Corporaties, huurders en gemeenten zien grote opgaven op woongebied

Corporaties, huurders en gemeenten zien grote opgaven op woongebied

Gepubliceerd op:

Voldoende betaalbare en energiezuinige huurwoningen, aangepaste woonvormen voor ouderen, huizen voor toegelaten vluchtelingen en voor mensen die uit de maatschappelijke opvang komen. Dat zijn de grote maatschappelijke opgaven waar woningcorporaties, gemeenten en huurders de komende jaren in willen investeren.

In de notitie Wonen in Nederland: maatschappelijke opgaven en bijdragen woningcorporaties zetten Aedes, VNG en Woonbond de opgaven op een rijtje. Uitgangspunt daarbij zijn de prioriteiten die minister Blok zelf heeft benoemd binnen de volkshuisvesting: betaalbaarheid en beschikbaarheid van sociale huurwoningen, de energiedoelstellingen en de huisvesting van urgente doelgroepen zoals vluchtelingen en ouderen. Steeds meer huurders hebben moeite elke maand de huur te betalen. En de vraag naar sociale huurwoningen stijgt, mede door het grote aantal vergunninghouders.

Investeringen van corporaties en matiging van de huren zijn daarom van groot belang de komende jaren. Daarvoor is de komende tien tot vijftien jaar ongeveer 100 miljard euro nodig, schatten Aedes, VNG en Woonbond. De verhuurdersheffing vinden de drie organisaties daarvoor een groot obstakel. 1,7 miljard heffing betekent jaarlijks (structureel) meer dan 60 miljard verlies aan investeringskracht. Er wordt geld onttrokken aan de sociale huursector, terwijl dat daar de komende jaren juist hard nodig, aldus de vertegenwoordigers van gemeenten, huurders en corporaties.

Een greep uit ons leveranciersregister

Hercules
Software voor woningcorporaties en studentenhuisvesters ...
CascoTotaal
Snel, flexibel en efficient bouwen ...
Drowa isolatiechips
Drowa; één van de goedkoopste, makkelijkste en meest effectieve isolatiemaatregelen ...