Wocozon ondersteunt corporaties bij verduurzamen woningen

Wocozon ondersteunt corporaties bij verduurzamen woningen

Gepubliceerd op:

De Woonbond heeft recent het advies aan corporaties gegeven om met goede voorstellen voor huurders te komen. Zoals renovaties die leiden tot lagere woonlasten, meer woongenot en energiezuinige woningen. Mede door de verlaging van de heffingskorting op energiebelasting hebben huishoudens vanaf begin 2019 minder te besteden. Met de totaaloplossing van Wocozon kunnen we gezamenlijk voorzien in de lagere woonlasten, simpel door het plaatsen van zonnepanelen.

Om een invulling te geven aan de belangrijkste doelstelling van de woningcorporaties: betaalbaar wonen voor haar huurders, is veel geld gemoeid, echter dat geld heeft niet elke corporatie voorhanden. Er moeten ook meer nieuwe woningen bijgebouwd worden en oudere woningen worden gesloopt, opgeknapt en verduurzaamd. Al met al zijn dat forse uitgaven die een flink gat slaan in het budget.
Het voordeel dat Wocozon biedt is dat zij geen winstdoelstelling heeft maar het maatschappelijk doel om zelf opgewekte zonnestroom bereikbaar te maken voor zo veel mogelijk huurders. Daarnaast biedt Wocozon de oplossing bij vooraf gefinancierde zonnepanelen op nieuwbouw. Corporaties met (nog) voldoende financiersruimte kunnen gebruiken maken van de schaalvoordelen, de tot in detail uitgewerkt processen en afwezigheid van winstdoelstelling van Wocozon en zo hun bewoners voorzien van duurzame energie via zonnepanelen.

Voor woningcorporaties staat de deur open om met Wocozon in gesprek te gaan. Wocozon heeft inmiddels voor bijna 30 woningcorporaties zonnestroominstallaties gerealiseerd. Voor Wocozon zijn de corporaties geen klanten, maar samenwerkingspartners. We slaan de handen ineen om samen de sociale huursector te verduurzamen en de meest kwetsbare groepen in onze samenleving de helpende hand te bieden. De volledige financiering door BNG Bank, Meewind en regionale energiefondsen wordt door Stichting Wocozon aangewend voor de plaatsing van zonnepanelen op woningen van woningcorporaties. Een bijkomend voordeel van het plaatsen van zonnepanelen hierbij is dat door de grote zichtbaarheid van de zonnepanelen en het delen van financiële voordelen met sociale huurders, het draagvlak voor verduurzaming binnen de corporatiesector verhoogd kan worden. Wocozon zal ook dit jaar, net als in voorgaande jaren geen indexatie toepassen op de kWh prijzen voor de contracten die per kWh worden afgerekend. Dus geen prijsverhoging voor de huurders, maar juist meer voordeel mede doordat de heffingskorting drastisch verlaagd is voor alle huishoudens.

Met Wocozon is zonne-energie ook voor bewoners van sociale huurwoningen eenvoudig, duurzaam en voordelig.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot Roland van der Klauw, Algemeen Directeur Wocozon of Annette Stolze, Communicatiemanager beiden bereikbaar via T. 085 744 10 58.

Een greep uit ons leveranciersregister

Bruynzeel Keukens
Bruynzeel Keukens: marktleider in keukens op de zakelijke markt ...
Spectrus B.V.
Spectrus Licht & Advies gaat verder dan alleen verlichting ...
Econtro
Het merkonafhankelijke platform voor beheer, monitoring en energiesturing ...