Amsterdamse corporaties: loting sociale huurwoningen moet blijven

Amsterdamse corporaties: loting sociale huurwoningen moet blijven

Gepubliceerd op:

Amsterdamse woningcorporaties zijn tegen het plan van de gemeente Amsterdam om loting af te schaffen als middel om sociale huurwoningen toe te wijzen. De corporaties zijn tegen afschaffing van loting omdat loting spoedzoekers vaak nog een kleine mogelijkheid biedt op een sociale huurwoning.

Momenteel wordt ongeveer 15% van de sociale huurwoningen verloot. De overige woningen worden toegewezen aan doelgroepen of gaan naar mensen met een lange inschrijfduur op WoningNet.

Urgentie
De praktijk laat zien dat bij ‘normale’ toewijzing op inschrijfduur, gemiddeld pas vaak de 8e kandidaat de woning accepteert. Bij loting accepteert de ‘winnaar’ de woning meestal direct, waarschijnlijk omdat hij of zij doorgaans heel urgent een woning nodig heeft. De urgentie lijkt bij de gemiddelde ingeschreven kandidaat bij WoningNet minder hoog. De corporaties denken daarom na over een betere matching tussen woningzoekenden en woningaanbod. Dit vergt grote zorgvuldigheid.

Geen alternatief
Amsterdamse woningcorporaties pleiten ervoor om bij zo’n 15% van de toewijzingen van sociale huurwoningen loting te behouden als aanwijsmiddel. Vooral voor spoedzoekers biedt dit in enkele honderden gevallen per jaar nog een kleine kans op een huurwoning. Volgens de corporaties zouden zij zonder loten geen enkele kans maken op een betaalbare huurwoning, omdat er altijd mensen met een langere inschrijfduur zijn die voorgaan.

Een greep uit ons leveranciersregister

Itho Daalderop
Itho Daalderop staat voor innovatieve producten en systemen, die een bijdrage leveren aan een comfortabel ...
Sensus process management
BPM software voor Woningcorporaties ...
Flynth
Flynth is de grootste advies- en accountantsorganisatie voor het MKB ...