Woningcorporaties halen energiedoelstelling niet

Woningcorporaties halen energiedoelstelling niet

Gepubliceerd op:

Woningcorporaties slagen er niet in om hun woningen voldoende energiezuinig te maken. Dat blijkt uit onderzoek van Finance Ideas. De corporaties spraken vijf jaar geleden af dat alle corporatiewoningen in 2020 gemiddeld energielabel B moeten hebben. Financieel adviseur Finance Ideas schrijft echter in haar onderzoeksrapport dat de woningcorporaties deze doelstelling naar verwachting pas in 2030 behalen.

In opdracht van branchevereniging voor woningcorporaties Aedes onderzocht Finance Ideas de meerjarige investeringsplannen en de geplande renovaties van corporaties. Hieruit komt naar voren dat, als de corporaties de afgesproken doelstellingen willen halen, zij twee keer zoveel moeten renoveren en minimaal 5,9 miljard extra moeten investeren in het energiezuiniger maken van het woningaanbod.

Slechts 35% haalt doelstelling
Volgens de huidige vooruitzichten halen slechts 117 van de 334 onderzochte corporaties de doelstelling om in 2020 een woningvoorraad met gemiddeld energielabel B te hebben. De corporaties hebben in totaal 2,3 miljoen woningen in bezit; dertig procent van de totale woningmarkt. Deze sociale huishoudens stoten, in combinatie met alle andere Nederlandse huishoudens, jaarlijks grofweg 4 ton aan CO2 uit.

Verduurzaming grote steden valt zwaar
Om deze reden besloten corporaties in 2013 om hun plannen op te nemen in het Energieakkoord. Het idee was dat als woningcorporaties erin slaagden om hun woningaanbod te verduurzamen naar energielabel B, in ieder geval een derde van de woningmarkt minder vervuilend was. In de praktijk valt het energiezuiniger maken van woningen in grote steden de corporaties zwaar. Hier staan veel oudere woningen, waarvoor corporaties niet de financiële middelen hebben om de benodigde renovaties door te voeren.

Reden voor vertraging
Voor de gehele sector, ruim tachtig procent, is geldgebrek geen probleem. Onderzoekers wijzen er echter op dat als er volop verduurzamingen worden doorgevoerd, andere verplichtingen zoals het bijbouwen van extra (sociale huur)woningen en huurmatiging in het nauw komen. “De afgelopen jaren hebben corporaties zich vooral beziggehouden met de nieuwe Woningwet en de daarbij behorende ingrijpende reorganisaties”, aldus Aedes-voorzitter Marnix Norder. “Het verduurzamen kwam zo op een lager pitje terecht. Maar nu zie ik dat corporatiebestuurders er goed van doordrongen zijn dat verduurzamen een belangrijk agendapunt is.”

Alles op alles
Norder denkt dat corporaties door alles op alles te zetten de doelstelling in het Energieakkoord in 2021 gaan halen en niet in 2030, zoals onderzoekers voorspellen.  “Wij denken dat we dit kunnen.” Toch geeft Norder toe dat dit niet eenvoudig zal worden. Corporaties hebben nog steeds te maken met verhuurdersheffing, waarmee ze de staatskas jaarlijks met 1,7 miljard spekken. “Dat helpt natuurlijk niet mee. Het beperkt de ruimte om te investeren in verduurzaming.”

‘Schrap eis 70%’
Wat ook niet meehelpt is de eis dat minimaal 70% van de bewoners van een appartementencomplex in moet stemmen voordat corporaties mogen renoveren. “Als corporaties de bewoners kunnen garanderen dat hun totale woonlasten (kale huur en energiekosten) niet omhoog gaan, dan vind ik dat die eis van 70 procent niet nodig is”, zegt Norder.

Extra geld
Als het de woningcorporaties lukt om in 2021 op de meeste woningen energielabel B te plakken, dan zal het volgens Norder lastig worden om een andere doelstelling in het Energieakkoord nog te halen. “In 2050 moeten alle woningen net zoveel energie opwekken als dat ze verbruiken. Dat betekent dat er grotere ingrepen nodig zijn. Willen corporaties dat kunnen doen, dan moet er echt extra geld bij. Anders redden we het niet.”

Bron: Trouw.

Een greep uit ons leveranciersregister

Wocozon
Wocozon maakt huurwoningen van woningcorporaties in heel Nederland groener en duurzamer ...
Intratone
Een systeem dat staat voor veiligheid, gemak en comfort in één...
Solar Concept
Wij voorzien de klant van het beste totaalconcept op het gebied van zonnepanelen ...