Verhoogd risico vraagt om zorgvuldige installatie en beheer van zonnepanelen

Verhoogd risico vraagt om zorgvuldige installatie en beheer van zonnepanelen

Gepubliceerd op:

Steeds vaker laten corporaties zonnepanelen (PV-installaties) installeren op bestaande en nieuwe woningen. Als investering in de energietransitie en een kostenbesparing op lange termijn. Daarbij is soms onvoldoende aandacht voor het verhoogde risico op brand-, instorting, of stormschade, dat helaas gepaard gaat met de installatie van zonnepanelen. 

Om de genoemde risico’s te beheersen en verzekerbaar te houden brengen we graag een aantal zaken onder uw aandacht.

Uitgangspunten
Als de omvang van de PV-installatie groter is dan 5 kVA, dan verwijzen wij u graag naar de Aon Richtlijnen. Daarin vindt u aandachtspunten bij aanleg en beheer van PV-installaties en het bijbehorende in te vullen uitgangspuntendocument (Plan van Aanpak). Maar ook wanneer er (meerdere) kleine installaties op het dak van een gebouw worden geprojecteerd, is de geboden informatie zeker relevant.

Om persoonlijk letsel en schade te voorkomen en de verzekerbaarheid te waarborgen is het van groot belang dat u kennis neemt van onderstaande adviezen.

Voorbereidingsfase
Laat een gedegen constructieberekening uitvoeren of het dak de extra belasting wel kan hebben. Beoordeel de staat van het dak. Een PV-installatie gaat zo’n 20 jaar mee. Controleer of de dakbedekking ook nog minimaal zo lang meegaat, of dat u deze vooraf wilt laten vernieuwen. Verder is het van belang dat de PV-installatie geen hinder geeft voor de afvoer van hemelwater.

Als het dak geïsoleerd is met brandbare isolatie, wees dan extra alert. Als het dak aan vervanging toe is, dan is het dringende advies om deze vooraf te vervangen door een onbrandbare isolatie. Bij brandbare daken hebben verzekeraars vaak aanvullende aanbevelingen/eisen. Een beveiliging als een vlamboogdetectie wordt dan vaak gevraagd door verzekeraars, maar wordt niet door alle verzekeraars als afdoende gezien.

Installatiefase
Laat een deskundige de installatie intensief begeleiden, bij voorkeur dezelfde partij die als adviseur optrad in de uitgangspuntenfase. De deskundige controleert de kwaliteit van de componenten, de zorgvuldigheid van aanleg en het nakomen van de gemaakte afspraken.

De spanning tussen de panelen en de omvormer is gelijkspanning. Daarna wordt de gelijkspanning omgezet in wisselspanning. Deze spannningsvorm is brandveiliger dan gelijkspanning. Koppel daarom maximaal 20 tot 25 panelen aan elkaar (string).

Verder is van groot belang dat de installaties goed gemonitord worden op foutmeldingen en rendement. Zorg dat deze meldingen doorgemeld worden en dat er snel en adequaat op gereageerd wordt.  

Als de daken van een bliksembeveiliging zijn voorzien dan wordt een ondersteuning van een deskundig bureau sterk aangeraden.

Gebruiksfase
Laat het PV-systeem opleveren conform het SCIOS Scope 12 (TD18) inspectieprotocol. Laat gebreken snel verhelpen en laat de installatie bij voorkeur opnemen in het NEN3140-inspectieprotocol, inclusief thermografisch onderzoek. Bij kleine installaties kunt u ook kiezen voor het nemen van steekproeven.

Zonnepanelen installeren? Check eerst de richtlijnen en aandachtspunten
Om ervoor te zorgen dat u de risico’s rondom zonnepanelen minimaliseert, verwijzen we u naar de documenten op de website van Aon.

Vragen?
Heeft u vragen over de risico’s rondom de installatie en het beheer van zonnepanelen voor uw corporatie? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Een greep uit ons leveranciersregister

Wocozon
Wocozon maakt huurwoningen van woningcorporaties in heel Nederland groener en duurzamer ...
Intratone
Maak kennis met Intratone, met afstand het beste intercomsysteem, de nummer 1 ...
Dura Vermeer Divisie Bouw & Vastgoed B.V.
Dura Vermeer richt zich op klanten met vraagstukken op het gebied van wonen, werken, mobiliteit ...