Aantal woningen Brabant gegroeid

Aantal woningen Brabant gegroeid

Gepubliceerd op:

In 2013 zijn er 9.800 woningen in Brabant bijgekomen, de grootste toename sinds 2009. Doordat in 2013 minder woningen dan in voorgaande jaren in aanbouw zijn genomen zal de groei in 2014 lager uitkomen. Dat blijkt uit provinciale inventarisaties van de gemeentelijke woningbouwontwikkelingen in het afgelopen jaar.

Ruim 50% van de Brabantse groei in 2013 komt op het conto van de 5 grote steden. Vooral in Tilburg lag de groei met 2.000 woningen (+2,2%) duidelijk boven het Brabants gemiddelde (+0,9%). Dit hangt samen met de oplevering van een aantal studentenhuisvestingscomplexen. Ook Eindhoven en Breda kenden een relatief sterke groei (+1,4%) met respectievelijk 1.400 en 1.100 woningen.

Anders dan door nieuwbouw groeide de woningvoorraad in 2013 ook sterk door zogenoemde 'toevoegingen anderszins' (+1.250). Ook hier domineren de grote steden het beeld; zo werden alleen al in Eindhoven 700 woningen 'anderszins' aan de voorraad toegevoegd, voornamelijk door het ombouwen van kantoren. Ten slotte speelt ook de geringe sloop van woningen een rol bij de sterkere groei. Lag de sloop de laatste jaren gemiddeld genomen zo tussen de 1.500 en 2.000 woningen, in 2013 waren dit er nog geen 1.000. Op 1 januari 2014 telde Brabant 1.060.000 woningen.

Voor het aantrekken van de nieuwbouwproductie is het belangrijk, dat vraag en aanbod goed op elkaar aansluiten. Als gevolg van de veranderde oriëntatie van de woonconsument - meer richting huur en goedkopere koop - is deze aansluiting nog niet altijd voldoende, al worden woningbouwplannen hier in de feitelijke bouwpraktijk van alledag wel steeds meer op aangepast. Wat de bouw van huurwoningen betreft speelt ook de onzekerheid omtrent het investeringsvermogen van woningbouwcorporaties een rol.

De provincie en gemeenten bespreken twee keer per jaar de ontwikkelingen in de woningbouw in de regionale ruimtelijke overleggen. Daarbij kijken zij op regionaal niveau of de woningbouwprogramma's aangepast moeten worden. Naast het aantal woningen waaraan behoefte is, kijken zij ook nadrukkelijk naar het type woning. Een belangrijke ontwikkeling die voor de Brabantse volkshuisvesting eraan komt, is de extramuralisering van de zorg. In toenemende mate zullen ouderen zelfstandig blijven wonen.

Een greep uit ons leveranciersregister

Revoort Slopen & Saneren
Revoort maakt ruimte voor Woningcorporaties ...
Ibis Power
Hernieuwbare energie voor de mensen ...
Breijer Schilders & Gevelonderhoud
Uw vastgoed in de gewenste conditie houden. Daar gaat het om bij schilderwerk en gevelonderhoud ...