Amsterdamse corporaties: loting sociale huurwoningen moet blijven

Gepubliceerd op:

Amsterdamse woningcorporaties zijn tegen het plan van de gemeente Amsterdam om loting af te schaffen als middel om sociale huurwoningen toe te wijzen. De corporaties zijn tegen afschaffing van loting omdat loting spoedzoekers vaak nog een kleine mogelijkheid biedt op een sociale huurwoning.

Momenteel wordt ongeveer 15% van de sociale huurwoningen verloot. De overige woningen worden toegewezen aan doelgroepen of gaan naar mensen met een lange inschrijfduur op WoningNet.

Urgentie
De praktijk laat zien dat bij ‘normale’ toewijzing op inschrijfduur, gemiddeld pas vaak de 8e kandidaat de woning accepteert. Bij loting accepteert de ‘winnaar’ de woning meestal direct, waarschijnlijk omdat hij of zij doorgaans heel urgent een woning nodig heeft. De urgentie lijkt bij de gemiddelde ingeschreven kandidaat bij WoningNet minder hoog. De corporaties denken daarom na over een betere matching tussen woningzoekenden en woningaanbod. Dit vergt grote zorgvuldigheid.

Geen alternatief
Amsterdamse woningcorporaties pleiten ervoor om bij zo’n 15% van de toewijzingen van sociale huurwoningen loting te behouden als aanwijsmiddel. Vooral voor spoedzoekers biedt dit in enkele honderden gevallen per jaar nog een kleine kans op een huurwoning. Volgens de corporaties zouden zij zonder loten geen enkele kans maken op een betaalbare huurwoning, omdat er altijd mensen met een langere inschrijfduur zijn die voorgaan.

Een greep uit ons leveranciersregister


Wolters BV is al voor veel woningcorporaties een deskundige partner in het totale onderhoud ...

Als Europees marktleider op het gebied van warmtepompen is NIBE dé partner voor de Nederlandse en Belgische markt ...

DAKMERK. Hét keurmerk voor platte daken....