CDA wil meer ruimte om te experimenteren in krimpgebieden

CDA wil meer ruimte om te experimenteren in krimpgebieden

Gepubliceerd op:

De minister van Wonen en Rijksdienst moet veel meer experimenten met woningen toestaan in krimpgebieden. Daar heeft CDA woordvoerder Wonen Erik Ronnes voor gepleit tijdens een debat over dit onderwerp.

"Verschillende krimpregio's hebben te maken met inkrimpen van de totale woningvoorraad, zowel huur als koop”, aldus Ronnes. “De koopsector heeft daarbij nog weinig aandacht gekregen. Volgens ons kan een soepele toepassing van de experimenteerregeling hulp bieden. Wij snappen niet waarom de minister zo huiverig is om juist rondom de problematiek van krimp veel experimenten toe te laten. Een aantal experimenten zal mislukken, andere zullen slagen en zullen als voorbeeld voor andere regio's dienen."

Zeker waar de kosten beperkt zijn, moet er volgens Ronnes veel ruimte komen voor experimenten. Een van de experimenten is de aankoop van particuliere woningen en vervolgens tijdelijke verhuur, met een uiteindelijk sloop van het gebouw als beoogd eindresultaat. Alleen de verhuurdersheffing gooit hier roet in het eten. Het CDA zou graag zien dat de verhuurdersheffing hier geheel achterwege gelaten wordt omdat de minister nooit gerekend heeft met deze verhuurdersheffing. Ronnes: "Omdat hier nooit gerekend kon worden met een mogelijke opbrengst, doet het achterwege laten dus ook geen pijn. Dat maakt het bijzonder aantrekkelijk en haalbaar omdat corporaties de verhuurdersheffing niet hoeven voor te financieren."

Een greep uit ons leveranciersregister

ALUTHERM Heating
Specialist in grote hybride systemen van 170kW tot 1500kW en gasgestookte CV-ketels van 170kW tot 2200kW ...
Breijer Schilders & Gevelonderhoud
Uw vastgoed in de gewenste conditie houden. Daar gaat het om bij schilderwerk en gevelonderhoud ...
Revoort Slopen & Saneren
Revoort maakt ruimte voor Woningcorporaties ...