Inhuur van zzp’ers binnen uw woningcorporatie: stil zitten of in actie komen?

Inhuur van zzp’ers binnen uw woningcorporatie: stil zitten of in actie komen?

Gepubliceerd op:

De afgelopen tijd is er veel aandacht voor de positie van zzp’ers. Al vanaf de introductie van de DBA-wetgeving in 2016 heerst er onzekerheid over de scheidslijn tussen werken op basis van een overeenkomst van opdracht en werken op basis van een arbeidsovereenkomst.

Handhaving
Alle onduidelijkheid en commotie heeft ertoe geleid dat de handhaving van de DBA-wetgeving op een laag pitje staat. Het huidige handhavingsmoratorium wordt – zoals het er nu naar uit ziet - per 1 januari 2025 definitief opgeheven. De Belastingdienst is inmiddels bij een aantal woningcorporaties gestart met bedrijfsgesprekken gericht op de handhaving op schijnzelfstandigheid. Daadwerkelijk naheffen kan de Belastingdienst onder het huidige handhavingsmoratorium alleen wanneer sprake is van kwaadwillendheid of het niet binnen 3 maanden opvolgen van een aanwijzing vanuit de Belastingdienst. Zodra per 1 januari 2025 het handhavingsmoratorium komt te vervallen, kan de Belastingdienst bij onjuiste toepassing van de wet- en regelgeving direct naheffingsaanslagen opleggen.

Modelovereenkomsten
De Belastingdienst heeft op zijn website een aantal goedgekeurde modelovereenkomsten gepubliceerd voor het werken met een opdrachtnemer buiten loondienst. Werken op basis van een goedgekeurde modelovereenkomst biedt zekerheid over de arbeidsrelatie tussen opdrachtgever (de corporatie) en opdrachtnemer, mits in de praktijk ook daadwerkelijk conform de bepalingen uit deze overeenkomst wordt gewerkt. De Belastingdienst heeft aangekondigd dat de goedkeuring van modelovereenkomsten gebaseerd op vrije vervanging per 1 januari 2024 wordt ingetrokken. Dit betreft modelovereenkomsten die zijn gestoeld op de gedachte dat de opdrachtnemer de werkzaamheden niet persoonlijk hoeft te verrichten, maar zich mag laten vervangen door een derde. Het gaat om de algemene modelovereenkomst vrije vervanging, maar ook om de modelovereenkomsten voor branches en beroepsgroepen en individuele modelovereenkomsten die gebaseerd zijn op vrije vervanging.

Toekomstig wettelijk kader
Momenteel is nog onduidelijk hoe schijnzelfstandigheid in de toekomst zal worden aangepakt.
Om de praktijk meer duidelijkheid en houvast te bieden, wordt toegewerkt naar een gecomprimeerde lijst van criteria die de hoofdelementen van het criterium ‘werken in dienst van’ verder invullen. Verder wordt gewerkt aan een rechtsvermoeden voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst, op basis van het uurtarief. Hoe dit in de toekomst definitief zal worden vormgegeven, is nog niet bekend.

Hoe nu verder?
Duidelijk is dat de Belastingdienst het toezicht intensiveert. Wij adviseren dan ook om het proces rondom de inhuur van derden kritisch onder de loep te nemen om ten aanzien van dit proces ‘in control’ te zijn, dan wel te komen. Hierbij gaat het zowel om de rechtstreekse inhuur van zzp’ers als om de inhuur van zzp’ers via een intermediair. Het enkele feit dat een modelovereenkomst (geen werkgeversgezag) wordt gebruikt, biedt corporaties helaas geen directe zekerheid op dit dossier. Hiervoor zal onder andere moeten worden beoordeeld of in de praktijk conform de overeenkomst wordt gewerkt. Een eerste stap is in kaart brengen welke zzp’ers ingezet worden en volgens welke (schriftelijke) afspraken zij werken. Tijd om in actie te komen dus!

Hulp nodig? Neem dan gerust contact op met de loonheffingsspecialisten van BDO.


Een greep uit ons leveranciersregister

ista Nederland B.V.
ista Nederland is marktleider en gespecialiseerd in het meten en afrekenen van het individuele ...
GOM Schoonhouden BV
Gom: jouw schoonmaakpartner bij woningcorporaties ...
Mind2Pay
Specialist in debiteurenbeheer voor woningcorporaties ...