Fiscale kansen bij de inrichting van een vitaliteitsplan

Fiscale kansen bij de inrichting van een vitaliteitsplan

Gepubliceerd op:

Hoe kunt u als woningcorporatie uw werknemers vinden, binden en boeien? Een passend vitaliteitsbeleid en aandacht voor duurzame inzetbaarheid van werknemers kan hieraan bijdragen. Het kan daarnaast de positie van uw woningcorporatie op de arbeidsmarkt versterken. Dit heeft niet alleen positieve invloed binnen uw eigen corporatie, maar ook op de externe uitstraling. Bovendien kunt u bij de inrichting van een vitaliteitsbeleid financieel voordeel behalen als u rekening houdt met enkele fiscale mogelijkheden.

Strategische personeelsplanning; verplichting vanuit de cao Woondiensten
De cao Woondiensten verplicht woningcorporaties om ééns in de twee jaar een strategische personeelsplanning te maken. Uit deze planning blijkt bijvoorbeeld hoe het gesteld is met de ontwikkelbereidheid en tevredenheid van de werknemers.
In de praktijk zien wij dat woningcorporaties zich, naar aanleiding van de uitkomsten van de strategische personeelsplanning, voornamelijk richten op de duurzame inzetbaarheid en vitaliteit van de werknemers. Om tot een passend vitaliteitsbeleid te komen is het belangrijk om na te gaan wat voor uw werknemers wenselijk is. Afhankelijk van de werknemerspopulatie zal dat voor iedere woningcorporatie verschillend zijn. Op basis van wet- en regelgeving is elke woningcorporatie vrij om het vitaliteitsplan naar eigen inzicht in te vullen.

Financieel voordeel bij de inrichting van het vitaliteitsplan
Bij de inrichting van het vitaliteitsbeleid levert het benutten van fiscale kansen u extra voordeel op.
Wij zien hierbij de volgende mogelijkheden:
* Toepassing van een nihilwaardering voor zaken die op de werkplek worden ge- of verbruikt waardoor deze onbelast gefaciliteerd kunnen worden. Denk hierbij aan het creëren van sta-/fietswerkplekken en het verstrekken van fruit op de werkplek. Daarnaast kunt u overwegen om bepaalde zaken op de werkplek te organiseren, waardoor een nihilwaardering van toepassing is. Denk bijvoorbeeld aan de inzet van een fysiotherapeut, een medische keuring, cursussen, workshops of trainingen op de werkplek.
* Toepassing van een gerichte vrijstelling voor zaken die u, buiten de werkplek, aan de werknemer verstrekt, vergoedt en/of ter beschikking stelt, waardoor u deze onbelast kunt inzetten. U kunt hierbij denken aan:
 • Gerichte vrijstellingen voor Arbovoorzieningen.
  De cumulatieve voorwaarden om deze gerichte vrijstelling toe te kunnen passen zijn als volgt:
  * De Arbovoorzieningen moeten samenhangen met de verplichtingen op grond van de Arbeidsomstandighedenwet en deel uitmaken van het Arboplan van de werkgever;
  * De werknemer maakt ook daadwerkelijk gebruik van de voorzieningen;
  * De werknemer betaalt geen eigen bijdrage voor de voorzieningen.
  Voorbeelden van voorzieningen die hieronder kunnen worden gebracht zijn bijvoorbeeld een cursus stoppen met roken, een medische keuring, inrichting van een thuiswerkplek, een budgetcoach of een EHBO-cursus.
 • Gerichte vrijstellingen voor onderhoud en verbetering van kennis en vaardigheden ter vervulling van de dienstbetrekking. Voorbeelden hiervan zijn coaching of opleidingen ten behoeve van herplaatsing van de werknemer binnen de woningcorporatie. Hierbij kan de woningcorporatie tevens gebruik maken van het loopbaanontwikkelingsbudget.
Wij helpen u graag!
Inrichting van een adequaat vitaliteitsplan levert dus voor zowel werknemers als uw woningcorporatie voordelen op. Bij de inrichting kunt u een extra voordeel behalen als u rekening houdt met de fiscale mogelijkheden om voorzieningen onbelast te vergoeden, verstrekken of ter beschikking te stellen. Wij denken graag met u mee bij de (optimale) opzet van een vitaliteitsbeleid. U kunt hiervoor vrijblijvend contact met ons opnemen.

Sander van der Veen, Partner Belastingadvies, 06-46102321, sander.van.der.veen@bdo.nl
Jacqueline Ros, Senior Manager loonheffingen, jacqueline.ros@bdo.nl 
Joyce Vermeulen, Manager loonheffingen, joyce.vermeulen@bdo.nl


Een greep uit ons leveranciersregister

Daiwa House Modular Europe Jan Snel BV
Daiwa House Modular Europe Jan Snel BV is marktleider in de Benelux op het gebied van ...
Oranjedak
Oranjedak is één van de sterkste spelers in de Nederlandse dakbedekkingsbranche ...
Zelfstroom
Bij Zelfstroom geven we al sinds 2014 energie om de energietransitie te versnellen ...