Fusieplannen Vecht en Omstreken met Wonen Wijdemeren

Fusieplannen Vecht en Omstreken met Wonen Wijdemeren

Gepubliceerd op:

Woningbouwvereniging Wonen Wijdemeren uit Loosdrecht en Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken uit Breukelen hebben een intentieovereenkomst tot fusie ondertekend.

Op 8 december hebben de algemene ledenvergaderingen van de beide woningcorporaties hierover vergaderd. De beide ledenvergaderingen zijn tot de conclusie gekomen dat het verstandig is om te bezien of de beide woningbouwverenigingen eind volgend jaar kunnen fuseren.

Er zijn verschillende motieven voor de fusie:
  • ­ De beide Woningbouwverenigingen passen qua opvattingen goed bij elkaar en werken aan dezelfde doelen en in een aangrenzend/overlappend werkgebied
  • Samen zijn de verenigingen beter in staat om goede dienstverlening te blijven garanderen
  • Het is voor kleine corporaties steeds moeilijker om tegen aanvaardbare kosten te kunnen voldoen aan de steeds verder uitdijende regels die van toepassing zijn op de woningcorporaties en te voldoen aan de eisen van goede corporate governance en van de externe toezichthouder (Woonautoriteit).
De beide Woningbouwverenigingen zijn financieel gezond.
Een aantal afspraken zijn reeds vastgelegd:
  • De kantoren in Loosdrecht en in Breukelen blijven open voor klanten
  • De geplande onderhoudsprojecten en nieuwbouwprojecten worden uitgevoerd
  • Het huurbeleid wordt op elkaar afgestemd.
Het komende jaar gaan de beide verenigingen het hoe en wat van de fusie verder uitwerken en gaan zij een zorgvuldig proces van besluitvorming doorlopen. Bij dat proces worden de belanghouders betrokken.

Als dat proces goed verloopt dan willen de beide verenigingen op 31 december 2016 fuseren.

Een greep uit ons leveranciersregister

Breijer Ventilatietechniek
Goede ventilatie is onmisbaar voor een gezond binnenmilieu. Breijer Ventilatietechniek is al meer dan 25 jaar ...
WTW
Bij WTW bieden we data- en kennisgedreven oplossingen op het gebied van mensen, risico en kapitaal ...
Aon
Dragen wat je kunt, verzekeren wat je moet ...