Gemeenten willen streep door hoge belastingdruk corporaties

Gemeenten willen streep door hoge belastingdruk corporaties

Gepubliceerd op:

De Vereniging Nederlandse Gemeenten maakte bekend dat gemeenten zich ernstige zorgen maken over de oplopende belastingdruk voor woningcorporaties. Dit heeft te maken met de invoering van de ATAD-richtlijn (Anti-Tax Avoidance Directive). De ATAD zal de woningcorporaties ca. 300 miljoen Euro per jaar gaan kosten. 

Deze lastenverzwaring komt bovenop de verhuurderheffing, de belasting voor de sociale huursector, die de komende jaren oploopt tot zo'n twee miljard per jaar.

ATAD-richtlijnen
De ATAD-richtlijn is door de Europese Unie gemaakt om constructies tegen te gaan waarbij internationale bedrijven minder vennootschapsbelasting hoeven te betalen. Hiervoor wordt de renteaftrek over leningen die kan worden opgevoerd, verlaagd. Voor het einde van dit jaar moet het kabinet de ATAD-richtlijn omzetten in Nederlandse regels voor de vennootschapsbelasting (vpb). Woningcorporaties zijn vpb-plichtig. Corporaties hebben veel leningen op hun huizen. Als via de ATAD de renteaftrek straks beperkt zou worden, gaan woningcorporaties door de vele leningen dus veel extra vpb betalen.

Oproep aan het kabinet
Het kabinet kan er ook voor kiezen de ATAD zo in te voeren dat deze maatregel niét van toepassing is op de corporaties. Corporaties zijn namelijk geen internationale ondernemingen De gemeenten dringen er bij het kabinet op aan om corporaties uit te sluiten voor deze belastingontwijkende maatregel. In de praktijk betekent dit voor corporaties een boete op leningen voor de hoognodige investeringen. Er liggen immers forse gezamenlijke ambities op het terrein van het klimaat en de energietransitie, nieuwbouw én betaalbaarheid.

Huurders en woningzoekenden betalen de rekening
De Woonbond deelt de kritiek van de gemeenten op de hoge heffingen voor de sociale huursector. Uiteindelijk zijn het de huurders en woningzoekenden die hiervoor de prijs betalen. De woonlasten in de sociale huursector zijn voor veel huurders al onbetaalbaar en moeten omlaag.  Er moet veel nog gebouwd worden om het tekort aan betaalbare huurwoningen weg te werken. Het is niet reëel tegelijkertijd de sociale huursector met steeds hogere heffingen op te zadelen. Daarnaast moeten de komende jaren veel woningen verduurzaamd worden, waarbij het kabinet corporaties vraagt om het voortouw te nemen. Dat leidt tot hoge kosten die niet ook nog eens op huurders mogen worden afgewenteld. Bij het klimaatakkoord is dan ook nadrukkelijk gesteld dat de verhuurderheffing gehalveerd moet worden. Wat de Woonbond betreft zou de verhuurderheffing helemaal worden afgeschaft.

Bron: www.woonbond.nl

Een greep uit ons leveranciersregister

Solar Concept
Wij voorzien de klant van het beste totaalconcept op het gebied van zonnepanelen ...
Total Wall
Onze passie is het mooi en duurzaam herstellen van gevels en panden ...
ista Nederland B.V.
ista Nederland is marktleider en gespecialiseerd in het meten en afrekenen van het individuele ...