Corporaties in krimpregio’s vragen korting verhuurdersheffing

Corporaties in krimpregio’s vragen korting verhuurdersheffing

Gepubliceerd op:

Woningcorporaties in krimpregio’s vinden dat ze een korting zouden moeten krijgen op de verhuurdersheffing. Dat staat in een plan dat de provincies Zeeland, Limburg en Groningen en de vier grote steden deze week presenteerden.

Woningcorporaties worden verplicht om jaarlijks een verhuurdersheffing af te dragen en zo gezamenlijk een bedrag van 1,7 miljard euro op te hoesten. Vooral in krimpregio’s komt dat hard aan, zo staat in het gepresenteerde plan. Ze hebben te maken met leegstand door het wegtrekken van inwoners en hebben veel geld nodig om huizen te slopen en om buurten leefbaar te houden. In de krimpregio’s zijn deze investeringen niet te financieren met opbrengsten uit nieuwbouw. Als bovenop de krappe investeringsruimte ook nog eens de volle verhuurdersheffing wordt geheven, vrezen corporaties dat dit hen fataal zou kunnen worden. Daarom vragen de provincies en de steden die met krimpende bevolkingsaantallen hebben te maken, om een korting op de verhuurdersheffing. Ze stellen voor om sloop te belonen met een lagere verhuurdersheffing. Voor elke gesloopte woning uit de sociale huur, willen ze een vermindering van 25.000 euro op de verhuurdersheffing.

Uit een rapport van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) blijkt dat de financiën van corporaties in krimpregio’s harder worden getroffen door de maatregelen uit het Regeerakkoord en het Woonakkoord, dan van andere corporaties. Waar de kasstromen gemiddeld met 8% van de totale huuropbrengst afnemen, is dat in krimpregio’s ongeveer 20%. Ze hebben naast de belasting van de verhuurdersheffing te maken met het verlagen van huren naar aanleiding van de maximalisatie op 4,5% van de WOZ-waarde. Door de lage WOZ-waarden in deze regio’s zullen veel huren naar beneden bijgesteld moeten worden. Daarnaast hebben ze doorgaans hogere investeringsopgaven vanwege de relatief grote sloopbehoefte.

Bron: nu.nl/eib.nl

Een greep uit ons leveranciersregister

Solar Concept
Wij voorzien de klant van het beste totaalconcept op het gebied van zonnepanelen ...
Revoort Slopen & Saneren
Revoort maakt ruimte voor Woningcorporaties ...
Hofmeier I Interim & Consulting
Hofmeier is business partner voor financiële en organisatievraagstukken. Onze missie: organisaties helpen om hun ambities ...