Grip op de veiligheid van uw gasinstallaties

Grip op de veiligheid van uw gasinstallaties

Gepubliceerd op:

Als woningcorporatie bent u verantwoordelijk voor de veiligheid van de gasinstallaties bij uw huurders. De gasinstallatie omvat de gasverbruikstoestellen voor verwarming, warmtapwatervoorziening en/of koken, de gasbinnenleidingen, de rookgas-afvoersystemen en de voorzieningen voor verbrandingslucht-toevoer. De verantwoordelijkheid van de woningcorporatie omvat de veilige aanleg, het onderhoud en de tijdige vervanging van de gasinstallatie.

U sluit daarvoor passende contracten af met installateurs en onderhoudsbedrijven. Hierin worden eenduidige eisen over de kwaliteit van de te verrichten installatie- en onderhoudswerkzaamheden afgesproken. Ook wilt u deze bedrijven tijdens de uitvoering van het werk voortdurend ‘scherp’ houden. Dit kan bijvoorbeeld door het uitvoeren van steekproefsgewijze inspecties. Zo zorgt u ervoor dat u continu grip houdt op de veiligheid van de gasinstallaties bij uw huurders. Kiwa kan u hierbij ondersteunen.

Het begint met inzicht
Wij kunnen lopende contracten met installatie- en onderhoudsbedrijven beoordelen op basis van de  nationale regelgeving aangaande veiligheid van gasinstallaties in woningen en de geldende Nederlandse Praktijk Richtlijnen.

Hierbij wordt gekeken of de bedrijven bij nieuwe aanleg, dan wel onderhoud van gasinstallaties maximaal aandacht geven aan het veiligheidsaspect. Hiermee wordt een belangrijke basis gelegd voor het beoogde kwaliteitsverbeteringstraject.   

Scherp houden van installateurs en onderhoudsbedrijven
Onze Kiwa-experts beoordelen het gehele systeem: de ketel, de rookgas-afvoer, de verbrandingslucht-toevoer en de in het zicht gelegen gasbinnenleidingen. Als onderdeel van de inspectie van de ketel voeren we een CO-meting uit.

Door het uitvoeren van steekproefsgewijze beoordelingen van nieuw aangelegde of recent onderhouden gasinstallaties wordt bereikt dat het desbetreffende installatie- of onderhoudsbedrijf voortdurend oog houdt voor de kwaliteit van het werk.

Veiligheidsscan gasinstallaties per complex
Met deze methodiek kunnen wij het gastechnisch risiconiveau per afzonderlijk woningcomplex snel en vakkundig vaststellen. Hierbij wordt gekeken naar het type gastoestel, naar de opstelling van het toestel, naar de wijze van ventileren en naar het afvoersysteem (inclusief de uitmonding). Op basis van de resultaten wordt duidelijk hoe hoog het actuele risiconiveau is (hoog, gemiddeld of laag) en of direct ingrijpen noodzakelijk is.

Beoordeling veiligheid en conditie van rookgasafvoersystemen
Door bestudering van de technische documentatie van de rookgasafvoervoorzieningen van een complex (type rookgasafvoer, layout, toegepaste materialen, inspectie- en vervangingsstrategie) in combinatie met een steekproefsgewijze inwendige inspectie van een of meer rookgasafvoerkanalen onderzoeken we of er potentiële risico’s aanwezig zijn.

Daarnaast kunnen we de te verwachten restlevensduur van het rookgasafvoersysteem inschatten en u adviseren over eventuele vervanging. Verkeert het rookgasafvoersysteem nog in uitstekende staat geven wij advies over welke typen gastoestellen (VR, HR, open, gesloten, etc.) al dan niet op het systeem aangesloten mogen worden.

Beoordeling van gasinstallatieleidingen
De conditie van de gasbinnenleidingen in een wooncomplex is van groot belang. Indien er bijvoorbeeld stalen gasleidingen door een vochtige kruipruimte lopen, bestaat de kans dat deze op enig moment als gevolg van corrosie gaan lekken, zonder dat de gaslucht door de bewoners wordt opgemerkt. Hierbij is dan sprake van een hoog veiligheidsrisico.

Kiwa kan voor u de staat van de gasleidingen beoordelen. Indien nodig, kunnen gecorrodeerde leidingdelen worden uitgenomen voor verder laboratoriumonderzoek.

Meer informatie
Neem contact op met Veiligheid Gasinstallaties via vgi@kiwa.nl.


Een greep uit ons leveranciersregister

C3 Living
Een (t)huis voor iedereen...
Thercon
Heating. Cooling. Caring ...
AWB
AWB, onderdeel van de Vaillant Group ontwikkelt, vervaardigt en verkoopt totaaloplossingen ...