Woonbonddirecteur: “Bouw 100.000 extra sociale huurwoningen nodig.”

Woonbonddirecteur: “Bouw 100.000 extra sociale huurwoningen nodig.”

Gepubliceerd op:

Een komend kabinet moet de woningnood aanpakken en de sociale huursector vergroten om het woningentekort aan te pakken, stelt Woonbonddirecteur Ronald Paping in het Financieele Dagblad. Volgens Paping is deze aanpak noodzakelijk nu de woningnood “terug is van weggeweest.”

Paping geeft aan dat er de komende kabinetsperiode ruim 100.000 extra sociale huurwoningen bijgebouwd moeten worden om de vele starters op de woningmarkt tegemoet te komen. Voor veel starters is een betaalbare huur- of koopwoning nu buiten bereik door de hoge prijzen voor huur of koop van een huis.

Veel te weinig gebouwd
De terugkeer van de woningnood komt volgens Paping vooral doordat de afgelopen jaren veel te weinig woningen zijn bijgebouwd. Voor de crisis werden jaarlijks ruim 80.000 woningen gebouwd; net genoeg om de groeiende vraag bij te benen. In de crisisjaren is de nieuwbouw flink ingezakt, met als dieptepunt de bouw van minder dan 30.000 woningen in 2013. Momenteel ligt Nederland nog steeds ver achter op de aantallen die voor de crisis werden gehaald in de nieuwbouw.

Tekort sociale huurwoningen
Vooral het tekort aan sociale huurwoningen is volgens Paping nijpend. Mede door de verhuurdersheffing bouwen corporaties tegenwoordig nauwelijks meer bij. In 2015 liep het aantal door corporaties bijgebouwde woningen zelfs terug naar 17.000. Tegelijkertijd werden wel veel huurwoningen verkocht of duurder verhuurd binnen de vrije sector. Waar de sociale sector qua aanbod steeds kleiner werd, steeg de vraag naar betaalbare huurwoningen juist sterk. Mede door de economische crisis zijn steeds meer huishoudens afhankelijk van de sociale sector.

100.000 extra huurwoningen per jaar
Om het tij te keren moeten er jaarlijks 100.000 sociale huurwoningen worden bijgebouwd, zo geeft Paping aan. Hij sluit zich hiermee aan bij D66, dat eerder al in haar verkiezingsprogramma schreef dat corporaties het aantal sociale huurwoningen jaarlijks met 100.000 moeten vermeerderen. In de praktijk betekent dit dat corporaties jaarlijks 25.000 sociale huurwoningen extra moeten bijbouwen.

‘Sleutel ligt bij landelijke politiek’
Volgens Paping is het aan de landelijke politiek om verantwoordelijkheid te nemen voor het oplossen van het tekort aan betaalbare huurwoningen. De sleutel ligt volgens de Woonbonddirecteur bij het afschaffen van de verhuurderheffing, waardoor er miljaren beschikbaar zouden komen. Deze kunnen corporaties vervolgens inzetten om de woningnood aan te pakken en te werken aan een duurzame, betaalbare sociale huursector.

Bron: Financieel Dagblad/Woonbond.nl.

Een greep uit ons leveranciersregister

Daiwa House Modular Europe Jan Snel BV
Daiwa House Modular Europe Jan Snel BV is marktleider in de Benelux op het gebied van ...
BSH Huishoudapparaten
BSH Huishoudapparaten B.V. is in Nederland verantwoordelijk voor de marketing, sales en service van de huishoudapparaten ...
Lightronics B.V.
Altijd de juiste lichtoplossing ...