Barneveld weigert ‘Donnerpunten’ door te voeren in huur

Gepubliceerd op:

Woningstichting Barneveld rekent de zogenaamde ‘Donnerpunten’ niet door in de huurprijzen. Daardoor gaan de huren niet extra omhoog, terwijl dat volgens het woningwaarderingsstelsel van voormalig minister Donner in Barneveld wel zou moeten.  

 

Woningstichting Barneveld rekent de zogenaamde ‘Donnerpunten’ niet door in de huurprijzen. Daardoor gaan de huren niet extra omhoog, terwijl dat volgens het woningwaarderingsstelsel van voormalig minister Donner in Barneveld wel zou moeten. 

 

Barneveld is één van de 140 gemeenten waar het woningwaarderingsstelsel van Donner tot hogere huren zou leiden. Als gemeente met ‘hoge woningnood’ zouden corporaties volgens marktwerking een extra huurverhoging door mogen voeren voor woningen die opnieuw worden verhuurd. Het is echter geen verplichting. Woningstichting Barneveld besloot in overleg met de plaatselijke huurdersvereniging daar geen gebruik van te maken. De stichting vindt het belangrijk om te blijven zorgen voor betaalbare huurwoningen. Als Woningstichting Barneveld de Donnerpunten wel zou toepassen, komt de huurprijs van het merendeel van de woningen een huurprijs boven de 664,66 euro per maand (de liberalisatiegrens per 2012) te liggen. Daarmee vallen die huizen in de vrije sector. Het liberaliseren van zoveel huurwoningen druist volgens de woningstichting in tegen het sociale beleid dat zij voert.

Het Meldpunt Streefhuren inventariseert hoe verhuurders in de 140 schaarstegemeenten met de Donnerpunten omgaan. Daaruit blijkt dat niet alle verhuurders gebruik maken – of dat slechts gedeeltelijk doen – van het recht om forse huurverhogingen door te berekenen.
Op 20 april vindt een landelijk Woonbondsymposium plaats over succesvol onderhandelen met de verhuurder. Daarbij gaat het niet alleen over streefhuren en Donnerpunten, maar ook over servicekosten.

 

Een greep uit ons leveranciersregister


ista Nederland is marktleider en gespecialiseerd in het meten en afrekenen van het individuele...

Ubbink werkt aan oplossingen voor energie efficiency en een goed binnenklimaat voor gebouwen...

Dura Vermeer richt zich op klanten met vraagstukken op het gebied van wonen, werken, mobiliteit...