Meer aandacht voor bewoners bij versterken woningen Groningen

Meer aandacht voor bewoners bij versterken woningen Groningen

Gepubliceerd op:

Bewoners en gemeenten moeten eerder betrokken worden bij de plannen om woningen in het aardbevingsgebied in Groningen te versterken en te verduurzamen. Dit zorgt voor een betere en meer realistische planning om woningen in het aardbevingsgebied aan te pakken. Dat stelt minister Kamp (EZ) naar aanleiding van de voortgangsrapportage van het Centrum Veilig Wonen (CVW).

Uit deze rapportage blijkt dat dit jaar minder woningen worden versterkt dan eerder was gepland. Om te bepalen welke woningen aangepakt moeten worden en waar de problemen het meest acuut zijn, heeft het CVW in de eerste helft van 2015 ruim 8.500 inspecties uitgevoerd. Het maken van de bouwplannen en de afstemming daarover met bewoners en andere betrokken partijen kost echter meer tijd dan van te voren was ingeschat. Ook de ambitie om 1.650 woningen van woningcorporaties tegelijkertijd te versterken en te verduurzamen (nul op de meter-woningen) zorgt ervoor dat het CVW de planning voor dit jaar naar beneden heeft moeten bijstellen.

Kamp: “Het versterken van woningen en gebouwen in het aardbevingsgebied in Groningen heeft voor het kabinet de hoogste prioriteit. Bij acute veiligheidsproblemen wordt door het CVW direct opgetreden. Ook is er voldoende capaciteit beschikbaar om woningen te versterken en verduurzamen. Dat er dit jaar minder woningen worden aangepakt dan van te voren ingeschat, vind ik ongewenst en met name zeer vervelend voor de inwoners van Groningen. Zij hebben het recht om te weten waar ze aan toe zijn. Ik wil daarom dat bewoners eerder en beter betrokken worden bij de plannen voor het aanpakken van hun woning.”

Op verzoek van de minister zal de Nationaal Coördinator Groningen (NCG), Hans Alders, een voorstel doen voor verbetering van de procedure. Kern daarvan is dat er in de toekomst eerder en meer tijd wordt ingebouwd voor gesprekken met bewoners over de manier waarop hun woning wordt versterkt en eventueel verduurzaamd. Ook gemeenten worden in een eerder stadium betrokken, zodat de noodzakelijke vergunningen er op tijd zijn. Het voorstel van de NCG wordt op woensdag 4 november als onderdeel van zijn concept meerjarenprogramma in Groningen gepresenteerd.

De minister maakte vandaag tevens de veiligheidsnorm bekend die als uitgangspunt zal dienen bij het versterken van zowel bestaande- als nieuwbouwwoningen. Met deze nieuwe norm worden huizen in Groningen op hetzelfde veiligheidsniveau gebracht als huizen in de rest van Nederland. Dit betekent een aanscherping van de veiligheidsnorm in het aardbevingsgebied bij bestaande woningen zoals die tot nu toe gold.

Een greep uit ons leveranciersregister

Koston Nederland BV
Koston Isolatie, specialist in isolatie en energiebesparing ...
NCCW
NCCW is al 50 jaar de betrouwbare partner voor woningcorporaties op het gebied van ERP-softwareoplossingen ...
Zwamtotaal
Ongemerkt kunnen houtaantasters zoals zwam, bruinrot en houtworm grote schade aanrichten ...