Blok start consultatie over nieuwe opzet corporatiestelsel

Blok start consultatie over nieuwe opzet corporatiestelsel

Gepubliceerd op:

Minister Blok (Wonen) heeft de plannen voor een vernieuwde inrichting van het corporatiestelsel ter consultatie voorgelegd aan onder andere woningcorporaties (Aedes). In de voorstellen worden taken en werkgebied van woningcorporaties beter afgebakend, krijgen gemeenten een belangrijker stem en wordt het toezicht verstevigd.

In het regeerakkoord staat dat corporaties zich weer primair gaan richten op hun kerntaak: het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen en het daaraan verbonden maatschappelijk vastgoed. Een duidelijke taakafbakening moet voorkomen dat corporaties in commerciële projecten stappen.

In de plannen moet een corporatie zich administratief of juridisch splitsen in twee aparte bedrijfsonderdelen. In de eerste tak worden de zogeheten Diensten van Algemeen Economisch Belang uitgevoerd (DAEB): de kerntaken waarvoor via geborgde leningen staatssteun gegeven wordt. In de tweede tak worden alle 'niet-DAEB-activiteiten' ondergebracht zoals de geliberaliseerde en een deel van de te liberaliseren huurwoningen, winkels en bedrijfspanden. Deze activiteiten moeten binnen een redelijke termijn marktconform worden geherfinancierd.

De minister stelt voorwaarden aan nieuwe niet-DAEB-activiteiten. Die zijn in bepaalde omstandigheden toegestaan, als zij bijdragen aan de uitvoering van de kerntaak. Het toezicht op de corporatiesector wordt in de voorstellen verder versterkt. Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW), dat met de staat als achtervang corporatieleningen toetst en borgt, krijgt een grotere rol bij saneringen van woningcorporaties. Het financieel toezicht wordt omgevormd tot een onafhankelijke rijksdienst onder ministeriele verantwoordelijkheid. Blok stelt de plannen na de consultatieronde definitief vast.

Een greep uit ons leveranciersregister

Valprevent BV
Valprevent adviseert, ontwerpt, installeert en onderhoudt valbeveiliging voor de meest uiteenlopende toepassingen ...
Storingservice.nl
Storingservice.nl - uw partner bij storingen en calamiteiten ...
Unexus
Unexus ontwikkelt intelligente omnichannel software die alle communicatie afhandelt & aflevert bij de juiste personen ...