Portaal bouwt energieneutrale woningen in Lent

Portaal bouwt energieneutrale woningen in Lent

Gepubliceerd op:

Woningcorporatie Portaal begint eind 2013 met de bouw van de eerste zogenaamde niaNesto-woningen. Dit zijn energieneutrale woningen die snel en slim worden gebouwd en waarbij de huurder inspraak heeft in het beslissingsproces.

De eerste 16 niaNesto woningen komen te staan in de Waalsprong bij Lent. De bouw moet in vier maanden zijn afgerond. De woningen worden uitgerust met vergaande isolatie en met duurzame installaties als zonnepanelen en warmtepompen. De ramen worden slim gepositioneerd om zoveel mogelijk natuurlijk zonlicht (en warmte) te gebruiken. Door al deze maatregelen moet de energierekening uiteindelijk op 0 uitkomen. Dat is niet het enige voordeel voor de toekomstige huurders. Ze mogen ook in belangrijke mate een stempel drukken op de ontwikkeling van hun woning. Net als woningeigenaren bij de bouw beslissen over de uitvoering, kunnen binnen het niaNesto concept ook huurders van corporatiewoningen meebeslissen over hun mogelijkheden. Portaal heeft bij de selectie van de toekomstige huurders meegewogen of de kandidaten duurzaamheid belangrijk vinden en of ze er echt iets moois van willen maken. De uiteindelijke huurders zijn inmiddels bekend en hebben een contract ondertekend met de corporatie.

Om de bouw van de niaNesto woningen betaalbaar te houden, is gekozen voor slimme, snelle bouwconcepten. Daartoe werken corporaties en gemeenten samen met een selectie van ontwikkelaars met een eigen visie op bouwen. De huurders mogen zelf kiezen met welke van deze ontwikkelaars ze in zee gaan.

Bron: gelderlander.nl

Een greep uit ons leveranciersregister

Wocozon
Wocozon maakt huurwoningen van woningcorporaties in heel Nederland groener en duurzamer ...
Oranjedak
Oranjedak is één van de sterkste spelers in de Nederlandse dakbedekkingsbranche ...
Xemex
Xemex is een leverancier van slimme meetcommunicatiehubs ...