Corporaties moeten betaalbare huurwoning aanbieden

Corporaties moeten betaalbare huurwoning aanbieden

Gepubliceerd op:

Woningcorporaties moeten sociale huurwoningen met een huur onder de zogeheten aftoppingsgrens met ‘voorrang’ toe gaan wijzen aan huishoudens met recht op huurtoeslag. Dit moet ervoor zorgen dat een groeiende groep huurtoeslagontvangers een te dure huurwoning krijgt toegewezen. Corporaties die niet voldoen aan de nieuwe eis riskeren een boete.

Minister Blok (Wonen) heeft de algemene maatregel van bestuur (amvb) waarin de aanscherping is opgenomen naar de Tweede en Eerste Kamer gestuurd. Deze nieuwe norm bepaalt dat corporaties aan minstens 95 procent van de woningzoekenden die recht hebben op huurtoeslag een woning moet toewijzen met een huur tot aan de aftoppingsgrens. De aftoppingsgrens markeert het deel van de huur waarboven geen of nog maar weinig huurtoeslag wordt verstrekt.

Voor een- en tweepersoonshuishoudens is de aftoppingsgrens dit jaar 575,87 euro, voor grotere huishoudens 618,24 euro. Voor mensen met recht op huurtoeslag, waarvan 70 procent een inkomen heeft op of onder het sociaal minimum, is een huur boven de aftoppingsgrens, ook met huurtoeslag, niet goed betaalbaar. Daarom worden corporaties nu verplicht om woningzoekenden met recht op huurtoeslag in beter betaalbare woningen te huisvesten.

Er blijft een beperkte ruimte om huishoudens met huurtoeslag in een woning boven de aftoppingsgrens te huisvesten, bijvoorbeeld wanneer er niet op afzienbare termijn een beter betaalbare, geschikte woning beschikbaar is. De bedoeling is dat corporaties deze ruimte van maximaal 5 procent zo min mogelijk gebruiken.

Het aantal te dure toewijzingen is de afgelopen jaren verdrievoudigd van 11 procent in 2009 tot 31 procent in 2013. Corporaties die nu nog niet aan de norm voldoen krijgen tot 2018 de tijd om de achterstand in drie jaarlijkse stappen in te lopen. Daarna kan de toezichthouder corporaties bij achterblijvende resultaten een boete opleggen.

De amvb geeft uitwerking aan een wetswijziging waarmee het corporatiebestel ingrijpend wordt herzien. Het taakgebied van woningcorporaties wordt beperkt tot het bouwen en beheren van woningen voor lage (midden-) inkomens. Ook wordt geregeld dat corporaties, gemeenten en huurders prestatieafspraken maken over andere het aanbod aan betaalbare sociale huurwoningen. De wetswijziging ligt nu ter behandeling in de Eerste Kamer. Het kabinet streeft er naar de herziening van de Woningwet en de amvb op 1 juli 2015 in te laten gaan.

Een greep uit ons leveranciersregister

ista Nederland B.V.
ista Nederland is marktleider en gespecialiseerd in het meten en afrekenen van het individuele...
Dura Vermeer Divisie Bouw & Vastgoed B.V.
Dura Vermeer richt zich op klanten met vraagstukken op het gebied van wonen, werken, mobiliteit...
Van Lierop
Al meer dan 55 jaar dé specialist in het verdrijven van vocht en herstellen van hout ...