Asbest & Energie: van kosten- naar verdienmodel

Asbest & Energie: van kosten- naar verdienmodel

Gepubliceerd op:

Heeft uw woningcorporatie asbesthoudende daken in uw woningvoorraad? U weet waarschijnlijk dat u verplicht bent om deze asbestdaken in de komende tijd te vervangen. In elk geval tijdig vóór 2024, wanneer in Nederland het asbestdakenverbod ingaat. Natuurlijk duurt dat op zichzelf nog wel even. Echter, wanneer u de sanering tijdig en structureel aanpakt, levert u dat wel het meeste op. 


Zeker als u de sanering als kans aangrijpt voor energiemaatregelen. Vanaf 1 januari 2016 is de subsidieregeling voor asbestdaken ingegaan. Ingenieursbureau Oesterbaai biedt u een aantrekkelijk perspectief: met onze methode OVIO combineert u de verplichte sanering met energie-oplossingen.

OVIO voor saneren van asbestdaken
OVIO is een methode om asbestdaken gericht en versneld te saneren en om deze op te leveren met duurzame, energieopwekkende processen. De sanering wordt uitgevoerd door speciaal opgeleide deskundigen voor asbestdaken, zgn. OVIO’s. De snelle inzetbaarheid van de OVIO’s en het gerichte asbestdakenonderzoek werken efficiëntie in de hand en verkorten de doorlooptijden. Na de sanering worden de daken bovendien meteen vervangen. Groot voordeel is dat bewoners tijdens de uitvoering zo min mogelijk hinder ervaren in hun leefcomfort. En er is minder overlast voor de buurt.

Regievoering met Asbestkaart
Waar zich precies asbest bevindt in woningen en wat de conditie daarvan is, is lang niet altijd duidelijk. Oesterbaai begeleidt corporaties om hun asbestsituatie helder in beeld te krijgen en risico’s te managen. Voor procesbeheersing en regievoering werken wij met een digitale Asbestkaart. U kunt daarmee uw asbestsituatie in korte tijd inzichtelijk krijgen, monitoren en beheren.

Van kosten- naar verdienmodel
OVIO sluit aan op de duurzaamheidsambities van veel woningcorporaties. Wij leggen de link tussen sanering van asbestdaken en energie-optimalisatie. Denkt u aan Nul-op-de-Meter (NOM) voor woningen en upgraden van uw bezit. Wist u dat deze aanpak kan oplopen tot 80-90% subsidie voor woningeigenaren? Eén belangrijk voordeel is dat de woonlasten beter beheersbaar worden, wanneer op jaarbasis de energiecomponent vervalt bij Nul-op-de-Meter. Of het levert zelfs geld op wanneer overcapaciteit aan energie beschikbaar kan worden gesteld aan derden. 

OVIO in het kort
 • Gericht onderzoek van het dak
 • Eenvoud in onderzoeksmethode
 • Opleiden en inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en hen voor langere tijd een baanperspectief kunnen bieden (social return)
 • Bij bijzonderheden opschalen naar SC-540
 • Verkorting van de meldingstermijn
 • Sanering onder begeleiding van een OVIO-deskundige
 • Beperken/verkorten van de totale doorlooptijd
 • Gecertificeerde plaatsing van nieuwe dakbedekking direct na sanering
 • Innovatieve saneringsmethoden
 • Gebruik van duurzame materialen\
 • Verduurzaming van het bouwwerk
 • Koppeling aan Nul-op-de-meter
 • Verdienmodel versus Kostenmodel
Verzekerd van kwaliteit en rendement                                                                                                                   
Uw investering kunt u omzetten naar zekerheden. Garantiestelling is mogelijk door certificering van de uitvoering en een rendementsgarantie vanuit Kiwa.

Veiligheid & Comfort in de leef- en werkomgeving                                                                                       
U kunt bij ons onder meer terecht voor dienstverlening op het gebied van asbest en gevaarlijke stoffen, bezitsbeheer en risicomanagement, water- en brandveiligheid, energie-optimalisatie, binnenmilieu, trillings- en deformatiemetingen, opleidingen, e-services en 24/7 Calamiteitendienst.

Voor meer informatie neemt u contact op met Oesterbaai via T 010 208 84 44 of info@oesterbaai.nl.
https://www.woningcorporaties.nl/leveranciers/ingenieursbureau/ingenieursbureau-oesterbaai-bv

Een greep uit ons leveranciersregister

Intratone
Een systeem dat staat voor veiligheid, gemak en comfort in één...
Nufris
Experts in uitzonderlijke schoonmaak ...
REC Solar EMEA GmbH
REC biedt zonnepanelen die ideaal zijn voor commerciële daken ...