Brandveiligheid ouderen vraagt meer aandacht

Brandveiligheid ouderen vraagt meer aandacht

Gepubliceerd op:

Brandweer Nederland vraagt de Tweede Kamer om de brandveiligheid bij ouderen die zelfstandig thuis wonen te verbeteren door daar gericht beleid op te voeren. Ouderen maken meer kans om met brand in huis te maken te krijgen dan de gemiddelde Nederlander. De groep ouderen wordt alsmaar groter, de risico’s nemen toe en de weerbaarheid neemt juist af.

Volgens een onderzoek van De Brandweeracademie van het Instituut Fysieke Veiligheid worden ouderen drie keer zo vaak slachtoffer van brand dan de gemiddelde Nederlander. Door hun fysieke beperkingen en mentale achteruitgang zijn ze er vaak minder alert op en lopen ze ook nog eens grotere risico’s. Vooral in de eigen woonomgeving is het risico van brand groot. Nu Nederland vergrijst en steeds meer ouderen zelfstandig thuis blijven wonen, neemt het gevaar van brand en de gevolgen daarvan toe. Brandweer Nederland vindt dat de overheid meer moet doen om dat te voorkomen, door preventieve maatregelen voor te schrijven en door de voorlichting te versterken. Zo pleit Brandweer Nederland voor het verplichten van rookmelders bij deze doelgroep, voor specifieke regelgeving bij het (om)bouwen van seniorencomplexen, de inzet van innovatieve oplossingen in woningen en het intensiveren van de voorlichting naar de groep ouderen en hun verzorgers. Als het beleid niet verandert, zo zegt Brandweer Nederland, zullen we in de toekomst nog meer slachtoffers moeten betreuren als gevolg van brand onder de groep ouderen. Vooral omdat het om een kwetsbare groep gaat, moet de overheid meer doen om hen de juiste bescherming te bieden, geeft de organisatie aan.

Een greep uit ons leveranciersregister

Wocozon
Wocozon maakt huurwoningen van woningcorporaties in heel Nederland groener en duurzamer ...
Intratone
Een systeem dat staat voor veiligheid, gemak en comfort in één...
Dura Vermeer Divisie Bouw & Vastgoed B.V.
Dura Vermeer richt zich op klanten met vraagstukken op het gebied van wonen, werken, mobiliteit ...