Huurdergericht sneller, meer huurvorderingen te incasseren

Huurdergericht sneller, meer huurvorderingen te incasseren

Gepubliceerd op:

Het aantal huurvorderingen dat wij voor woningcorporaties mogen behandelen neemt sterk toe. Anders dan wij uit de pers lezen, neemt het aantal ontruimingen dat wij moeten uitvoeren nog telkens af. En kunnen we het gemiddeld incassoresultaat voor onze huurrelaties op niveau houden of verbeteren. Ondanks afnemende betaalcapaciteit, versterkt door recente huurverhogingen.

Gesegmenteerde incassobenadering
Huurdergerichte benadering zorgt voor het handhaven en verbeteren van de huurincasso resultaten. We segmenteren daartoe uw huurdersbestand naar socio demografische profielen en benaderen elk profiel met een op dat segment toegesneden boodschap, toon en met het voorkeursmedium van uw huurder.

Dus niet alle huurders op dezelfde manier, met dezelfde brief of belscript. Maar verschillende communicatiestromen, afhankelijk van o.a. leeftijd, opleidingsniveau en gezinssamenstelling. Zo persoonlijk mogelijk en via het medium – brief, telefoon, sms, email – dat het beste werkt voor dat specifieke profiel.

Sneller, betere huurincasso resultaten
Die benadering vertaalt zich in een verbetering van de doorlooptijd met ruim 20% en levert afhankelijk van het socio demografische profiel een hoger netto incassorendement tot bijna 30% op. Rekent u eens uit hoeveel dat voor uw huurincassoportefeuille extra kan opleveren.

Diezelfde socio demografische segmentatie identificeert risicosegmenten die in uw eigen huurincassoproces bijzondere aandacht verdienen. Om tijdig hulp te bieden, bijvoorbeeld in de vorm van budget coaching.

Meer informatie?
Maak een vrijblijvende afspraak met Joop Tromp CCM via 088 – 5151 515 of j.tromp@groenewegen.com

Een greep uit ons leveranciersregister

DLR Adviesgroep BV
DLR Adviesgroep is uw adviseur in liften, roltrappen, gevelonderhoudsinstallaties én deuren ...
Total Wall
Onze passie is het mooi en duurzaam herstellen van gevels en panden ...
RECO Lift Solutions
Is uw lift buiten werking als gevolg van onderhoudswerkzaamheden, een storing, modernisering...