Vestia boekt flinke winst

Vestia boekt flinke winst

Gepubliceerd op:

Vestia heeft het jaar 2015 positief afgesloten met een operationeel jaarresultaat van 48 miljoen euro, 17 miljoen euro hoger dan begroot. Het jaarresultaat op marktwaardegrondslagen bedraagt 488 miljoen euro. Dit komt met name door waardevermeerdering van het vastgoed. Vestia werkt ruim drie jaar aan financieel herstel. De corporatie kwam in 2012 in financieel zwaar weer door grote tegenvallers.

Het jaarresultaat van Vestia over 2015 bedraagt 488 miljoen euro positief en komt hoger uit dan begroot in het Verbeterplan. Het positieve operationele resultaat van 48 miljoen euro is voor Vestia een belangrijke graadmeter voor herstel. Met getroffen schikkingen in zaken naar aanleiding van het derivatendebacle is 60 miljoen euro gerealiseerd. Verkopen en resultaten uit deelnemingen dragen voor  18 miljoen euro bij aan het jaarresultaat. Waardeveranderingen van het bezit en de embedded derivaten van Vestia zorgen voor een positief resultaat van 361 miljoen euro.

In 2015 vond - in verband met de lage rentestand - de voorlopig laatste grote complexmatige verkoop plaats aan Woonstad Rotterdam. De opbrengsten van deze verkoop van ruim 7.000 eenheden en de getroffen schikkingen met onder andere ABN AMRO zullen de komende vijf jaar besteed worden aan de noodzakelijke aflossing van leningen en het investeren in de waarde van het bezit. Vestia bereikte ook de doelstellingen ten aanzien van het beperken van haar bedrijfslasten. Deze dalende beweging is ingezet door per 1 januari 2016 een reorganisatie door te voeren.

Een greep uit ons leveranciersregister

CEDRAL
Jouw partner voor dak- en gevelmaterialen ...
Dutch Solar Systems
Dutch Solar Systems BV (DSS BV) is opgericht in 1998. Onze groothandel in duurzame ...
Daiwa House Modular Europe Jan Snel BV
Daiwa House Modular Europe Jan Snel BV is marktleider in de Benelux op het gebied van ...