Overeenkomst voor het oplossen grote problemen woningmarkt

Overeenkomst voor het oplossen grote problemen woningmarkt

Gepubliceerd op:

Om een einde te maken aan de grote problemen op de woningmarkt, staan marktpartijen en overheden op het punt een overeenkomst te sluiten. Het belangrijkste doel van dit monsterverbond: de woningbouw aanjagen. Zo'n beetje alle partijen die betrokken zijn bij de woningbouw doen mee, van investeerders tot bouwers, van ontwikkelaars tot woningcorporaties.

Onder regie van minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken zijn alle problemen in kaart gebracht in een gezamenlijke woonagenda. Binnenkort praat het kabinet over dit document om zo snel mogelijk een akkoord van alle partijen te krijgen. Zij gaan samenwerken aan oplossingen.
Op dit moment is de woningmarkt oververhit:
  • De prijzen van zowel koop- als huurwoningen rijzen de pan uit.
  • Starters hebben grote moeite om een betaalbaar huis te bemachtigen.
  • De afgelopen jaren is er als gevolg van de crisis veel te weinig gebouwd.
  • Het tekort aan woningen loopt nog steeds op tot 200.000 volgend jaar.
  • Gevolg is dat de prijzen blijven stijgen.
Direct na haar aantreden als minister van Binnenlandse Zaken heeft Ollongren besloten een regierol op zich te nemen. Formeel gaan gemeenten en provincies over woningbouwplannen en heeft de minister er niks mee te maken. Maar omdat de markt volledig is vastgelopen besloot de minister zich er toch mee te bemoeien en een ondersteunende rol te spelen. Zij heeft alle partijen bij elkaar gebracht en een soort monsterverbond gecreëerd.
De woonagenda zet grofweg in op drie dingen
  1. Versnellen van woningbouwplannen om tekorten weg te werken
  2. Betaalbaar houden van koop- en huurwoningen
  3. Beter benutten van de bestaande woningvoorraad
De Woonagenda moet worden gezien als een startdocument dat de problemen in kaart brengt maar nog geen concrete oplossingen geeft. De betrokken partijen zijn hier nog over in gesprek. Zo willen de projectontwikkelaars verenigd in de Neprom tot 2030 een miljoen woningen bouwen, maar daar is nog geen overeenstemming over.

Ook wat voor soort huizen gebouwd zouden moeten worden, is nog niet geen uitgemaakte zaak. De Neprom pleit voor appartementen en eengezinswoningen, veel gemeenten willen vooral inzetten op appartementen.

Een ander nog lopend discussiepunt is waar die huizen moeten komen, op binnenstedelijke locaties of ook aan de randen van gemeenten. De Neprom stelt voor om die discussie helemaal los te laten en vast te stellen dat beide nodig zal zijn. Volgens de Neprom werkt de discussie alleen maar verlammend. Gevolg is wel dat dan ook geld moet worden gereserveerd voor openbaar vervoer naar uitbreidingslocaties.

Onderdeel van het uiteindelijke akkoord tussen de partijen moet ook een nieuwe afspraak zijn over matiging van de huren van huizen van woningcorporaties. De vereniging van corporaties Aedes en de huurdersvereniging Woonbond hadden hierover al een afspraak, maar die loopt af. Daarom moet er een nieuwe komen.

Het is de bedoeling dat de betrokken partijen nog voor de zomer concrete afspraken maken voor het oplossen van de problemen op de woningmarkt.

Bron: RTLnieuws.nl

Een greep uit ons leveranciersregister

SmartDocuments
SmartDocuments is van de grond af aan gebouwd om de documentcreatie te automatiseren ...
Midglas
Met veel ervaring verzorgen wij al sinds 1911 soepel het schadeherstel en schademanagement van onze relaties ...
Bruynzeel Keukens
Bruynzeel Keukens: marktleider in keukens op de zakelijke markt ...