ista Nederland houdt vinger aan de pols voor de Warmtewet

ista Nederland houdt vinger aan de pols voor de Warmtewet

Gepubliceerd op:

Het lijkt de laatste tijd stil omtrent de Warmtewet. Niets is minder waar; achter de schermen is hard gewerkt aan deze wet.

Het Ministerie van Economische Zaken heeft in overleg met diverse partijen, waaronder de branchevereniging NLVVE, geïnventariseerd op welke punten de wet moet worden aangepast en heeft dit gewogen en samengevat in een herziene Warmtewet. Dit concept is op 23 mei jl. als wetsvoorstel aan de Tweede Kamer aangeboden en op 22 juni jl. behandeld en zal naar verwachting vervolgens in werking treden. Op dit moment kan nog niet exact worden aangegeven op welke punten de wet zal worden aangepast. Een aantal zaken is echter al duidelijk. Onderstaand treft u de belangrijkste wijzigingen aan.

Belangrijkste wijzigingen
Blokverwarming past moeilijk binnen de volledige reikwijdte van de huidige Warmtewet. Door de nieuwe verplichtingen van de Warmtewet werden verhuurders en VvE’s aangemerkt als ‘energieleverancier’, met alle administratieve lasten van dien. De reikwijdte van de Warmtewet zal op enkele punten worden aangepast ten aanzien van deze groepen. Zo zullen onderdelen als continuïteit en betaalbaarheid van de warmtelevering bijvoorbeeld (weer) ondergebracht worden onder bestaande wetgeving, zoals het huurrecht en regelgeving omtrent VvE’s.
  • Uitzondering van de Warmtewet. Vanwege de Warmtewet werden verhuurders (woningcorporaties, etc.) en VvE’s ‘energieleverancier’, waardoor bijvoorbeeld een storingsregistratie moest worden bijgehouden en het risico ontstond om bij een storing een compensatie uit te moeten keren. Verhuurders waar warmtelevering in het huurcontract is ondergebracht en VvE’s zullen worden uitgezonderd van het grootste deel van de Warmtewet. De meetverplichting blijft op deze groepen echter wél van toepassing.
  • Centrale meter ketelhuis verplicht. De meetplicht wordt voor ieder collectief gestookt pand uitgebreid met een centrale meter in het ketelhuis, zodat bekend is hoeveel gigajoules er geleverd worden. Het grootste voordeel is inzage in het rendement van de installatie. Daarnaast kan de prijsstelling voor warmte meer inzichtelijk gemaakt worden en kan de meting ingezet worden in geval van een geschil tussen een energieverbruiker en –leverancier. Dit geldt dus ook voor die groepen die voor het grootste deel van de Warmtewet zijn uitgezonderd.
  • De levering van koude en/of lauw water wordt in sommige gevallen gereguleerd. De levering van koude en/of lauw water, veelal in combinatie met duurzame projecten, valt niet onder de huidige Warmtewet. In sommige gevallen is regulering echter wel wenselijk om (duurzame) systemen operationeel en rendabel te houden of de consument te beschermen tegen een te hoge prijsstelling. Voor dergelijke situaties zal de herziene Warmtewet handvatten bieden.
  • Kosten WKV’s. Voor ca. 500.000 huishoudens is het niet mogelijk om een afleverset of individuele warmtemeter te installeren. In deze gevallen worden warmtekostenverdelers gebruikt om de kosten naar verbruik te verdelen.  In lijn met artikel 9 van de EED (Richtlijn 2012/27/EU) wordt het voor leveranciers mogelijk om de kosten voor het gebruik van deze warmtekostenverdelers door te berekenen aan de verbruikers. Dit werd al gedoogd, het wordt nu formeel gemaakt.
Lees hierover meer op de website van de brancheorganisatie NLVVE, waar u onder andere informatie vindt over de doelgroepen waarvoor de Warmtewet van toepassing is.

Kent u ons nieuwe platform INSIDEista al? Lees alles over de wereld van ista en laat u inspireren: www.insideista.nl

Een greep uit ons leveranciersregister

Sensus process management
BPM software voor Woningcorporaties ...
Wolters Vastgoedonderhoud
Wolters Vastgoedonderhoud is al voor veel woningcorporaties een deskundige partner in het totale onderhoud ...
Atlantic-Fujitsu
Biedt energiebesparende warmtepompen en aircosystemen aan, voor een gezond, duurzaam en comfortabel binnenklimaat ...