Wilt u besparen en ontzorgd worden? Splits vooraf uw woningbestand.

Wilt u besparen en ontzorgd worden? Splits vooraf uw woningbestand.

Gepubliceerd op:

Facto Geo Meetdienst kan u ontzorgen wanneer u delen van uw woningbestand gefaseerd gaat verkopen. Deze nieuwe aanpak verlaagt de kosten en vergroot de rechtszekerheid.

 


Facto Geo Meetdienst kan u ontzorgen wanneer u delen van uw woningbestand gefaseerd gaat verkopen. Deze nieuwe aanpak verlaagt de kosten en vergroot de rechtszekerheid.

Werkwijze: Quickscan
Wij beoordelen in uw woningbestand hoeveel percelen zijn afgesplitst bij het Kadaster. Vervolgens verzorgen wij voor u een maatwerk offerte. Hierin bepalen wij in overleg met u de wijze waarop uw woningbestand wordt gesplitst.


Werkwijze: Splitsen woningbestand
De toekomstige kadastrale grenzen van uw woningbestand worden ingemeten. Aan de hand van de metingen worden de oppervlakten van de te verkopen percelen bepaald.


Ontzorgen
Bij de definitieve verkoop van een woning, wordt zowel de levering van de juiste documenten aan het Kadaster als ook de voortgangsbewaking geheel verzorgd door Facto Geo Meetdienst. De nieuwe kadastrale aanduidingen en de vastgestelde oppervlakten worden door Facto Geo Meetdienst aan de woningcorporatie en het notariaat doorgegeven.


Kostenbesparing
1. Lage meetkosten per woning doordat de meting per complex plaatsvindt.

2. Laag Kadastertarief door de splitsing vooraf en hierover nog een korting omdat de metingen niet meer door het Kadaster worden uitgevoerd.

3. Geen voorfinanciering van het kadastraal recht waardoor beperkte kosten worden gemaakt en er sprake is van minder rentelasten.

4. Geen onnodige kosten voor kadastraal recht voor de woningen die niet worden verkocht.

5. De interne kosten bij de corporatie zijn zeer beperkt doordat de aanwijzing in het terrein voor alle percelen gelijktijdig plaats vindt en doordat Facto Geo Meetdienst alle overige activiteiten, zoals de communicatie met het Kadaster en het notariaat, verzorgt.


Rechtszekerheid gewaarborgd
De waardebepaling van de woningen kan mede worden gebaseerd op de juiste perceelsoppervlakten en de rechtszekerheid wordt maximaal gewaarborgd doordat de grenzen in een vroeg stadium zijn vastgelegd.

De kopers krijgen maximale duidelijkheid en zekerheid, de oppervlakten en de ligging van de grenzen op het moment dat de woningen worden aangeboden is bekend.

Facto Geo Meetdienst is een geodetisch ingenieursbureau met meerdere locaties die zorgen voor een landelijke dekking. Bij ons bedrijf werkt een enthousiast team aan het uitvoeren van landmeetkundige werkzaamheden en het bewerken en presenteren van geodata. Facto Geo Meetdienst is een onafhankelijke specialist in de sector met een grote diversiteit aan opdrachtgevers

Facto Geo Meetdienst: uw partner op het gebied van perceelsplitsingen
Woningcorporaties kunnen door ons volledig worden ontzorgd voor de werkzaamheden die samenhangen met de kadastrale splitsing van een te verkopen woning. Door de omvang van Facto Geo Meetdienst en de ruime kadastrale kennis kunnen kwaliteit, continuïteit en korte levertijden worden gegarandeerd. Gezien de professionele en langdurige samenwerkingsrelatie tussen het Kadaster en Facto Geo Meetdienst is onze dienstverlening gestroomlijnd.

 

Een greep uit ons leveranciersregister

Zwamtotaal
Zwamtotaal heeft grip op al uw zwamproblemen en andere houtaantasters ...
Xemex
Xemex is een leverancier van slimme meetcommunicatiehubs ...
Hemmink B.V.
Hemmink B.V. levert producten, oplossingen en concepten van ruim 25 sterke merken ...