Corporaties voorzien verdere krimp nieuwbouw

Corporaties voorzien verdere krimp nieuwbouw

Gepubliceerd op:

Woningcorporaties zullen de komende jaren maximaal 13.500 nieuwe huurwoningen per jaar bouwen. In het topjaar 2009 waren dat er nog 40.000. De recessie en de maatregelen uit het Woonakkoord zetten een rem op de nieuwbouw. 

 

Woningcorporaties zullen de komende jaren maximaal 13.500 nieuwe huurwoningen per jaar bouwen. In het topjaar 2009 waren dat er nog 40.000. De recessie en de maatregelen uit het Woonakkoord zetten een rem op de nieuwbouw.

 

Aedes heeft vlak na de presentatie van het nieuwe Woonakkoord berekend wat de gevolgen daarvan zullen zijn. Volgens die berekeningen zullen corporaties de komende jaren slechts 10.000 tot 13.500 nieuwe huurwoningen per jaar bouwen. Dit is minder dramatisch dan waar eerder rekening mee werd gehouden. Het eerdere regeerakkoord zou de corporatiesector met veel grotere problemen opschepen. Het recent gesloten Woonakkoord heeft de scherpe randjes van de eerdere plannen afgehaald. Ook met een verlaagde productie van ruim 10.000 woningen per jaar, vormen de corporaties nog altijd de grootste opdrachtgever in de nieuwbouwmarkt. In de overige segmenten is de nieuwbouw nog veel erger gekrompen. Corporaties zijn inmiddels goed voor ongeveer 60% van de totale woningproductie in ons land.

 

Het positieve verschil ten opzichte van het regeerakkoord Rutte II zit vooral in het loslaten van de maximumhuur van 4,5 procent van de WOZ-waarde van het huis. In de voorlopige berekening heeft Aedes rekening gehouden met een besparing op de bedrijfslasten van corporaties van 10 procent. Voor het huurbeleid is ervan uitgegaan dat corporaties een huur vragen van 80 procent van de maximale huur. Ook is een inschatting gemaakt van de gevolgen van de tijdelijke BTW-reductie op renovatie en het voordeel dat het energiefonds kan opleveren.

 

Bron: aedes.nl

 

Een greep uit ons leveranciersregister

Alvast
Alvast: leegstand in capabele handen. Alvast is een snel groeiende leegstandbeheerder ...
Raetsheren
Raetsheren van Orden biedt sinds de jaren 90 haar diensten aan de corporatiesector aan...
Dura Vermeer Divisie Bouw & Vastgoed B.V.
Dura Vermeer richt zich op klanten met vraagstukken op het gebied van wonen, werken, mobiliteit...