedinformatie vanuit meerdere behoeften te analyseren is en tussen verschillende IT-systemen uitwisselbaar. De basis daarvoor zit hem in de inrichting en flexibiliteit van de gebruikte software voor het maken van de jaarlijkse meerjaren- onderhoudsbegroting. Oftewel, de daarin aangemaakte kostenverdelingen en rapportages.

Outputgestuurd inrichten en rapporteren
Om flexibel te kunnen inspelen op een veranderende rapportagebehoefte voor vastgoedonderhoud, is het belangrijk de meerjarenonderhoudsbegroting beter af te stemmen op mogelijke outputvragen. Dat begint al bij de inrichting en differentiatie naar alle kostenposten en eindigt bij het vormgeven van verschillende rapportages. Bijvoorbeeld in de vorm van overzichtelijke dashboards. Omdat wij onze klanten daar graag bij helpen, daag ik vastgoedbeheerders uit de meest complexe rapportagevraag als testcase aan mij voor te leggen.

Alex van der Leer is werkzaam als accountmanager woningcorporaties bij Ibis (onderdeel van Brink Groep).

www.ibis.nl

Een greep uit ons leveranciersregister

Dura Vermeer Divisie Bouw & Vastgoed B.V.
Dura Vermeer richt zich op klanten met vraagstukken op het gebied van wonen, werken, mobiliteit ...
Wocozon
Wocozon maakt huurwoningen van woningcorporaties in heel Nederland groener en duurzamer ...
Sensus process management
BPM software voor Woningcorporaties ...