Lefier uit Groningen kiest voor Clouddienstverlener NEH uit Leusden

Lefier uit Groningen kiest voor Clouddienstverlener NEH uit Leusden

Gepubliceerd op:

Onlangs heeft woningcorporatie Lefier uit Groningen, na een intensief RfP-traject, besloten om haar generieke IT bij NEH uit Leusden te outsourcen. De samenwerking is op 11 april 2017 beklonken in Groningen tijdens de ondertekening van een meerjarencontract.

De uitbesteding, waarvoor NEH door Lefier als ICT-partner is aangewezen, omvat hosting van alle bedrijfsapplicaties, ondersteuning van gebruikers door de Servicedesk, werkplekinrichting en beheer, en inrichting en beheer van de lokale netwerken van de woningcorporatie. Onderdelen die tot voor kort nog in eigen beheer bij de woningcorporatie waren.

ICT ondersteunend aan primair proces Lefier
Door gebruik te maken van verregaande standaardisatie op de hard- en software, beschikt Lefier na livegang over een zeer betrouwbare ICT-omgeving. Deze nieuwe omgeving biedt als groot voordeel dat medewerkers overal, altijd en vanaf elk apparaat veilig kunnen werken. Volgens Lex de Boer, directeur-bestuurder van Lefier, dient de ICT op deze manier ingeregeld te zijn: “ICT is namelijk één van de belangrijkste randvoorwaarden voor de ondersteuning van ons primaire proces.”

De keuze voor NEH was volgens Lex de Boer dan ook de juiste om te nemen: “Op basis van het voorstel van NEH en het gelopen voortraject ben ik ervan overtuigd dat de ICT nog beter ingezet kan gaan worden als ondersteuning voor ons primaire proces. De ervaringen van andere directeur-bestuurders met de ontzorging van NEH onderbouwen dit gevoel.”

De totale ontzorgingsvraag is ingevuld
Als grote woningcorporatie in Noord-Nederland zocht Lefier naar een partner met een skilled Servicedesk van formaat. De NEH Servicedesk, die jaarlijks een 8 scoort tijdens het onafhankelijke klanttevredenheidsonderzoek, zal de gebruikers van Lefier gaan ondersteunen als Single Point of Contact voor de totale ICT-dienstverlening.

Rens Stokvis, Manager Bedrijfsinfrastructuur bij Lefier, licht de keuze voor NEH toe: “Tijdens het RfP-traject gaf NEH ons de meest complete antwoorden in de breedste zin van het woord. Het ging namelijk niet alleen over de techniek, maar vooral over de totale ontzorgingsvraag van Lefier. NEH biedt ons de best mogelijke ontzorging qua Servicedesk, technisch applicatiebeheer en als SPOC voor al onze applicatieleveranciers.”

De Manager Bedrijfsinfrastructuur vervolgt: “Tijdens het traject heeft NEH zich opgesteld als betrouwbare, flexibele onderhandelingspartner die mee wil denken in het belang van Lefier. De aantoonbare ervaring in de woningcorporatiebranche en de verregaande kennis op het gebied van onze belangrijkste bedrijfsapplicaties, maakt NEH voor ons dé strategische samenwerkingspartner voor de komende jaren. NEH onderscheidde zich tijdens het gehele proces door professionaliteit en kennis van zaken.”

“En wat is het mooi om te zien dat dit proces is gestart tijdens het CorporatiePlein van 2016, voegt Jan Pieter Cleveringa, Algemeen Directeur van NEH, hieraan toe. “Tijdens het CorporatiePlein gingen Lefier en NEH een eerste gesprek met elkaar aan en nu vloeit hier zo’n mooie samenwerking uit voort. Een samenwerking welke wij met veel plezier tegemoet zien.”

Processen in control en de juiste ontzorging
In haar keuze om uit te besteden zag Lefier een aantal trends en ontwikkelingen welke direct relevant zijn voor haar toekomstige ICT-dienstverlening. Vanwege haar omvang was echter de vraag of outsourcen opportuun was. Matthieu van Olffen, ICT Directeur bij Lefier, zegt hierover: “De omvang van Lefier betekent dat we op het gebied van technisch ICT beheer tussen tafellaken en servet vallen. Lefier is te groot om de ICT zelf op een praktische manier in te vullen. Anderzijds zijn we te klein om op onderwerpen waarop we specialistische ICT kennis nodig hebben dit zelf goed te kunnen organiseren. Deze samenwerking betekent dat NEH ons zal ontzorgen op alle aspecten van het technisch ICT beheer.”

“Ik weet hoe het was, hoe het is en hoe het kan zijn straks”, vult José Kremers, Informatieadviseur bij Lefier, aan. Hij vervolgt: “Daarom hebben we gekozen voor NEH. Het is nu zaak om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen, omdat uiteindelijk de gebruiker het gevoel moet hebben dat we erop vooruit zijn gegaan. We hebben er enorm veel vertrouwen in dat dit goed gaat komen.”

Het belang van de juiste processen wordt daarbij door Van Olffen als belangrijke meerwaarde aangemerkt: “Belangrijk voor ons is de aandacht van NEH voor de juiste procesbeheersing. NEH beschikt over de ISO 27001 certificering en werkt aan een ISAE 3402 verklaring, waarover zij per begin 2018 zullen beschikken. Voor ons is het belangrijk dat we weten dat de processen bij NEH in control zijn.”

Over Lefier
Lefier is een maatschappelijk betrokken, daadkrachtige organisatie die dicht bij haar huurders en partners staat. Met vier kantoorlocaties in Groningen, Stadkanaal, Emmen en Hoogezand verhuurt en beheert Lefier circa 29.000 woongelegenheden. “Het is onze maatschappelijke taak om te zorgen voor betaalbare woningen, zodat iedereen zoveel mogelijk zijn leven zelfstandig vorm kan geven.”

Over NEH Shared Services
NEH Shared Services B.V. ontzorgt al 13 jaar woningcorporaties op het vlak van de ICT. Met ruim 75 medewerkers ondersteunt NEH meer dan 50 corporaties met onder andere Kantoorautomatisering in de Cloud, gebruikersondersteuning, informatiebeveiliging en informatiemanagement. Door ervaring met zeven van de negen primaire pakketten en meer dan 400 verschillende applicaties gehost in haar datacenter is NEH de meest ervaren partner voor elke woningcorporatie.

Een greep uit ons leveranciersregister

Verweij Houttechniek
Verweij Houttechniek is dé slimme systeempartner voor de zakelijke markt als het om duurzame houten ramen, deuren ...
Oranjedak
Oranjedak is één van de sterkste spelers in de Nederlandse dakbedekkingsbranche ...
BDO
Hoe kan ik de financiële continuïteit van mijn woningcorporatie waarborgen en tegelijkertijd mijn maatschappelijke taken ...