NVM: corporatiewoningen niet ver onder de kostprijs aanbieden

NVM: corporatiewoningen niet ver onder de kostprijs aanbieden

Gepubliceerd op:

De verkoop van corporatiewoningen is een goede zaak, maar de transacties moeten geleidelijk plaatsvinden en niet zwaar onder de kostprijs worden aangeboden. Dat stelt de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). NVM reageert op een studie van de Amsterdam School of Real Estate (ASRE) naar de invloed van corporatieverkopen op de Nederlandse koopwoningenmarkt.

ASRE heeft onderzocht in welke mate het aantal corporatieverkopen invloed heeft op de transactieprijs van reguliere koopwoningen. De hoofdconclusie van ASRE is dat corporatieverkopen op dit moment een beperkt prijseffect hebben op de reguliere koopwoningenmarkt. “Dat laat zien dat in de huidige situatie, waarbij er geen sprake is van grootschalig corporatie-aanbod, beide markten goed naast elkaar kunnen werken”, aldus NVM-voorzitter Ger Hukker. “Het is wel zaak dat het op deze gecontroleerde manier blijft gaan. Want als corporaties in grotere getale huizen tegen lagere prijzen in de markt gaan zetten, dan vrees ik wel dat het de reguliere koopwoningmarkt aantast.”

De nabijheid van corporatieverkopen heeft volgens ASRE een klein negatief effect op de transactieprijs van reguliere koopwoningen. “De invloed is op het eerste gezicht beperkt”, stelt onderzoeker en hoogleraar Johan Conijn. “Verkopers van reguliere woningen krijgen gemiddeld 0,9% minder als in de buurt de eerste corporatieverkoop plaatsheeft, en slechts 0,4 % voor elke aanvullende corporatieverkoop.” Dit leidt voor heel Nederland over de periode 2005-2013 tot een gemiddeld verlies van 3.373 euro per verkochte reguliere woning. Conijn: “Bij goedkopere huizen, met een transactieprijs tot 175.000 euro, hebben corporatieverkopen echter geen enkel negatief effect.”

De invloed van corporatieverkopen op de transactieprijzen van reguliere koopwoningen verschilt tussen gemeenten, concludeert ASRE. “In de meeste gemeenten is sprake van een beperkt negatief effect”, stelt Conijn. “Dat geldt met name voor gemeenten waar corporaties meer woningen met een hogere korting hebben verkocht.” In een aantal gemeenten ziet ASRE dat er sprake is van geen of zelfs een licht positief effect.

Een greep uit ons leveranciersregister

Icynene Europe
Een Canadees bedrijf gespecialiseerd in gespoten thermische isolatie ...
NVT Onderhoudsgroep
NVT Onderhoudsgroep is de ideale combinatie voor vastgoedonderhoud. Van dak tot vloer ...
SmartDocuments
SmartDocuments is van de grond af aan gebouwd om de documentcreatie te automatiseren ...