Meer starters naar huurwoning

Meer starters naar huurwoning

Gepubliceerd op:

In 2011 gingen 10% meer starters naar een huurwoning dan in 2010. In totaal betrokken ruim 90.000 startende huishoudens een huurwoning. Dat blijkt uit cijfers die het CBS onlangs publiceerde. De verwachting is dat deze trend zich ook in 2012 voortzette. Kopen wordt steeds lastiger voor starters.

De cijfers tonen aan dat in 2011 10% meer starters kozen voor huur dan in 2010. De groep starters bestaat voor meer dan de helft uit alleenstaanden die jonger zijn dan 35 jaar. Samen met doorstromers betrokken ze in 2011 ruim 320.000 huurwoningen, 70% van het totaal aan nieuwe bewoningen. Doorstromers maakten daarbij overigens een groter aandeel uit dan starters. Veel van hen – een kwart - stroomden door van een koopwoning naar een huurwoning. Uit deze gegevens blijkt dat de dynamiek op de huurmarkt veel groter is dan op de koopmarkt, terwijl meer dan de helft van de woningvoorraad uit koopwoningen bestaat. Het lijkt waarschijnlijk dat de voorkeur voor huur voortkomt uit groeiende problemen met het afsluiten van een hypotheek voor een koopwoning. Dat geldt in 2012 en 2013 onverminderd en zelfs misschien nog meer. Er is een omvangrijke verhuisstroom van de koop- naar de huurmarkt. Daardoor komt de doorstroming in beide segmenten in de knel.

Bron: cbs.nl

Een greep uit ons leveranciersregister

Storingservice.nl
Storingservice.nl - uw partner bij storingen en calamiteiten ...
GND Garantiedeuren
GND Garantiedeuren biedt opdrachtgevers en afnemers al meer dan 35 jaar zekerheid ...
CED Nederland B.V.
CED, de waardespecialist voor woningcorporaties en vastgoedbeheerders ...