Vastgoedverduurzaming: hoe komt u samen tot mooie resultaten?

Vastgoedverduurzaming: hoe komt u samen tot mooie resultaten?

Gepubliceerd op:

Hoe realiseert u de hoogste CO2-reductie uit elke geïnvesteerde en duurzame euro zónder de betaalbaarheid voor de huurder uit het oog te verliezen? Die vraag beantwoorden, begint bij het in kaart brengen van de situatie binnen én buiten uw corporatie. En dat betekent de vijf thema’s in beeld krijgen die in elke fase van vastgoedverduurzaming terugkeren: stakeholdermanagement, verandermanagement, technologie, project- en riskmanagement rendement, fiscaliteit en subsidies.

In dit blog buigen we ons over: verandermanagement. Hoe krijgt u alle neuzen dezelfde kant op, zodat iedereen binnen uw organisatie dezelfde strategische doelstellingen nastreeft? En hoe zorgt u dat medewerkers getraind en opgeleid zijn, en dat u de juiste expertise aan boord krijgt?

Verandermanagement: een eenduidige koers
Het duurzaamheidsverhaal invlechten in de bestaande strategie is bepaald geen sinecure. Voor u als bestuurder is het al een flinke opgave om van de oude organisatie een nieuwe, agile, huurdersgerichte organisatie te maken. Daarbij is de tijdsdruk hoog, de politieke agenda wispelturig en binnen uw organisatie ontbreekt wellicht de capaciteit (en kennis). Zie dan maar eens een eenduidige koers te bepalen.

Wint de beste debater of de beste inhoudelijke specialist?
Om te beginnen is het de kunst alle uiteenlopende meningen te laten uitmonden in consensus over de te volgen strategie. Met als grote valkuil dat het hardste geluid de toon en richting van het gesprek bepaalt. Er zijn talloze keuzes en evenzoveel meningen. Discussie is gezond, maar wint de beste debater of de beste inhoudelijke specialist? Een belangrijk hulpmiddel voor het bereiken van consensus is een modelmatige berekening van de verduurzamingsroutes voor uw gebied en uw bezit.

Wat betekent dit voor mij?
Mensen komen in beweging wanneer ze zich vereenzelvigen met de gestelde doelstellingen. Wanneer ze voelen wat die doelen voor hún werk betekent, voor het werk dat zij doen. Alleen duidelijke doelstellingen in combinatie met heldere communicatie kunnen mensen stimuleren. Benut daarbij ook de mogelijkheden van ‘soft control’; faciliteer mensen, zodat ze voldoende opgeleid zijn en de skills hebben voor het uitvoeren van hun taken. Wees bovendien consequent in het aanspreken van mensen op gemaakte afspraken.

Vijf bouwstenen voor vastgoedverduurzaming
Het is tijd voor een werkwijze die leidt tot adequate besluitvorming in uw MT. Vanuit die gedachte bieden wij u graag het whitepaper ‘Vijf bouwstenen voor vastgoedverduurzaming’ aan, met nieuwe perspectieven voor een financieel verantwoorde strategie. Zodat u handen en voeten kunt geven aan de stappen die nodig zijn om u als sociale huisvester (nog) sterker, wendbaarder en succesvoller te maken.

DOWNLOAD WHITEPAPER VASTGOEDVERDUURZAMING


Een greep uit ons leveranciersregister

Elro Dakbedekking
Elro is al sinds 1987 specialist op en voor het platte dak. In de loop van de jaren is Elro uitgegroeid ...
Sika Nederland BV
Sika oplossingen voor een veilige, gezonde leefomgeving ...
Dura Vermeer Divisie Bouw & Vastgoed B.V.
Dura Vermeer richt zich op klanten met vraagstukken op het gebied van wonen, werken, mobiliteit ...