ACM wil meer concurrentie bij uitrol energiezuinige huurwoningen

ACM wil meer concurrentie bij uitrol energiezuinige huurwoningen

Gepubliceerd op:

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) adviseert de deelnemers in het project ‘De Stroomversnelling, om na de beginfase meer concurrentie toe te laten in deze renovatiemarkt. Binnen ‘De Stroomversnelling’ werken vier bouwbedrijven en zes woningbouwcorporaties samen aan het energiezuiniger maken van huurwoningen.

De ACM beoogt met dit advies de markt voor duurzaam en energiezuinig renoveren een sterkere impuls te geven. die het project open te stellen voor meer partijen. Op die manier krijgt duurzaam en energiezuinig renoveren een extra impuls. Het grotere aanbod van aanbieders zal de kosten voor huurders verlagen. In het project ‘De Stroomversnelling’ werken de vier bouwbedrijven en zes woningbouwcorporaties samen om bestaande huurwoningen, vooral uit de periode jaren ’50 tot en met de jaren ’70 van de vorige eeuw, energieneutraal te maken. Het principe is dat  huurders hun energiekosten aan de corporatie betalen. De corporaties investeren dat geld in de renovatie en bouwers leveren duurzaam gerenoveerde woningen zonder energiekosten. In de eerste fase willen de samenwerkende partners bij 1.000 woningen experimenteren met verschillende technieken en bouwwijzen. Ze gaan daarbij kennis en ervaringen uitwisselen om zo te komen tot uitgekristalliseerde concepten. Op termijn wil ‘De Stroomversnelling’ nog eens 110.000 huurwoningen energieneutraal renoveren. De ACM vindt dat zeker na de eerste fase ook andere bedrijven de ruimte moeten krijgen om aan te haken. De woningcorporaties moeten daardoor meer keuze krijgen in het aanbesteden van hun opdrachten. Ook zal het ertoe leiden dat de prijzen van de renovatiewerkzaamheden zullen dalen. Dat voordeel zou dan weer doorgerekend kunnen worden naar de huurders.

ACM geeft dit advies over ‘De Stroomversnelling’ vanuit de gedachte dat er eerlijke concurrentieverhoudingen moeten zijn tussen dienstverleners in de woningmarkt, maar ook vanuit het oogpunt dat er vanuit de Mededingingswet duidelijkheid moet zijn over de verhoudingen in de markt van duurzaamheidsinitiatieven.

Bron: acm.nl

Een greep uit ons leveranciersregister

Van Scholl Advies
Het optimaliseren van bedrijfsprocessen, met als doelstelling het verhogen van ...
IsoBouw Systems BV
IsoBouw onderzoekt continu wat echt werkt in de praktijk. Door goed naar de markt te luisteren, is IsoBouw als geen ander ...
Vaillant Group Netherlands B.V.
Vaillant is een internationale marktleider op het gebied van verwarmings- en ventilatietechnologie ...