Inspirerende ondertekening van nieuw contract tussen SCW en NEH

Inspirerende ondertekening van nieuw contract tussen SCW en NEH

Gepubliceerd op:

Tijdens een inspirerende contractondertekening hebben woningcorporatie SCW uit Tiel en ICT dienstverlener NEH uit Leusden hun samenwerking verlengd tot 2022. “Organisch gaan wij de toekomst stapje voor stapje tegemoet, met NEH als strategisch partner”, aldus directeur-bestuurder van SCW, Herman Suijdendorp.

“Kun je mij het verhaal over jullie visie, een landelijk ICT-platform voor woningcorporaties, nog eens uitleggen?” Deze vraag van Suijdendorp vormde de basis van een inspirerend samenzijn. Jan Pieter Cleveringa, algemeen directeur van NEH, vertelde over de visie 2020 van NEH waarbij verregaande standaardisatie en samenwerken resulteren in blijvende bedrijfskostenverlagingen.

“Een intrigerende visie”, aldus Suijdendorp. “In deze opzet houden jullie de menselijke maat en regie intact. Niet alleen maar cloud en ICT. Mensen bepalen de waarden en normen en ICT moet helpen om deze doelen te bereiken. Heel goed.”

Ontwikkelingen en haar gevaren
Dat de wereld in een razend tempo verandert beseft Suijdendorp heel goed. Van de aansluitende gevaren en de verantwoordelijkheid die SCW moet nemen op het gebied van informatiebeveiliging is de directeur-bestuurder ook goed op de hoogte: “Informatiebeveiliging is geen core business voor ons, maar het is wel van groot belang om onze core business uit te kunnen voeren. Dit is geen ICT-probleem, het is een bestuurskwestie.”

“Bij SCW moeten we een omgeving creëren waarin mensen een fout DIRECT durven te melden. Dit stelt ons namelijk in staat om direct te acteren en zo de schade te beperken. In de strategische samenwerking met NEH zijn wij hier goed mee bezig.”

Het strategisch partnerschap tussen SCW en NEH hoopt Suijdendorp de komende jaren dan ook verder uit te breiden: “We zitten in een tijd van onzekerheid. Vanuit wederzijds vertrouwen en strategisch partnerschap moeten we elkaar helpen. Jullie missie, visie en kernwaarden spreken met de blik op de toekomst erg aan. Het fijne is dat dit bij NEH niet alleen woorden zijn, maar ook echt daden. Jullie helpen om écht te kunnen ontzorgen.”

Over SCW Tiel
SCW zorgt voor kwalitatief goede en duurzame woningen voor mensen die niet in hun eigen woonbehoefte kunnen voorzien. We kijken daarbij verder dan de woning en nemen ook verantwoordelijkheid om te werken aan leefbare en vitale wijken en buurten. Met 40 medewerkers heeft Stichting Christelijke Woningcorporatie uit Tiel circa 4.000 eenheden in beheer.

Over NEH Shared Services
NEH bestaat 20 jaar en ontzorgt met dochteronderneming NEH Shared Services sinds 2004 meer dan 50 woningcorporaties middels outsourcing van de ICT. Ruim 80 medewerkers ondersteunen corporaties en hun medewerkers met onder andere Kantoorautomatisering in de Cloud, gebruikersondersteuning, back-up, replicatie en uitwijk, informatiebeveiliging en informatiemanagement. Vanuit haar ervaring met 7 primaire pakketten, meer dan 400 verschillende applicaties en de dagelijkse ondersteuning van duizenden corporatiegebruikers is NEH de meest ervaren ICT-partner voor elke woningcorporatie.

Een greep uit ons leveranciersregister

SKK Kozijnwacht B.V.
Serviceorganisatie voor Dagelijks, Planmatig en Preventief Kozijnonderhoud ...
Smart Twin
Smart Twin helpt met het toekomstbestendig beheer van de vastgoedportefeuille ...
NEH Shared Services
Wij ontzorgen al meer dan 65 woningcorporaties op het gebied van: cloudservices ...