Kabinet wil betaalbaar aanbod vrije huursector

Kabinet wil betaalbaar aanbod vrije huursector

Gepubliceerd op:

Het kabinet wil op de huurmarkt werken aan een beter betaalbaar aanbod van huurwoningen in zowel de sociale- als vrije huursector. Dat staat in de begroting van de minister voor Wonen en Rijksdienst die bij de Tweede Kamer is ingediend.

Veel mensen wachten op een sociale huurwoning. Om de doorstroming te stimuleren blijft voor scheefwoners een hogere huurverhoging mogelijk. De kwaliteit van de woning mag een rol spelen bij de hoogte van de huurverhoging. Gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties kunnen daarover afspraken maken.

De huurstijgingen vallen in 2017 gemiddeld genomen lager uit. Het totaal aan huurinkomsten van een woningcorporatie mag gemiddeld met niet meer stijgen dan de inflatie plus 1 procent. Het optrekken van de huur bij een nieuwe verhuring telt mee bij het plafond. De soms grote verschillen in huurprijs tussen oude en nieuwe huurcontracten nemen zo geleidelijk af. Dit moet de doorstroming bevorderen.

De huurtoeslag gaat volgend jaar voor vrijwel iedereen met 10,50 euro per maand omhoog. Het kabinet draagt zo bij aan het op peil houden van de koopkracht van de laagste inkomensgroepen. Verhuurders in gebieden met druk op de woningmarkt die relatief goedkope sociale huurwoningen laten bouwen, krijgen een korting op de verhuurderheffing.

Naar huurwoningen in het middensegment van de vrije sector is veel vraag. De ingezette hervormingen op de huurmarkt stimuleren beleggers daarin te investeren. Het kabinet bereidt een wetswijziging voor waardoor gemeenten in bestemmingsplannen gebieden exclusief kunnen aanwijzen als plek voor huurwoningen in het middensegment. Verder neemt het rijk met `samenwerkingstafels' het initiatief om met ontwikkelaars en gemeenten te overleggen over het aanbod aan huurwoningen in het middensegment.

Op korte termijn wordt voor de regio's het Amsterdam en Utrecht het woningwaarderingsstelsel (`puntensysteem') gewijzigd. Anders dan nu het geval is, kunnen nieuwe studio's en kleine appartementen gemakkelijker in de vrije sector worden verhuurd. Verder worden de regels versoepeld voor de verkoop van sociale huurwoningen die gezien hun kwaliteit ook als vrije sector huurwoning verhuurd mogen worden.

Een greep uit ons leveranciersregister

Nufris
Experts in uitzonderlijke schoonmaak ...
Breijer Daktechniek
Het spreekt voor zich dat een dak uw vastgoed en diens gebruikers bescherming biedt ...
Flynth
Flynth is de grootste advies- en accountantsorganisatie voor het MKB ...