Onderzoek naar voorzieningen in Noordoost Friesland

Onderzoek naar voorzieningen in Noordoost Friesland

Gepubliceerd op:

De samenwerkende gemeenten in Noordoost Friesland en de provincie doen onderzoek naar voorzieningen in de regio en vragen inwoners om mee te denken. De komende jaren verandert de bevolkingssamenstelling van Noordoost Friesland: minder inwoners, minder jongeren en meer ouderen.

Die veranderingen hebben gevolgen voor scholen en sportvoorzieningen. Maar het betekent ook dat er meer zorg nodig is en dat die zorg anders georganiseerd moet worden. Woningen kunnen worden aangepast om er langer zelfstandig te blijven wonen. En er moet iets gedaan worden met scholen als het aantal leerlingen (te) klein wordt. Allemaal vragen waar de samenwerkende gemeenten in Noordoost Friesland en de provincie de mening van inwoners over willen horen.

De afgelopen maanden zijn scholen voor voortgezet onderwijs, scholen voor basisonderwijs, zorginstellingen, woningcorporaties, sportverenigingen, etc. uitgenodigd om mee te denken over de gevolgen van deze ontwikkelingen. Het is belangrijk om te weten hoe zij denken over de bevolkingskrimp en wat zij zien als mogelijke oplossingen. Maar er komt ook een enquête voor de inwoners zelf. Want het gaat om hun woon- en leefomgeving. De uitkomsten van de bijeenkomsten en van de enquêtes worden gebruikt om drie scenario's uit te werken (met ideeën) voor de spreiding van voorzieningen in de toekomst. Deze scenario's worden in februari 2015 weer besproken in bijeenkomsten voor gemeenteraden en inwoners.

Een greep uit ons leveranciersregister

Van Scholl Advies
Het optimaliseren van bedrijfsprocessen, met als doelstelling het verhogen van ...
Remmers B.V.
Overtuig uzelf van ons vakkundig advies met de zekerheid van een zeer uitgebreid assortiment ...
CED Nederland B.V.
CED, de waardespecialist voor woningcorporaties en vastgoedbeheerders ...