Parlementaire Enquêtecommissie tevreden over enquête

Parlementaire Enquêtecommissie tevreden over enquête

Gepubliceerd op:

De Parlementaire Enquêtecommissie kijkt “met grote tevredenheid” terug op de enquête. Dat staat in de evaluatie van de werkzaamheden die de commissie aan de Tweede Kamer heeft gezonden. De commissie vindt dat alle relevante informatie op tafel is gekomen en dat de doelstellingen van de enquête, waarheidsvinding en het trekken van lessen voor de toekomst, gerealiseerd zijn.

De commissie noemt nog een aantal andere redenen die tot tevredenheid stemmen. Een daarvan is dat belangrijke verantwoordelijken voor het feilen van het stelsel van woningcorporaties in de openbare verhoren publieke verantwoording hebben afgelegd. Dit was een belangrijke doelstelling van de enquête. Daarnaast heeft de commissie na verschijning van het rapport overwegend positieve reacties ontvangen van de Kamer, in de media en van de verschillende actoren in het veld.

Ook is de enquête binnen de planning gebleven, zoals in het plan van aanpak aan de Tweede Kamer is voorgelegd. De commissie is erin geslaagd in oktober 2014 haar rapport te presenteren. De enquêtecommissie heeft voor circa 2,1 miljoen euro aan uitgaven verricht. Hiermee is zij ruim binnen het budget van 2,4 miljoen euro gebleven.

Vanwege de samenhang tussen het enquêterapport en het aanhangige wetsvoorstel van de Minister van Wonen en Rijksdienst heeft het rapport een zeer snelle, concrete en effectieve follow-up gekregen. De commissie stelt vast dat in de wetsbehandeling (wetgevingsoverleg en plenaire afronding) het enquêterapport een grote rol van betekenis heeft gespeeld.

Een greep uit ons leveranciersregister

Veelzijdig galerijvloeren en balkonvloeren voor wbv en vve
Veelzijdig is gespecialiseerd in de aanleg en ophoging van galerijvloeren en balkonvloeren ...
Solar Concept
Wij voorzien de klant van het beste totaalconcept op het gebied van zonnepanelen ...
BDO
Hoe kan ik de financiële continuïteit van mijn woningcorporatie waarborgen en tegelijkertijd mijn maatschappelijke taken ...