Amsterdamse partijen zijn akkoord over prestatieafspraken

Amsterdamse partijen zijn akkoord over prestatieafspraken

Gepubliceerd op:

De Huurdersvereniging Amsterdam (HA), de gemeente Amsterdam en de Amsterdamse woningcorporaties zijn het op hoofdlijnen eens geworden over de prestatieafspraken tot 2020. Centraal staan afspraken over de betaalbaarheid, de omvang van de sociale huurwoningenvoorraad en de nieuwbouw.

Uitgangspunt van de nieuwe overeenkomst is dat Amsterdam een stad is waar iedere Amsterdammer een betaalbaar huis kan vinden. Dit geldt ook voor de nieuwkomers, zo'n 12.000 per jaar. In het onderhandelaarsakkoord staan samenwerkingsafspraken op hoofdlijnen, die het komende halfjaar worden uitgewerkt.

Om wonen in de hoofdstad betaalbaar te houden is afgesproken dat gemiddeld 75 procent van de sociale huurwoningen wordt aangeboden onder de aftoppingsgrens (afhankelijk van de huishoudgrootte 576,87 euro of 618,24 euro). Dat was 50 procent. De HA wilde dat dit percentage ook zou gelden voor de populaire stadsdelen Centrum en Zuid, maar dat zagen de corporaties niet zitten.

Van de woningen die corporaties in de vrije sector gaan verhuren (huur boven 710,68 euro), zullen ze 65 procent met voorrang aanbieden aan middeninkomens (tot 43.786 euro) met een gemiddelde huur van 850 euro. Huurders die een veel te hoge huur betalen worden geholpen, door een huurkorting, steun van de gemeente of een goedkopere woning. Dit wordt uitgewerkt in een woonlastenakkoord.

In het akkoord is een ondergrens afgesproken van 162.000 sociale huurwoningen op 1 januari 2019. Daar komen nog 25.000 goedkope huurwoningen van particuliere verhuurders bij, zodat de minimale kernvoorraad op 187.000 woningen komt. Er mogen per jaar maximaal 2.000 woningen worden verkocht en 1.000 geliberaliseerd.

Woningcorporaties bouwen 1.200 sociale huurwoningen per jaar, waarvan 400 zelfstandige studentenwoningen. Minstens 90 procent wordt aanpasbaar gebouwd. Een deel van de woningen wordt verhuurd met tijdelijke contracten (tot 28 jaar). Bij afloop van het contract komt er een vangnet. Over het aantal tijdelijke contracten worden later dit jaar afspraken gemaakt.

In het akkoord is ook afgesproken dat er tien pilots en experimenten komen die dit jaar nog van start gaan: woningdelen in de sociale sector, vangnet tijdelijke huurcontracten, vernieuwende stadswoonconcepten, verlagen stichtingskosten, eigenaarschap en bewonerskracht, gemengde VvE's, verbinden van gebieden binnen en buiten de Ring A10, vernieuwende vormen van actief burgerschap, huurdersparticipatie en oud worden in je wijk.

Een greep uit ons leveranciersregister

Wolters Vastgoedonderhoud
Wolters Vastgoedonderhoud is al voor veel woningcorporaties een deskundige partner in het totale onderhoud ...
CEDRAL
Jouw partner voor dak- en gevelmaterialen ...
Icynene Europe
Een Canadees bedrijf gespecialiseerd in gespoten thermische isolatie ...